اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص

دریافت

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 22982 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان قیمت فایل فقط 14,300 تومان اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان فهرست مطالب پیشگفتار……………………………. 1 فصل 1- شناخت زمین – گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان 1-1)  انواع زمین برای گودبرداری …………….. 3 1-1-1)                                                                                                                                                                                                                                                 زمین‌های مرغوب ………………………………. 3 1-1-1-1)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های سنگی ………………………………….. 3 1-1-1-2)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های دج………………………………….. 4 1-1-1-3)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های سخت مخلوط …………………………….. 5 1-1-1-4)                                                                                                                                                                                                                                     زمین‌های مخلوط متوسط ……………………….. 6 1-1-2)                                                                                                                                                                                                                                                 زمین‌های نامرغوب……………………………… 6 1-1-2-1) زمین‌های شنی …………………….. 6 1-1-2-2) زمین‌های ماسه‌ای ………………….. 6 1-1-2-3) زمین‌های رسی……………………… 7 1-1-2-4) زمین‌های خاك دستی ………………… 7 1-1-2-5) زمین‌های با خاك نباتی……………… 8 1-1-2-6) زمین‌های باتلاقی ………………….. 8 1-2) علائم اختصاری ………………………. 11 1-3) تسطیح زمین زیر بنا …………………. 11 1-4) تراشه برداری ………………………. 12 1-5) تنگ بستن پشت خاكریز (دیوار نگهبان) …… 12 1-6) زاویه گودبرداری ……………………. 14 1-6-1) زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای 19 1-6-2) زاویه گودبرداری در زمین‌های دج ……… 19 1-6-3) زاویه گودبرداری در زمین‌های سقف مخلوط .. 19 1-6-4) زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط 19 1-6-5) زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی …….. 19 1-6-6) زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای    20 1-7) گودبرداری مرحله‌ای ………………….. 20 1-8) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری … 22 1-8-1) سپركوبی توسط تداورس چوپ …………… 22 1-8-2) سپركوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته ……. 23 1-8-3) سپركوبی در زمین‌های تا حدی مرطوب و آبدار 24 1-9) مهارسازی شیب و گودبرداری برای پی سازی … 26 1-9-1) قالب سازی آجری درپی ………………. 27 1-10) گودبرداری قائم در زمین‌های سست ………. 28 1-11) گودبرداری و سازه‌های نگهبان …………. 29 1-12) انواع روشهای پایدار سازی گود ……….. 30 1-12-1) روش مهارسازی ……………………. 30 1-12-1-1) مزایای روش مهار سازی …………… 32 1-12-1-2) معایب روش مهارسازی …………….. 32 1-12-2) روش دوخت به پشت …………………. 33 1-12-2-1) مزایای روش دوخت به پشت …………. 33 1-12-2-2) معایب روش دوخت به پشت ………….. 34 1-12-3) روش دیواره‌ی دیافراگمی ……………. 35 1-12-3-1) مزایای روش دیواره‌ی دیافراگمی ……. 35 1-12-3-2) معایب روش دیواره‌ی دیافراگمی …….. 35 1-12-4) روش مهار مقابل ………………….. 35 1-12-4-1) مزایای روش مهار مقابل ………….. 36 1-12-4-2) معایب روش مهار مقابل …………… 37 1-12-5) روش اجرای شمع …………………… 37 1-12-5-1) مزایای روش اجرای شمع …………… 37 1-12-5-2) معایب روش اجرای شمع…………….. 38 1-12-6) روش سپركوبی …………………….. 38 1-12-6-1) مزایای روش سپركوبی …………….. 38 1-12-6-2)  معایب وش سپركوبی………………. 38 1-12-7) روش خرپایی ……………………… 39 1-12-7-1) مزایای روش خرپایی ……………… 43 1-12-7-2) معایب روش خرپایی……………….. 43 1-13) جمع آوری تیر و تخته و سنگ ………….. 48 1-14) گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار . 49 1-14-1) تنگ بستن پشت دیوار همجوار ………… 49 1-14-2) تنگ بستن مایل پشت دیوار همجوار توسط تیر و تخته    51 1-14-3) تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار 52 1-14-4) تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار 53 1-14-5) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار توسط تیر مركب چوبی   55 1-14-6) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مركب چوبی ………………………………. 56 1-14-7) تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیرآهن ……………………………………….. 56 1-14-8) تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمركب ……………………………………….. 62 1-14-9) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاكی در گودبرداری ……………………………………….. 65 1-14-10) تنگ آجری در كناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار …………………………………. 67 1-14-11) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیر مركب بیروفیل و تنگ آجری در گودبرداری ………………………………. 70 1-14-12) تنگ بندی آجری در پای گودبرداری …… 70 1-14-13) نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق …………………………………… 74 1-14-14) اجرای پی سازی در عمق چاه…………. 75 فصل دوم : ضوابط و دستورالعملهای گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان 2-1) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1380    83 2-2) مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی (نشریة 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور)، تجدید نظر دوم، 1383 ….. 87 2-3) مشخصات فنی عمومی راه (نشریة 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )، تجدید نظر اول، 1382 …………. 93 2-4) آیین نامة حفاظتی كارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ………………… 95 2-5) منتخبی از آیین نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی ……………. 101 2-6) توصیه‌های سازمان آتش نشانی تهران فصل سوم : فرم‌های بازبینی (چك لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان ………………………………………. 107 فرم شمارة 1 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات گود فرم شمارة 2 – الف گود برداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات سازة نگهبان فرم شمارة 2 – ب گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چك لیست مشخصات سازة نگهبان فرم شماره 3 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : تعهد نامة ایمن سازی گود و اجرای سازة نگهبان فرم شمارة 4 – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : گزارش گودبرداری و اجرای سازة نگهبان فهرست موضوعی قیمت فایل فقط 14,300 تومان برچسب ها : اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , دانلود اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , دانلود تحقیق اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , دانلود تحقیق در مورد اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان 125 ص , اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان , دانلود اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

 • مقاله درمورد فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

  مقاله درمورد فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی دریافت مقاله درمورد فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2247 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 228 مقاله درمورد فرایند تولید کنسرو و…

 • فایل فول فلش Smart S5201 (رام فول Smart S5201) بدون نیاز به باکس

  فایل فول فلش Smart S5201 (رام فول Smart S5201) بدون نیاز به باکس دریافت فایل فول فلش Smart S5201 (رام فول Smart S5201) بدون نیاز به باکس فایل فلش رسمی و فارسی گوشی اسمارت مدل Smart Coral S5201 Dual SIM…

 • مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب)

  مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) دریافت مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 مقاله بررسی دستگاه گردش خون (قلب) در 12 صفحه ورد قابل…

 • مواد پوزولانی

  مواد پوزولانی دریافت مواد پوزولانی دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 ASTMC618 پوزولان را به این صورت تعریف می كند «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی كه به خودی خود ارزش…

 • مقاله مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده

  مقاله مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده دریافت مقاله مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان 6 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان 6 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان 6 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت…

 • تحقیق با عنوان انعطاف پذیری

  تحقیق با عنوان انعطاف پذیری دریافت تحقیق با عنوان انعطاف پذیری دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 218 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 تحقیق با عنوان انعطاف پذیری در فرمت ورد در 22 صفحه قیمت فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 217 فرمت فایل…

 • دانلود پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم

  دانلود پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم دریافت دانلود پاورپوینت مراحل غنی سازی اورانیوم دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1083 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 اورانیوم یكی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است كه نماد آن ‪…

 • کارخانه بخاری کارآفرینی

  کارخانه بخاری کارآفرینی دریافت کارخانه بخاری کارآفرینی کارخانه بخاری کارآفرینی دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 177 فرمت فایل doc حجم فایل 58 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5400 15,400 تومان کارآفرینی کارخانه بخاری   مشخصه کارخانه…

 • تحقیق ی نانو مواد درصنعت برق و چگونگی ووروبرق به ایران

  تحقیق ی نانو مواد درصنعت برق و چگونگی ووروبرق به ایران دریافت تحقیق ی نانو مواد درصنعت برق و چگونگی ووروبرق به ایران مجموعه زیر یکی ازبرترین و ناب ترین تحقیق های صنعت برق در ایران میباشد این مجموعه درباره…

 • پاورپوینت بررسی نقش دولت الکترونیک در توسعه خدمات الکترونیکی

  پاورپوینت بررسی نقش دولت الکترونیک در توسعه خدمات الکترونیکی دریافت پاورپوینت بررسی نقش دولت الکترونیک در توسعه خدمات الکترونیکی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 881 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • لیبل و برچسب لایه باز اسفناج مناسب برای چاپ

  لیبل و برچسب لایه باز اسفناج مناسب برای چاپ دریافت لیبل و برچسب لایه باز اسفناج مناسب برای چاپ دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1783 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برچسب…

 • برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل)

  برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) دریافت برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل) دسته: سی ++c بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 در این فایل چندین سوال…

 • دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

  دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری دریافت دانلود مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری بازاریابی شامل فعالیت هایی می شود كه در رابطه با رساندن خریدار و فروشنده به یكدیگر برای انجام معامله ، صورت…

 • دانلود ماشین آلات راه سازی و ساختمانی 18 ص

  دانلود ماشین آلات راه سازی و ساختمانی 18 ص دریافت دانلود ماشین آلات راه سازی و ساختمانی 18 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود ماشین آلات راه سازی و…

 • پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از تجزیه و تحلیلSWOT

  پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از تجزیه و تحلیلSWOT دریافت پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از تجزیه و تحلیلSWOT دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 851 کیلوبایت تعداد…

 • آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

  آزمون خلاقیت شغلی (جزنی) دریافت آزمون خلاقیت شغلی (جزنی) پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، ۱۳۸۲) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 97 فرمت فایل docx حجم فایل 16 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان دانلود پرسشنامه…

 • دانلود نقشه اتوکدی ویلای دوبلکس سه خوابه سازه بتنی dwg

  دانلود نقشه اتوکدی ویلای دوبلکس سه خوابه سازه بتنی dwg دریافت دانلود نقشه اتوکدی ویلای دوبلکس سه خوابه سازه بتنی dwg شامل نقشه های پلان همکف و طبقه اول و مبلمان و فونداسیون و آکس بندی ستون و تیرریزی و…

 • آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

  آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها دریافت آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 841 کیلوبایت تعداد…

 • فایل آماده چاپ لیبل عرق رازیانه

  فایل آماده چاپ لیبل عرق رازیانه دریافت فایل آماده چاپ لیبل عرق رازیانه دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2214 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 لیبل رازیانه برچسب عرق رازیانه برچسب psd…

 • دانلود تحقیق استقامت عایقی تجهیزات

  دانلود تحقیق استقامت عایقی تجهیزات دریافت دانلود تحقیق استقامت عایقی تجهیزات دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عایقها عناصر ایده‌آلی نبوده و هر عایق بدلایل مختلف تا حد هادی…

 • تایمر

  تایمر دریافت تایمر برنامه تایمر به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 210 فرمت فایل rar حجم فایل 66 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان   فایل مربوط حاوی برنامه ای به…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی دریافت پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 مبانی نظری و پیشینه کیفیت زیست…

 • پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت

  پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت دریافت پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 593 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود پاورپوینت با موضوع اهمیت برنامه اوقات فراغت در قالب pptx و در…

 • طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS

  طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS دریافت طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل:…

 • پاورپوینت شبکه های AD HOC

  پاورپوینت شبکه های AD HOC دریافت پاورپوینت شبکه های AD HOC شبکه های AD HOC دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 129 فرمت فایل doc حجم فایل 429 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 13,200 تومان فهرست تاریخچه شبكه…

 • تحقیق مدیریت تطبیقی

  تحقیق مدیریت تطبیقی دریافت تحقیق مدیریت تطبیقی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 دانلود فایل در مورد مدیریت تطبیقی و ظهور ورشد مطالعات تطبیقی در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت…

 • مقاله_ازمنابع_آب_MTBE_بررسی_حذف_ماده_آلاینده

  مقاله_ازمنابع_آب_MTBE_بررسی_حذف_ماده_آلاینده دریافت مقاله_ازمنابع_آب_MTBE_بررسی_حذف_ماده_آلاینده مقاله_ازمنابع_آب_MTBE_بررسی_حذف_ماده_آلاینده دسته بندی شیمی بازدید ها 181 فرمت فایل rar حجم فایل 154 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 9,900 تومان مقاله

 • مجموعه 2 جزوه پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 – حسابداری

  مجموعه 2 جزوه پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 – حسابداری دریافت مجموعه 2 جزوه پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 – حسابداری مجموعه 2 جزوه پاورپوینت حسابداری صنعتی 1 – حسابداری دسته بندی حسابداری بازدید ها 164 فرمت فایل zip حجم فایل 621…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دریافت دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکی (فصل پانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته: حسابداری بازدید:…

 • جزوه جوشکاری فولادهای ابزار

  جزوه جوشکاری فولادهای ابزار دریافت جزوه جوشکاری فولادهای ابزار دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 10808 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 جوشکاری فولادهای ابزار قیمت فایل فقط 7,700 تومان جوشکاری فولادهای ابزار قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور

  گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور دریافت گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور گزارش کارآموزی برق در مورد طراحی و نصب آسانسور دسته بندی برق بازدید ها 1,470 فرمت فایل docx حجم فایل 227…

 • آموزش سیستم استخر، سونا و جکوزی

  آموزش سیستم استخر، سونا و جکوزی دریافت آموزش سیستم استخر، سونا و جکوزی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 6313 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 آموزش استخر، سونا و جکوزی قیمت فایل فقط 9,900 تومان تاریخچه استخر…

 • فیزیک و کاربردهای آن در زیست شناسی

  فیزیک و کاربردهای آن در زیست شناسی دریافت فیزیک و کاربردهای آن در زیست شناسی دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه پزشکی است،…