تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

دریافت

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 2428 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 136 تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران قیمت فایل فقط 24,200 تومان تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران فهرست مطالب عنوان                                       صفحه چكیده ………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه ………………………………………………………………………………….. 2 فصل اول : كلیات تحقیق …………………………………………………………… 9-3 1-1طرح مساله و بیان ضرورت آن ………………………………………………….. 3 1-2سوالات اصلی تحقیق …………………………………………………………….. 5 1-3اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… 5 1-4فرضیه ……………………………………………………………………………. 6 1-5روش تحقیق ………………………………………………………………………. 6 1-6پیشینه و سابقه انجام ………………………………………………………………. 7 1-7مسائل و مشكلات تحقیق ………………………………………………………….. 9 فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین ………………………….. 31-10 2-1 مقدمه …………………………………………………………………………… 10 2-2 مفاهیم تحقیق …………………………………………………………………… 10 2-2-1 محتوای طرح كاربری زمین ………………………………………………… 10 2-2-2 مفهوم زمین ………………………………………………………………….. 11 2-2-3 ناحیه ………………………………………………………………………… 11 2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری ………………………………………………….. 11 2-2-5 برنامه‌ریزی …………………………………………………………………. 11 2-2-6 برنامه‌ریزی شهری …………………………………………………………. 12 2-2-7 منطقه ……………………………………………………………………….. 12 2-2-7-1 انواع مناطق ……………………………………………………………… 12 2-2-8 برنامه ریزی كاربری اراضی شهری ………………………………………. 13 فهرست مطالب عنوان                                       صفحه 2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی كاربرد اراضی …………………………………………. 13 2-2-10 اصول طبقه‌بندی كاربری اراضی شهری …………………………………. 15 2-2-11 تعریف مدیریت ……………………………………………………………. 15 2-2-12 مدیریت شهری …………………………………………………………….. 16 2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران …………………….. 16 2-3-1 طرح هادی شهری ………………………………………………………….. 16 2-3-2 طرح جامع شهر …………………………………………………………….. 16 2-3-3 طرح تفصیلی ……………………………………………………………….. 17 2-4 پیشینه مطالعات كاربری زمین …………………………………………………. 17 2-4-1 پیشینه مطالعات كاربری زمین در دنیا ……………………………………… 17 2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین در ایران ………………………………….. 21 2-4-2 كاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان ……………………………………. 20 2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی كاربری زمین در منطقه 15 …………………………. 24 2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع كاربری اراضی ……………………………………. 27 2-5-1 نظریه نوگراها ………………………………………………………………. 27 2-5-2 نظریه سلامت روان ………………………………………………………… 29 2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر …………………………………………… 30 2-6 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………… 30 فصل سوم : مطالعات اكولوژیكی ……………………………………………….. 65-32 3-1 مقدمه …………………………………………………………………………… 32 3-2 موقعیت طبیعی …………………………………………………………………. 32 3-2-1 موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………….. 33 فهرست مطالب عنوان                                       صفحه 3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 …………………………………. 35 3-2-3 آبهای زیرزمینی …………………………………………………………….. 36 3-2-4 زلزله خیزی …………………………………………………………………. 36 3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه ……………………….. 37 3-2-6 ژئومورفولوژی ……………………………………………………………… 38 3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه ………………………………………………… 38 3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی …………………….. 38 3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی ………………………………………………….. 40 3-2-2-1 آب و هوا …………………………………………………………………. 40 3-2-2-2 میزان بارش ……………………………………………………………… 40 3-2-2-3 رطوبت نسبی …………………………………………………………….. 41 3-2-2-4 روزهای یخبندان …………………………………………………………. 41 3-2-2-5 روزهای بارانی ………………………………………………………….. 42 3-2-2-6 درجه حرارت …………………………………………………………….. 42 3-2-2-7 باد ………………………………………………………………………… 42 3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش كالبدی منطقه ………………………. 43 3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات كالبدی منطقه ……………………. 48 3-4 مطالعات جمعیتی منطقه ……………………………………………………….. 51 3-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………… 51 3-4-1-2 روند تحولات جمعیت …………………………………………………….. 51 3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت …………………………………………….. 52 3-4-1-4 پراكندگی و تراكم نسبی جمعیت ………………………………………….. 53 فهرست مطالب عنوان                                       صفحه 3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت ……………………………………. 54 3-4-1-6 مهاجرت در منطقه ……………………………………………………….. 55 3-4-2 ویژگیهای اقتصادی ………………………………………………………….. 56 3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت …………………………………………………….. 56 3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه …………………………………………………….. 59 3-5 تاسیسات زیربنایی ……………………………………………………………… 60 3-5-1 شبكه جمع آوری فاضلاب …………………………………………………… 60 3-5-2 قنوات ……………………………………………………………………….. 60 3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی ……………………………………………………. 60 3-5-4 مخابرات …………………………………………………………………….. 61 3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی …………………………………………………….. 61 3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبكه توزیع …………………………………………… 62  3-5-7 شبكه آبرسانی ………………………………………………………………. 62 3-6 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………… 62 فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات كاربری زمین در منطقه 15 ……….. 126-66 4-1 مقدمه …………………………………………………………………………… 66 4-2 تقسیمات داخلی منطقه ………………………………………………………….. 67 4-3 استانداردهای كمی شهرسازی ………………………………………………….. 68 4-4 كاربری زمین در منطقه 15……………………………………………………. 70 4-4-1 كاربری مسكونی …………………………………………………………….. 73 4-4-2 كاربری تجاری ……………………………………………………………… 75 4-4-3 كاربری آموزشی ……………………………………………………………. 78 فهرست مطالب عنوان                                       صفحه 4-4-4 كاربری بهداشتی و درمانی ………………………………………………….. 80 4-4-5 كاربری اوقات فراغت ………………………………………………………. 83 4-4-5-1 كاربری فرهنگی – مذهبی ……………………………………………….. 83 4-4-5-2 كاربری ورزشی ………………………………………………………….. 87 4-4-5-3 فضای سبز شهری ……………………………………………………….. 87 4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی ………………………………………. 91 4-4-7 كاربری اداری ، انتظامی ، نظامی ………………………………………….. 92 4-4-8 كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری ……………………………………….. 94 4-4-9 كاربری حمل و نقل …………………………………………………………. 96 4-4-10 كاربری صنعتی …………………………………………………………… 98 4-4-11 كاربری شبكه ……………………………………………………………. 102 4-4-12 كاربری مسیل و حریم مسیل …………………………………………….. 102 4-4-13 كاربری اراضی بایر …………………………………………………….. 103 4-4-14 كاربری حریم شبكه برق ………………………………………………… 104 4-5 ارزیابی سطوح و سرانه ……………………………………………………… 106  4-6 بررسی اجمالی از تغییرات كاربری اراضی منطقه 15 ……………………. 109 4-6-1 بررسی تغییرات كاربری‌های مختلف منطقه 15با تاكید بر كمیسیون ماده پنج 109 4-6-2 بررسی تراكم ساختمانی در كاربریها ……………………………………… 116 4-7 نیازمندی‌های كنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15…………………… 116 4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات كاربری اراضی ……………………. 117 4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات كاربری درنواحی مختلف ……………. 117  4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات كاربری اراضی ………………. 118 فهرست مطالب عنوان                                       صفحه 4-10 نتیجه‌گیری …………………………………………………………… 131-122 فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات …………………………………….. 127 5-1 آزمون و فرضیات تحقیق …………………………………………………….. 127 5-1-1 فرضیه اول ………………………………………………………………… 127 5-1-2 فرضیه دوم ………………………………………………………………… 127 5-2 نتایج تحقیق …………………………………………………………………… 128 5-3 امكانات و فرصتها ( پیشنهادها ) …………………………………………….. 131 منابع وماخذ فارسی………………………………………………………………….132. منابع وماخذ انگلیسی ………………………………………………………………..135 چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………. 136فهرست جداول عنوان                                       صفحه  جدول 2-1 الگوی توزیع كاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای منطقه15 شهرداری تهران ………………………………………………………….. 27 جدول 3-1 پراكندگی و تراكم نسبی نواحی شش گانه منطقه 15 ……………………. 54 جدول 3-2 میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 1385 .. 55 جدول 3-3 توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساكن نواحی شش گانه منطقه 15 شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال 85 ………………………. 57 جدول 3-4 اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 85 ……………………………………………………. 58 جدول 4-1: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه 15 …………. 68 جدول 4-2: استانداردهای كمی شهرسازی در جهان و ایران ……………………….. 69 جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد كاربریهای مختلف منطقه 15 ……………….. 72 جدول 4-4: وضعیت كاربری مسكونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه 15 ……….. 74 جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد كاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه 15 76 جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد كاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه 15    78 جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد كاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه 15 81 جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد كاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه 15 84 جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد كاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه 15 85 جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد كاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه 15 87 جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد كاربری فضای سبز و پارك در ناحیه شش گانه منطقه 15        89 فهرست جداول عنوان                                       صفحه جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد كاربری فضای سبز و پارك در ناحیه شش گانه منطقه 15        92 جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد كاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه 15 93 جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد كاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه 15 93 جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه 15 ……………………………………………………………………………………….. 96 جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد كاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه 15 . 98 جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد كاربری صنعتی و كارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه 15        99 جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد كاربری شبكه در ناحیه شش گانه منطقه 15 102 جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد كارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه 15       103 جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد كاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه 15 104 جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد كاربری حریم شبكه در ناحیه شش گانه منطقه 15 104 جدول 4-22: سرانه‌های پیشنهادی كاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای ………… 106 جدول 4-23: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه 15 در وضع موجود 108 جدول 4-24: آمار كاربریهای منطقه 15 شهر تهران سالهای 1385 – 1375 ….. 109 جدول 4-25: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (1) سال 85-1375   110 فهرست جداول عنوان                                       صفحه جدول 4-26: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (2) سال 85-1375…………………………………………………………. 111 جدول 4-27: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (3) سال 85-1375   112 جدول 4-28: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (4) سال 85-1375   113 جدول 4-29 :آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (5) سال 85-1375   114 جدول 4-30: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (6) سال 85- 1375  115 جدول 4-31: اولویت بندی كاربری در سطح نواحی منطقه 15 ………………….. 117 فهرست نقشه‌ها عنوان                                       صفحه نقشه 3-1: موقعیت منطقه 15 در شهر تهران ………………………………………. 34 نقشه 3-2: گسترش تاریخی منطقه 15 شهر تهران …………………………………. 50 نقشه 4-1:پراكندگی كاربری شهری منطقه 15 شهر تهران ………………………… 71 نقشه 4-2: پراكندگی كاربری مسكونی منطقه 15 شهر تهران ……………………… 74 نقشه 4-3: پراكندگی كاربری آموزشی منطقه 15 شهر تهران ……………………… 79 نقشه 4-4: پراكندگی كاربری بهداشتی و درمانی منطقه 15 شهر تهران …………… 82 نقشه 4-5: پراكندگی كاربری مذهبی منطقه 15 شهر تهران ……………………….. 86 نقشه 4-6: پراكندگی كاربری فضای سبز و پارك منطقه 15 شهر تهران ………….. 90 نقشه 4-7: پراكندگی كاربری صنعتی منطقه 15 شهر تهران …………………….. 101 چکــیـده        یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است. باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود . مقـــدمه با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید. توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد. قیمت فایل فقط 24,200 تومان برچسب ها : تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران , بررسی تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

 • تحقیق ترور و تروریسم

  تحقیق ترور و تروریسم دریافت تحقیق ترور و تروریسم دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و…

 • مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده

  مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده دریافت مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده در 50 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت…

 • دانلود نمونه سوالات تعمیر کار موتور سیکلت درجه 2 فنی و حرفه ای با جواب

  دانلود نمونه سوالات تعمیر کار موتور سیکلت درجه 2 فنی و حرفه ای با جواب دریافت دانلود نمونه سوالات تعمیر کار موتور سیکلت درجه 2 فنی و حرفه ای با جواب دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم…

 • بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده

  بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده دریافت بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 927 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 كاهش ذخایر انرژی و نگرانی مشتری به خاطر…

 • آگهی ترحیم لایه باز سومین و هفتمین روز درگذشت مادر

  آگهی ترحیم لایه باز سومین و هفتمین روز درگذشت مادر دریافت آگهی ترحیم لایه باز سومین و هفتمین روز درگذشت مادر دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 42076 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان

  دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان دریافت دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان معرفی شرکت پتروشیمی اصفهان شرکت پتروشیمی اصفهان در سال ۱۳۶۸ تاسیس شد و در سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق…

 • تحقیق برای درس وصایا

  تحقیق برای درس وصایا دریافت تحقیق برای درس وصایا دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 رسول گرامی اسلام در سال عام الفیل در مكه معظمه دیده به جهان گشود فاطمه…

 • پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

  پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) دریافت پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1446…

 • خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی

  خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی دریافت خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1805 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 174 خلاصه کتاب بارداری…

 • مقاله درباره رتبه بندی کشور ها در زمینه بستر سازی الکترونیکی

  مقاله درباره رتبه بندی کشور ها در زمینه بستر سازی الکترونیکی دریافت مقاله درباره رتبه بندی کشور ها در زمینه بستر سازی الکترونیکی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مقاله درباره…

 • پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن

  پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن دریافت پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 4091 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 این پاورپوینت در مورد جوشكاری و تجهیزات آن در 40 اسلاید کامل می باشد…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشگری معلمان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی

  پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی دریافت پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 پاورپوینت تخمیر فراورده های حیوانی در 62اسلاید زیبا و قابل ویرایش…

 • تحلیل داده ‏ها با بهره‏گیری از خوشه ‏بندی فازی:

  تحلیل داده ‏ها با بهره‏گیری از خوشه ‏بندی فازی: دریافت تحلیل داده ‏ها با بهره‏گیری از خوشه ‏بندی فازی: در حالت crisp درجات عضویت موضوعات به کلاسها فقط می تواند صفر یا یک باشد اما در حالت فازی یک موضوع…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 42

  طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 42 دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 42 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4018 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2

  دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2 دریافت دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2 دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6482 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2 قیمت فایل فقط 14,300 تومان نام فضای آموزشی :…

 • تحقیق بررسی اصول سیم كشی هوایی

  تحقیق بررسی اصول سیم كشی هوایی دریافت تحقیق بررسی اصول سیم كشی هوایی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 تحقیق بررسی اصول سیم كشی هوایی در 33 صفحه ورد…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 15

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 15 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 15 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3596 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل…

 • پاورپوینت کامل و جامع کاویتاسیون در پمپ

  پاورپوینت کامل و جامع کاویتاسیون در پمپ دریافت پاورپوینت کامل و جامع کاویتاسیون در پمپ دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پاورپوینت کامل و جامع کاویتاسیون در پمپ قیمت…

 • اتوماسیون گلخانه

  اتوماسیون گلخانه دریافت اتوماسیون گلخانه دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 891 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 سیستم خنک کننده ی فن و پداین سیستم مانند کولرهای آبی هوای گلخانه را خنک می کند اگر…

 • پاورپوینت برون سپاری فعالیت ها

  پاورپوینت برون سپاری فعالیت ها دریافت پاورپوینت برون سپاری فعالیت ها دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 برون‌سپاری فعالیت‌ها سخن تافلر درباره برون‌سپاری سخن چمپی درباره برون‌سپاری برون سپاری چیست سخن…

 • پاورینت بررسی ویژگی‌های مدیریت کارآفرینی

  پاورینت بررسی ویژگی‌های مدیریت کارآفرینی دریافت پاورینت بررسی ویژگی‌های مدیریت کارآفرینی پاورینت بررسی ویژگی‌های مدیریت کارآفرینی در 106 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 8 فرمت فایل ppt حجم فایل 416…

 • 108 نمونه سئوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

  108 نمونه سئوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح دریافت 108 نمونه سئوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح 108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم عددهای صحیح دسته…

 • بررسی حمام ها از نظر محل قرارگیری اقلیم فضاهای داخلی

  بررسی حمام ها از نظر محل قرارگیری اقلیم فضاهای داخلی دریافت بررسی حمام ها از نظر محل قرارگیری اقلیم فضاهای داخلی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 11185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 بررسی حمام ها از…

 • چگونه توانستم مشكل ناهید را در رابطه با گوشه گیری حل كنم

  چگونه توانستم مشكل ناهید را در رابطه با گوشه گیری حل كنم دریافت چگونه توانستم مشكل ناهید را در رابطه با گوشه گیری حل كنم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلاید

  دانلود پاورپوینت الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 دانلود الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلاید تحقیق الكتریسیته و مغناطیس…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان گرمی

  نقشه کاربری اراضی شهرستان گرمی دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان گرمی شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرمی برای تهیه ی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را…

 • مقاله ترجمه شده آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟

  مقاله ترجمه شده آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟ دریافت مقاله ترجمه شده آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟ دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اشتغال مادر

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اشتغال مادر دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق اشتغال مادر مبانی نظری وپیشینه تحقیق اشتغال مادر دسته بندی روانشناسی بازدید ها 96 فرمت فایل doc حجم فایل 81 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 47 33,000 تومان توضیحات:…

 • دانلود مقاله بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

  دانلود مقاله بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز دریافت دانلود مقاله بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17…

 • پاورپوینت بازاریابی چریکی

  پاورپوینت بازاریابی چریکی دریافت پاورپوینت بازاریابی چریکی دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 پاورپوینت 23 اسلایدی و قابل ویرایش با موضوع بازاریابی چریکی قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • تحقیق با موضوع امنیت شبكه

  تحقیق با موضوع امنیت شبكه دریافت تحقیق با موضوع امنیت شبكه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 366 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 تحقیق با موضوع H a c K و امنیت شبكه 135صفحه قالب…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان بم

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان بم دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان بم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بم این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 138 فرمت…

 • بررسی اقلیم بهشهر

  بررسی اقلیم بهشهر دریافت بررسی اقلیم بهشهر دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 شهرستان بهشهر منطقه ای از مازندران است كه در سمت شرق آن بین 36 درجه و 20 دقیقه…

 • دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی

  دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی دریافت دانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذایی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 خشک کردن، یکی از روش های نگهداری طولانی مدت از غذاهاست…