دانلود متن کامل ورد Word تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عامل

دانلود متن کامل ورد Word تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عامل

دریافت

دانلود متن کامل ورد Word تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عامل دانلود متن کامل تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عامل
پایان­­ نامه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم ­افزار
تعداد صفحات 157
چکیده
امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روشهایی همچون داده ­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد بدلیل حجم بسیار
دسته بندی
هوش مصنوعی
بازدید ها

44
فرمت فایل

doc
حجم فایل

406 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

157

16,500 تومان
دانلود متن کامل تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عامل پایان­­ نامه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم ­افزار  تعداد صفحات : 157 چکیده امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روشهایی همچون داده ­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده­ ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده­ های جدید، ذخیره ­سازی این داده ­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده ­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده ­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده­ها است. معمولا پایگاه هایی که این داده­ ها را ایجاد یا دریافت می­کنند، متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نیستند دانش خود را بطور رایگان در اختیار دیگران قرار دهند. با توجه به قابلیتهای عامل و سیستمهای چندعامله و مناسب بودن آنها برای محیطهای پویا و توزیع شده بنظر می­رسد که بتوان از قابلیت های آنها برای داده­کاوی در محیطهای پویا و محیطهای توزیع شده بهره برد. اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه بهره­گیری از عامل و سیستمهای چندعامله انجام شده است خصوصیتهایی همانند خودآغازی و بخصوص متحرک بودن عاملها را مورد بررسی قرار داده است و در آنها مواردی همچون هوشمندی، یادگیری، قابلیت استدلال، هدف گرایی و قابلیت های اجتماعی عاملها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق ما قصد داریم تا ضمن بررسی کارهای موجود در زمینه کاربرد عامل و سیستم های چندعامله در داده­کاوی، بحث طبقه­ بندی جریان داده­ها را در یک محیط پویا مورد بررسی قرار دهیم. ما مساله خود را در دو فاز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فاز اول خصوصیت های یک عامل تنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فاز دوم قابلیت های اجتماعی عاملها مانند مذاکره، دستیابی به توافق و … برای داده­ کاوی در یک محیط پویا و توزیع­ شده رقابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از 1) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مساله طبقه­ بندی جریان داده­ های دارای تغییر مفهوم و پویا با استفاده از قابلیتهای هدف گرایی، هوشمندی، یادگیری و استدلال 2) ارائه یک رویکرد مبتنی بر سیستمهای چندعامله برای طبقه­بندی جریان داده­های توزیع­شده در یک محیط رقابتی با استفاده از قابلیتهای اجتماعی عاملها و دستیابی به توافق. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در این پایان­ نامه نشان­ دهنده برتری استفاده از عاملها و سیستم های چندعامله برای بحث طبقه­ بندی و داده ­کاوی در محیطهای پویا و توزیع شده می­باشد. فهرست مطالب   فصل اول – معرفی و آشنایی با مفاهیم اولیه 1-1- مقدمه­ ای بر داده­ کاوی 1-1-1- خوشه­ بندی 1-1-2- کشف قواعد وابستگی 1-1-3- طبقه­ بندی 1-1-3-1- طبقه­ بندی مبتنی بر قواعد 1-2- داده­ کاوی توزیع­ شده 1-3- عاملها و سیستم های چندعامله 1-3-1- عامل 1-3-1-1- مقایسه عامل با شی 1-3-1-2- معماری عامل ها 1-3-1-3- معماری BDI 1-3-2- سیستم ­های چندعامله 1-3-2-1- مذاکره 1-4- بهره ­گیری از عامل برای داده کاوی 1-4-1- سیستم­ های چندعامله، بستری برای داده­ کاوی توزیع شده 1-5- جمع ­بندی فصل دوم – داده­ کاوی پویا 2-1- مقدمه­ ای بر داده­ کاوی پویا 2-2- جریان داده 2-3- طبقه­ بندی جریان داده 2-3-1- موضوعات پژوهشی 2-4- جمع­ بندی فصل سوم – مروری بر کارهای انجام شده 3-1- مقدمه 3-2- داده­ کاوی توزیع­ شده ایستا 3-2-1- روشهای غیرمتمرکز 3-2-2- روشهای مبتنی بر توزیع ذاتی داده ­ها 3-3- کارهای مهم انجام شده در زمینه داده ­کاوی با استفاده از عامل  3-4- کارهای انجام شده در زمینه طبقه­ بندی جریان داده ­ها 3-4-1- روشهای طبقه­ بندی Ensemble-based 3-4-2- درختهای تصمیم بسیار سریع 3-4-3- طبقه­ بندی On-Demand 3-4-4- OLIN 3-4-5- الگوریتم های LWClass 3-4-6- الگوریتم ANNCAD 3-4-7- الگوریتم SCALLOP 3-4-8- طبقه ­بندی جریان داده ­ها با استفاده از یک روش Rule-based 3-5- جمع­ بندی فصل چهارم – تعریف مساله 4-1- مقدمه 4-2- تعریف مساله برای فاز اول 4-2-1- جریان داده 4-2-2- مفهوم یا مدل موجود در جریان داده 4-2-3- مساله طبقه­ بندی جریان داده­ های دارای تغییر مفهوم 4-3- تعریف مساله برای فاز دوم فصل پنجم – رویکردهای پیشنهادی 5-1- مقدمه 5-2- رویکرد پیشنهادی برای فاز اول تحقیق 5-2-1- عامل و ویژگی های آن در این مساله 5-2-2- عملکرد کلی عامل 5-2-3- معماری عامل 5-2-3-1- حسگرها 5-2-3-2- پایگاه دانش عامل 5-2-3-3- تابع ارزیابی محیط 5-2-3-3-1- نحوه تشخیص اطلاعات و نگهداری الگوهای recur در جریان داده   5-2-3-3-2- نحوه استخراج الگوهای recur 5-2-3-3-3- نحوه بروزرسانی اطلاعات مربوط به الگوهای recur 5-2-3-3-4- نحوه محاسبه وقوع احتمال وقوع یک الگوی خاص 5-2-3-4- تابع سودمندی 5-2-3-5- بخش تصمیم­ گیری و Planning 5-2-3-5-1- بخش تصمیم­ گیری 5-2-3-5-2- Planning 5-2-3-6- بخش Action 5-3- رویکرد پیشنهادی برای فاز دوم مساله 5-3-1- عاملهای مشتری 5-3-2- عامل صفحه زرد 5-3-3- عاملهای داده­ کاو 5-3-3-1- معماری عاملهای داده­ کاو 5-3-3-1-1- تابع BRF 5-3-3-1-2- تابع Generate Options 5-3-3-1-3- تابع فیلتر 5-3-3-1-4- بخش Actions 5-3-3-1-5- Plan های عامل 5-3-3-1-5- 1- Plan مربوط به طبقه­ بندی 5-3-3-1-5-2- Plan مربوط به تطبیق طبقه ­بند 5-3-3-1-5-3- Plan مربوط به خرید و فروش قواعد با استفاده از مذاکره   5-4- جمع ­بندی فصل ششم – آزمایشات و نتایج 6-1- مقدمه 6-2- محیط عملیاتی 6-3- مجموعه داده­ های مورد استفاده 6-3-1- مجموعه داده­ های استاندارد 6-3-2- مجموعه داده­ های واقعی 6-4- معیارهای ارزیابی و روشهای مورد استفاده برای مقایسه 6-5- آزمایشات انجام شده 6-5-1- آزمایشات مربوط به فاز اول 6-5-2- آزمایشات مربوط به فاز دوم 6-6- جمع ­بندی فصل هفتم- جمع­بندی و نتیجه­ گیری  فهرست مراجع   فهرست اشکال   شکل 1-1- معماری BDI در عامل شکل 3-1- درخت تحقیق مربوط به طبقه­بندی در مبحث داده­کاوی شکل 3-2- طبقه­ بندی مبتنی بر Ensemble. Error! Bookmark not defined شکل 3-3- چارچوب روش On-Demand شکل 3-4- نمایی از سیستم OLIN شکل 3-5- پروسه SCALLOP شکل 5-1- نمودار ترتیب عملکرد عامل پیشنهادی شکل 5-2- معماری عامل پیشنهادی شکل 5-3- پنجره نظاره بر روی جریان داده­ها شکل 5-4- گراف ایجاد شده از روی رشته مفهوم­ها شکل 5-5- محل تجمع الگوهای استخراج شده از رشته مفهوم­ها شکل 5-6- میزان محاسبه شده احتمالها به ازای مقادیر مختلف K شکل 5-7- شبه کد Plan کلی عامل شکل 5-8- نسبت واریانس به حاصلضرب 50 متغیر دارای مجموع ثابت شکل 5-9- وزن دهی چند داده مختلف شکل 5-10- نمایی کلی از سیستم چندعامله ایجاد شده شکل 5-11- معماری BDI عامل داده­کاو شکل 5-12- بخشی از جریان داده و قواعد استخراج شده از آن شکل 5-13- بخشی از جریان داده و قواعد استخراج شده از آن شکل 6-1- کد نمونه برای استفاده از بسته نرم افزاری weka شکل 6-2- زمان لازم بر حسب میلی ثانیه برای داده ­های Stagger شکل 6-3- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند شکل 6-4- نمودار مربوط به زمان پردازش روشهای مختلف برای داده­ های HyperPlan شکل 6-5- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه ­بند شکل 6-6- نمودار مربوط به زمان پردازش روشهای مختلف برای داده ­های Nursery شکل 6-7- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند برای داده ­های Nursery شکل 6-8- عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan شکل 6-9- نمودار عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan در یک بازه کوچکتر شکل 6-10- نمودار عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده HyperPlan در یک بازه کوچکتر شکل 6-11- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­ بند برای داده­های HyperPlan شکل 6-12- عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده Stagger شکل 6-13- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­بند برای داده­های Stagger شکل 6-14- عملکرد روشهای مختلف بر روی مجموعه داده Nursery شکل 6-15- زمان مصرف شده برای تطبیق طبقه­ بند برای داده­های Nursery شکل 6-16- نمودار نتایج حاصل از طبقه­ بندی توزیع ­شده مجموعه داده Nursery   فهرست جدولها   جدول 1-1- ویژگیهای یک عامل جدول 3-1- ماتریس حاصل از روش LWClass جدول 3-2- مقایسه تکنیک های ذکر شده جدول 5-1- ساختار اطلاعاتی ذخیره شده برای هر مفهوم و الگو جدول 5-2- ساختار اطلاعاتی مربوط به وقوع الگوی “CFDA” جدول 5-3- نمونه ای از خروجی تابع سودمندی عامل جدول 5-4- اطلاعات مورد استفاده برای تخمین سودمندی یک قاعده جدول 6-1- دقت طبقه­ بندی روشهای مختلف جدول 6-2- نتایج حاصل از طبقه­ بندی توزیع شده مجموعه داده Nursery در سه مفهوم مختلف دانلود متن کامل ورد Word تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عاملداده کاوی پویا با استفاده از عاملورد Word تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عاملمتن کامل ورد Word تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عاملتحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عاملدانلود متن کامل ورد تحقیق داده کاوی پویا با استفاده از عاملدانلود متن کامل ورد تحقیق داده کاوی پ

 • ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

  ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture دریافت ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture این فایل شامل مدل های مختلف ابجکت کمد در نرم افزار رویت میباشد دسته بندی معماری بازدید ها 111 فرمت فایل zip حجم…

 • دانلود تحقیق ضمان در حقوق ایران 35 ص

  دانلود تحقیق ضمان در حقوق ایران 35 ص دریافت دانلود تحقیق ضمان در حقوق ایران 35 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود ضمان در حقوق ایران 35 ص تحقیق…

 • نقشه زمین شناسی استان تهران

  نقشه زمین شناسی استان تهران دریافت نقشه زمین شناسی استان تهران این فایل شامل سازندهای زمین شناسی استان تهران می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 313 فرمت فایل rar حجم فایل 201 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 15 14,300…

 • تحقیق با موضوع زبان مدل سازی یكنواخت UML

  تحقیق با موضوع زبان مدل سازی یكنواخت UML دریافت تحقیق با موضوع زبان مدل سازی یكنواخت UML دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 202 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 تحقیق با موضوع زبان مدل سازی…

 • دانلود تحقیق استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته های خونی

  دانلود تحقیق استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته های خونی دریافت دانلود تحقیق استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته های خونی دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود جزوه الکترونیک صنعتی

  دانلود جزوه الکترونیک صنعتی دریافت دانلود جزوه الکترونیک صنعتی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5600 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 310 دانلود جزوه کامل الکترونیک صنعتی قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول جزوه الکترونیک صنعتی می…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان رباط کریم

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان رباط کریم دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان رباط کریم شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رباط کریم این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • تحقیق مشكلات موجود در برق شهر

  تحقیق مشكلات موجود در برق شهر دریافت تحقیق مشكلات موجود در برق شهر قطع ناگهانی برق باعث اختلال در اكثر فعالیتهای تجاری شده و در برخی موارد امكان ادامه آن را كاملاً از بین می‌برد البته تنها برق شهر اثرات…

 • پرسشنامه جرات ورزی

  پرسشنامه جرات ورزی دریافت پرسشنامه جرات ورزی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه جرات ورزی قیمت فایل فقط 5,500 تومان پرسشنامه جرات ورزی قیمت فایل فقط 5,500…

 • پاورپوینت اخلاق حرفه ای

  پاورپوینت اخلاق حرفه ای دریافت پاورپوینت اخلاق حرفه ای دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای بررسی اخلاق حرفه ای پاورپوینت جامع و کامل اخلاق حرفه ای…

 • گزارش کارآموزی شركت مینو

  گزارش کارآموزی شركت مینو دریافت گزارش کارآموزی شركت مینو دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 شركت صنعتی مینو یك شركت تولید كننده محصولات غذایی می باشد كه از…

 • خط تولید کاشی و سرامیک

  خط تولید کاشی و سرامیک دریافت خط تولید کاشی و سرامیک خط تولید کاشی و سرامیک در 30 اسلاید دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 172 فرمت فایل pptx حجم فایل 2.962 مگا بایت تعداد صفحات فایل…

 • تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه

  تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه دریافت تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه دسته بندی کشاورزی بازدید ها 167 فرمت فایل docx حجم فایل 222…

 • آسیب شناسی در رشته های ورزشی فوتبال، کشتی، دومیدانی، بسکتبال، ورزشهای رزمی

  آسیب شناسی در رشته های ورزشی فوتبال، کشتی، دومیدانی، بسکتبال، ورزشهای رزمی دریافت آسیب شناسی در رشته های ورزشی فوتبال، کشتی، دومیدانی، بسکتبال، ورزشهای رزمی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • تحقیق بررسی و ارزیابی ریسك مشتریان اعتباری

  تحقیق بررسی و ارزیابی ریسك مشتریان اعتباری دریافت تحقیق بررسی و ارزیابی ریسك مشتریان اعتباری مقدمه یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد بررسی و ارزیابی…

 • طراحی بالابر مغازه و تحلیل و شبیه سازی آن در Abaqus CAE

  طراحی بالابر مغازه و تحلیل و شبیه سازی آن در Abaqus CAE دریافت طراحی بالابر مغازه و تحلیل و شبیه سازی آن در Abaqus CAE دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 6344 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54…

 • تدوین طرح کسب و کار(BP) و ارزیابی مالی طرح ها

  تدوین طرح کسب و کار(BP) و ارزیابی مالی طرح ها دریافت تدوین طرح کسب و کار(BP) و ارزیابی مالی طرح ها دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 504 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 137 هدف از این پژوهش…

 • دانلود پاورپوینت زبان برنامه نویسی دلفی

  دانلود پاورپوینت زبان برنامه نویسی دلفی دریافت دانلود پاورپوینت زبان برنامه نویسی دلفی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است دلفی شش نسل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میانه

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میانه دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میانه این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 151 فرمت فایل zip حجم فایل 17…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 98 فرمت فایل docx حجم فایل 865 کیلو بایت…

 • بررسی كودكان بدون سرپرست

  بررسی كودكان بدون سرپرست دریافت بررسی كودكان بدون سرپرست دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5019 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 موضوع مورد پیشنهاد خانه ای برای كودكان بدون سرپرست است بی سرپرستی بیشتر از آنكه…

 • استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

  استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اردبیل دریافت استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اردبیل دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 252 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع…

 • مقاله بیماری ترومای چشم

  مقاله بیماری ترومای چشم دریافت مقاله بیماری ترومای چشم دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 چشم از راههای مختلفی می تواند دچار آسیب شود تروما بعنوان یكی از علل كاهش دید…

 • پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

  پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده دریافت پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی…

 • پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مركز آمریكایی كیفیت و بهره وری (APQC)

  پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مركز آمریكایی كیفیت و بهره وری (APQC) دریافت پاورپوینت معرفی استانداردهای باز الگوبرداری مركز آمریكایی كیفیت و بهره وری (APQC) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 12602 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61…

 • موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا

  موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا دریافت موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در…

 • پاورپوینت Access Point و شبکه های بی سیم

  پاورپوینت Access Point و شبکه های بی سیم دریافت پاورپوینت Access Point و شبکه های بی سیم دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پاورپوینت Access Point و شبکه های…

 • پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش

  پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش دریافت پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش پاورپوینت کاربرد فناوری های جدید در آموزش دسته بندی فناوری اطلاعات بازدید ها 129 فرمت فایل doc حجم فایل 10.766 مگا بایت تعداد صفحات فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تحلیل محتوا

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تحلیل محتوا دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تحلیل محتوا دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مبانی نظری و…

 • پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها

  پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها دریافت پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 210 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 159 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول آفرین…

 • تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار استراتژیک کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر نقش میانجی تعهداستراتژیک

  تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار استراتژیک کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر نقش میانجی تعهداستراتژیک دریافت تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار استراتژیک کارکنان شرکت سایپا با تاکید بر نقش میانجی تعهداستراتژیک دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • نحوه ی بهبود بخشیدن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس

  نحوه ی بهبود بخشیدن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس دریافت نحوه ی بهبود بخشیدن مشکلات رفتاری در سرویس مدارس دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 نحوه ی بهبود بخشیدن مشکلات…

 • مقاله تاثیر مسایل ارزشی و اخلاقی در علم اقتصاد

  مقاله تاثیر مسایل ارزشی و اخلاقی در علم اقتصاد دریافت مقاله تاثیر مسایل ارزشی و اخلاقی در علم اقتصاد دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 مقاله تاثیر مسایل ارزشی و اخلاقی…

 • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازی اقتصادسنجی (I)

  پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازی اقتصادسنجی (I) دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازی اقتصادسنجی (I) دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل:…