بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

دریافت

بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

251
فرمت فایل

docx
حجم فایل

374 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

171

33,000 تومان
 بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری  با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس با فرمت ورد وقابل ویرایش الف
  فهرست عنوان                                           صفحه   فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1 تشریح و بیان موضوع…………………………………………………………………………………………..1 اهمیت و اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..6 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………9 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………..12 فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه‌ی تحقیق…………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….15 نظام مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه………………………………………………………15 واسطه‌های مالی و انواع آن………………………………………………………………………………..21 تاریخچه و خصوصیات صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری……………………………………30 انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………..32 اهداف شرکت‌های سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………..35 مقررات حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………………………44 پژوهش‌های انجام شده…………………………………………………………………………………….49 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..58   ب 
    فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق……………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..60 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………60 بیان عملیاتی فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………..61 جامعه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………64 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….65 روش‌های گردآوری اطلاعات و داده‌‌های تحقیق…………………………………………………67 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………70 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..70 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج……………………….. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….72 اطلاعات شرکت‌های سرمایه گذاری…………………………………………………………………73 اطلاعات شرکت‌های تولیدی…………………………………………………………………………..87 نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….101 نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………106 نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………..111 نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………..114 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….117 فصل پنجم : خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………….. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………119   ج
  خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………..119 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق……………………………………………122 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………127 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………128 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی……………………………………………………………..129 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………..130 منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………131 منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………133 پیوست‌ها ……………………………………………………………. شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بخش‌های فعال در بازارهای مالی هستند. در سال‌های اخیر صنعت واسطه‌گری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است. سرمایه‌گذاران از محاسن و مزایای این شرکت ها باخبرند و با فعالیت آن‌ها آشنا هستند. اما این سبب نمی‌شود که به طور کامل به این سرمایه‌گذاری اعتماد کرده و از ارزیابی عملکرد آن‌ها غافل بمانند. بررسی عملکرد این شرکت ها مستلزم آشنایی با مفاهیم تئوری پرتفوی و  مدل‌های مطرح شده در این حوزه می‌باشد.  در این فصل به ارائه‌ی مطالبی درمورد نظام‌های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه پرداخته شده‌است. سپس واسطه‌های مالی و انواع آن و همچنین مهم‌ترین نهادهای پایه در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاریخچه‌ی شرکت‌های سرمایه گذاری، انواع و اهداف آن‌ها و مقررات حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است و فصل با ارائه‌ی خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده خاتمه می‌یابد.   نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران معمولاً توسعه نیافتگی کشورها عمدتاً ناشی از این است که سرمایه‌گذاری ثابت آن‌ها در سطح نازلی قرار دارد، که امکان ایجاد شغل، رشد درآمد (تولید) ملی و پس‌انداز داخلی را محدود می‌کند. پایین بودن سطح پس‌انداز داخلی، به‌نوبه خود، امکان سرمایه‌گذاری ثابت را کاهش می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری ثابت  همیشه دو نقش ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر، سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشوری است. پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری ثابت امکان رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تقلیل می‌دهد[1].   16 
  برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که مقامات ذیربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی را با کمک سرمایه خارجی افزایش دهند، و در نتیجه امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت را در کشور خود فراهم کنند. در کنار این دیدگاه، نقطه‌نظر دومی هم در رابطه با تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به‌سمت بخش تولیدی و صنعتی وجود دارد. اما اجرایی کردن این نظر نیاز به بازارهای مالی فعال دارد که تقریباً در تمام کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران یا وجود ندارد و یا در سطحی ابتدایی و نازل است که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای در تجهیز و هدایت وجوه موجود و درنتیجه شکل‌گیری صحیح ساختارمالی کشور ایفا نمایند.[2] از جمله نتایج وجود محدودیت در بازارهای مالی، سهم بسیار ناچیز اوراق‌بهادار در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشد. رفع موانع مختلف اقتصادی کشور، یا حداقل کاهش آثار آن‌ها طلب می‌کند که منابع و امکانات کشور به سوی فعالیت‌های مولد و صنعتی هدایت ‌شوند. برای گسترش این فعالیت‌ها ضروری است که وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت گردند. بی‌تردید، این مهم را نمی‌توان به انجام رساند، مگر اینکه بازارهای پول و سرمایه و امکانات مرتبط با آنها گسترش پیدا کند.         17 
  بازارمالی بازار مکانی برای مبادله است اما با پیچیده شدن روش‌ها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بین‌المللی، در بسیاری موارد واژه مکان معنا نمی‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و دارایی‌های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا می‌کند. [3]   طبقه‌بندی بازارهای مالی طبقه‌بندی بازارهای مالی به‌طرق مختلف صورت می‌گیرد[4]. یک راه، طبقه‌بندی بر حسب حق مالی مانند بازارهای بدهی (اوراق‌قرضه) و بازارهای سهام است. راه دیگر طبقه‌بندی بر حسب سررسید حق مالی است. برای مثال، بازار ابزار بدهی کوتاه‌مدت که آن را بازار پول و بازار دارایی مالی با سررسید طولانی‌تر که آن را بازار سرمایه می‌نمایند. همچنین می‌توان بازارهای مالی را  به بازار اولیه و بازار ثانویه طبقه‌بندی کرد. بازارهای اولیه با حقوق مالی تازه منتشر شده سروکار دارند درحالی‌که در بازارهای ثانویه حقوق مالی قبلاً منتشر شده مبادله می‌شود.  باتوجه به اینکه طبقه‌بندی بازارهای مالی از نظر سررسید مطالبات مالی که منجر به تشکیل بازار پول و بازار سرمایه می‌شود از اهمیت برخوردار است به تشریح این بازارها می‌پردازیم. بازارپول بازار پول وظیفه‌ی پاسخ‌گویی به تقاضای وجوه کوتاه‌مدت بخش خصوصی و دولتی را برعهده دارد. فعالان این بازار در درجه‌ی اول افراد یا واحدهای اقتصادی دارای مازاد نقدینگی هستند که عموماً به‌عنوان پس‌اندازکننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را تأمین می‌کند. به این ترتیب مهم‌ترین رسالت بازار پول، ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز به نقدینگی(کوتاه مدت) و نیز تأمین سرمایه درگردش می‌باشد. اهم ویژگی‌های بازار پول را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:[5] –         18 
  بالابودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع –         سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها –         استفاده از ابزارهایی با درجه‌ی بالای نقدینگی –         اعمال کنترل مقامات پولی(بانک مرکزی) بااستفاده از ابزارهای سیاسی سیستم بانکی، مرکز اصلی بازار پول کشور محسوب می‌شود و نهادهای عمده فعال در این بازار عبارتند از بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، مؤسسات مالی وابسته به تولیدکنندگان کالاهای بادوام صنعتی، بانک های بین‌الملل و خزانه‌داری. در این بازار از چهار ابزار عمده استفاده می‌شود: 1-  اوراق‌تجاری: این اوراق یا اسناد توسط شرکت‌ها و مؤسسات مختلف اقتصادی به‌منظور دریافت تسهیلات از بازار پول صادر می‌شود. 2-  گواهی سپرده: این اسناد توسط بانک‌ها یا نهادهای مالی صادر می‌شود. منظور از صدور این اسناد این است که بانک‌های صادرکننده گواهی سپرده تأیید می‌کنند که بعد از مدتی مشخص و ثابت، مبلغ معینی به انضمام بهره متعلقه پرداخت خواهد شد. ضمناً میزان بهره‌ی گواهی سپرده کمتر از بهره‌ی سپرده‌های عادی است. 3-  اوراق‌ خزانه کوتاه‌مدت: اوراقی است که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید کمتر از یک‌سال دارد. 4-  19
  گواهی پذیرش بانکی: در بازارهای پول علاوه ‌بر اوراق‌تجاری، معاملات گواهی پذیرش بانکی نیز انجام می‌شود. گواهی پذیرش بانکی با قبول برات‌هایی که در مقابل سپرده‌های بانکی در مراودات بین‌الملل و با تاریخ مشخص داده شده است، صادر می‌گردد. بانک مربوط با قبول برات عملاً پرداخت را تضمین می‌کند. این اوراق گواهی را می‌توان در بازار پول معامله کرد سررسید آن‌ها غالباً 180 روز است[6].   بازار سرمایه بازار سرمایه به نظامی اشاره دارد که در آن نیازهای میان‌مدت و بلندمدت مالی بنگاه‌های اقتصادی و ارگان‌های دولتی تأمین می‌گردد. در واقع، بازار سرمایه مهم‌ترین منبع تأمین مالی بلندمدت است. در این بازار نهادهایی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس‌های بین‌الملل فعالیت می‌کنند. تجربه‌ی بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه همپای رشد و توسعه‌ی اقتصادی تکامل و گسترش یافته‌اندو به‌نوبه خود برروند رشد بلندمدت آن‌ کشورها اثرات مثبتی داشته‌اند. در این کشورها، بازارهای سرمایه برای ایفای نقش قابل ملاحظه خود در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر، ویژگی‌های معینی دارند که می‌توان آن‌ها را به‌شرح زیر خلاصه نمود[7]:   1-  مسعود محمدزاده، بررسی نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری درتوسعه اقتصادی کشور(گذشته، حال وآینده)، تحقیق کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران،1376. 2 –  محمود ختایی، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378، ص 103 3- رضامرشدخانی، بررسی رابطه نرخ بازگشت و ریسک در بورس تهران بااستفاده از مدل TGARCH-M ،تحقیق کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه،1380. [4] – فرانک فبوزی، فرانکومودیانی و مایکل فری، مبانی بازارها و نهادهای مالی، حسین عبده تبریزی، جلد1،چاپ اول،نشرآگه،1376,ص 25. 5- یوسف فرجی، آشنایی باابزارها و نهادهای پولی و مالی، مؤسسه عالی بانکداری ایران،1381، ص 63. 6- محمود ختایی، همان مآخذ، ص 105. 7- مهدی بهزاد، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کارایی بورس اوراق‌بهادارتهران، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران،1376   بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورسمقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

 • بررسی روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

  بررسی روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی دریافت بررسی روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل:…

 • بررسی موضوع شروع به جرم

  بررسی موضوع شروع به جرم دریافت بررسی موضوع شروع به جرم دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل…

 • روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد

  روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد دریافت روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 263 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 در ایران ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و…

 • جزو آموزشی آشنایی با نماد اعتماد الکتونیکی

  جزو آموزشی آشنایی با نماد اعتماد الکتونیکی دریافت جزو آموزشی آشنایی با نماد اعتماد الکتونیکی دسته: جزوه های درسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1625 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 جزوء اموزشی اشنایی با نماد اعتماد الکترونیکی قیمت…

 • مقاله بررسی جامع جنگ های صلیبی

  مقاله بررسی جامع جنگ های صلیبی دریافت مقاله بررسی جامع جنگ های صلیبی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 مقاله بررسی جامع جنگ های صلیبی در 80 صفحه ورد قابل…

 • مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن/ خاموش سمت بار

  مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن/ خاموش سمت بار دریافت مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن/ خاموش سمت بار ما در اینجا نشان می‌دهیم که چگونه جمع‌کننده می‌تواند portfolio تجهیزات را مدیریت کرده و مجموعا در یک بازار unbundled آزاد…

 • مقاله ترجمه شده تصمیم گیری قیمت گذاری زنجیره تامین دو سطحی با یک تامین کننده و دو خرده فروش تحت تنظیم مقررات کربن

  مقاله ترجمه شده تصمیم گیری قیمت گذاری زنجیره تامین دو سطحی با یک تامین کننده و دو خرده فروش تحت تنظیم مقررات کربن دریافت مقاله ترجمه شده تصمیم گیری قیمت گذاری زنجیره تامین دو سطحی با یک تامین کننده و…

 • تحقیق هیدرولیک چیست

  تحقیق هیدرولیک چیست دریافت تحقیق هیدرولیک چیست دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 826 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 تحقیق در مورد تحقیق مقاله هیدرولیک چیست ؟ مقاله در مورد تحقیق مقاله هیدرولیک چیست ؟…

 • تحقیق درباره علل حمله مغول به سرزمین های اسلامی

  تحقیق درباره علل حمله مغول به سرزمین های اسلامی دریافت تحقیق درباره علل حمله مغول به سرزمین های اسلامی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود فایل تحقیق علل…

 • گزارش کارآموزی رشته فناوری اطلاعات در جهاد کشاورزی

  گزارش کارآموزی رشته فناوری اطلاعات در جهاد کشاورزی دریافت گزارش کارآموزی رشته فناوری اطلاعات در جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی حاضر در 38 صفحه در رشته فناوری اطلاعات محل فعالیت جهاد کشاورزی بوده و با رعایت اصول و فرمهای مربوطه آماده…

 • پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها

  پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها دریافت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 721 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها بررسی اهمیت و نقش جنگل…

 • آموزش انجام تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS

  آموزش انجام تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS دریافت آموزش انجام تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2400 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 آموزش انجام تحلیل های آماری با…

 • تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار

  تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار دریافت تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار تحقیق عملیات ضربت ذوالفقار با زحمت فراوان به صورت کامل و جامع همراه عکس برای شما تهیه شده است که نظیر آن را نخواهید یافت دسته بندی عمومی بازدید ها 130…

 • پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

  پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی دریافت پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 159 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 پیشینه و مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد سنگها و کانیها

  تحقیق در مورد سنگها و کانیها دریافت تحقیق در مورد سنگها و کانیها سنگها و کانیها دسته بندی زمین شناسی و نفت بازدید ها 366 فرمت فایل doc حجم فایل 83 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 15,400 تومان سنگ…

 • جزیره حسابداری نوین

  جزیره حسابداری نوین دریافت جزیره حسابداری نوین جزیره حسابداری نوین دسته بندی حسابداری بازدید ها 104 فرمت فایل zip حجم فایل 72 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 80 18,700 تومان جزیره حسابداری نوین جزیره حسابداری نوین

 • مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه

  مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه دریافت مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • آگهی جدید ترحیم مادر لایه باز همراه با مراسم هفت psd

  آگهی جدید ترحیم مادر لایه باز همراه با مراسم هفت psd دریافت آگهی جدید ترحیم مادر لایه باز همراه با مراسم هفت psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 6986 کیلوبایت تعداد…

 • روابط عمومی در ایران و جهان

  روابط عمومی در ایران و جهان دریافت روابط عمومی در ایران و جهان روابط عمومی در ایران و جهان دسته بندی مدیریت بازدید ها 130 فرمت فایل doc حجم فایل 67 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 16,500 تومان فهرست…

 • مقاله تعیین توزیع تنش الاستوپلاستیک در مخازن جدار ضخیم سیلندری شکل بارفتار کرنش سختی وتغییر شکل متناهی

  مقاله تعیین توزیع تنش الاستوپلاستیک در مخازن جدار ضخیم سیلندری شکل بارفتار کرنش سختی وتغییر شکل متناهی دریافت مقاله تعیین توزیع تنش الاستوپلاستیک در مخازن جدار ضخیم سیلندری شکل بارفتار کرنش سختی وتغییر شکل متناهی در این مقاله حل دقیق…

 • پلانهای مجتمع مسکونی 4 طبقه

  پلانهای مجتمع مسکونی 4 طبقه دریافت پلانهای مجتمع مسکونی 4 طبقه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 656 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه ساختمان مسکونی با جزئیات کامل قیمت فایل فقط 11,000 تومان پروژه پیش رو…

 • دانلود تحقیق ماهی های استخوانی

  دانلود تحقیق ماهی های استخوانی دریافت دانلود تحقیق ماهی های استخوانی دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 بیشتر ماهی های معمولی یا استخوانی که اسکلت استخوانی دارند از پولک های…

 • مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

  مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت دریافت مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 105 فرمت فایل docx حجم فایل 38 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 18 18,700 تومان…

 • ادبیات شفاهی

  ادبیات شفاهی دریافت ادبیات شفاهی مقاله آماده در زمینه فولكلور ادبیات شفاهی ادب عامه اسطوره نثر مسجع سبك و سیاق سرودواره دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 89 فرمت فایل doc حجم فایل 79 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 15…

 • طرح توجیهی تولید ملامین با ظرفیت 2000 تن در سال

  طرح توجیهی تولید ملامین با ظرفیت 2000 تن در سال دریافت طرح توجیهی تولید ملامین با ظرفیت 2000 تن در سال دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 خلاصه طرح موضوع طرح…

 • پاورپوینت بررسی شبکه های وایرلس

  پاورپوینت بررسی شبکه های وایرلس دریافت پاورپوینت بررسی شبکه های وایرلس دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2231 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 پاورپوینت بررسی شبکه‌های وایرلس در 45 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات…

 • جزوه سینتیک شیمیایی

  جزوه سینتیک شیمیایی دریافت جزوه سینتیک شیمیایی دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1480 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 جزوه سینتیک شیمیایی قیمت فایل فقط 7,700 تومان در این فایل نکات مهم مربوط به سینتیک شیمیایی آورده…

 • ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS

  ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS دریافت ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20…

 • تحقیق در مورد تأثیر سوءِ مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد

  تحقیق در مورد تأثیر سوءِ مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد دریافت تحقیق در مورد تأثیر سوءِ مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد تحقیق در مورد تأثیر سوءِ مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد…

 • پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل

  پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل دریافت پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل درباره زندگی نامه بهرام شیردل بصورت پاورپوینت در17 اسلاید تهیه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 220 فرمت فایل rar حجم فایل 387 کیلو بایت تعداد…

 • بررسی فراز و فرود جـنبش نئورئالیسم ایتالیا

  بررسی فراز و فرود جـنبش نئورئالیسم ایتالیا دریافت بررسی فراز و فرود جـنبش نئورئالیسم ایتالیا دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 در پایان دوره صامت، نشانه‌هایی از حركت و…

 • دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو

  دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو دریافت دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو این پاورپوینت در 32 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است همراه این پاورپوینت 4 مقاله تحقیقی در قالب word و…

 • فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان…

 • دانلود آمار كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح 23 ص

  دانلود آمار كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح 23 ص دریافت دانلود آمار كل دانش آموزان اندازه گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح 23 ص دسته: آمار بازدید:…

 • تحقیق نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان

  تحقیق نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان دریافت تحقیق نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 587 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 این تحقیق در مورد نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان…