طرح مالی شركت باربری وحید بار

طرح مالی شركت باربری وحید بار

دریافت

طرح مالی شركت باربری وحید بار طرح مالی شركت باربری وحید بار در 87 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

112
فرمت فایل

doc
حجم فایل

45 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

87

9,900 تومان
طرح مالی شركت باربری وحید بار در 87 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشداقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:            ·       بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .            ·       چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .            ·       و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .   موارد تبدیل سهام شركتتبدیل سهام شركت از جمله مواردی است كه می باید مجمع عمومی با انجام آن موافقت و نحوه و چگونگی آن را تصویب كند . جهت آگاهی سهام داران لازم است موضوع تبدیل سهام از طریق انتشار آگهی در روزنامه ها اعلام شود . چنانچه سهام با نام باشد جهت تبدیل دو ماه و اگر سهام بی نام باشد 6 ماه مهلت داده می شود . اگر در مدت تعیین شده تعدادی از سهام تبدیل نشود شركت می تواند نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و سپس آن را به فروش برساند .بهای فروش سهامی كه شركت راساً به تبدیل و فروش آن اقدام نموده در حساب سپرده سهام داران یا بستانكاران متفرقه منظور و اگر از این بابت هزینه ای متقبل شده باشد به همان حساب ثبت می گردد . مانده حساب سپرده سهام داران طلب سهامدار مربوطه می باشد و هر زمان كه مراجعه نمود به ایشان پرداخت می گردد . در صورت عدم مراجعه سهامدار تا مدت 10 سال همانند اموال بلاصاحب به حساب خزانه داریكل كشور منظور می شود .ممكن است مانده حساب در یكی از بانك ها به صورت سپرده كوتاه مدت به ودیعه گذاشته شود تا سودی نیز عاید سهامدار گردد . موارد كاهش سرمایه شركتكاهش سرمایه شركت موجب تقلیل ارزش اسمی سهام شده و در موارد زیر ممكن است انجام شود :1ـ كاهش سرمایه به علت زیان های وارد شده معادل نصف سرمایه شركت در چنین حالتی می باید سرمایه شركت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد . این نوع را كاهش اجباری سرمایه می گویند و هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، تعداد سهام را معادل سرمایه جدید تقلیل می دهد . ممكن است بجای كاهش تعداد سهام ، مبلغ اسمی سهام تقلیل یابد كه در این صورت لازم می باشد اوراق سهام جدید منتشر شود .2ـ كاهش سرمایه به علت افزایش دارایی های شركت . این در حالتی است كه بعلت عدم تناسب منطقی بین دارایی های شركت و دیون و سایر اقلام ارزش ویژه ( اندمخته ها و ذخائر) و سرمایه شركت، لازم می شود مقداری از دارایی ها را بین سهام داران توزیع نمود و سرمایه شركت را تقلیل داد . این نوع را كاهش اختیاری سرمایه می گویند .3ـ كاهش سرمایه به علت بازخرید اوراق سهام توسط شركت . حساب صرف سهام یا كسر سهامچنانچه شركتی سهام خود را بیش از بهای اسمی آن به فروش رساند حساب سرمایه شركت بر مبنای مبلغ اسمی سهام ثبت می شود و مابه التفاوت در حساب صرف سهام بستانكار می گردد . این حساب مانند سود ویژه متعلق به سهام داران می باشد و به موجب تصمیم مجمع عمومی شركت بین سهام داران تقسیم می شود و یا اینكه در شركت باقی می ماند و به عنوان اندوخته تلقی می گردد . اگر شركت سهام خود را كمتر از بهای اسمی آن بفروشد، تفاوت به عنوان زیان حاصل از فروش سهام در حساب كسر سهام بدهكار می شود ، مجمع عمومی صاحبان سهام نسبت به تامین محل تامین آن تصمیم خواهد گرفت . موارد انحلال و تصفیه شركت های سهامیشركت سهامی در موارد زیر منحل می شود :1ـ وقتی موضوع شركت انجام یافته یا غیر ممكن شده باشد .2ـ پس از انقضای مدت شركت3ـ در صورت ورشكستگی4ـ هر موقع مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال بدهد .5ـ در صورت صدور حكم قطعی دادگاهامر تصفیه با مدیران شركت است مگر این كه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری مقرر داشته باشد . آن قسمت از دارایی نقدی شركت كه در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آنكه معادل دیونی كه هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است كنار گذاشته شده باشد . پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات دارایی شركت در ابتدا به مصرف باز پرداخت مبلغ اسمی سهام خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شركت یا به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد . عملیات مربوط به تصفیه شركت سهامیتصفیه امور شركت سهامی به ترتیب زیر انجام می شود :1ـ پرداخت كلیه دیون و بدهی های شركت منحل شده2ـ وصول مطالبات شركت3ـ فروش دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول4ـ تقسیم آنچه كه از عملیات فوق الذكر حاصل می شود بین سهام داران شركت منحل شدهباید توجه داشت كه در دوران تصفیه شخصیت حقوقی شركت منحل شده حفظ می شود و به دنبال نام شركت اصطلاح “ در حال تصفیه” اضافه می گردد . همچنین نام مدیران تصفیه در روی اوراق و اسناد مربوطه ذكر می شود .نكته ای كه می باید مورد توجه قرار گیرد این است كه در پرداخت بدهی های شركت؛ بدهی مالیاتی ، بدهی بابت دستمزد كارگران، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی به بانك مركزی و …….. در اولویت می باشد .سود شركت و موارد پرداخت آنهزینه های تاسیس شركت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلك شود .سود خالص شركت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای كلیه هزینه ها و استهلاكات و ذخائر .(ذخائر + استهلاكات+ هزینه ها ) ـ درآمد= سودسود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل كه تقسیم نشده است .سود مانده قبل + ( اندوخته ها + زیان های مالی قبل) ـ سود= سود قابل تقسیمپاداش هیئت مدیره نباید در شركت سهامی عام از 5% و در شركت سهامی خاص از 10% سود پرداخت شده به سهام داران تجاوز كند . تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عامشركت سهامی خاص در صورتی می تواند به شركت سهامی عام تبدیل شود كه اولاً: موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت سهامی خاص رسیده باشد . ثانیاً: سرمایه آن حداقل به میزانی باشد كه برای شركت سهامی عام مقرر شده است و یا شركت به آن میزان سرمایه خود را افزایش دهد . ثالثاً : دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد . رابعاً : اساسنامه شركت با رعایت مقررات اصلاح شده باشد و در مدت یك ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه و مدارك زیر به اداره ثبت شركت ها تسلیم شود :ـ اساسنامه جدید شركت سهامی عام تصویب شده توسط مجمع عمومی فوق العاده.ـ گزارش های مالی دو سال كه به تصویب رسیده باشد .ـ صورت وضعیت اموال منقول و غیر منقول تقویم شده توسط كارشناس رسمی دادگستری.ـ فرم تقاضای تبدیل كه حاوی كلیه اطلاعات مربوط به شركت و سهام داران و مدیران می باشد .چنانچه شركت سهامی عام سرمایه اش از مبلغ000ر000ر5 ریال و سرمایه شركت سهامی خاص از مبلغ 000ر000ر1 ریال كمتر شود و در مدت یك سال نیز نتوانند سرمایه را افزایش دهند می باید شركت را به انواع دیگر شركت تبدیل نمایند .گزارش های مالی شركتگزارش های مالی ، گزارش هایی هستند كه یك سری اطلاعات مالی را در محدوده زمانی معین ارائه می دهند و مورد استفاده مدیران و كاركنان و سهام داران و سایر افراد قرار می گیرد . این گزارش ها عملكرد مالی و فعالیت های تجاری شركت می باشد .اولین دوره عملكرد شركت از تاریخ تاسیس شركت شروع و به پایان همان سال مالی ختم می شود . مدیران شركت موظف هستند هر شش ماه خلاصه صورت دارایی و بدهی های شركت را مرتب كرده به بازرسان ارائه دهند . همچنین پس از انقضای سال مالی ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زیان را تهیه و به مجمع عمومی شركت گزارش نمایند .گزارش های مذكور می بایست لااقل بیست روز قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود . صورت نهائی شركت سهامیدرآمد ویژه هر موسسه پیوسته مورد توجه كلیه اشخاصی است كه بنحوی در موسسه ذینفع هستند. برای قضاوت صحیح نسبت به عملیات موسسه لازم است كه در صورت حساب درآمد و هزینه ها اولاً منابع مختلف درآمد به تفكیك مشخص و ثانیاً هزینه های موسسه برحسب نوع فعالیت و محل استفاده طبقه بندی شود و هزینه های عملیاتی از هزینه های غیر عملیاتی مجزا گردد . در موسسات تولیدی بازرگانی معمولاً حساب درآمد موسسات تولیدی در سه قسمت گزارش تولید، گزارش عملكرد و گزارش سود و زیان منعكس می شود و در موسسات غیر تولیدی این گزارش ها صرفاً به صورت گزارش عملكرد و گزارش سود وزیان ارائه می گردد . تحقیق مالی شركت باربری وحید بارتحقیق مالی شركت باربری وحید بارمقاله مالی شركت باربری وحید بارطرح مالی شركت باربری وحید بارگزارش مالی شركت باربری وحید بارمالیشركت باربری وحید بارشركتباربریوحید بار

 • مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی

  مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی دریافت مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 13 فرمت فایل docx حجم فایل 97 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 40 20,900 تومان…

 • تحقیق با موضوع عوامل موثر بر افت تحصیلی

  تحقیق با موضوع عوامل موثر بر افت تحصیلی دریافت تحقیق با موضوع عوامل موثر بر افت تحصیلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 تحقیق با موضوع عوامل موثربرافت…

 • پاورپوینت بررسی کامل بیمارستان

  پاورپوینت بررسی کامل بیمارستان دریافت پاورپوینت بررسی کامل بیمارستان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 9821 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 پاورپوینت پروژه کامل بیمارستان دارای 104 اسلاید وبا فرمت پاور پوینت وقابل ویرایش می باشد قیمت…

 • مقاله ترجمه شده استفاده از روش Fuzzy AHP (روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی) برای عملکرد مالی- بررسی بخش پتروشیمی ایران

  مقاله ترجمه شده استفاده از روش Fuzzy AHP (روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی) برای عملکرد مالی- بررسی بخش پتروشیمی ایران دریافت مقاله ترجمه شده استفاده از روش Fuzzy AHP (روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی) برای عملکرد مالی- بررسی…

 • جزوه تخمیر دکتر فرمانی

  جزوه تخمیر دکتر فرمانی دریافت جزوه تخمیر دکتر فرمانی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3202 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 نکات برجسته و مهم درس تخمیر، مناسب برای کنکور دکتری صنایع غذایی قیمت فایل فقط…

 • رشته کامپیوتر: مرکز داده Data Center

  رشته کامپیوتر: مرکز داده Data Center دریافت رشته کامپیوتر: مرکز داده Data Center دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28641 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 یكی از فناوری های جدید كه هر روز بر اهمیت…

 • مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه

  مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه دریافت مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند این بحث ها مکرر به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد…

 • تحقیق کارشناسی برق مخابرات (تجهیزات IFF پسیو )

  تحقیق کارشناسی برق مخابرات (تجهیزات IFF پسیو ) دریافت تحقیق کارشناسی برق مخابرات (تجهیزات IFF پسیو ) تحقیق کارشناسی مخابرات کامل (تجهیزات IFF پسیو) دسته بندی مخابرات بازدید ها 254 فرمت فایل doc حجم فایل 828 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

  پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دریافت پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3202 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 254 دانلود پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی بررسی جداسازی و شناسایی ترکیبات…

 • آزمایش های تکمیلی درس نیرو و انرژی علوم پایه ششم ابتدایی

  آزمایش های تکمیلی درس نیرو و انرژی علوم پایه ششم ابتدایی دریافت آزمایش های تکمیلی درس نیرو و انرژی علوم پایه ششم ابتدایی دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 633 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دانلود آزمایش…

 • مقاله ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

  مقاله ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری دریافت مقاله ترجمه شده اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 471 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 نوآوری مهمی از حسابداری…

 • مبانی نظری و پیشینه سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی

  مبانی نظری و پیشینه سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی دریافت مبانی نظری و پیشینه سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 169 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

  ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها دریافت ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها…

 • تحقیق آراستگی و شخصیت‌پذیری

  تحقیق آراستگی و شخصیت‌پذیری دریافت تحقیق آراستگی و شخصیت‌پذیری مقدمه اگر به آدم‌های گوناگونی كه از كنار شما در خیابان مجاور و شلوغ عبور می‌كنند، اندكی تأمل كنید، دربارة هر كدام كه دارای تیپ و شكل و شمایل خاصی هستند،…

 • پیشینه و مبانی نظری شادکامی در روان شناسی

  پیشینه و مبانی نظری شادکامی در روان شناسی دریافت پیشینه و مبانی نظری شادکامی در روان شناسی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 پیشینه و مبانی نظری شادکامی در روان…

 • پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان

  پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان دریافت پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با عنوان ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان در حجم 24 اسلاید شامل چالشهای فعالیتهای اقتصادی…

 • نمونه سوالات طلایی آزمون کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان

  نمونه سوالات طلایی آزمون کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان دریافت نمونه سوالات طلایی آزمون کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 4849 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 آزمون کارشناس رسمی تفاوتهای…

 • دانلود مدیریت و اقتصاد گاوداری

  دانلود مدیریت و اقتصاد گاوداری دریافت دانلود مدیریت و اقتصاد گاوداری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 7 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود مدیریت و اقتصاد گاوداری تحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری مقاله مدیریت و اقتصاد…

 • پاورپوینت افت كیفیت و اتلاف آمین در واحدهای تصفیه گاز پالایشگاه

  پاورپوینت افت كیفیت و اتلاف آمین در واحدهای تصفیه گاز پالایشگاه دریافت پاورپوینت افت كیفیت و اتلاف آمین در واحدهای تصفیه گاز پالایشگاه دسته: نفت و پتروشیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1836 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26…

 • سن رشد و سن بلوغ در فقه شیعه و حقوق مدنی

  سن رشد و سن بلوغ در فقه شیعه و حقوق مدنی دریافت سن رشد و سن بلوغ در فقه شیعه و حقوق مدنی تحقیق با عنوان (سن رشد و سن بلوغ در فقه شیعه و حقوق مدنی) دسته بندی فقه…

 • مستندات سیستم انبارداری كفش مشكین مشهد

  مستندات سیستم انبارداری كفش مشكین مشهد دریافت مستندات سیستم انبارداری كفش مشكین مشهد با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و…

 • تعلیم و تربیت در اسلام

  تعلیم و تربیت در اسلام دریافت تعلیم و تربیت در اسلام تعلیم تربیت اسلام تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت در اسلام دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 149 فرمت فایل doc حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز

  دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز دریافت دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود تبیین مولفه های مدل مدیریت…

 • پاورپوینت آمار توصیفی

  پاورپوینت آمار توصیفی دریافت پاورپوینت آمار توصیفی دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 516 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 فایل پاورپوینت با موضوع بررسی و مطالعه بر روی آمار توصیفی در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش قیمت…

 • پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مساله تشخیص

  پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مساله تشخیص دریافت پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مساله تشخیص دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 736 کیلوبایت…

 • کتاب منطق

  کتاب منطق دریافت کتاب منطق دسته: فلسفه و منطق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 513 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 96 کتاب منطق قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب منطق/سال سوم دبیرستان/رشته های ادبیات و علوم انسانی-علوم و معارف…

 • خریدودانلودتحقیق بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

  خریدودانلودتحقیق بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور دریافت خریدودانلودتحقیق بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های…

 • تحقیق در مورد پرچم ایران

  تحقیق در مورد پرچم ایران دریافت تحقیق در مورد پرچم ایران این تحقیق در 14 صفحه و کاملا مرتب شده تنظیم شده است و حامی مطالب خوب و مفیدی در مورد پرچم ایران می باشد دسته بندی علوم اجتماعی بازدید…

 • ماشینکاری پلاسما

  ماشینکاری پلاسما دریافت ماشینکاری پلاسما دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 این محصول تحقیقی در مورد ماشینکاری پلاسما و در قالب پاورپوینت میباشد قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول تحقیقی…

 • کامل ترین مقاله در مورد حسابداری مالی

  کامل ترین مقاله در مورد حسابداری مالی دریافت کامل ترین مقاله در مورد حسابداری مالی این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد كه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 144 فرمت فایل…

 • پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر

  پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر دریافت پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - قیر دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1387 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی قیر در…

 • کتاب الزامات محیط کار

  کتاب الزامات محیط کار دریافت کتاب الزامات محیط کار دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1667 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 136 کتاب الزامات محیط کار قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب الزامات محیط کار/کلیه رشته…

 • برنامه دریافت حقوق

  برنامه دریافت حقوق دریافت برنامه دریافت حقوق برنامه دریافت حقوق به زبان C دسته بندی سی | .C بازدید ها 271 فرمت فایل rar حجم فایل 296 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 14,300 تومان این فایل حاوی دیگر برنامه…