دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها

دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها

دریافت

دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها
دسته بندی
مکانیک
بازدید ها

189
فرمت فایل

doc
حجم فایل

4.433 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

180

16,500 تومان
مشخصات مقاله: عنوان کامل: بررسی سوپر آلیاژها فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات تحقیق: ۱۴۵ همراه با یک فایل پاورپوینت ۳۵ صفحه ای برای ارائه در کلاس چکیده ای از مقدمه آغازین ” تحقیق بررسی سوپر آلیاژها ” بدین شرح است: طراحان نیاز فراوانی به مواد مستحکم تر و مقاوم تر در برابر خوردگی دارند . فولادهای زنگ نزن توسعه داده شده و به کار رفته در دهه های دوم و سوم قرن بیستم میلادی ، نقطۀ شروعی برای برآورده شدن خواسته های مهندسی در دماهای بالا بودند . بعداً  معلوم شد که این مواد تحت این شرایط دارای استحکام محدودی هستند . جامعۀ متالورژی با توجه به نیازهای افزون بوجود آمده ، با ساخت جایگزین فولاد زنگ نزن که سوپرآلیاژ نامیده شد به این تقاضا پاسخ داد . البته قبل از سوپرآلیاژها مواد اصلاح شه پایه آهن به وجود آمدند ، که بعدها نام سوپر آلیاژ به خود گرفتند . در این مقاله به مواد مختلف پیرامون سوپر آلیاژ ها از جمله موارد زیر خواهیم پرداخت. ۱- سوپر آلیاژها در دمای بالا ۲- انتخاب سوپرآلیاژها ۳- متالورژی سوپر آلیاژها ۴- ذوب و تبدیل سوپر آلیاژها ۵- ریخته گری دقیق سوپر آلیاژها ۶- آهنگری و شکل دهی سوپر آلیاژها ۷- فرآیند متالورژی پودرسوپر آلیاژها ۸- فن آوری و روش اتصال و ماشینکاری سوپر آلیاژها ۹- تمیز کاری و عملیات نهایی سوپر آلیاژها ۱۰- ارتباط بین ساختار و خواص سوپر آلیاژها ۱۱- خوردگی و حفاظت سوپر آلیاژها فهرست مقاله:فصـل اول – سوپر آلیاژها در دمای بالا۱-۱- تاریخچه۱-۲- معرفی و به کارگیری سوپر آلیاژها۱-۳- مروری کوتاه بر فلزات با استحکام در دمای بالا۱-۴- اصول متالورژی سوپر آلیاژها۱-۵- بعضی از ویژگیها و خواص سوپر آلیاژها۱-۶- کاربردهافصـل دوم – انتخاب سوپرآلیاژها۲-۱- شکل سوپرآلیاژها۲-۲- دمای کاری سوپر آلیاژها۲-۳- مقایسه سوپرآلیاژهای ریخته و کار شده۲-۳-۱- سوپرآلیاژهای کار شده۲-۳-۲- سوپر آلیاژهای ریخته۲-۴- خواص سوپر آلیاژها۲-۴-۱- کلیات۲-۴-۲- سوپر آلیاژهای پیشرفته۲-۴-۳- خواص مکانیکی و کاربرد سوپر آلیاژهافصـل سوم – متالورژی سوپر آلیاژها۳-۱- گروه ها ، ساختارهای بلوری و فازها۳-۱-۱- گروه های سوپر آلیاژها۳-۱-۲- ساختار بلوری۳-۱-۳- فاز در سوپر آلیاژها۳-۲- سوپرآلیاژهای پایه نیکل۳-۲-۱- ترکیب شیمیایی و نقش عناصر مختلف در سوپرآلیاژهای پایه نیکل۳-۲-۲- بررسی ریز ساختار سوپرآلیاژهای پایه نیکل۳-۳- سوپرآلیاژهای پایه کبالت۳-۳-۱- کبالت۳-۳-۲- کاربرد و ترکیب شیمیایی۳-۳-۳- نقش عناصر آلیاژی در سوپرآلیاژ پایه کبالت۳-۴- خلاصه فازها در سوپر آلیاژهای پایه نیکل و پایه آهن – نیکل3-5- سوپر آلیاژهای دیگر     3-6- نحوه تغییر ریز ساختارها     3-7- نمونه ریز ساختارها     3-8- استحکام دهی سوپر آلیاژها     3-8-1- رسوب ها و استحکام     3-8-2- فاز       3-9- سوپر آلیاژهای تقویت شده با       3-10- فاز       فصـل چهارم – ذوب و تبدیل4-1- انجماد سوپر آلیاژها     4-1-1- مقدمه     4-1-2- تشکیل مغزه     4-1-3- شرایط تشکیل مغزه                         فصـل پنجم – ریخته گری دقیق5-1- ساخت و تولید قطعات سوپر آلیاژی    5-1-1- روش­های تولید     5-2- ریخته گری دقیق چیست ؟     5-3-  کاربرد در سوپر آلیاژها     فصـل ششم – آهنگری و شکل دهی6-1- آهنگری و فرآیندهای آن     6-1-1- مقدمه     6-1-2- مقایسه سوپر آلیاژهای پایه کبالت با سوپرآلیاژهای پایه آهن – نیکل و پایه نیکل     6-1-3- عملیات فرآیند کار مکانیکی     6-1-4- آهنگری سوپر آلیاژها     6-2- اصول آهنگری     6-2-1- اهداف آهنگری     6-2-2- کنترل فرآیند تغییر شکل     فصـل هفتم – فرآیند متالورژی پودر7-1- مروری بر متالورژی پودر سوپر آلیاژها     7-1-1- مقدمه     7-1-2- تاریخچه     7-1-3- سوپرآلیاژهای متالورژی پودر امروزی     فصـل هشتم – فن آوری و روش اتصال و ماشینکاری 8-1- اتصال انواع آلیاژها    8-1-1- سوپر آلیاژهای کار شده و سخت شده با محلول جامد                           8-1-2- سوپرآلیاژهای پایه کبالت کار شده ( و ریخته ) سخت شده با کاربید     8-1-3-  سوپرآلیاژهای کار شده و رسوب سخت شده     8-2- ماشینکاری     8-2-1- کلیات     8-2-2- روش های ماشین کاری     8-3- مروری بر ماشین کاری سوپر آلیاژها     8-3-1- کلیات     فصـل نهم – تمیز کاری و عملیات نهایی9-1- مقدمه     9-1-1- پیشینه     9-1-2-  آلودگی فلزی     9-1-3- لکه    9-1-4- اکسید و پوسته     9-2- حذف آلودگی های فلزی     9-2-1-پیشینه     9-2-2- جلوگیری ، کاهش و اندازه گیری آلودگی های فلزی     9-2-3- روشهای حذف مکانیکی     9-2-4- روشهای حذف شیمیایی     9-3- حذف کله ها     9-3-1- پیشینه     9-3-2- روش های مکانیکی حذف لکه ها    9-3-3- روشهای شیمیایی حذف لکه ها                               9-4- حذف اکسیدها و پوسته ها     9-4-1- پیشینه     9-4-2- حذف مکانیکی پوسته ها و اکسیدها     9-4-3- آماده سازی پوسته     9-4-4- فلززدایی با اسیدشویی     9-4-5- پوسته زدایی در حمام نمک     9-5- روشهای عملیات نهایی     9-5-1- پیشینه     9-5-2- تکمیل کاری سطح به روش شیمیایی ( الکتروشیمی )     9-5-3- تمام کاری سطح به روش های مکانیکی     9-6- مشکلات تمیز کاری و عملیات نهایی و راه حل های آنها     فصـل دهم – ارتباط بین ساختار و خواص10-1- مقدمه     10-1-1- ریز ساختار    10-1-2- خواص مکانیکی     10-1-3- سخت کردن با محلول جامد     10-1-4- نقش ذرات فاز ثانویه     10-1-5- رسوب سختی     فصـل یازدهم – خوردگی و حفاظت سوپر آلیاژها و از کار افتادگی و بازسازی11-1- فرآیند اکسایش و خوردگی دمای بالای سوپرآلیاژها      11-2- آزمایش خوردگی و اکسیداسیون سوپرآلیاژها و پوشش های آنها     11-2-1- پیشینه      11-2-2- اثرات اکسیداسیون دینامیک     11-2-3- آزمایش خوردگی سایشی     11-2-4- اندازه گیری اکسیداسیون و داده های موجود     11-2-5- اثرات خوردگی موضعی     11-2-6- نتایج آزمایش پوشش     11-3- خوردگی داغ     11-3-1- خوردگی داغ نوع (I)     11-3-2- خوردگی داغ نوع (II)     11-4- پوشش هایی برای حفاظت سوپرآلیاژها    11-4-1- پیشینه 11-4-2- انواع پوشش ها 11-5- از کار افتادگی قطعات سوپر آلیاژها 11-5-1- کلیات 11-6- جوانه زنی ترك 11-7 – خزش و تأثیرات محیطی 11-8-  تخمین عمر  11-9- بعضی از آلیاژهای بهبود یافته حال حاضر نتیجه گیری منابع و مآخذتحقیق دارای فهرست اشکال می باشد دانلود فایل ورد Word تحقیق داده بررسی سوپر آلیاژها

 • پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

  پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) دریافت پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI16) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 84 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان پرسشنامه شخصیت خودشیفته…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه پانزدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه پانزدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه پانزدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد…

 • پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی

  پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی دریافت پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 8033 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 فایل پاورپوینت بررسی پروژه طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی،در…

 • تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

  تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه دریافت تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه چکیده کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای…

 • دانلود تحقیق آماری با عنوان بررسی و مقایسه تمایل به وبلاگ نویسی وبلاگ نویسان در سرویس های مختلف وبلاگ نویسی

  دانلود تحقیق آماری با عنوان بررسی و مقایسه تمایل به وبلاگ نویسی وبلاگ نویسان در سرویس های مختلف وبلاگ نویسی دریافت دانلود تحقیق آماری با عنوان بررسی و مقایسه تمایل به وبلاگ نویسی وبلاگ نویسان در سرویس های مختلف وبلاگ…

 • تبلیغات تلویزیونی در گذشته، حال، آینده

  تبلیغات تلویزیونی در گذشته، حال، آینده دریافت تبلیغات تلویزیونی در گذشته، حال، آینده دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 تبلیغات موفق، تبلیغاتی است که سعی می کند به یکی از این…

 • پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول

  پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول دریافت پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2882 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول بررسی سلول و اندامكهای داخل…

 • پرسشنامه خودکارآمدی شرر

  پرسشنامه خودکارآمدی شرر دریافت پرسشنامه خودکارآمدی شرر پرسشنامه خودکارآمدی شرر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 117 فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 8,250 تومان پرسشنامه خودکارآمدی شرر ابزار مورد استفاده در این پژوهش،…

 • ضوابط و معیار های طراحی معماری(دانشگاه)(پاورپوینت)

  ضوابط و معیار های طراحی معماری(دانشگاه)(پاورپوینت) دریافت ضوابط و معیار های طراحی معماری(دانشگاه)(پاورپوینت) تحقیق ضوابط و معیار های طراحی معماری در 50 صفحه پاورپوینت همراه عکس بسیار شکیل و جامع و با چیدمان بسیار زیبا که مظیرآن را نخواهید یافت…

 • طراحی 5 دیتابیس شرکت ها

  طراحی 5 دیتابیس شرکت ها دریافت طراحی 5 دیتابیس شرکت ها طراحی دیتابیس سیستم ثبت شرکت سیستم شرکت گاز سیستم مدرسه سیستم ثبت شرکت شرکت گاز Data Base SQL Server 2008 دیاگرام تجزیه و تحلیل دیتابیس دسته بندی کامپیوتر بازدید…

 • دانلود تحقیق ماشین مخصوص

  دانلود تحقیق ماشین مخصوص دریافت دانلود تحقیق ماشین مخصوص دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 778 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 میدان مغناطیسی در عملِ تبدیلِ انرژی‌هایِ مکانیکی و الکتریکی به یکدیگر، نقش رابط را برعهده دارد…

 • گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی

  گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی دریافت گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی گزارش کاراموزی بررسی بانك كشاورزی مركزی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 114 فرمت فایل doc حجم فایل 58 کیلو بایت تعداد…

 • برنامه تبدیل عبارت ریاضی infix به postfix درس ساختمان داده

  برنامه تبدیل عبارت ریاضی infix به postfix درس ساختمان داده دریافت برنامه تبدیل عبارت ریاضی infix به postfix درس ساختمان داده پیاده سازی یبدیل عبارت ریاضی infix به postfix در زبان سی پلاس پلاس امیدوارم کاملا مفید واقع شود دسته…

 • دانلود تحقیق فلسفه زیبایی شناسی

  دانلود تحقیق فلسفه زیبایی شناسی دریافت دانلود تحقیق فلسفه زیبایی شناسی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 زیبایی را نمی توانیم تعریف کنیم به ناچار بایستی سخن آناتول فرانس…

 • دانلود تحقیق در موردآمینواسید و پروتئین

  دانلود تحقیق در موردآمینواسید و پروتئین دریافت دانلود تحقیق در موردآمینواسید و پروتئین دانلود تحقیق در موردآمینواسید و پروتئین دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 24 فرمت فایل zip حجم فایل 4.827 مگا بایت تعداد صفحات فایل 92…

 • کابینت سازان مطالب ساخت کابینت

  کابینت سازان مطالب ساخت کابینت دریافت کابینت سازان مطالب ساخت کابینت دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 404 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 کابینت_سازان__مطالب_ساخت_کابینت قیمت فایل فقط 7,700 تومان کابینت_سازان_-_مطالب_ساخت_کابینت قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • فایل پاورپوینت shock مراقبتهای پرستاری اورژانس در انواع شوک

  فایل پاورپوینت shock مراقبتهای پرستاری اورژانس در انواع شوک دریافت فایل پاورپوینت shock مراقبتهای پرستاری اورژانس در انواع شوک دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3391 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 شوک یا هیپوپرفیوژن، خون رسانی…

 • پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب

  پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب دریافت پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب قیمت فایل فقط 28,600 تومان پاورپوینت…

 • چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری (REBT)

  چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری (REBT) دریافت چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری (REBT) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش…

 • مبانی نظری هوش هیجانی

  مبانی نظری هوش هیجانی دریافت مبانی نظری هوش هیجانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری هوش هیجانی قیمت فایل فقط 20,900 تومان هوش هیجانیتعریفهوش عاطفی، هوش احساسی یا…

 • تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن

  تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن دریافت تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن از پودمان مهارت های آموزش پیش دبستانی با فرمت WORD (قابل ویرایش) از رشته مدیریت خانواده مقطع کارشناسی…

 • دانلود گزارشات انجام آزمایشات میكروبیولوژی محیطی

  دانلود گزارشات انجام آزمایشات میكروبیولوژی محیطی دریافت دانلود گزارشات انجام آزمایشات میكروبیولوژی محیطی دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 میكرو بیولوژی و شیمی خاك حایز اهمیت می باشند كه بر…

 • دانلود تحقیق آزمونهای حاملگی

  دانلود تحقیق آزمونهای حاملگی دریافت دانلود تحقیق آزمونهای حاملگی دسته: مامایی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 امروزه برای انواع تست های حاملگی، كیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند كه سریعاً یعنی…

 • سیستم حقوق و دستمزد شرکت آذر موتور

  سیستم حقوق و دستمزد شرکت آذر موتور دریافت سیستم حقوق و دستمزد شرکت آذر موتور این فایل پی در اف 74 صفحه ای به مبحث سیستم حقوق و دستمزد در شرکتی بنام سرکت آذر موتور پرداخته و در آن به…

 • دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش)

  دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) دریافت دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز تهرانی و نوربخش) عنوان دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد

  نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • بلوک نقشه مبلمان بیمارستان-هرآنچه از مبلمان بیمارستان نیاز دارید

  بلوک نقشه مبلمان بیمارستان-هرآنچه از مبلمان بیمارستان نیاز دارید دریافت بلوک نقشه مبلمان بیمارستان-هرآنچه از مبلمان بیمارستان نیاز دارید دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 2635 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 هر آنچه از مبلمان بیمارستان نیاز…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی

  پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی دریافت پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای قاب های فلزی دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 508 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 83 پروژه کارآفرینی طرح تولید و اجرای…

 • جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

  جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین دریافت جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌…

 • دانلود گزارش کار آموزی رشته حقوق ثبتی

  دانلود گزارش کار آموزی رشته حقوق ثبتی دریافت دانلود گزارش کار آموزی رشته حقوق ثبتی دانلود گزارش کار آموزی رشته حقوق ثبتی گزارش کارآموزی رشته حقوق ثبتی راهنمای خوبی برای قالب بندی گزارش کارورزی شما در دفتر اسناد رسمی در…

 • رفتار الیاف كربن در بتن

  رفتار الیاف كربن در بتن دریافت رفتار الیاف كربن در بتن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مقاله حاضر نتایج آزمایشات برای تعیین خواص و رفتار پیونذ الیاف كربن نشان می‌دهد…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 81

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 81 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت قند خراسان در سال 81 بوده…

 • پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه

  پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه دریافت پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3996 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 پاورپوینت 44 اسلایدی قابل ویرایش بسیار عالی درمورد استاندارد های طراحی موزه قیمت فایل…

 • دانلود مقاله بازاریابی بین المللی

  دانلود مقاله بازاریابی بین المللی دریافت دانلود مقاله بازاریابی بین المللی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1097 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 سال ۹۲ با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید تا سرآغازی برای بهاری…