بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (تحقیق کامل رشته مدیریت بازرگانی)

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (تحقیق کامل رشته مدیریت بازرگانی)

دریافت

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (تحقیق کامل رشته مدیریت بازرگانی) فایل WORD بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (تحقیق کامل رشته مدیریت بازرگانی) در 105 صفحه فهرست در ادامه
دسته بندی
مدیریت
بازدید ها

175
فرمت فایل

doc
حجم فایل

151 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

105

52,800 تومان
  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                 صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1  فصل اول : کلیات تحقیق 1-1        مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….3 2-1 تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….4 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….6 4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7 1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7 2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….8 5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………8 1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8 2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8 6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8 7-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8 8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9       خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..12 فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….14 1-2                                                                                                                                                                                                                                                              تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14 2-2 مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16 3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19 4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20 5-2 چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………22 6-2 اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… 22 7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24 8-2 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24 9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25 10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26 11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25 12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27 13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28 14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29 15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33 16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36 17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37 18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37 19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37 20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38 21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38 22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38 23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39 24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40 25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40 26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43 27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44 28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45 29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………45 30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46 31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47 32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47 33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48 34-2اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………49 35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49 36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50 37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51 38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52 39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52 40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54 41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55 42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56   43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59 44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60 45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61 46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61 47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63 48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64 49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64 50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65 51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71 فصل سوم: روش اجرایی تحقیق  1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73 2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………73 3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74 4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75 5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75 6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75       1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75      2-6-3  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75 7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77 8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق   1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81 2-4  داده ……………………………………………………………………………………………………………..81 3-4  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81 4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83 5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83 6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84 تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84 فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96 2-5 نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….97 3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97 محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………98 فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99  منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103.   بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادیتحقیق کامل رشته مدیریت بازرگانی

 • 132 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هشتم - چند ضلعی ها

  132 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هشتم - چند ضلعی ها دریافت 132 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هشتم - چند ضلعی ها 132 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هشتم چند ضلعی ها دسته…

 • طرح لایه باز شربت عرقیات گیاهی (لیبل شربت بیدمشک)

  طرح لایه باز شربت عرقیات گیاهی (لیبل شربت بیدمشک) دریافت طرح لایه باز شربت عرقیات گیاهی (لیبل شربت بیدمشک) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4388 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح…

 • تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع)

  تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع) دریافت تحقیق کارآموزی رشته معماری(کامل و جامع) ما برای شما بهترین و کامل ترین کارآموزی معماری راآماده کرده ایم همراه عکس تمامی مراحل ساخت دسته بندی معماری بازدید ها 169 فرمت فایل dwg حجم…

 • دانلود تحقیق در موردسیستم ساختمانی ترونکو

  دانلود تحقیق در موردسیستم ساختمانی ترونکو دریافت دانلود تحقیق در موردسیستم ساختمانی ترونکو دانلود تحقیق در موردسیستم ساختمانی ترونکو دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 20 فرمت فایل zip حجم فایل 3.386 مگا بایت تعداد صفحات فایل 11…

 • پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی

  پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی دریافت پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی دسته: صنایع دارویی و پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • مقاله مالیات بر درآمد مشاغل

  مقاله مالیات بر درآمد مشاغل دریافت مقاله مالیات بر درآمد مشاغل دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 مقاله مالیات بر درآمد مشاغل قیمت فایل فقط 8,800 تومان مقاله مالیات بر درآمد…

 • فایل pdf پوسترهای آموزش دانش آموزان در رابطه با کرونا

  فایل pdf پوسترهای آموزش دانش آموزان در رابطه با کرونا دریافت فایل pdf پوسترهای آموزش دانش آموزان در رابطه با کرونا دسته: وکتور بازدید: 2 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 948 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 فایل pdf پوسترهای آموزش…

 • دانلود پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance

  دانلود پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance دریافت دانلود پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance دانلود رایگان پاورپوینت آنالیز واریانسANalysis Of VAriance دسته بندی ریاضی بازدید ها 284 فرمت فایل zip حجم فایل 499 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 55 8,800 تومان…

 • پاورپوینت نازل همگرا – واگرا در تونل

  پاورپوینت نازل همگرا – واگرا در تونل دریافت پاورپوینت نازل همگرا – واگرا در تونل نازل همگرا – واگرا در تونل دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 140 فرمت فایل doc حجم فایل 213 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

  مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات دریافت مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات مقاله پیش رو بر این تلاش استوار است تا مفاهیم و…

 • تحقیق کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی

  تحقیق کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی دریافت تحقیق کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی تحقیق کارآفرینی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی…

 • بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هارمونیک دوم

  بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هارمونیک دوم دریافت بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هارمونیک دوم اتوترانسفورماتور، EMTDC، هارمونیک، جریان هجومی، خطای داخلی،UHV دسته بندی مقالات ترجمه…

 • پاورپوینت بتن سبک

  پاورپوینت بتن سبک دریافت پاورپوینت بتن سبک دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 919 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود پاورپوینت بتن سبک بررسی بتن سبک پاورپوینت جامع و کامل بتن سبک کاملترین پاورپوینت بتن سبک پکیج…

 • نمونه سوال وصایای امام دانشگاه آزاد تبریز

  نمونه سوال وصایای امام دانشگاه آزاد تبریز دریافت نمونه سوال وصایای امام دانشگاه آزاد تبریز دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 537 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نمونه سوال وصایای امام دانشگاه آزاد تبریز قیمت فایل…

 • جزوه تجهیز و اداره کارگاه

  جزوه تجهیز و اداره کارگاه دریافت جزوه تجهیز و اداره کارگاه دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 535 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 جزوه تجهیز و اداره کارگاه قیمت فایل فقط 8,800 تومان تجهیز…

 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)

  تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) دریافت تاریخ ادبیات و سبک شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی) این محصول در 230 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است کتاب های خلاصه منابع رشته زبان…

 • چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم

  چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم دریافت چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • پاورپوینت آشنایی با انواع دستگاه های مانیتورینگ دستگاه پالس اکسی متر

  پاورپوینت آشنایی با انواع دستگاه های مانیتورینگ دستگاه پالس اکسی متر دریافت پاورپوینت آشنایی با انواع دستگاه های مانیتورینگ دستگاه پالس اکسی متر دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 آشنایی با…

 • فایل آماده آگهی ترحیم مادر جدید

  فایل آماده آگهی ترحیم مادر جدید دریافت فایل آماده آگهی ترحیم مادر جدید دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14519 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز آگهی فوت مادر آگهی…

 • دانلود تحقیق کشتی 14 ص.DOC

  دانلود تحقیق کشتی 14 ص.DOC دریافت دانلود تحقیق کشتی 14 ص.DOC دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود کشتی 14 صDOC تحقیق کشتی 14 صDOC مقاله کشتی 14 صDOC کشتی 14…

 • پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

  پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت دریافت پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 253 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 عنوان پاورپوینت رویکرد اقتضایی…

 • فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

  فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید دریافت فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 372 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 چکیده هدف هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین…

 • پژوهش در مورد آموزش ریاضی

  پژوهش در مورد آموزش ریاضی دریافت پژوهش در مورد آموزش ریاضی دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 تفكر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست اما بسیاری یافته های پژوهشی…

 • دانلود فایل ورد Word کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک

  دانلود فایل ورد Word کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک دریافت دانلود فایل ورد Word کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک عنوانکلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیکتعداد صفحات 79چکیدههمواره در یک محیط عملیاتی جنگ…

 • گزارش كارآموزی در كشت و صنعت مغان

  گزارش كارآموزی در كشت و صنعت مغان دریافت گزارش كارآموزی در كشت و صنعت مغان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 گزارش كارآموزی در كشت و صنعت مغان…

 • پاورپوینت آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی جدید

  پاورپوینت آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی جدید دریافت پاورپوینت آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی جدید دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 943 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با مواد و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب

  نقشه کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سر پل ذهاب (واقع در استان کرمانشاه) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular…

 • چگونه توانستم اختلالات رفتاری ثریادانش آموز پیش دبستانی آموزشگاه استثنایی كه ناشی از بیش فعالی و كمبود توجه او ست را برطرف سازم

  چگونه توانستم اختلالات رفتاری ثریادانش آموز پیش دبستانی آموزشگاه استثنایی كه ناشی از بیش فعالی و كمبود توجه او ست را برطرف سازم دریافت چگونه توانستم اختلالات رفتاری ثریادانش آموز پیش دبستانی آموزشگاه استثنایی كه ناشی از بیش فعالی و…

 • بررسی پرورش شتر مرغ

  بررسی پرورش شتر مرغ دریافت بررسی پرورش شتر مرغ دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5…

 • پاورپوینت گرم کردن عمومی در ورزش

  پاورپوینت گرم کردن عمومی در ورزش دریافت پاورپوینت گرم کردن عمومی در ورزش دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود پاورپوینت با موضوع گرم کردن عمومی در ورزش، در قالب…

 • دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی

  دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی دریافت دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4288 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 عقب ماندگی ذهنی عبارتست ازرشد…

 • تحقیق مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی

  تحقیق مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی دریافت تحقیق مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی هدف از بسته بندی نمودن مواد غذایی این است که طول عمر نگهداری آن افزایش یابد و مواد غذایی بطور کامل از خطر…

 • Wind stress تنش - 16 اسلاید

  Wind stress تنش - 16 اسلاید دریافت Wind stress تنش - 16 اسلاید دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 170 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 Wind stress تنش 16 اسلاید قیمت فایل فقط 11,000 تومان…

 • نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام

  نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام دریافت نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5639 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80…

 • بررسی نقش پلیس در كاهش جرائم

  بررسی نقش پلیس در كاهش جرائم دریافت بررسی نقش پلیس در كاهش جرائم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های…