مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

دریافت

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 187صفحه تهیه شده است،
دسته بندی
جغرافیا
بازدید ها

208
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

899 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

187

16,500 تومان
مجموعه تست دروس رشته جغرافیا  توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد زبان عمومی و تخصصی Part A : Grammar and Vocabulary Directions : For questions 1-10, choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your choice on your answer sheet.   1. You shouldn’t have shaken hands with him; you have easily caught the disease. 1) must    2) could    3) should    4) would 2. It is to hear that he was not able to finish the work before died. 1) most upsetting         2) the most upset      3) what most upsetting     4) that the most upsets 3. ‘Why don’t you drink your tea?’“I’m letting it 1) cool     2) to cool     3) to be cool     4) to be cooled 4. Of course I’ll visit her, but out of my own and not because I’ve been forced. I) function     2) volition     3) suspension     4) proportion 5. The programme is intended for children those aged 7-11. I) similarly     2) sufficiently     3) significantly     4) specificall جغرافیای شهری 31ـ براین بری کره‌ی زمین را از نظر جغرافیای شهری به چند ناحیه تقسیم کرد؟ 1) 4    2) 5    3) 6    4) 7 32ـ در تعادل بخشی نظام شهری فعلی ایران، سرمایه‌گذاری‌های توسعه، حد مطلوب انتفاع ملی را در کدام گروه از شهرها خواهد یافت؟ 1) مجموعه شهری تهران    2) شهرهای کوچک    3) شهرهای متوسط    4) شهرهای بزرگ      33ـ اساس دیدگاه داروینیسم اجتماعی شهر چه بود؟ 1) عامل رقابت    2) عامل اکولوژیک    3) اقتصاد نئوکلاسیک    4) قیاس بیولوژیک 34ـ کدام عملکرد، شهرهای بزرگ و کلانشهرها را به رده‌ی جهانشهری می‌رساند؟ 1) توسعه کارکرد بازرگانی    2) توسعه کارکرد اقتصادی      3) توسعه کارکرد اداری        4) توسعه کارکرد سیاسی 35ـ آتشکده‌ی آذرگشنسب نزدیک کدام یک از شهرهای قدیمی ایجاد شد؟ 1) ریوند    2) شیز    3) کاریان    4) نیشابور   برنامه‌ریزی شهری(مبانی و ایران)   51ـ کدام عامل عمده باعث فرسودگی بافت قدیم شهرها می‌شود؟ 1) نوع مالکیت ساختمان‌ها 2) شبکه‌های پررفت‌ و آمد 3) کم مقاومت بودن مصالح ساختمانی      4) کمبود شبکه حمل ‌و ‌نقل و عدم تطابق با نیازهای امروزی 52ـ طرح ناحیه شهری برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟ 1) ابرکرامبی    2) بارلی    3) گدس    4) رایت 53ـ کدام‌یک از شهرهای زیر بصورت جزیره‌ای است که بوسیله زاغه‌نشین‌ها احاطه می‌شود؟ 1) اسلام آباد    2) برازیلیا    3) لنینگراد    4) مسکو 54ـ اصطلاح شهرهای جدید پیوسته را چه کسی به کار برد؟ 1) استروفکس    2) واتسلاف    3) والتریارلی    4) هاروی پارلوف 55ـ طبق نظریه پاتریک گدس، شهر ثانویه شهری است که به عنوان مرکز ………. عمل می‌کند. 1) سیاسی     2) تحصیلی    3) مبادلات    4) گذران اوقات فراغت مبانی جغرافیای طبیعی 71ـ علت تأخیر وقوع گرمترین ماه سال در سواحل دریای خزر، کدام است؟ 1) ورود فراوان موج‌های غربی    2) وجود رطوبت دریای خزر 3) پایین بودن ارتفاع منطقه    4) استقرار شرقی ـ غربی کوه‌های البرز 72ـ عامل اصلی جابجایی رودباد جنب حاره‌ای به سمت شمال ایران در دوره گرم سال، کدام است؟ 1) عقب‌نشینی بادهای غربی    2) عقب‌نشینی پرفشار سیبری 3) گسترش رژیم حاره‌ای به ایران    4) ورود کمربند جنب حاره‌ای به ایران 73ـ کدام عامل بر دامنه نوسان دما اثر کمتری دارد؟ 1) ابرناکی     2) عرض جغرافیایی    3) طول جغرافیایی    4) فاصله از منابع رطوبتی 74ـ هنگامی که کاهش محیطی دما (افت آهنگ ……….) از کاهش آدیاباتیک (افت آهنگ ……….) ………. باشد، هوا ناپایدار است. 1) بی‌دررو، محیط، کمتر    2) بی‌دررو، محیط، بیشتر    3) محیط، بی‌دررو، کمتر    4) محیط، بی‌دررو، بیشتر 75ـ علت کاهش بارش نیمه جنوبی کشور ایران نسبت به نیمه شمالی کدام است؟ 1) گرمای بیشتر در نیمه جنوبی    2) عدم وجود رطوبت کافی در نیمه جنوبی 3) حاکمیت بیشتر پرفشار جنب حاره در نیمه جنوبی    4) عدم وجود ناهمواری‌های مرتفع در نیمه جنوبی   فلسفه جغرافیا 91ـ «آلدولئوپولد» محیط شناس معروف با انتشار اثر جالب خود با عنوان«حکمت زمین» کدام موضوع را مطرح کرد؟ پارادایم ………. 1) بوم شناسی جبرگرا    2) بوم‌شناسی و جبر ژنتیکی         3) بوم‌شناسی عمقی    4) بوم‌محوری 92ـ به عقیده الن چرچیل سمپل«مذهب تک‌خدایی» خاص کدام منطقه است؟ 1) مناظر یکنواخت چون نواحی استپی و یا بیابانی    2) مناطقی که تنوع محیط و اقلیم دارند 3) مناطق گرم و مرطوب     4) نواحی سرد و قطبی 93ـ کدام مفهوم در فلسفه‌های محیطی چهارچوب لیبرالیسم را شکل می‌دهد؟ 1) آزادی انتخاب برای انسان    2) ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری 3) فردگرایی بورژوایی از انسان    4) فلسفه سودطلبی شخصی و فردی 94ـ جمله« انسان زاده زمین است» از چه کسی است؟ 1) السورت هانتینگتن    2) الن چرچیل سمپل    3) مکیندر    4) راتزل 95ـ در مکتب جغرافیایی کدام کشور، کمتر به جغرافیای تاریخی، سیاسی و اقتصادی توجه شده است؟ 1) آلمان    2) آمریکا    3) انگلستان    4) فرانسه 96ـ لوسین فور در کدام گروه از جغرافی‌دانان قرار دارد؟  جغرافیایی روستایی و کوچ‌نشینی(مبانی و ایران) 111ـ نسبت جمعیت روستایی در کدام منطقه کشور بالاتر از متوسط ملی قرار دارد؟ 1) منطقه ایران مرکزی        2) منطقه ساحلی دریای خزر 3) منطقه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان    4) منطقه ساحلی دریای خزر و ایران مرکزی 112ـ کدام مورد به مفهوم«موقعیت محلی» یک سکونتگاه روستایی مربوط می‌شود؟ 1) ارتباط موقعیتی یک روستا با سکونتگاه‌های روستایی دیگر 2)جایگاه خاص یک واحد سکونتگاهی در مجموعه‌های روستایی 3) ارتباط گسترده یک روستا با سکونتگاه‌های شهری بلافصل 4) روابط درونی و توانمندی‌های مختلف محیطی و فرهنگی یک روستا 113ـ رمه‌گردانان گروه‌هایی هستند که: 1) همراه با خانواده خود به سوی مراتع دوردست می‌روند. 2) از مراتع طبیعی هم‌جوار با روستا و نه چندان دور استفاده می‌کنند. 3) از وسایل نقلیه برای جابجایی دام‌های خود استفاده می‌کنند. 4) از مراتع دور و نزدیک استفاده می‌کنند و معمولاً خانواده‌های خود را به همراه ندارند. 114ـ پیدایش سکونت‌گاه‌های تک خانه‌ای با زمین‌های زراعی وسیع پیرامونی در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر متأثر از کدام عامل بوده است؟ 1) شرایط اجتماعی     2) شرایط اقتصادی    3) شرایط زیست‌محیطی    4) نظام حقوقی و مالکیت 115ـ منظور از موقعیت کارکردی سکونتگاه‌های روستایی چیست؟ 1) روابط درونی و بیرونی روستاها    2) جایگاه مکانی ـ فضایی سکونتگاه‌های روستایی 3) کارکرد روستا در سرویس‌دهی به جمعیت خود    4) جایگاه مکانی ـ فضایی و روابط درونی و بیرونی روستا برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی(مبانی و ایران) 131ـ در بیشتر کشورهای جهان سوم، کدام الگو برای توسعه روستایی اعمال شده است؟ 1) اصلاح طلبانه    2) رادیکال    3) فن محوری    4) همه‌جانبه ـ یکپارچه 132ـ کدام نوع برنامه ریزی از قدمت بیشتری برخوردار است؟ 1) برنامه‌ریزی روستایی    2) برنامه‌ریزی شهری    3) برنامه‌ریزی ناحیه‌ای    4) برنامه‌ریزی منطقه‌ای 133ـ رویکرد دگرگون سازی در توسعه روستایی، ریشه در کدام ایدئولوژی دارد؟ 1) ایده آلیسم    2) کاپیتالیسم    3) سوسیالیسم    4) ناسیونالیسم 134ـ در پارادایم‌های جدید توسعه روستایی نقش دولت‌ها کدام است؟ 1) ایجاد چارچوب‌های قانونی، تولیدکننده اصلی، تواناسازی 2) تأمین منابع مالی، عدم دخالت در تصمیم‌گیری، نظارت 3) تواناسازی، نظارت کننده اصلی، تأمین‌کننده منابع مالی 4) ایجاد چارچوب‌های قانونی، تواناسازی، تشویق همکاری‌ها و انجمن‌ها 135ـ در طرح شناسایی مناطق محروم کشور در مهرماه 1362 کدام یک از گزینه‌ها در ایران، نواحی محروم تشخیص داده شده است؟ 1) روستاهای 60 بخش از 5 هزار بخش قلمرو روستاهای ایران 2) روستاهای 160 بخش از 5 هزار بخش قلمرو روستاهای ایران 3) روستاهای 250 بخش از 500 بخش قلمرو روستاهای ایران 4) روستاهای 2500 بخش از 5 هزار بخش قلمرو روستاهای ایران ژئومورفولوژی(مبانی و ایران) 151ـ کدام رودخانه محور ارتفاعات البرز و تالش(واحد شمالی) را قطع کرده است؟ 1) جاجرود    2) حبله رود    3) سفیدرود    4) رود کرج 152ـ آتشفشان ………. یک آتشفشان ………. است که از یک مخروط منفرد تشکیل شده است. 1) تفتان ـ استرومبولی    2) سهند ـ ولکانو    3) سبلان ـ استراتوولکانو    4) دماوندـ استراتوولکانو 153ـ انشعابات رودخانه‌های واقع در واحد زمین ساختی مكران عمدتاً با كدام ویژگی انطباق دارند؟ 1) امتداد گسل‌ها        2) ساختمان ناودیسی 3) ساختمان سنگ‌شناسی    4) امتداد محوری ساختمان چین خورده 154ـ مناطق عمده گسترش گل فشان‌های ایران كجاست؟ 1) در سواحل دریای عمان و سواحل شمالی خلیج فارس 2) در امتداد زاگرس و به ویژه در سواحل شمالی دریای عمان 3) استپ‌های تركمن صحرا در شرق دریای خزر و سواحل دریای عمان 4) استپ‌های تركمن صحرا در شرق دریای خزر و سواحل خلیج فارس 155ـ كدام فاز از حركات كوهزایی آلپی، شكل كنونی را به ناهمواری‌های ایران داده است؟ 1) آپالاشین    2) پاسادنین    3) پیرنین    4) سیمرین پسین  منابع آب و خاك(مبانی و ایران) 191ـ كدام دما گویای درجه PH كمی قلیایی خاك و یا آب است؟ 1) 6    2) 7    3) 8    4) 9 192ـ كدام خاك از تجزیه سنگ‌های كربناته حاصل می‌شود؟ 1) بلوطی رنگ    2) پسیدوگلای    3) سیروزم    4) رندزین 193ـ كدام دسته از موجودات زنده در خواص فیزیكی خاك مؤثر هستند؟ 1) باكتری‌ها    2) فلورا    3) فونا    4) قارچ‌ها 194ـ پیدایش و تكامل خاك چرنوزیم بیشتر تحت تأثیر كدام عامل است؟ 1) اقلیم    2) زمان    3) ناهمواری    4) فعالیت انسان 195ـ پدزول خاكی ………. است. 1) اسیدی    2) قلیایی    3) غیرآلی    4) حاصلخیز مبانی جغرافیای انسانی(شهر و روستا) 211ـ بعد از اسلام، ارتباط شهرها با فضای پیرامونی و روستاهای اطراف تحت كدام مكانیزم شكل گرفت؟ 1) رواوبط مذهبی    2) روابط تجاری    3) تنوع كاركرد شهری    4) از بین رفتن برج و باورها 212ـ‌گتوهای مذهبی اولین بار در كدام كشور شكل گرفت؟ 1) اسپانیا    2) ایتالیا    3) پرتغال    4) فرانسه 213ـ بنابر نظر ………. وجه فضایی شهر مترادف با وجه صوری شهر است و مراد از آن ………. می‌باشد. 1) رائول بلاشار‌ـ‌ رشد تاریخی شهر و بازتاب آن در ریخت‌شناسی شهر 2) ژرژ شابو ـ باعاد فضایی رشد با تكیه بر ابعاد تكوینی و تكاملی شهر جغرافیای سیاسی(مبانی و ایران) 231ـ چرا الگوی توزیع قدرت سیاسی و اجرایی در ایران به صورت معنی‌دار شكل نگرفته است؟ 1) فقدان تجربه‌ی تاریخی لازم در زمینه‌ی دولت محلی 2) حاكمیت سیستم سیاسی بسیط و تمركزگرا در ایران 3) دولت محوری در اداره‌ی امور كشور و سطوح منطقه‌ای و محلی 4) همه‌ی موارد 232ـ مهمترین عامل جغرافیایی كه بر گذار به سوی حكومت سرمایه‌داری تأثیر گذاشت، كدام است؟ 1) انباشت سرمایه    2) سرزمین    3) شیوه تولید    4) حصاركشی زمین 233ـ كشور آفریقای جنوبی دارای چه نوع پایتختی است؟ 1) ابداعی    2) منقسم    3) ابداعی ـ منقسم    4) دائمی ـ ابداعی جغرافیایی جمعیت(مبانی و ایران) 251ـ كدام دانشمند از شاخص ساختمان جمعیتی جهت تسهیل در مقایسه هرم‌های سنی كه معرف زاویه شیب هستیگرافی ساختمان جمعیت است، استفاده كرده است؟ 1) كونرون    2) كولزون    3) روشفور    4) ملزین 252ـ در مورد میزان جمعیت فعال به جمعیت 10 ساله به بالای ایران، كدام گزینه صحیح است؟ 1) در سه دهه‌ی اخیر روند نزولی داشته است    2) در سه دهه‌ی اخیر روند صعودی داشته است. 3) در چهار دهه‌ی اخیر روند نزولی داشته است    4) در چهار دهه‌ی اخیر روند صعودی داشته است 253ـ توزیع جمعیت در دامنه‌ها و دره‌های كوهستای معمولاً از كدام الگو تبعیت می‌كند؟ 1) پراكنده        2) توزیع هسته‌ای كوچك 3) توزیع هسته‌ای همگون و متجانس    4) توزیع هسته‌ای ناهمگون و نامتجانس پاسخنامه زبان انگلیسی  1ـ گزینه 2 صحیح است. 2ـ گزینه 1 صحیح است.  3ـ گزینه 1 صحیح است. 4ـ گزینه 2 صحیح است. 5ـ گزینه 4 صحیح است wordنوع فایل:   سایز: 899Kb    تعداد صفحه:187 دانلود مجموعه تست دروسدانلود مجموعه تستدانلود مجموعه تست دروس رشته جغرافیادانلودمجموعه تستکسب درآمد اینترنتیکسب درآمد از اینترنتفروشگاه فایلسیستم فروشگاه دهیکارافرینیکسب و کارکارافرینی وکسب درامدخرید آنلاین

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سرایان این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 109 فرمت…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 88

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 88 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 88 بوده…

 • کاملترین پکیج درامد زایی از تلگرام که در برخی سایت ها با قیمت زیادی فروخته میشود

  کاملترین پکیج درامد زایی از تلگرام که در برخی سایت ها با قیمت زیادی فروخته میشود دریافت کاملترین پکیج درامد زایی از تلگرام که در برخی سایت ها با قیمت زیادی فروخته میشود دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar…

 • مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی

  مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی دریافت مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1164 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 مقاله انگلیسی حقوق انتقال در بازار…

 • گزارش کار آموزی سازه بتن آرمه

  گزارش کار آموزی سازه بتن آرمه دریافت گزارش کار آموزی سازه بتن آرمه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 67 در این گزارش باتوجه به زمان مربوط به كارآموزی مراحل، آماده سازی…

 • پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه

  پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه دریافت پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1018 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه در 25 اسلاید زیبا و قابل…

 • گزارشات كارآموزی وكالت

  گزارشات كارآموزی وكالت دریافت گزارشات كارآموزی وكالت سرقت 2 مطالبه(سفته) 3 تخلیه 4 خلع ید 5 نزاع 6 تخلیه 7 مطالبه اجرت المثل دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 310 فرمت فایل docx حجم فایل 197 کیلو بایت…

 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

  مقیاس نشخوار ذهنی- تامل دریافت مقیاس نشخوار ذهنی- تامل مقیاس نشخوار ذهنی تامل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 95 فرمت فایل docx حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان مقیاس نشخوار ذهنی- تامل مشخصات «…

 • اینفوگرافیک انواع شاخه های دیجیتال مارکتینگ

  اینفوگرافیک انواع شاخه های دیجیتال مارکتینگ دریافت اینفوگرافیک انواع شاخه های دیجیتال مارکتینگ دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک انواع شاخه های دیجیتال مارکتینگ قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک…

 • دانلود پاورپوینت مطالعه دورگ گیری بین گونه ای در پنبه بابهره گیری از تکنیک نجات جنین

  دانلود پاورپوینت مطالعه دورگ گیری بین گونه ای در پنبه بابهره گیری از تکنیک نجات جنین دریافت دانلود پاورپوینت مطالعه دورگ گیری بین گونه ای در پنبه بابهره گیری از تکنیک نجات جنین دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت…

 • کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی

  کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی دریافت کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 966 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 کتاب بازاریابی شبکه های اجتماعی قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 - 25 اسلاید

  دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 - 25 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 - 25 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود استاندارد حسابداری شماره 8 25…

 • دانلود زندگی یك معمار - چارلز جنکس 13 ص

  دانلود زندگی یك معمار - چارلز جنکس 13 ص دریافت دانلود زندگی یك معمار - چارلز جنکس 13 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود زندگی یك معمار چارلز جنکس…

 • پرسشنامه خودشناسی

  پرسشنامه خودشناسی دریافت پرسشنامه خودشناسی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1529 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 پرسشنامه خودشناسی قیمت فایل فقط 5,500 تومان این پرسشنامه به منظور مقایسه تصویر ذهنی فرد از توانایی‌ها…

 • پاورپوینت تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی

  پاورپوینت تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی دریافت پاورپوینت تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی دسته: تغذیه بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1753 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پاورپوینت تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی بررسی تغذیه و بیماریهای قلبی…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 87

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 87 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 87 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • علل و عوامل مؤثر در بزهکاری

  علل و عوامل مؤثر در بزهکاری دریافت علل و عوامل مؤثر در بزهکاری دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد وقتی‌ كه‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پایداری‌ اجتماعی‌…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل گرافیکی خانه وارد دبلیو ویلیتس

  دانلود پاورپوینت تحلیل گرافیکی خانه وارد دبلیو ویلیتس دریافت دانلود پاورپوینت تحلیل گرافیکی خانه وارد دبلیو ویلیتس این پاورپوینت در 21 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید…

 • پاورپوینت قواعد عربی - 3

  پاورپوینت قواعد عربی - 3 دریافت پاورپوینت قواعد عربی - 3 دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 64 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 225 پاورپوینت قواعد عربی 3 قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت قواعد عربی -…

 • پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی

  پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی دریافت پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 867 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد…

 • پاورپوینت فیدر

  پاورپوینت فیدر دریافت پاورپوینت فیدر دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3063 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 پاورپوینت فیدر قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت فیدر قابلیت اعتماد بالا حاصل از ساختار ساده و حذف…

 • بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها)

  بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها) دریافت بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها) انسانها در شهرها برای خود فضایی جهت زندگی می سازند، و همزمان با آن مجموعه ای هزار چهره به وجود می آورند، از طرفی دیگر همین چهره ی شهر…

 • تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

  تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها دریافت تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها قیمت فایل فقط 9,900 تومان تاثیراستانداردهای…

 • جزوه تکنیک های رادیوگرافی تشخیصی پرتونگاری

  جزوه تکنیک های رادیوگرافی تشخیصی پرتونگاری دریافت جزوه تکنیک های رادیوگرافی تشخیصی پرتونگاری جزوه تکنیک های تخصصی رادیوگرافی تشخیصی روشهای تخصصی پرتونگاری دسته بندی پزشکی بازدید ها 129 فرمت فایل pdf حجم فایل 386 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20…

 • دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج

  دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج دریافت دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج دانلود نرم افزار اندروید آموزش پخت انواع پلو،ته چین،برنج دسته بندی اندروید+android بازدید ها 237 فرمت فایل zip حجم فایل 4.043…

 • پاورپوینت بررسی روابط عمومی از نظر تا عمل

  پاورپوینت بررسی روابط عمومی از نظر تا عمل دریافت پاورپوینت بررسی روابط عمومی از نظر تا عمل دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 429 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 پاورپوینت بررسی روابط عمومی از نظر تا…

 • برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

  برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار دریافت برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1385 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار قیمت فایل فقط…

 • دانلود پاورپوینت فرانک لوید رایت و آثارش

  دانلود پاورپوینت فرانک لوید رایت و آثارش دریافت دانلود پاورپوینت فرانک لوید رایت و آثارش دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 11116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 84 در مرکز ریچلیز، ویسکونیس به دنیا آمداو بعد از کار…

 • پیاده سازی سیستم صف M/M/N

  پیاده سازی سیستم صف M/M/N دریافت پیاده سازی سیستم صف M/M/N سیستم صف mmN در C پیاده سازی شده ونتایج شبیه سازی در کنار نتایج از فرمولهای نظری ریاصی نشان داده می شود که در آن میتوان نرخ ورود، نرخ…

 • دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص

  دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص دریافت دانلود تحقیق دیوان داوری بین المللی 17 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص تحقیق…

 • پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی

  پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی دریافت پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی سیستم…

 • دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس

  دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس دریافت دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 327 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس قیمت فایل فقط 7,700 تومان دانلود…

 • تکنیک‌های کنترل همروندی

  تکنیک‌های کنترل همروندی دریافت تکنیک‌های کنترل همروندی این فایل در 22 صفحه و در قالب powerpoint در زمینه تکنیک‌های کنترل همروندی ازکتاب سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (مفاهیم و تکنیک‌ها) محمدتقی روحانی رانکوهی تهیه و تنظیم شده است جهت مشاهده فهرست…

 • 65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال )

  65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال ) دریافت 65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال ) 65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم…