بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

دریافت

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم ن قیمت فایل فقط 16,500 تومان مقدمه عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم نوعی موتور احتراق داخلی بوده ولی اختلاف آنها در طریقة ورود سوخت به سیلندرهای موتور و شیوه وقوع احتراق می باشد. در موتورهای بنزینی ، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندرها می شوند و اشتعال بر اثر یك جرقه الكتریكی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل سوخت به شكل پودر شده به درون سیلندرها تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت بالای داخل سیلندرها حاصل می شود. نام اشتعال بر اثر فشار بالا براساس عملكرد موتور انتخاب شده است. موتورهای دیزل بر مبنای نسبت فشار بالا طراحی شده اند كه در نتیجه فشار بالا درجه حرارت هوای فشرده شده داخل محفظه احتراق بالا می رود. درجه حرارت به قدر كافی بالا بوده تا پس از تزریق سوخت به داخل محفظه احتراق اشتعال رخ دهد. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت كه فشار سبب اشتعال خواهد شد به همین دلیل این نوع موتورها را اشتعال بر اثر فشار بالا نامیده اند. مراحل كار موتور : فعالیتهایی كه درون یك سیلندر موتور انجام می شود به مراحلی (كورس) تقسیم میشوند. عبارت كورس به معنای حركت پیستون می باشد. بالاترین موقعیت پیستون در سیلندر و یا به عبارت ساده تر نقطه فوقانی كورس پیستون را TDC یا نقطه مرگبالا و پایینترین موقعیت پیستون در سیلندر را نقطه مرگ پایین (BDC) می نامند. بنابراین یك كورس طی فاصله بین TDCبه BDC و یا بر عكس می باشد. میل لنگ از طریق شاتون با یك دور گردش كامل خود دو كورس پیستون را پدید می آورد و پیستون یكبار به نقطه مرگ بالا و یكبار به نقطه مرگ پایین می رسد. عملیات مشخصی در داخل یك موتور اتفاق می افتد كه باعث كاركرد موتور می شوند. این عملیات بصورت یك چرخه تكرار می شوند. بسته به نوع طراحی موتور، یك چرخه كامل شامل دو كورس (دوزمانه) و یا چهار كورس پیستون (چهارزمانه)هستند. انجام چرخه كامل دیزل نیاز به هوای فشرده شده در سیلندر ، تزریق سوخت، احتراق مخلوط سوخت و هوا، انبساط گازها جهت اعمال نیرو بر روی پیستون و نهایتاً تخلیه گازها از سیلندر دارد. در موتورهای چهار زمانه، هوا از طریق سوپاپ هوا وارد سیلندر شده و گازهای سوخته شده از راه سوپاپ دود كه در سرسیلندر تعبیه شده خارج میشوند. در موتورهای دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر وجود داردكه از طریق آنها هوا وارد سیلندر می شود. با حركت پیستون در داخل سیلندر این مجراها باز و بسته می شوند. گازهای خروجی نیز از طریق سوپاپهایی مانند موتورهای چهارزمانه خارج میشوند. چرخه چهار زمانه: موتور دیزل چهارزمانه با چرخه ای شامل چهاركورس پیستون دارد. مكش، تراكم، قدرت (احتراق) و تخلیه سوپاپهای هوا و دود بگونه ای تنظیم شده اند كه باز وبسته شدن آنها دقیقاً متناسب با حركت پیستون انجام شود. سوپاپها حركت خود را از میل سوپاپ می گیرند كه میل سوپاپ نیز نیروی محرك خود را از میل لنگ می گیرد. بدلیل سهولت درك متن زیر باز و بسته شدن سوپاپ ها در نقاط TDC و BDC در نظر گرفته می شود. در عمل آنها دقیقاً در نقاط مرگ و مرگ پایین باز یا بسته نمی شوند اما بگونه ای تنظیم شده اند كه كمی قبل یا بعد از این نقاط باز یا بسته شده تاهوای تازه بداخل سیلندر مكیده شده و گازهای سوخته شده بطور كامل از سیلندر رانده شوند. مراحل مختلف كار یك موتور دیزل چهار زمانه به شرح زیر می باشد. مكش هوا یا تنفس – كورس مكش هوا با باز شدن سوپاپ هوا و حركت پیستون به سمت پایین آغاز میشود. هوا از طریق سوپاپ هوا بداخل سیلندر مكیده می شود و در نقطه BDC محفظه سیلندر از هوای تازه پر شده است. تراكم – پس از رسیدن به نقطه BDC پیستون به سمت بالا حركت كرده و هوای مكیده شده به داخل سیلندر را متراكم می سازد. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. سوپاپ دود نیز بسته است،‌بنابراین محفظه سیلندر آب بندی شده و هیچ منفذی باز نیست. با بالا رفتن پیستون در اثر گردش میل لنگ، هوا متراكم می شود. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد هوا تقریباً به نسبت یك شانزدهم حجم اولیه فشرده شده است. متراكم شدن هوا در سیلندر نه تنها فشار آنرا افزایش می دهد بلكه حرارت آن نیز بالا می رود. اكنون هوا در محفظه كوچك بالای پیستون (محفظه احتراق) آنقدر داغ شده است كه می تواند سوخت دیزلی را كه از طریق انژكتور به این محفظه تزریق میشود، مشتعل سازد. قدرت – درست كمی قبل از رسیدن پیستون به TDC مقدار متناسبی سوخت دیزل از طریق انژكتور بداخل محفظه احتراق پاشیده می شود و احتراق صورت می گیرد. هوای داغ محفظه نه تنها یك مخلوط قابل احتراق رابا ذرات سوخت پاشیده شده تشكیل ‌ ‌ می‌دهد بلكه باعث مشتعل شدن آن نیز می گردد. احتراق یا اشتعال بسرعت اتفاق می افتد و فشار داخل سیلندر راافزایش می دهد. گازهای انبساط یافته در اثر احتراق در داخل سیلندر و بر روی سر پیستون نیرویی اعمال می كنند كه باعث رانش پیستون به سمت پایین میشود. این حركت از طریق شاتون به میل لنگ انتقال یافته و باعث چرخش آن و عملیات بعدی موتور می شود. در زمان احتراق هر دو سوپا بسته هستند اما در انتهای كورس سوپاپ دود باز می‌شود. تخلیه دود – در این زمان سوپاپ دود باز میشود، پیستون به سمت بالا حركت كرده و گازهای سوخته شده را از طریق مجرای سوپاپ دود به بیرون می راند. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد سوپاپ دود بسته می‌شود. به این ترتیب چرخه چهار زمانه موتور كامل می شود. با ادامه كار موتور سوپاپ هوا مجدداً باز میشود و هوای تازه با شروع پایین رفتن پیستون بداخل سیلندر مكیده می شود و چرخه مكش تكرار می گردد. سوپاپ هوا درست قبل از بسته شدن كامل سوپاپ دود باز می گردد. این حالت قیچی كردن سوپاپها نامیده می شود. قیچی كردن سوپاپها باعث میشود گازهای سوخته شده بسرعت از سیلندر خارج شده و سیلندر تمیز گردد. همانطور كه قبلاً ذكر شد موتورهای دیزل بگونه ای طراحی شده اند كه نسبت تراكم در آنها بسیار می باشد و این نسبت تراكم باعث تولید فشار و حرارت بسیار زیادی می گردد تا جائیكه پس از پاشش سوخت در محفظه احتراق، حرارت موجود، مخلوط سوخت را مشتعل می سازد. یكی از قوانین اساسی علوم (قانون گازها) به این موضوع ارتباط پیدا می كند به این صورت كه بطور خلاصه افزایش فشار در یك سیلندر باعث افزایش دما می شود بنابراین حرارت هوا آنقدر بالا می رود كه موجب اشتعال می شود. موتور دیزل دو زمانه : موتور دیزل دو زمانه با دو كورس پیستون یك چرخه كامل خود را طی می كند: یك كورس بطرف بالا و یك كورس به طرف پایین. در موتورهای دیزل دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر تعبیه شده اند كه حركت پیستون به بالا و پایین سبب بسته و باز شدن آنها میشود. این مجراها بعنوان مجاری هوا و دود طراحی شده اند. در موتورهای دیزل معمولاً هم از مجرا و هم از سوپاپ (مجرا برای ورود هوا و سوپاپ برای خروج دود از سیلندر ) استفاده میشود. این موتورها به یك پمپ باد یا دمنده مجهز شده اند كه هوا را با فشار اندكی از فشار دود خروجی سیلندر به داخل آن می دمد. این پمپ نه تنها سیلندر را از هوای تازه كاملاً پر می كند بلكه به خروج سریعتر و بهتر گازهای سوخته پس از احتراق كمك می كند و این به تمیز شدن محفظه سیلندر از دود و گازهای سوخته شده اشاره دارد. عملیات كار موتور دو زمانه به شرح زیر است: (a) پیستون در نقطه BDC است.هوا بوسیله پمپ دمنده و از طریق مجراهای ورود هوا در دیواره سیلندر به داخل دمیده میشود این عمل باعث پر شدن محفظه سیلندر از هوای تازه و خارج شدن گازهای سوخته از طریق سوپاپ دود در سیلندر خواهد شد كه در این زمان باز می باشد. (b) پیستون در این زمان رو به بالا حركت كرده و مجرای ورود هوا را می بندد تا ورود هوای دمیده شده توسط پمپ قطع گردد. حركت پیستون به سمت بالا ادامه می یابد و هوای محبوس در قسمت فوقانی پیستون به نسبت حدود یك شانزدهم حجم اولیه فشرده می شود. بنابراین حرارت هوای فشرده افزایش می یابد. (c) پیستون تقریباً در كورس تراكم به نقطه TDC رسیده است. سوخت پودر شده از طریق انژكتور به داخل اطاقك احتراق پاشیده می شود و بدلیل وجود حرارت بسیار زیاد در هوای متراكم این محفظه مشتعل می گردد. فشار حاصل از احتراق در كورس قدرت پیستون را به سمت پایین می راند. (d) پیستون تقریباً در كورس قدرت به نقطه BDC رسیده است. سوپاپ دود طوری تنظیم شده است كه درست قبل از BDC باز شود و اجازه دهد گازهای سوخته شده از سیلندر خارج شوند. همچنانكه میل لنگ به گردش خود ادامه می دهد پیستون به نقطه BDC می رسد و جلوی مجرای ورود هوا را باز می كند و مجدداً پمپ، هوای تازه را به داخل سیلندر می دمد و چرخه همانند قبل ادامه می یابد. با هر دور گردش میل لنگ یك چرخه كامل می شود. تخلیه دود  قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه , چرخه چهار زمانه , مراحل كار موتور

 • دانلود پاورپوینت تیپولوژی مسکن

  دانلود پاورپوینت تیپولوژی مسکن دریافت دانلود پاورپوینت تیپولوژی مسکن دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 8948 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 گونه شناسی گونه شناسی مسكن در جهان گونه شناسی مسكن در مشهد گونه پیشنهادی قیمت فایل…

 • تحقیق بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد

  تحقیق بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد دریافت تحقیق بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد دسته:…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 32

  طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 32 دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 32 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4801 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • نمونه سوال پایان ترم مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

  نمونه سوال پایان ترم مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه دریافت نمونه سوال پایان ترم مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 274 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • تحقیق هنر در ایران

  تحقیق هنر در ایران دریافت تحقیق هنر در ایران تحقیق هنر در ایران دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 139 فرمت فایل doc حجم فایل 1.354 مگا بایت تعداد صفحات فایل 17 18,700 تومان فهرست مطالب : عنوان :                                                                                صفحه…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خرم آباد

  نقشه کاربری اراضی شهرستان خرم آباد دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان خرم آباد شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرم آباد (واقع در استان لرستان ) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree…

 • تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

  تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید دریافت تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 3444 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید قیمت فایل…

 • پاورپوینت بررسی تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان

  پاورپوینت بررسی تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان دریافت پاورپوینت بررسی تاثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 804 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 پاورپوینت بررسی تاثیر حرارت خورشید بر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85…

 • پرسشنامه سازمان نو آورانه

  پرسشنامه سازمان نو آورانه دریافت پرسشنامه سازمان نو آورانه دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه سازمان نو آورانه قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه سازمان نو آورانه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 206 فرمت فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • تاریخچه گروه شركت های تولیدی اشی مشی

  تاریخچه گروه شركت های تولیدی اشی مشی دریافت تاریخچه گروه شركت های تولیدی اشی مشی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 در ژانویة 1998 تحت گواهی بین المللی صادره از سازمان…

 • تحقیق دنیای مجازی و نظام تعلیم و تربیت

  تحقیق دنیای مجازی و نظام تعلیم و تربیت دریافت تحقیق دنیای مجازی و نظام تعلیم و تربیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 تحقیق دنیای مجازی و نظام…

 • دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک

  دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک دریافت دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک دسته: دامپزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3535 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 ترانس ژن روشی است برای وارد کردن DNAبیگانه یاخارجی به داخل ژنوم است حیوانات…

 • سمینار درس رزیابی :تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه

  سمینار درس رزیابی :تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه دریافت سمینار درس رزیابی :تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه با محدودتر شدن طیف فرکانسی بیسیم برای کاربردهای جدید بیسیم، سیستم شناختی با اشتراک طیف در بین پژوهشگران بعنوان راه حل…

 • دانلود تحقیق سیگنالینگ تلفن

  دانلود تحقیق سیگنالینگ تلفن دریافت دانلود تحقیق سیگنالینگ تلفن دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 150 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 در این مقاله سعی شده است روشهای سیگنالینگ مورد نیاز برای كنترل انتقال مكالمات…

 • پاورپوینت بررسی لیزر گازی (با تکیه بر لیزر هلیوم – نئون)

  پاورپوینت بررسی لیزر گازی (با تکیه بر لیزر هلیوم – نئون) دریافت پاورپوینت بررسی لیزر گازی (با تکیه بر لیزر هلیوم – نئون) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1309 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60…

 • پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات)

  پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات) دریافت پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 810 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 فایل پاورپوینت با موضوع بررسی تئوریهای مدیریت پیشرفته در حجم…

 • پاورپوینت مقدمه ای بر GPS

  پاورپوینت مقدمه ای بر GPS دریافت پاورپوینت مقدمه ای بر GPS دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 570 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر GPS، در قالب ppt و در 16…

 • دانلود تحقیق سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن

  دانلود تحقیق سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن دریافت دانلود تحقیق سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن دسته: علوم نظامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 در این مقال برآنیم به استراتژی جدید،…

 • جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده)

  جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده) دریافت جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکتر جوهرزاده) دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 3860 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 جزوه مقاومت مصالح 2 دانشگاه تهران (دکترجوهرزاده) قیمت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز دسته:…

 • پاورپوینت درباره کشور قرقیزستان

  پاورپوینت درباره کشور قرقیزستان دریافت پاورپوینت درباره کشور قرقیزستان دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5204 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 پاورپوینت کشورقرقیزستاناسلایدکشورقرقیزستانوپاورپوینت معرفی کشور قرقیزستانپاورپوینت معرفی کشورها قیمت فایل فقط 7,700 تومان پاورپوینت کشورقرقیزستان 72 صفحه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق)…

 • دانلود فایل آماده برچسب و لیبل معجون گیاهی چای

  دانلود فایل آماده برچسب و لیبل معجون گیاهی چای دریافت دانلود فایل آماده برچسب و لیبل معجون گیاهی چای دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2023 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لیبل…

 • دفترچه محاسبات سوله با جرثقیل 5 تنی

  دفترچه محاسبات سوله با جرثقیل 5 تنی دریافت دفترچه محاسبات سوله با جرثقیل 5 تنی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 704 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دفترچه محاسبات سوله با جرثقیل 5 تنی قیمت فایل فقط…

 • بررسی شروع به جرم

  بررسی شروع به جرم دریافت بررسی شروع به جرم یکی از دستاوردهای‏ حقوق جزای جدید،نهاد شروع‏ به جرم است که برمبنای‏ حمایت از نظم عمومی و نظریه‏ جنبه عینی جرم بوجود آمداین نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و…

 • مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد

  مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد دریافت مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت حسابداری ودایع

  پاورپوینت حسابداری ودایع دریافت پاورپوینت حسابداری ودایع دسته: حسابداری بازدید: 3 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 528 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 فایل پاورپوینت با موضوع حسابداری ودایع در 27 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 9,900 تومان ودیعه :…

 • قالب آماده پاورپوینت مناسب برای رزومه

  قالب آماده پاورپوینت مناسب برای رزومه دریافت قالب آماده پاورپوینت مناسب برای رزومه دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1439 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 قالب پاورپوینت مناسب برای رزومه – تمام فارسی به همراه فونت فارسی…

 • تحقیق کنترل افسردگی

  تحقیق کنترل افسردگی دریافت تحقیق کنترل افسردگی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 367 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود تحقیق در مورد افسردگی و کنترل افسردگی در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • تفسیر نمرات آزمون 16عاملی کتل

  تفسیر نمرات آزمون 16عاملی کتل دریافت تفسیر نمرات آزمون 16عاملی کتل تفسیر نمرات آزمون 16 عاملی کتل دارای 13 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 98 فرمت فایل doc حجم فایل 30…

 • خرید ودانلودمقاله مالیات بر درآمد مشاغل

  خرید ودانلودمقاله مالیات بر درآمد مشاغل دریافت خرید ودانلودمقاله مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر درآمد مشاغلماده ۹۳ ) در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی دسته بندی مدیریت بازدید ها 94 فرمت فایل doc حجم فایل 181 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40 29,700 تومان توضیحات:…