تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

دریافت

تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور باسلام دوستان در این مجموعه به تحقیق بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور پرداخته شده است این تحقیق در رمت word قابل ویرایش بوده و در حدود 95 صفحه میباشد
دسته بندی
مدیریت
بازدید ها

48
فرمت فایل

doc
حجم فایل

445 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

95

15,400 تومان
فهرست موضوعی مطالب عنوان                                              صفحه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمه    1 چارچوبی نظری تحقیق    3 فرضیه‌ها     4 روش تحقیق     5 مشكلات و موانع    5 اصطلاحات و واژه‌های كلیدی    6 (1) فصل اول:     8     1-1) توسعه و مفاهیم    8     2-1) توسعه اقتصادی    17     3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی    19     4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376…23 جداول و نمودارها    26 (2) فصل دوم:     28     1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران    28 جداول و نمودارها    40 (3) فصل سوم:     44     1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44     2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    59     الف) تأثیر كمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    63     A) وضعیت زناشویی و سواد     63     B ) باروری و سواد    64     C) سواد و تعداد فرزندان     65     D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان    66     ب) تأثیر كیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    67     A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68     B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرك دیپلم و بالاتر         3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی    69 جداول و نمودارها    81 (4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد    93     1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران     96      2_4)بررسی فرضیه ها    .102      3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی    102 فهرست منابع     103  فهرست جداول و نمودارها عنوان                                        صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376    26 جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376    26 جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی  كشورها 1382-1376     27 جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در  سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك جنس     40 جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر كشور در سالهای  1375 و 1365 و 1355 به تفكیك گروه‌های مختلف سنی و جنس    40 جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی  24-6 ساله به تفكیك جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355     41 جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به  تفكیك گروه‌های سنی مختلف    41 جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفكیك  سطوح مختلف آموزشی     41 جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش كشور در سال‌های  1376-1347 به تفكیك سطوح مختلف آموزشی    41 جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان  و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های  1377- 1357 به تفكیك جنس    42 جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال  1376- 1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی     43 جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های  1377-1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی     43 جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع  زناشویی به تفكیك شهری و روستایی     81 جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع  سواد و زناشویی به تفكیك نقاط شهری و روستایی     81 نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82 جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار  ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكیك شهری و روستایی     83 جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع  سواد در نقاط شهری و روستایی     83 نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام  تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده    84 نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان  زنده به دنیا آورده     84 نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان  زنده به دنیا آورده     85 جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار  ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی     86 جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار ازدواج كرده  برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86 جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر  حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان     87 جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای  اسلامی    88 جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفكیك جنس  در سال 1380    88 نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به  تفكیك جنس در پایان سال 1381    89 نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفكیك  جنس در پایان سال 1381    90 نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكیك  جنس در پایان سال 1381    90 نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به  تفكیك جنس در پایان سال 1381    91 نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته  به تفكیك جنس در پایان سال 1381    91 نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و  موسسات وابسته به تفكیك جنس در پایان سال 1381    92 نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفكیك  جنس در پایان سال 1381    92   تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشورتوسعه اقتصادیزنان در اقتصاد کشورنقش زنان در توسعه اقتصادیتحصیلات زنان در رشد اقتصادتاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادیتوسعه اقتصادی و تحصیلات زنان

 • تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

  تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین دریافت تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به…

 • مقاله آموزشی ارزشیابی اضطراب دانش آموزان در امتحان

  مقاله آموزشی ارزشیابی اضطراب دانش آموزان در امتحان دریافت مقاله آموزشی ارزشیابی اضطراب دانش آموزان در امتحان فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیده«ارزشیابی» حلقه ای از زنجیره یادگیری است در واقع بدون ارزشیابی اولیه و ثانویه…

 • طرح سربرگ اداری به صورت لایه باز (طرح سربرگ لایه باز)

  طرح سربرگ اداری به صورت لایه باز (طرح سربرگ لایه باز) دریافت طرح سربرگ اداری به صورت لایه باز (طرح سربرگ لایه باز) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 456 کیلوبایت تعداد…

 • مقاله درمورد پنی سیلین

  مقاله درمورد پنی سیلین دریافت مقاله درمورد پنی سیلین دسته: داروسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مقاله درمورد پنی سیلین قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله درمورد پنی سیلین* مقدمه پنی سیلین…

 • تحقیق پیرامون درخت گلابی

  تحقیق پیرامون درخت گلابی دریافت تحقیق پیرامون درخت گلابی كلیات دومین درخت از گروه سیب سانان Pomidoidea درخت گلابی است این درخت از نوع ( ژانر ) Pyrus بوده و دارای گونه های متعددی است از دسته درختان خزان كننده…

 • نفت خام

  نفت خام دریافت نفت خام دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 نفت خام در 56 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت فایل فقط 20,900 تومان نفت…

 • دانلود تحقیق هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی 33 ص

  دانلود تحقیق هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی 33 ص دریافت دانلود تحقیق هزینه های آموزش الگوها و مدل های برنامه ریزی آموزشی انواع مدل های برنامه ریزی آموزشی 33…

 • مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

  مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دریافت مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله بررسی نظریه نظام…

 • پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی (همراه با مثالهای تشریحی)

  پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی (همراه با مثالهای تشریحی) دریافت پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای تضامنی، تركیب فروش و تبدیل آنها به شركتهای سهامی (همراه با مثالهای تشریحی) دانلود پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهای…

 • پاورپوینت پرورش کبک

  پاورپوینت پرورش کبک دریافت پاورپوینت پرورش کبک طرح پرورش انواع کبک دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 183 فرمت فایل ppt حجم فایل 820 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 16,500 تومان  طرح پرورش کبک در قالب 48 اسلاید کبک…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان دهلران

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان دهلران دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان دهلران شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دهلران این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 138 فرمت…

 • تحقیق بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

  تحقیق بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی دریافت تحقیق بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی چکیده “”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است با توجه به گرایشی که در کشورهای…

 • گزارش کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا

  گزارش کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا دریافت گزارش کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا گزارش کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا دسته بندی حسابداری بازدید ها 334 فرمت فایل docx حجم فایل 117 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 57 16,500 تومان شركت…

 • استراتژیهای مدیریت ترافیک

  استراتژیهای مدیریت ترافیک دریافت استراتژیهای مدیریت ترافیک دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 102 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 استراتژیهای مدیریت ترافیک قیمت فایل فقط 9,900 تومان عناوین : علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های شناختی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های شناختی دریافت پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های شناختی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 پیشینه تحقیق و مبانی نظری…

 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر

  پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر دریافت پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 9592 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر قیمت فایل فقط 11,000 تومان مواد افیونیوقتی فردی به مواد…

 • پاورپوینت خشونت

  پاورپوینت خشونت دریافت پاورپوینت خشونت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1760 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت با موضوع خشونت، در قالب pptx و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف خشونت،…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان…

 • پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی

  پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی دریافت پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و…

 • پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بلند

  پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بلند دریافت پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بلند دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 975 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پاور پوینت 30 اسلایدی وقابل ویرایش با موضوع مقاوم سازی سازه های…

 • دانلود فلسفه مدیریت بازاریابی 28 ص

  دانلود فلسفه مدیریت بازاریابی 28 ص دریافت دانلود فلسفه مدیریت بازاریابی 28 ص دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 دانلود فلسفه مدیریت بازاریابی 28 ص تحقیق فلسفه مدیریت…

 • پاورپوینت روتر های سیسکو

  پاورپوینت روتر های سیسکو دریافت پاورپوینت روتر های سیسکو دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 601 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 این فایل حاوی مطالعه روتـــر های سـیـســکو می باشد که به صورت فرمت PowerPoint…

 • مقاله درباره ی جهانی شدن

  مقاله درباره ی جهانی شدن دریافت مقاله درباره ی جهانی شدن دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقاله درباره ی جهانی شدن قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله درباره ی جهانی…

 • مقاله ترجمه شده یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت

  مقاله ترجمه شده یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو تحت عدم قطعیت دریافت مقاله ترجمه شده یک رویکرد برنامه ریزی امکانی مکان یابی تخصیص چند دوره ای برای مراکز اهدای عضو…

 • فایل اتوکد برش معماری آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل رد شده از پله قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش معماری آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل رد شده از پله قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد برش معماری آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل رد شده از پله قابل ویرایش نام فایل برش مقیاس ۱ به ۱۰۰ فرمت dwg…

 • پاورپوینت فضاهای جمعی

  پاورپوینت فضاهای جمعی دریافت پاورپوینت فضاهای جمعی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 20032 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 شکل گیری بافت های سنتی و مدرن، فضاهای عمومی و فعالیت های جمعی، انسان و محیط، سلسله مراتب…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان علف هرز گندم

  پاورپوینت کشاورزی با عنوان علف هرز گندم دریافت پاورپوینت کشاورزی با عنوان علف هرز گندم پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز گندم در 46 صفحه و شامل توضیحات جامعی پیرامون این موضوع می باشد دسته بندی کشاورزی بازدید…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی پرتوشناسی (رادیولوژی)

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پرتوشناسی (رادیولوژی) دریافت نمونه سوالات آزمون استخدامی پرتوشناسی (رادیولوژی) دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 76341 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 255 این بسته شامل سوالات 87 تا 95 کارشناسی ارشد دستیاری سال…

 • دانلود مقاله ویتیلیگو (پیسی، برص)

  دانلود مقاله ویتیلیگو (پیسی، برص) دریافت دانلود مقاله ویتیلیگو (پیسی، برص) دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 ویتیلیگوپیسی یا برص یا ویتیلیگو یك بیماری پوستی است كه در آن لك های…

 • دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص

  دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص دریافت دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 61 فرمت فایل zip حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 14…

 • پاورپوینت عوامل اجتماعی سلامت روانی

  پاورپوینت عوامل اجتماعی سلامت روانی دریافت پاورپوینت عوامل اجتماعی سلامت روانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 861 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 سلامت روانی تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود…

 • بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

  بررسی آنتن و شبکه های بیسیم دریافت بررسی آنتن و شبکه های بیسیم دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3797 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 97 تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق اهمیت انجام تحقیق…

 • تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی

  تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی دریافت تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی در 120 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه

  مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه دریافت مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد…

 • پژوهش معرفی مدلسازی و کنترل جبران کننده upqc

  پژوهش معرفی مدلسازی و کنترل جبران کننده upqc دریافت پژوهش معرفی مدلسازی و کنترل جبران کننده upqc دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 74 گذری مختصر بر فیلتر های اکتیو قدرت است…