بررسی تکنیکهای مدل سازی

بررسی تکنیکهای مدل سازی

دریافت

بررسی تکنیکهای مدل سازی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد)معیاری است كه با آن می توان نوع جریان را به دست آورد بعدها، آزمایش ها نشان دادند كه عدد رینولدز پارامتری كلیدی برای دیگر حالت های جریان نیز می‌باشد از این‌رو، به طور كلی، داریم قیمت فایل فقط 16,500 تومان = نیروی چسبندگی = نیروی فشاری = نیروی گرانش = نیروی كشش سطحی = نیروی تراكم پذیری نیروهای اینرسی در اكثر مسائل مكانیك سیالات مهم هستند. نسبت نیروی اینرسی به هر یك از نیروهای دیگر فهرست شده در بالا، پنج گروه بی‌بعد اصلی در مكانیك سیالات را تشكیل می دهد. در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد. او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد) معیاری است كه با آن می توان نوع جریان را به دست آورد. بعدها، آزمایش ها نشان دادند كه عدد رینولدز پارامتری كلیدی برای دیگر حالت های جریان نیز می‌باشد. از این‌رو، به طور كلی، داریم: كه در آن L طول مشخصه توصیفی هندسه میدان جریان است. عدد رینولدز عبارت است از نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای چسبندگی. جریان با عدد رینولدز “بزرگ” معمولاً متلاطم است. جریانی كه در آن نیروهای اینرسی در مقایسه با نیروهای چسبندگی “كوچك” هستند به طور مشخصه جریان لایه ای است. در آیرودینامیك و آزمون های مدل، بهتر است داده های فشار را به شكل بی‌بعد نشان داد. نسبت زیر: تشكیل داده می شود، كه در آن  فشار محلی منهای فشار جریان آزاد است،  و V خواص جریان آزاد هستند. این نسبت به نام لئونارد اویلر، ریاضیدان سوئیسی كه اكثر كارهای تحلیلی اولیه را در مكانیك سیالات انجام داد، خوانده می شود. اویلر اولین كسی است كه نقش فشار را در حالت سیال تشخیص داد؛ عدد اویلر عبارت است از نسبت نیروهای فشاری به نیروهای اینرسی. (ضریب  در مخرج وارد می‌شود تا فشار دینامیكی را بدهد). عدد اویلر را اغلب ضریب فشار، Cp، می نامند. در مطالعه پدیده حفره‌زایی، اختلاف فشار  به صورت  گرفته می‌شود، كه در آن  شرایط جریان مایع هستند. و  فشار بخار در دمای آزمایش است. پارامترهای بعد زیر را عدد حفره زایی می نامند، ویلیام فرود یك آرشیتكت دریایی انگلیسی بود. همراه با پسرش، رابرت ادموند فرود، كشف كرد كه پارامتر زیر برای جریان ها با تاثیرات سطح آزاد مهم است. با مجذور كردن عدد فرود داریم: كه می توان آن را به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای گرانشی تفسیر كرد. طول، L، طول مشخصه توصیفی میدان جریان است. در حالت جریان در كانال باز، طول مشخصه عمق آب است؛ اعداد فرود كم تر از واحد نشان می دهد كه جریان زیر بحرانی است و مقادیر بزرگ تر از واحد نشان می دهد كه جریان فوق بحرانی است. عدد و بر عبارت است از نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای كشش سطحی. آن را می توان چنین نوشت: در دهه 1870، فیزیكدان استرالیایی ارنست ماخ پارامتر زیر را دكرد: كه در آن V سرعت جریان و c سرعت صوت محلی است. تحلیل و آزمایش نشان می‌دهد كه عدد ماخ پارامتری كلیدی است، تاثیرات تراكم ناپذیری را در یك جریان مشخص می كند. عدد ماخ را می توان چنین نوشت:      یا    آن را به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای ناشی از تراكم پذیری می توان تفسیر كرد. برای جریان كاملاً تراكم ناپذیر (در عرضی شرایط حتی مایعات كاملاً تراكم ناپذیر هستند)، . بنابراین M=0. 5- تشابه جریان و مطالعه های مدل برای اینكه آزمون مدل مفید باشد باید داده هایی را بدهد كه بتوان آنها را مقیاس بندی كرد و نیروها، و گشتاورها و بارهای دینامیكی موثر بر نمونه اصلی با اندازه كامل را به دست آورد. چه شرایطی باید برقرار باشد تا بین جریان مدل و جریان نمونه اصلی تشابه وجود داشته باشد؟ شاید بدیهی ترین شرط این است كه مدل و نمونه اصلی باید به دور هندسی متشابه باشند. تشابه هندسی ایجاب می كند كه مدل و نمونه اصلی دارای شكل یكسان باشند، و تمام ابعاد خطی مدل با تقریب مقیاس ثابتی به ابعاد متناظر نمونه اصلی ارتباط داده شوند. شرط دوم این است كه جریان مدل و جریان نمونه اصلی باید به طور سینماتیكی متشابه باشند. دو جریان وقتی به طور سینماتیكی متشابه هستند كه سرعت ها در نقاط متناظر هم جهت باشند و مقدار آنها با یك ضریب مقیاس ثابت به هم ارتباط داده شوند. از این رو دو جریان كه به طور سینماتیكی متشابه هستند دارای نقش های خط جریانی نیز هستند كه با ضریب مقیاس ثابت به هم مربوط می شوند. از آنجا كه مرزها خطوط جریان احاطه كننده تشكیل می دهند، جریان هایی كه به طور سینماتیكی متشابه هستند باید به طور هندسی متشابه باشند. اصولاً، تشابه سینماتیكی ایجاب می كند كه برای به دست آوردن داده های بازدارندگی موثر بر یك جسم، از تونل باد با مقطع عرضی نامحدود استفاده شود تا عملكرد در یك میدان جریان محدود به درستی مدل بندی شود. در عمل، این محدودیت را به طور قابل توجه می توان تعدیل كرد، و از وسیله ای با اندازه منطقی استفاده كرد. تشابه سینماتیكی ایجاب می كند كه نوع جریان مدل و نوع جریان نمونه اصلی با هم یكسان باشند. اگر آثار تراكم ناپذیری یا حفره زایی، كه نقش های جریان را به طور كیفی می توانند تغییر دهند، در جریان نمونه اصلی وجود نداشته باشند، در جریان مدل از وجود آنها باید جلوگیری كرد. وقتی توزیع نیروها در دو جریان به صورتی باشد كه در تمام نقاط متناظر، انواع نیروهای همسان با هم موازی باشند و مقدار آنها با ضریب مقیاس ثابت به هم مربوط شود، جریان ها به طور دینامیكی متشابه هستند. شرایط تشابه دینامیكی بسیار محدود است: دو جریان باید هر دو تشابه هندسی و سینماتیكی را داشته باشند تا به طور دینامیكی متشابه باشند. برای در نظر گرفتن شرایط لازم برای تشابه دینامیكی كامل، تمام نیروهایی كه در جریان مهم هستند باید در نظر گرفته شوند. از این رو، تاثیرات نیروهای چسبندگی، نیروهای فشاری، نیروهای كشش سطحی و غیره، باید در نظر گرفته شود. شرایط آزمون باید طوری در نظر گرفته شود كه تمام نیروهای مهم میان جریان های مدل و نمونه اصلی با ضریب مقیاس یكسان به هم ارتباط داده شود. وقتی تشابه دینامیكی وجود دارد، داده های اندازه گیری شده در یك جریان مدل را می توان به طور كمی به شرایط جریان نمونه اصلی ارتباط داد. در این صورت، شرایطی كه تشابه دینامیكی بین جریان های مدل اصلی را برقرار می كنند چه هستند؟ برای یافتن گروه های بی‌بعد حاكم در یك پدیده جریان، از نظریه پی بوكینگهام می‌توان استفاده كرد؛ برای یافتن تشابه دینامیكی بین جریان های به طور هندسی متشابه، باید تمام این گروه های بی‌بعد به غیر از یكی را همانند قرار داد. مثلاً در بررسی نیروی بازدارندگی موثر بر یك كره در مثال 1، با رابطه زیر شروع می كنیم: نظریه پی بوكینگهام رابطه تابعی زیر را می دهد در قسمت 4 نشان دادیم كه پارامترهای بی‌بعد را به صورت نسبت نیروها می توان تفسیر كرد. از این رو، در بررسی جریان مدل و جریان نمونه اصلی پیرامون یك كره (جریان ها به طور هندسی متشابه هستند)، جریان ها به طور دینامیكی متشابه هستند اگر به علاوه، اگر در این صورت و نتایج حاصل از مطالعه مدل را برای پیش بینی بازدارنگی موثر بر نمونه اصلی با اندازه كامل می توان به كار برد. نیروی واقعی كه سیال بر جسم وارد می كند در هر حالت یكسان نیست، اما مقدار بی‌بعد آن یكسان است. در صورت لزوم، می توان دو آزمایش را با استفاده از سیالات متفاوت انجام داد تا اعداد رینولدز با هم برابر شوند. مطابق مثال 4، برای سهولت آزمایش می توان داده های آزمون را در یك تونل باد در هوا اندازه گیری كرد و از نتایج برای پیش بینی نیروی بازدارندگی در آب استفاده كرد. مثال 4 تشابه: نیروی بازدارندگی مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی. بازدارندگی مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی قرار است از روی داده های آزمون در تونل باد تعیین شود. نمونه اصلی، كره ای به قطر mm300، باید با سرعت 5نات (مایل دریایی در ساعت، و یك مایل معادل 1852 متر است) در آب دریای  حركت كند. مدل به قطر mm150 است. سرعت لازم را برای آزمایش در هوا بیابید. اگر بازدارندگی مدل در شرایط آزمایش 24.8N باشد، بازدارندگی موثر بر نمونه اصلی را تخمین بزنید. تحلیل مثال 4 داده: مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی قرار است در تونل باد آزمایش شود. خواسته: (الف)          (ب) حل: از آنجا كه نمونه اصلی در آب عمل می كند و آزمایش مدل قرار است در هوا انجام شود، فقط اگر تاثیرات حفره زایی در جریان نمونه اصلی و تاثیرات تراكم ناپذیری در آزمایش مدل وجود نداشته باشد، نتایج مفیدی به دست می آید. در این شرایط و آزمایش را باید در انجام داد تا تشابه دینامیكی برقرار شود. برای آب دریا در ،  و . در شرایط نمونه اصلی، شرایط آزمایش مدل باید طوری باشد كه این عدد رینولدز را برقرار كند. از این رو برای هوا در شرایط استاندارد،  و  تونل باد باید در شرایط زیر عمل كند: این سرعت آنقدر كم است كه بتوان از تاثیرات تراكم ناپذیری صرف نظر كرد. در این شرایط آزمایش، جریان مدل و جریان نمونه اصلی به طور دینامیكی متشابه هستند. از این رو، اگر انتظار حفره زایی برود- اگر مبدل خورشیدی در سرعت زیاد نزدیك سطح آزاد آب دریا عمل می كرد- در این صورت از روی آزمایش مدل در هوا نمی توانستیم نتایج مفیدی به دست آوریم. این‌مساله محاسبه مقادیر نمونه اصلی را از روی داده های آزمایش نشان می‌دهد. 5-1- تشابه غیر كامل نشان داده ایم كه برای یافتن تشابه كامل دینامیكی بین جریان های به طور هندسی متشابه باید تمام گروه های بی‌بعد مهم به جز یكی همانند باشند. در حالت ساده مثال 4، همانند ساختن عدد رینولدز بین مدل و نمونه اصلی، تشابه دینامیكی را بین جریان ها برقرار می كرد. با آزمایش در هوا می توانستیم عدد رینولدز را دقیقاً همانند كنیم (در این حالت، با آزمایش در تونل آب نیز می‌توانستیم این كار را انجام دهیم). نیروی بازدارندگی موثر بر كره در واقع به طبیعت جریان در لایه مرزی بستگی دارد. بنابراین، تشابه هندسی ایجاب می كند كه زبری نسبی سطح مدل و نمونه اصلی یكسان باشند. این معنی می دهد كه زبری نسبی نیز پارامتری است كه باید بین حالت های مدل و نمونه اصلی همانند باشد. اگر فرض كنیم كه مدل با دقت ساخته شده است، مقادیر اندازه گیری شده بازدارندگی از روی آزمایش های مدل را می توان مقیاس بندی كرد و بازدارندگی را در شرایط عمل اصلی به دست آورد. در اغلب مطالعه های مدل، به دست آوردن تشابه دینامیكی مستلزم این است كه چند گروه بی‌بعد همانند باشند. در بعضی حالت ها، تشابه دینامیكی كامل بین مدل و نمونه اصلی انجام پذیر نیست. نمونه ای از چنین حالتی، تعیین نیروی بازدارندگی (مقاومت) موثر بر یك كشتی سطحی است. مقاومت موثر بر یك كشتی سطحی از اصطكاك جداری موثر بر بدنه (نیروهای چسبنده) از مقاومت موج سطحی (نیروهای گرانشی) ناشی می شود. تشابه كامل دینامیكی ایجاب می كند كه اعداد رینولدز و فرود، هر دو، بین مدل و نمونه اصلی همانند باشند. به طور كلی نمی توان مقاومت موج را به طور تحلیلی پیش بینی كرد، بنابراین باید آن را مدل بندی كرد. این موضوع ایجاب می كند: برای همانند بودن اعداد فرود بین مدل و نمونه اصلی باید نسبت سرعت زیر را داشته باشیم: نقش های موج سطحی به طور دینامیكی متشابه باشند. برای هر مقیاس طول مدل، همانند ساختن اعداد فرود نسبت سرعت را می دهد. فقط چسبندگی سینماتیكی را می توان تغییر داد اعداد رینولد همانند شوند. از این رو رابطه شرایط زیر را می دهد از نسبت سرعتی كه از روی همانندی اعداد رینولدز به دست آمده استفاده كنیم، تساوی اعداد رینولدز نسبت چسبندگی سینماتیكی زیر را می دهد  مساوی  (یك مقیاس طول نمونه ای برای آزمایش های طول كشتی) باشد، در این صورت  باید  باشد. شكل 3 نشان می دهد كه جیوه تنها مایعی است كه چسبندگی سینماتیكی آن از چسبندگی سینماتیكی آب كم تر است. ولی، چسبندگی سینماتیكی جیوه فقط در حدود یك دهم چسبندگی سینماتیكی آب است. بنابراین نسبت چسبندگی سینماتیكی لازم همانندی اعداد رینولدز را نمی توان به دست آورد. آب تنها سیال عملی برای آزمایش های مدل برای جریان با سطح آزاد است بنابراین، برای به دست آوردن تشابه كامل دینامیكی نمونه اصلی را آزمایش كرد. ولی، حتی اگر نتوان به تشابه كامل سینماتیكی دست یافت، مطالعه های مدل اطلاعات مفیدی می‌دهد. شكل 1 داده های مربوط به آزمایش مدل یك كشتی با مقیاس 8 : 1 را نشان می دهد كه در آزمایشگاه هیدرودینامیكی آكادمی دریایی آمریكا انجام شده است. در نمودار، داده‌های ضریب مقاومت برحسب عدد فرود نشان داده شده است. نقاط چهارگوش از روی مقادیر مقاومت كل اندازه گیری شده در آزمایش محاسبه شده اند. داده ها از: U.S.Naval Academy Hydromechanics Laboratory, Courtesy of Professor Bruce Johnson با استفاده از روش زیر، مقاومت كشتی با مقیاس كامل را زا روی نتایج آزمایش مدل اصلی می توان محاسبه كرد. نقش موج های سطحی، و از این رو مقاومت موج، بین مدل و نمونه اصلی در اعداد فرود متناظر تطبیق داده می شود. مقاومت موج مدل به صورت تفاضل بین بازدارندگی كل و بازدارندگی اصطكاك تخمینی محاسبه می شود. (ضریب های مقاومت تخمینی موج برای مدل به صورت دایره رسم شده اند). با استفاده از مقیاس بندی فرود، ضریب های مقاومت موج را در مدل و نمونه اصلی مساوی هم قرار می دهیم و مقاومت موج نمونه اصلی را حساب می كنیم. در شكل 7-2 نقاط دایره ای برای نمونه اصلی با ضریب های مدل در اعداد رینولدز متناظر همسان هستند. ضریب های بازدارندگی اصطكاك جداری كه برای نمونه اصلی به طور تحلیلی حساب می شود، و در شكل 7-2 با لوزی نشان داده شده است، با ضریب‌های بازدارندگی موج جمع می شود و ضریب های بازدارندگی كل نمونه اصلی را می دهد. از آنجا كه در آزمایش های مدل كشتی های سطحی نمی توان عدد رینولدز را ]میان مدل و نمونه اصلی[ همانند كرد، رفتار لایه مرزی برای مدل و نمونه اصلی یكسان نیست. عدد رینولدز مدل فقط  برابر مقدار عدد رینولدز نمونه است، از این رو گسترش جریان لایه ای در لایه مرزی روی مدل، با همان نسبت، خیلی زیاد است. در روش گفته شده این طور فرض می شود كه رفتار لایه مرزی را می توان مقیاس بندی كرد. برای انجام این كار، لایه مرزی مدل “تحریك” می شود تا در مكانی متناظر با رفتار كشتی اصلی، متلاطم شود. در شكل 7-1، گل میخ هایی كه برای تحریك كردن لایه مرزی در نتایج آزمون مدل به كار رفتند نشان داده شده است. داده‌ها از روی: U.S.Naval Academy Hydromechanics Laboratory, Courtesy of Professor Bruce Johnson گاهی اوقات ضرایب نمونه اصلی كه از روی داده های آزمایش مدل حساب می‌شود، تصحیح می شوند. این تصحیح، زبری، تموج و ناهمواری ها را كه مسلماً در نمونه اصلی بارزتر از مدل هستند در نظر می گیرد. مقایسه بین داده های حاصل از آزمایش‌های مدل و اندازه گیری های انجام شده در نمونه با مقیاس كامل نشان می‌دهد كه دقت كلی باید در محدوده  درصد باشد. برای مدل بندی رودخانه ها و بندرگاه ها، عدد فرود پارامتری مهم است. در این شرایط، به دست آوردن تشابه كامل عملی نیست. با استفاده از یك مقیاس مدل منطقی می‌توان از عمق های آب بسیار كوچك استفاده كرد. تاثیرات نسبی نیروهای چسبنده و نیروی كشش سطحی در جریان مدل بسیار بیش تر از جریان در نمونه اصلی است. در نتیجه، از مقیاس های طول متفاوت در جهت های عمودی و افقی استفاده می شود. با استفاده از اجزای زبری مصنوعی، نیروهای چسبنده در جریان مدل عمیق تر افزایش می‌یابد. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : مدلسازی , سینماتیكی , دینامیكی

 • تحقیق پیرامون شركت ماژین صنعت

  تحقیق پیرامون شركت ماژین صنعت دریافت تحقیق پیرامون شركت ماژین صنعت محتویات این تحقیق در حال حاضر در شش فصل تنظیم گردیده است كه در فصل اول خلاصه ای از وضعیت شركت ماژین صنعت و در فصل دوم تئوریها ونظریه…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) دریافت دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) عنوان دانلود پاورپوینت تجزیه و…

 • پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - دامپر

  پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - دامپر دریافت پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - دامپر دسته: عمران بازدید: 3 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 6450 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 363 در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و…

 • طرح توجیهی تولید چرم

  طرح توجیهی تولید چرم دریافت طرح توجیهی تولید چرم دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود طرح توجیهی تولید چرم دانلود طرح تولید چرم طرح کارآفرینی تولید چرم کاملترین طرح توجیهی…

 • پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات

  پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات دریافت پرسشنامه آزمایه سنجش سوگیری پروب دات آزمایه سنجش سوگیری پروب دات دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 83 فرمت فایل docx حجم فایل 1.526 مگا بایت تعداد صفحات فایل 6 8,800 تومان دانلود…

 • پاورپوینت سیستمهای مدیریت دانش

  پاورپوینت سیستمهای مدیریت دانش دریافت پاورپوینت سیستمهای مدیریت دانش دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیستمهای مدیریت دانش در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر فروزنده)

  دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر فروزنده) دریافت دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر فروزنده) عنوان دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان شیپ فایل مرز شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز…

 • پرسشنامه تجارت الکترونیک

  پرسشنامه تجارت الکترونیک دریافت پرسشنامه تجارت الکترونیک دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 254 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان ... تجارت الکترونیکبیمه

 • دانلود تحقیق توزیع سنی 50 نفر 7 ص

  دانلود تحقیق توزیع سنی 50 نفر 7 ص دریافت دانلود تحقیق توزیع سنی 50 نفر 7 ص دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 دانلود توزیع سنی 50 نفر 7 ص تحقیق…

 • بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق 14-11 ساله کانون اصلاح و تربیت

  بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق 14-11 ساله کانون اصلاح و تربیت دریافت بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق 14-11 ساله کانون اصلاح و تربیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 60…

 • پاورپوینت هوش مصنوعی (مرجع)

  پاورپوینت هوش مصنوعی (مرجع) دریافت پاورپوینت هوش مصنوعی (مرجع) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3230 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 277 دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی (مرجع) بررسی هوش مصنوعی (مرجع) پاورپوینت جامع و کامل هوش مصنوعی (مرجع)…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه

  پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1248 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود پاورپوینت…

 • دانلود تحقیق فشار كششی 35ص

  دانلود تحقیق فشار كششی 35ص دریافت دانلود تحقیق فشار كششی 35ص دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3026 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 دانلود فشار كششی ‏ 35ص تحقیق فشار كششی ‏ 35ص مقاله فشار كششی ‏…

 • پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی

  پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی دریافت پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 595 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

  مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی دریافت مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای…

 • مبانی نظری تحقیق کنترل عواطف

  مبانی نظری تحقیق کنترل عواطف دریافت مبانی نظری تحقیق کنترل عواطف دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 88 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 مبانی نظری تحقیق کنترل عواطف دانلود رایگان مبانی نظری کنترل عواطف پیشینه تحقیق…

 • مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات

  مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات دریافت مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید : کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی…

 • پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی

  پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی دریافت پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی در 147 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دسته بندی اقتصاد بازدید ها 151 فرمت فایل pptx حجم فایل 951 کیلو بایت…

 • مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت

  مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت دریافت مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 119 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 مبانی نظری و پیشینه اختلال های شخصیت…

 • دانلود تحقیق پکتیناژ قلیایی

  دانلود تحقیق پکتیناژ قلیایی دریافت دانلود تحقیق پکتیناژ قلیایی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 کتیناژ قلیایی که اخیراً و به تازگی کشف شده است ممکن است روش آماده…

 • جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری

  جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری دریافت جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری جزوه تخصصی خلاصه تکنیک های تصویر برداری رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری دسته بندی پزشکی بازدید ها 86 فرمت فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

  مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات دریافت مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 744 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی…

 • پاورپوینت خون شناسی

  پاورپوینت خون شناسی دریافت پاورپوینت خون شناسی پاورپوینت با موضوع بررسی خون شناسی دسته بندی علوم پزشکی بازدید ها 202 فرمت فایل rar حجم فایل 75 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 8,800 تومان   بخشی از مقدمه: خون بافت…

 • پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

  پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی دریافت پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش…

 • رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت (Zea mays L

  رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت (Zea mays L دریافت رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت (Zea mays L رشد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها…

 • دانلود تحقیق مشارکت و آزادی 30 ص

  دانلود تحقیق مشارکت و آزادی 30 ص دریافت دانلود تحقیق مشارکت و آزادی 30 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود مشارکت و آزادی 30 ص تحقیق مشارکت و آزادی…

 • گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو

  گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو دریافت گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو گزارش کارآموزی شركت مكاترونیك ژاو در 10 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 82 فرمت فایل doc حجم فایل 142 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10…

 • بررسی دلایل حیاتی برای آنالیز روغن

  بررسی دلایل حیاتی برای آنالیز روغن دریافت بررسی دلایل حیاتی برای آنالیز روغن دسته: مکانیک بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 این یك پیش فرض متداول و در عین حال خطرناك است كه…

 • پرسشنامه ابراز وجود

  پرسشنامه ابراز وجود دریافت پرسشنامه ابراز وجود پرسشنامه ابراز وجود دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 214 فرمت فایل docx حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه ابراز وجود این مقیاس در سال توسط دانگل…

 • راهنمای نرم افزار لاتک

  راهنمای نرم افزار لاتک دریافت راهنمای نرم افزار لاتک دسته: آموزش نرم افزار بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 716 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 فصل بندی کتاب چیزهایی که باید بدانیدحروف چینی متنحروف چینی فرمول های ریاضیابزارهای ویژهتولید…

 • سال و ماه

  سال و ماه دریافت سال و ماه برنامه ای است که با وارد کردن نام فصل ماه های آن فصل را نشان می دهد مثلا بار فروردیناردیبهشت خرداد دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 247 فرمت فایل…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع نیازها و رفتار خریداران

  پاورپوینت فصل چهارم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع نیازها و رفتار خریداران دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع نیازها و رفتار خریداران دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت…

 • بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

  بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره دریافت بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی…