دانلود مقاله سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی)

دانلود مقاله سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی)

دریافت

دانلود مقاله سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی) مقاله سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی) در 186 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی
معماری
بازدید ها

109
فرمت فایل

doc
حجم فایل

117 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

186

15,400 تومان
مقاله سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی) در 186 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات كاملی صورت گرفته است كه نشاندهندة تناسب موضع با سایت است. با مطالعات اجتماعی و مصاحبه‌هائی كه از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل 6 رساله انجام گردید. این نكتة مهم كاملاً اشاره شده است. لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت كلی كودكان خیابانی) به نتیجه‌گیری اصلی در مورد علت انتخاب تحقیق دست یابیم. 2-2- تعریف كودك بر اساس مادة 1 پیمان جهانی كودك (فصل 3 رساله) هر انسان زیر 18 سال كودك تلقی می‌شود. هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن 18 سالگی و در عین حال امكان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: 1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران 1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیكی شهر تهران 2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران 2-1- موقعیت جغرافیائی 3-1- موقعیت طبیعی 4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران 5-1- ویژگیهای اقلیمی 1-5-1- دما 2-5-1- میزان بارش 3-5-1- رطوبت نسبی 4-5-1- روزهای یخبندان 5-5-1- روزهای بارانی 6-5-1- باد 7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان 8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان 9-5-1- ارتفاع بناها 10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه 7-1- احكام و ضوابط طراحی معماری منابع و ماخذ فصل اول فصل دوم: تعریف و تبیین موضوع تحقیق و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع: 1-2- تعریف و تبیین موضوع 2-2- تعریف كودك 1-2-2- تعریف كودكان خیابانی 3-2- تاریخچه كودكان خیابانی 4-2- وضعیت كودكان خیابانی در جهان 1-4-2- وضعیت كودكان خیابانی در ایران 5-2- «كودك در خیابان» و «كودك خیابان» 6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن كودكان 7-2- بزهكاری و بزهدیدگی كودكان خیابانی 8-2- وضعیت بهداشتی كودكان خیابانی 9-2- وضعیت روانی- اجتماعی كودكان خیابانی 1-9-2- مدرسه (اجتماع) 2-9-2- وضعیت روانی 3-9-2- مشكلات رفتاری 10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این كودكان 1-10-2- سازمان بهزیستی 2-10-2- شهرداری 3-10-2- سازمان بین‌المللی 11-2- آمار كودكان خیابانی 12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی كودكان خیابانی ایران 13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی 14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق 15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان كودكان خیابانی منابع و ماخذ فصل دوم فصل سوم: مباحث عمومی مرتبط با تحقیق 1-3- مصاحبه با آقای دكتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشكده بهزیستی و توانبخشی كشور)      2-3- مصاحبه با خانم كاووسی (كارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)      3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با كمك به این كودكان        4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك 5-3- راهكارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا كاهش كودكان خیابانی 6-3- روانشناسی دوران نوجوانی 1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان 2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیكی كودكان و نوجوانان 7-3- كودك، معماری و فضا 1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری 8-3- معماری برای كودكان 9-3- طراحی فضا با توجه به مشكلات رفتاری و روانی كودكان و نوجوانان منابع و ماخذ فصل سوم فصل چهارم: بررسی مراكز كودكان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراكز داخلی: 1-4- مراكز خارجی: 1-1-4- مراكز كودكان خیابانی تركیه 2-1-4- مراكز كودكان خیابانی كنیا 3-1-4- مراكز كودكان خیابانی برزیل (شهر مارینگا) 4-1-4- تحقیق ملی كودكان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا كنون) 5-1-4- مراكز كودكان خیابانی هندوستان 6-1-4- مراكز كودكان خیابانی آفریقای جنوبی 7-1-4- مراكز كودكان خیابانی كانادا 2-4- مراكز داخلی: 1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار 1-1-2-4- موقعیت 2-1-2-4- اجزاء طرح 3-1-2-4- معرفی كم و كیف معماری طرح 2-2-4- بازدید و تحلیل مركز كودكان خیابانی قرنطینه یاسر 3-2-4- بازدید از مراكز بعثت و شبانه‌روزی عاصف 4-2-4- بازدید از مراكز كودكان خیابانی اسماعیل محمدی منابع و ماخذ فصل چهارم فصل پنجم: معرفی سایت تحقیق 1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران 1-1-5- تراكم جمعیت و كمبود امكانات رفاهی 2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساكن منطقه 15 تهران     2-5- كاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی 3-5- زمین تحقیق و قابلیتهای آن 1-3-5- جنسیت خاك سایت 2-3-5- آب در منطقه طرح 3-3-5- كوههای متصرف در منطقه طرح 4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح 5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا 6-3-5- دسترسیهای سایت 10-5- چكیده منابع و ماخذ فصل پنجم فصل ششم: بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیكی: 1-6- تعیین برنامه‌ریزی كالبدی سایت 1-1-6- ساختمان اداری 2-1-6- ساختمان خوابگاه 1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها 2-2-1-6- آشپزخانه 3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه 4-2-1-6- محل تهیه غذا 5-2-1-6- محل طبخ 6-2-1-6- محل غذاخوری 1-6-2-1-6- سرو غذا 2-6-2-1-6- سرویسها 7-2-1-6- رختكن و سرویسها 8-2-1-6- محل پارك ماشین و بار انداز 9-2-1-6- رختشویخانه 1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی 2-9-2-1-6- قسمت شستشو 3-9-2-1-6- قسمت خشك كن 4-9-2-1-6- محل اتوكشی 3-1-6- ساختمان اجتماعات 1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده) 2-3-1-6- نمازخانه 3-3-1-6- كتابخانه 1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل 2-3-3-1-6- مخزن كتاب 3-3-3-1-6- سالن مطالعه 4-1-6- ساختمان آموزشی 1-4-1-6- گالری 2-4-1-6- كلاسهای آموزشی 3-4-1-6- آتلیه‌ها (كلاسهای هنری) 4-4-1-6- سمعی و بصری 5-1-6- كارگاههای تخصصی 1-5-1-6- نكاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی كارگاهها 1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری 2-1-5-1-6- محوطه تدریس 3-1-5-1-6- ماشین‌آلات 6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا 7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی 8-1-6- نگهبانی 2-6- سازه 3-6- تاسیسات 1-3-6- گرمایش 2-3-6- حرارت مركزی 3-3-6- تهویه 4-3-6- خنك‌سازی مكانیكی 5-3-6- تهویه مطبوع 4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیكی طرح منابع و ماخذ فصل ششم فصل هفتم: توضیح روند طراحی و شكل‌گیری احجام در سایت فصل هشتم: نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی كشور برای استفاده كودكان خیابانی (برای دوستی) دانلود مقاله سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی)دانلود تحقیق سرای دوستیدانلود مقاله سرای دوستیتحقیق مركز كودكان خیابانیسرای دوستیمركز كودكان خیابانیتحقیق سرای دوستیمقاله سرای دوستیتحقیق سرای دوستی مركز كودكان خیابانیدانلود تحقیق سرای دوستیدانلود تحقیق سرای دوستی (مركز كودكان خیابانی)دانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود پژوه

 • نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان

  نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان دریافت نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 525 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و سوق…

 • پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه

  پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه دریافت پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 216 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت آنالیز روش اجزاء محدود آب

  پاورپوینت آنالیز روش اجزاء محدود آب دریافت پاورپوینت آنالیز روش اجزاء محدود آب دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1195 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود پاورپوینت با عنوان آنالیز روش اجزاء محدود آب در قالب pptx،…

 • دانلود تحقیق کارشناسی با موضوع طیف نگاری UV, FTIR, IR

  دانلود تحقیق کارشناسی با موضوع طیف نگاری UV, FTIR, IR دریافت دانلود تحقیق کارشناسی با موضوع طیف نگاری UV, FTIR, IR اشعه واراء بنفش بدسته ای از امواج الكترو مغناطیس اطلاق می شود كه پس از طیف مرئی قرار گرفته…

 • مرگ شیرین یا اتانازی

  مرگ شیرین یا اتانازی دریافت مرگ شیرین یا اتانازی اتانازی در بسیاری از جوامع مانند ایران مطرود است اما براساس یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، علی رغم اینکه برخی پزشکان اصرار دارند که از این روش برای بیماران…

 • تحقیق معماری خانه تئاتر

  تحقیق معماری خانه تئاتر دریافت تحقیق معماری خانه تئاتر دانلود تحقیق معماری خانه تئاتر که بسیار کامل و جامع میباشد دسته بندی معماری بازدید ها 181 فرمت فایل docx حجم فایل 10.571 مگا بایت تعداد صفحات فایل 105 39,600 تومان…

 • گزارش کاراموزی كارخانه تجهیز نیروی زنگان

  گزارش کاراموزی كارخانه تجهیز نیروی زنگان دریافت گزارش کاراموزی كارخانه تجهیز نیروی زنگان گزارش کاراموزی كارخانه تجهیز نیروی زنگان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 124 فرمت فایل doc حجم فایل 44 کیلو بایت تعداد…

 • طرح آگهی ترحیم مادر لایه فرمت فایل psd

  طرح آگهی ترحیم مادر لایه فرمت فایل psd دریافت طرح آگهی ترحیم مادر لایه فرمت فایل psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 19709 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 آگهی ترحیم مادر…

 • مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده

  مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده دریافت مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده در این مقاله، مروری بر برخی مسایل مهم تامین توان راکتیو، شامل تحلیل هزینه، قیمت گذاری توان…

 • پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی

  پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی دریافت پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی دسته: مامایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2493 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 دانلود پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی بررسی اختلالات هیپر تانسیو حاملگی پاورپوینت جامع و…

 • طرح لایه باز عرق گیاهی شیرین بیان

  طرح لایه باز عرق گیاهی شیرین بیان دریافت طرح لایه باز عرق گیاهی شیرین بیان دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4208 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برچسب لایه باز شیرین بیان…

 • پژوهش با عنوان تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر كاركرد خانواده زنان دارای همسر معتاد

  پژوهش با عنوان تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر كاركرد خانواده زنان دارای همسر معتاد دریافت پژوهش با عنوان تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر كاركرد خانواده زنان دارای همسر معتاد دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2080…

 • پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی

  پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی دریافت پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 174 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی با توجه به نفوذ روز…

 • مقاله در مورد مودم‌ها

  مقاله در مورد مودم‌ها دریافت مقاله در مورد مودم‌ها مقاله در مورد مودم‌ها دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 138 فرمت فایل doc حجم فایل 55 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 58 12,100 تومان برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت…

 • پاورپوینت معماری مدل گردان (MDA)

  پاورپوینت معماری مدل گردان (MDA) دریافت پاورپوینت معماری مدل گردان (MDA) دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 632 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 MDA سیر تكامل طبیعی UML ، كد سازها ، و محاسبات ،…

 • دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت

  دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت دریافت دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 تحقیق حاضر سعی دارد که در دو بعد برخی از علل مهاجرت در…

 • دانلود تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

  دانلود تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دریافت دانلود تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 با توجه به شروطی…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 86

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 86 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت کمباین سازی ایران در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت کمباین سازی ایران در…

 • تحقیق در مورد خورشید گرفتگی

  تحقیق در مورد خورشید گرفتگی دریافت تحقیق در مورد خورشید گرفتگی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 492 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 اندازه ظاهری خورشید و ماه از زمین باهم برابر است علت این امر آن…

 • دانلود تحقیق صفحه کلید ماتریسی و برنامه آن

  دانلود تحقیق صفحه کلید ماتریسی و برنامه آن دریافت دانلود تحقیق صفحه کلید ماتریسی و برنامه آن دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 588 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 در این آزمایش یك كیپد و یك LCD…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق مسئولیت پذیری (فصل دوم تحقیق)

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق مسئولیت پذیری (فصل دوم تحقیق) دریافت پیشینه ومبانی نظری تحقیق مسئولیت پذیری (فصل دوم تحقیق) پیشینه ومبانی نظری تحقیق مسئولیت پذیری (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 229 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • دانلود تحقیق علم ژنتیک

  دانلود تحقیق علم ژنتیک دریافت دانلود تحقیق علم ژنتیک دسته: ژنتیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 134 علم ژنتیك در اواخر قرن نوزدهم با آزمایشات مندل در نخودفرنگی شروع گردید با اینكه پیشرفت…

 • پاورپوینت کمپوت آناناس

  پاورپوینت کمپوت آناناس دریافت پاورپوینت کمپوت آناناس دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 کمپوت آناناسدستور العمل تهیه کمپوت آناناسمراحل کنسرو کردن آنانا قیمت فایل فقط 9,900 تومان قوطی کردن…

 • تحقیق اعتیاد به مواد مخدر و راه های درمان آن،

  تحقیق اعتیاد به مواد مخدر و راه های درمان آن، دریافت تحقیق اعتیاد به مواد مخدر و راه های درمان آن، دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 308 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 این…

 • دانلود پاورپوینت دودكش و انواع آن

  دانلود پاورپوینت دودكش و انواع آن دریافت دانلود پاورپوینت دودكش و انواع آن این پاورپوینت در 31 اسلاید تهیه شده و با توضیحاتی به بررسی دودكش و انواع آن در ساختمان می پردازد خلاصه ای از فایل بصورت تصویری در…

 • نادرشاه افشار که بود و چه کرد

  نادرشاه افشار که بود و چه کرد دریافت نادرشاه افشار که بود و چه کرد دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 دانلود تحقیق در مورد نادر شاه افشار و…

 • گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا

  گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا دریافت گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا در 72 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 126 فرمت فایل doc حجم فایل 38 کیلو بایت تعداد…

 • پاورپوینت طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) ترجمه شده آقای جعفرنژاد قمی

  پاورپوینت طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) ترجمه شده آقای جعفرنژاد قمی دریافت پاورپوینت طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) ترجمه شده آقای جعفرنژاد قمی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt…

 • طراحی مدل نازل مکنده جاروبرقی

  طراحی مدل نازل مکنده جاروبرقی دریافت طراحی مدل نازل مکنده جاروبرقی مدل طراحی شده نازل مکنده جاروبرقی دسته بندی مکانیک بازدید ها 182 فرمت فایل rar حجم فایل 217 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان  مدل طراحی شده…

 • بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 عصر حاضر با تحولات و دگرگونیهای وسیعی همراه گردیده و…

 • تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

  تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دریافت تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 162 فرمت فایل…

 • سهراب سپهری

  سهراب سپهری دریافت سهراب سپهری دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 976 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 113 سهراب سپهری قیمت فایل فقط 9,900 تومان هشت کتاب از سهراب سپهری را می توانید دریافت نمایید. قیمت…

 • پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎

  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎ دریافت پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎ دسته: عمران بازدید: 2 بارفرمت…

 • تحقیق بررسی بیماریهای چشم

  تحقیق بررسی بیماریهای چشم دریافت تحقیق بررسی بیماریهای چشم دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 تحقیق بررسی بیماریهای چشم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 9,900 تومان…

 • طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر psd (همراه با مراسم تشییع و هفت)

  طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر psd (همراه با مراسم تشییع و هفت) دریافت طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر psd (همراه با مراسم تشییع و هفت) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم…