بررسی کارگاه جوشکاری

بررسی کارگاه جوشکاری

دریافت

بررسی کارگاه جوشکاری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل ماسك جوشكاری پیش بند چرمی دستكش چرمی انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر قیمت فایل فقط 16,500 تومان گزارش كار در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد. یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل: ماسك جوشكاری- پیش بند چرمی- دستكش چرمی- انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود. از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاری و از این قبیل باید استفاده كرد. و از هر كدام از این وسایل متناسب با كاری كه می خواهی انجام بدهی باید استفاده كرد مثلاً از عینك كه برای جوشكار اكسی استیلن استفاده می شود نمی توان به جای ماسك جوشكاری استفاده كرد. یا برعكس و هر كدام از این وسایل اگر در جای مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و آسیب به شخص جوشكار می شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاری مانع از ورود اشعه های مضر به چشم جوشكار می‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهای محافظ از ماسك های تنفسی مخصوص باید استفاده كرد. خود گازهای محافظ در حین جوشكاری پخش شده و از مسیر تنفسی انسان وارد ریه ها و شش ها می شود كه بسیار خطرناك می باشد و اثرات سوء دارد كه دیگر قابل جبران نمی باشد. اگر در مواقعی غیر جوشكاری گازهای محافظ از ماسك تنفسی استفاده شود، مانند جوشكاری برق یا اكسی استیلن بسیار بهتر می باشد. در كارگاهی كه كار می كنید باید مسائل ایمنی رعایت شده‌باشد. نظیر اینكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اینكه ایمنی كارگاه و خود مطمئن شدید، شروع به كار می‌كنید. در جوشكاری اكسی استیلن كه از دو گاز استفاده می شود، یكی گاز سوختنی و دیگری اكسیژن می باشد. گازهای سوختنی كه از منابع طبیعی- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستیلن می باشد و در جوشكاری اكسی استیلن بیشتر از گاز سوختنی آستیلن استفاده می شود. زیرا بیشترین حرارت را در بین گازهای موجود ایجاد می كند. حرارتی معادل 3200. اكسیژن از تجزیه آب یا تقطیر هوا بدست می آید. و اكسیژنی كه از تقطیر هوا بدست می آید دارای كیفیت بهتری نسبت به اكسیژنی می باشد كه از تجزیه آب بدست می آید. زیرا این اكسیژن دیگر دارای رطوبت (آب) نمی باشد. و استیلن از تماس سنگ كاربیت به اضافه آب استیلن به دست می آید. و هر دو گاز هر یك به طور جداگانه درون كپسولی قرار گرفته كه كپسولها یا 40 لیتری می باشند یا 20 لیتری و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسیژن با آستیلن متفاوت می باشد رگلاتور اكسیژن 150bar (بار) را نشان می دهد و رگلاتور آستیلن 15بار را نشان می دهد و این بیانگر آن می باشد كه هر كپسول چه فشاری را تحمل می كنند و مقدار گاز درون كپسول می باشد. در مورد كپسول استیلن كه در كنار آن یك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن می باشد و استیلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور می كند و این كپسول آب كوچك برای این می باشد وقتی كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استیلن برسد آب جلوگیری می كند و مانع از بروز حادثه می‌شود. قبل از رسیدن شلنگ ها به بك دو شیر بر سر آنها قرار داده می شود و هنگام كار آنها را باز می كنیم و شروع به كار می كنیم و در مورد استفاده از استیلن ما دارای سه شعله می باشیم: 1- شعله خنثی 2- شعله احیا 3- شعله اكسید. 1- شعله خنثی: در این شعله مصرف گازها یك به یك می باشد و برای جوشكاری مس- استیل- فولاد- آهن آلات صنعتی. 2- شعله احیا: در این شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استیلن 2 الی 3 بیشتر از گاز اكسیژن می باشد و برای جوشكاری چدن- آلومینیوم- لحیم كاری سخت (برنج و نقره…). 3- شعله اكسید: در این شعله هم مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز اكسیژن 2-3 بیشتر از گاز استیلن می باشد و عكس شعله می باشد. جوشكاری برنج لحیم كاری خود به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی می شود. لحیم كاری زیر 450 درجه را لحیم كاری نرم و بالای 450 درجه را لحیم كاری سخت گویند. لحیم كاری نرم بیشتر برای قلع و سرب استفاده می شود. لحیم كاری سخت بیشتر برای مس- نقره- آلومینیوم و آلیاژهای آن. تفاوت لحیم كاری و جوشكاری در این می باشد. در لحیم كاری جنس قطعات مختلف و حرارت برابر میله ذوب شدنی در جوشكاری سیم جوش و قطعات متحدالجنس گرما و حرارت برابر ذوب هر دو جنس كار. قبل از هر چیز در جوشكاری استیلن طریقه مشعل روشن كردن را یاد گرفته اول استیلن را باز كرده و روشن می كنیم سپس اكسیژن را باز می كنیم و شعله را تنظیم می‌كنیم. در جوشكاری استیلن اول باید طریقه درست كردن حوضچه مذاب را به طریق صحیح انجام داده و جوشكاری در گاز به طریق پیش دستی می باشد. پس از یادگیری درست كردن حوضچه مذاب طریقه جوشكاری در حالت های مختلف را یاد می‌گیریم حالت هایی مانند لب له لب، لب روی هم لبه برگردان و…. و بعد به دنبال انجام دادن لحیم كاری می رویم. به این طریق عمل می كنیم كه اول حوضچه را درست كرده و مفتول چسبیده به حوضچه و قطعه كار شعله را به جلو پیش می بریم. و طریق پیش بردن دست به طریقه جوشكاری پیش دستی می باشد. هنگامی كه می خواهیم دو قطعه را به وسیله لبه برگردان به هم متصل كرد لبه هایی كه برگردانده شده اند نیاز به مفتول نمی باشد. با درست كردن حوضچه می‌توان دو لبه را به یكدیگر اتصال داد. اگر نیاز باشد می‌توان آن طرف قطعه را به وسیله مفتول جوشكاری كرد. در هنگام جوشكاری حركت دست به صورت هلالی به طرف جلو هدایت می شود. در جوشكاری سپری یك قطعه عمود بر قطعه دیگر قرار گرفته پشت آن را دو خال جوش در كناره ها زده و می توان یكی هم در وسط اضافه كرد. طرف دیگر قطعه جوشكاری شود. انرژی حرارتی شعله باید بین دو قطعه كار به طور مساوی تقسیم شود تا در هر دو قطعه كار حوضچه تشكیل گردد. كه بتوان مفتول را به طور مساوی در دو قطعه كار ذوب كرده و جوش مثلثی شكل مناسبی را تشكیل داد. در حالت سپری قطعه را می توان به صورت وی انگلیسی قرار داده و جوشكاری را انجام داد. در جوشكاری لب به لب فاصله دو قطعه به اندازه قطر مفتول می باشد و در جوشكاری لب به لب انرژی حرارتی باید متمركز بین دو قطعه باشد كه در غیر این صورت باعث ذوب شدن بیشتر یك قطعه كه منجر به سوراخی آن می گردد و یا اینكه قطعه دیگر خوب ذوب نشده و مفتول به درستی روی آن نشست نكرده و به صورت قطره قطره قرار می گیرد. در هنگام جوشكاری با گاز باید دقت كرد. كه در پایان كار سرعت دست تا حدودی باید بالا برود در غیر این صورت قطعه كار را سوراخ خواهد كرد. در جوشكاری لب روی هم زاویه دست باید طوری قرار بگیرد كه هم بر روی قطعه پایینی حوضچه درست كند و هم برای قطعه‌ای كه روی آن قرار گرفته است و زاویه‌ای در حدود 45 درجه بین قطعه كار به وجود بیاورد. قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از ورق های مختلف از سربك‌های مختلف باید استفاده كرد. لحیم كاری: لحیم كاری چسبندگی می باشد كه بین دو یا سه قطعه مختلف الجنس می باشد. لحیم كاری بیشتر در كارهایی كه زیبایی مد نظر باشد در كارهای تعمیراتی استفاده می‌شود. در لحیم كاری از یك روانساز (فلاكس) استفاده می شود این به خاطر پایین بودن سیالیت سیم لحیم می باشد. اتصال در لحیم كاری از خاصیت چسبندگی سیالیت خاصیت موئینگی استفاده می شود. در لحیم كاری از شعله احیا استفاده می شود. در لحیم كاری مفتول را گرم كرده در فلاكس زده و مفتولی را بر روی قطعه كار گرفته و با شعله كه روی مفتول است مفتول به وسیله فلاكس به قطعه چسبیده و با وسیله شعله رو به جلو مذاب را هدایت می كنیم. جوشكاری برق: در جوشكاری برق باید به این نكات توجه داشت آمپر مناسب، قطب مورد نظر مستقیم یا معكوس نوع الكترود. چه از نظر ساختار روپوشی و مفتولی چه از نظر قطر الكترود. از چه جریانی استفاده شود. مستقیم یا متناوب هر كدام كه جوش بهتری را به ما می دهد. در جوشكاری باید متناسب با ضخامت ورق از قطر مورد نظر الكترود و آمپر مناسب استفاده كرد تا جوشی بدون هیچ عیب و نقصی برای جوشكار به وجود بیاورد و باید توجه داشت كه الكترود موجود حالت های جوشكاری مورد نظر تو را برآورده می كند یا نه. به عنوان مثال می توان سربالا یا سقفی با آن جوش داد یا نه. و عامل دیگر طول قوس مناسب می باشد كه بیشتر طول قوس را برابر با قطر الكترود می گیرند و در پایان كار به این نكته نیز خوب است توجه داشت تا هنگامی كه جوش سرخ است و سرخی خود را از دست نداده است گل جوش را جدا نكید زیرا گل جوش در حال محافظت از جوش می باشد. نرخ سرد شدن را كاهش داده تا گازها از جوش جدا شوند. جوشكاری چدن: برای جوشكاری چدن باید از عوامل به وجود آورنده تنش در چدن باید جلوگیری كرد. برای همین خاطر می باشد كه قبل از جوشكاری چدن به آن پیش گرما داده و بعد از جوشكاری آن را تنش زدایی می كنند. قبل از جوشكاری قطعه، قطعه را از تمام ناپاكی های سطح تمیز كرده و اگر مقدور باشد می توان سطح را با سوهان زدن صاف كرده و اگر جوش شیاری می باشد وبدون پشت بند انجام خواهد شد به آن پاشنه می‌دهیم یعنی پاشنه می زنیم و طریقه جوشكاری چدن به این طریق می باشد. بعد از پیش گرما (پیش گرما طوری باشد كه از فاصله 5 سانتی متری به دست برسد) بر روی قطعه به طول 25 الی 35 میلی متر جوشكاری می شود. و باید توقف كرده و تنش زدایی صورت بگیرد. و تنش زدایی به این صورت كه اطراف جوش بالا و پایین را چكش كاری كرده و روی جوش به صورت 45 درجه چكش كاری شود و بعد از آن  از طرف دیگر قطعه شروع كرده و به این طریق جوش داده و تنش زدایی می كنیم بعد به وسط قطعه رفته به این روال انجام داده تا جوش ما به پایان برسد. برای جوشكاری چدن از دو الكترود استفاده می شود. یكی EFST (AWS) و دیگری ENi.C1. الكترود EFST: غیرقابل براده برداری می باشد و فقط با سنگ الماسه می توان و بیشتر برای از بین بردن خرابی در ریخته گری استفاده می شود. اتصال چدن به فولاد و حالت جوشكاری سرپایین و تخت می باشد. جریان مستقیم با قطب مستقیم. الكترود ENi.C1: الكترود نیكلی خالص كه بر روی چدن چكش خوار داكتیل و سایر انواع چدن واتصال چدن به فولاد و اتصال روكش مناسب بوده و برای برطرف كردن موك و اشتباهات ضمن كار بسیار عالی می باشد نوع جریان متناوب مستقیم با قطب مستقیم حالات جوشكاری تمام حالات به جزء سرازیر. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : شعله خنثی , لحیم كاری , جوشكاری چدن

 • دانلود تحقیق ماشین ابزار

  دانلود تحقیق ماشین ابزار دریافت دانلود تحقیق ماشین ابزار دانلود و خرید تحقیق کمک تحقیق ماشین ابزار از فروشگاه ما دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 146 فرمت فایل doc حجم فایل 121 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28…

 • تحقیق کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی

  تحقیق کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی دریافت تحقیق کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی تحقیق کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ،…

 • مجموعه ای از آموزش های سی پلاس پلاس

  مجموعه ای از آموزش های سی پلاس پلاس دریافت مجموعه ای از آموزش های سی پلاس پلاس مجموعه ای از آموزش های سی پلاس پلاس دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 137 فرمت فایل rar حجم فایل 6.324 مگا بایت تعداد…

 • پلان اتوکد ایستگاه راه آهن

  پلان اتوکد ایستگاه راه آهن دریافت پلان اتوکد ایستگاه راه آهن پلان سه طبقه ای ایستگاه راه آهن قطاررسم شده در اتوکد دسته بندی معماری بازدید ها 156 فرمت فایل dwg حجم فایل 6.451 مگا بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر

  گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر دریافت گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر در 35 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 99 فرمت فایل doc حجم فایل 45 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 35…

 • بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

  بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض دریافت بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض چکیده و فهرست مطالب و پرسشنامه و چکیده لاتین هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی شناسایی…

 • پرسشنامه تعارض كار و خانواده

  پرسشنامه تعارض كار و خانواده دریافت پرسشنامه تعارض كار و خانواده پرسشنامه تعارض كار و خانواده دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 155 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 8,800 تومان پرسشنامه تعارض كار…

 • پرسشنامه اهمالکاری سازمانی

  پرسشنامه اهمالکاری سازمانی دریافت پرسشنامه اهمالکاری سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه اهمالکاری سازمانی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه اهمالکاری سازمانی روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر :…

 • پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)

  پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) دریافت پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) قیمت فایل فقط 6,600 تومان پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)…

 • مقاله پیرامون GPS

  مقاله پیرامون GPS دریافت مقاله پیرامون GPS GPSچیست ؟ ( Global Positioning System ) یك سیستم هدایت ( ناوبری ) ماهواره ای اســت شـامل شبكه ای از 24 ماهواره درگردش كه درفاصله 11 هزارمایلی ودر شش مدارمختلف قراردارند این ماهوارها…

 • تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

  تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها دریافت تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها قیمت فایل فقط 9,900 تومان تاثیراستانداردهای…

 • مقاله درباره نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی

  مقاله درباره نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی دریافت مقاله درباره نثر فارسی و آغاز ادبیات تاریخی دینی دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود مقاله درباره نثر…

 • تحقیق با موضوع برش دقیق

  تحقیق با موضوع برش دقیق دریافت تحقیق با موضوع برش دقیق دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 تحقیق با موضوع برش دقیق 55صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 30,800…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نیکشهر (واقع در استان سیستان و بلوچستان) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی…

 • طرح معرق پازل اسب

  طرح معرق پازل اسب دریافت طرح معرق پازل اسب طرح معرق پازب چوبی اسب متشکل شده از فطعه های پازل چوب که با کنارهم گذاشتم تکه پازل های چوبی شکل و شمایل یک اسب را پیدا خواهد کرد دسته بندی…

 • بررسی سابقه صنعت نساجی در ایران

  بررسی سابقه صنعت نساجی در ایران دریافت بررسی سابقه صنعت نساجی در ایران دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2016 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 264 کرده اند در دوره ساسانیان و نیز بعد از اسلام در بسیاری…

 • مکانیزاسیون سیستم داروخانه

  مکانیزاسیون سیستم داروخانه دریافت مکانیزاسیون سیستم داروخانه طرح توجیهی مکانیزاسیون سیستم داروخانه دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 190 فرمت فایل rar حجم فایل 2.764 مگا بایت تعداد صفحات فایل 78 31,900 تومان   این فایل شامل طرح توجیهی سیستم…

 • تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس

  تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس دریافت تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس 65صفحه قالب ورد…

 • دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری

  دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری دریافت دانلود مقاله اختلالات متابولیکی در گاوهای شیری دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره…

 • پایگاه داده های توزیع شده

  پایگاه داده های توزیع شده دریافت پایگاه داده های توزیع شده دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 تعریف پایگاه داده های توزیع شده مجموعه ای از داده های ذخیره…

 • پاورپوینت سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران (2)

  پاورپوینت سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران (2) دریافت پاورپوینت سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران (2) دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 4650 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 اسلاید درباره نهادهای مالی…

 • پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

  پرسشنامه بررسی اضطراب شینان دریافت پرسشنامه بررسی اضطراب شینان پرسشنامه بررسی اضطراب شینان دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 120 فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان پرسشنامه بررسی اضطراب شینان این پرسشنامه…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز

  دانلود فایل ورد Word بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی خواص گاز مایع و استفاده از آن در موتورهای درون سوز دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc…

 • دانلود پاوپوینت چگونگی الهام از طبیعت در طراحی فضا

  دانلود پاوپوینت چگونگی الهام از طبیعت در طراحی فضا دریافت دانلود پاوپوینت چگونگی الهام از طبیعت در طراحی فضا پاوپوینت چگونه در طراحی فضای خود از طبیعت الهام بگیرید در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx دسته…

 • دانلود پاورپوینت زیبایی در معماری

  دانلود پاورپوینت زیبایی در معماری دریافت دانلود پاورپوینت زیبایی در معماری این پاورپوینت در 32 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 163 فرمت فایل ppt حجم…

 • طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر

  طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر دریافت طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر…

 • آدرس مسیرهای مهم سیستم

  آدرس مسیرهای مهم سیستم دریافت آدرس مسیرهای مهم سیستم برنامه آدرس مسیرهای مهم سیستم به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 144 فرمت فایل rar حجم فایل 232 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی)

  مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی) دریافت مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی) در…

 • دانلود مقاله درمورد کمک های اولیه و اصول آن

  دانلود مقاله درمورد کمک های اولیه و اصول آن دریافت دانلود مقاله درمورد کمک های اولیه و اصول آن دسته: بهداشت عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود مقاله درمورد کمک های…

 • کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی

  کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی دریافت کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی این فایل مربوط به دوره کارآموزی رشته حسابداری در اداره امور مالیات می باشد که در قالب فایل word و قایل ویرایش میباشد دسته بندی حسابداری بازدید…

 • پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب

  پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب دریافت پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 102 فرمت فایل doc حجم فایل 206 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • معماری اصفهان 50 ص

  معماری اصفهان 50 ص دریافت معماری اصفهان 50 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1442 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 معماری اصفهان 50 ص قیمت فایل فقط 7,700 تومان تحقیق معماری اصفهان (درخشنده ترین نگین انگشتری…

 • مقاله سمینار مباحث ویژه تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده

  مقاله سمینار مباحث ویژه تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده دریافت مقاله سمینار مباحث ویژه تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده بسیاری از سیستم های ارتباطی حمل و نقل در جهان واقعی می توانند…

 • اینفوگرافیک ایران پایتخت عمل زیبایی جهان

  اینفوگرافیک ایران پایتخت عمل زیبایی جهان دریافت اینفوگرافیک ایران پایتخت عمل زیبایی جهان دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 260 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک ایران پایتخت عمل زیبایی جهان قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک…

 • مستند سازی نگهداری و تعمیرات

  مستند سازی نگهداری و تعمیرات دریافت مستند سازی نگهداری و تعمیرات در این پکیج شما فایل مستندسازی نگهداری و تعمیرات و اصل کتاب ارزشمند Maintenance Systems and DocumentatioN را به صورت یکجا دریافت میکنیداین فایل برای دانشجویان مدیریت در درس…