مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

دریافت

مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش چكیدهایمانول والرشتاین یكی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشكاری با مكتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد كه اختلافات شدیدی میان مكاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به كشورهای جهان سوم در  چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح كردند. خصیصة اساسی این نظریه كل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است كه به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است كه نظریه مكتب وابستگی جوامع استثمار شده را محكوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این كشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند كه این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.مقدمهبسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افكار ماركس پرداخته اند و هر كدام از اینها ادعا می كنند كه وارث راستین نظریه ماركس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، ماركسیسم هگلی، مكتب انتقادی یا فرانكفورت و نوماركسیستها اشاره كرد. در قمستی از مباحث نوماركسیستی، اندیشمندانی وجود دارند كه مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند كه از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره كرد، اما گروهی دیگر هستند كه در زمینه ماركسیسم تاریخی كارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین كه نظریه نظام جهانی را مطرح كرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)دو جریان فكری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یك جریان فكری به تفسیرهای رایج و كلاسیك مكاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فكری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد كه تا آن زمان بر جریان تفكر مطالعات كلاسیك  علوم اجتماعی سیطره داشت كه با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فكری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واكنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش كشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، كتاب نظام نوین جهانی است. این كتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو  گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروكین به خطر كتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان كار در دربارة این موضوع را ادامه داد.(رتیزر، 250:1377)نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است كه هم اكنون به یكی از كانونهای تفكر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.چهار چوب نظری:ریشه فكری مكتب نظام جهانی از دو منبع فكری عمده یعنی ادبیات نئوماركیستی در زمینه توسعه و مكتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، كل نظام جهانی است این دیدگاه كل نگر است در حالی كه واحد تحلیل در نظریه وابستگی، كشورهای ملی می باشند در حالی كه نظریة نظام جهانی كل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مكتب وابستگی كانون مطالعة خود را روی كشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری كه بین این دو مكتب وجود دارد این است كه مكتب وابستگی  برای استعمار كشورهای پیرامون كه در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی كه نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازكیا).  از دیگر منافع فكری نظام جهانی مكتب سالگشت یا «آنالز» است این مكتب به عنوان یك واكنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).جامعه شناسان كلاسیكی همچون وبر و ماركس در جریان فكری اندیشة والر اشتاین تأثیر داشته اند. والرشتاین مفهوم اقتصاد جهانی سرمایه داری را از این دو اخذ كرده است. وی مفاهیم سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید و انباشت سرمایه در حركت تاریخ را از ماركسیم گرفته است. (ازكیا، 304:1384)والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهه 1970 ارائه كرد وی به مفهوم اقتصاد جهانی اشاره می كند و معتقد است كه جهان جدید از یك اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تشكیل شده است و دولتهای ملی بخش هایی از یك كل هستند و برای فهم تعارض‌های  طبقاتی داخلی و نزاع های سیاسی یك دولت می بایست كه اقتصاد جهانی را بشناسیم. اندیشه تاریخی والرشتاین در قالب تحلیل تاریخی – تركیبی به كار گرفته شده است او سعی می كند كه توسعه نامتوازن  سرمایه داری را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بشناسد و نیز تكامل تاریخی هر كشور یا منطقه را در یك قالب زمانی بگنجاند. (از كیا، 306:1384)روش شناسی نظام جهانییكی از اصول اساسی نظریة نظام جهانی كل گرایی آن می باشند والرشتاین روش شناخت بسیار از تحقیقات علمی را مورد انتقاد قرار می دهد و به نظر وی این شیوه بررسی آنها به دلیل «تحدید و نه ترغیب» بسیاری از پرسشهای تحقیقی و هم به خاطر ضعف آنها در طرح عقلانی گرینه های واقعی تاریخی كه وجود دارند قابل نقد می باشند. (سو، 1380: 13-212، به نقل از ازكیا)نظریه عمومی سیستمها با این ویژگی كه تفكیك و تخصصی شدن علوم و حیطه های علمی شیوه ای مناسبی نیست بر نظر نظام جهانی تاثیر داشته است. در نگاه تئوری سیستم ها تخصصی شدن علوم موجب جزیی نگریی و سطحی اندیشی در بسیاری ا ز موارد می شود كه برای عرصه های علمی این زیانبار می باشد به عقیده والرشتاین علوم اجتماعی، شامل انسان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه شناسی رشته های  مجزایی نیستند و این نوع تقسیم بندی ها غیر منطقی است و به نظر او تاریخ و علوم اجتماعی یك امر واحدی است و آن هم علم اجتماعی تاریخی است. این كلی گرایی نیز چالش هایی را بوجود آورد زیرا  با مطالعات منطقه ای تطبیق نداشت و نظریه نظام جهانی را به عنوان یك تئوری كلان كه هم با واقعیت سروكار دارد و هم در یك سطح كلان می تواند آنها را در یك كلیت تاریخی اجتماعی جای دهد، مطرح كرد. (ازكیا، 1384: 9-308)راهبردهای ارتقاء از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی:والرشتاین راهبردهایی را برای مناطق پیرامونی در نظر می گیرد تا شاید این مناطق بتوانند موقعیت خود را در نظام جهانی به جایگاه بهتری برسانند:‌1- راهبرد دعوت از سرمایه گذاری: این نوع راهبرد مربوطه به دورة رونق است و فقط در صورتی كه مشكلات زیاد نباشد عملی خواهد شد. ویژگی این راهبرد این است كه برای كشورهای دارای صنایع ابتدایی نیز امكان پذیر می باشد. در این راهبرد سرمایه گذران كه از طرف شركتهای چند ملیتی در این مناطق صورت می‌گیرد با كمترین مشكل از ناحیه كشورهای پیرامون مواجه خواهد شد زیرا حكومت در كشورهای پیرامونی به حدی ضعیف است كه نمی تواند بر كشورهای سرمایه‌گذار تاثیر بگذارد. كشوری مانند ساحل عاج با استفاده از این راهبرد توانست موقعیت خود را در نظام جهانی بهتر سازد. (ازكیا، 319:1384)2- راهبرد استفاده از فرصت: این راهبرد در زمان نوسانات قیمت بازار جهانی كاربرد دارد یعنی زمانی كه نظام بازار جهانی دچار ركورد و بحران می باشد راهبردی كه در این جا مطرح می شود راهبرد جایگزینی واردات یعنی تولیدات صنعتی در داخل كشور به وسیلة فن آوری وارداتی. این راهبرد زمانی قابل استفاده است كه این مناطق دارای دولتی قوی هستند تا بتوانند به محض موقعیت سیاسی ضعیف كشورها مركز فن آوری را از آن كشورها وارد كنند. روسیه و ایتالیا از این راهبرد استفاده نموده اند.3- راهبرد اتكاء به خود: این راهبرد بیشتر بر عوامل درون زا تأكید دارد، این راهبرد به علت قرار گرفتن كشورهای پیرامون در نظام جهانی چندان كاربردی ندارد. و تعداد كشورهایی كه با این راهبرد تا كنون موفق شده اند خیلی كم هستند از نمونه های موفق می‌توان به تانزانیا اشاره كرد كه با استفاده از این راهبرد به توسعه استقلال اقتصادی رسید. (همان: 18 – 317)راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مركزی:زمانی بسیاری از كشورهایی كه هم اكنون در موقعیت مركزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت كنونی رسیده اند به نظر والرشتاین،‌ عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است كه بتواند كاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید كه در راستای آن هزینة بسیار كمتری برای كشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع كشورهای نیمه پیرامونی می‌توانند با استفاده از یكی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.1- یكی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی كه كشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشاركت یا تسلط بر دیگر كشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.2- یكی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای كالاهای وارداتی از دیگر كشورها می باشد.3- سیاستهایی را به وجود آورد كه تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با كالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص كمكهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت كالاهای وارداتی شوند و…4- كشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت تركیب را نیز دارا هستند و  می توان در یك كشور نیمه پیرامون از یك یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود. قیمت فایل فقط 7,700 تومان برچسب ها : تحقیق بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی , پژوهش بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی , مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی , دانلود تحقیق بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی , بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی , نظریه نظام جهانی , حوزه توسعه , اقتصاد جهانی

 • پاورپوینت محیط تحول سازمانی

  پاورپوینت محیط تحول سازمانی دریافت پاورپوینت محیط تحول سازمانی دانلود پاورپوینت محیط تحول سازمانی در حجم 19 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل انواع محیط قابل تجزیه و تحلیل در رابطه با سازمان، محیط داخلی، محیط میانی یا عامل، محیط…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت134

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت134 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت134 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1246 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • اینفوگرافیک ایین های نوروزی در ایران

  اینفوگرافیک ایین های نوروزی در ایران دریافت اینفوگرافیک ایین های نوروزی در ایران دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 561 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک ایین های نوروزی در ایران قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک…

 • دانلود بررسی و مقایسه كشت مكانیزه و سنتی بر روی عملكرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها 19 ص

  دانلود بررسی و مقایسه كشت مكانیزه و سنتی بر روی عملكرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها 19 ص دریافت دانلود بررسی و مقایسه كشت مكانیزه و سنتی بر روی عملكرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها 19 ص دسته: برق بازدید:…

 • مقاله مفهوم حسابرسى

  مقاله مفهوم حسابرسى دریافت مقاله مفهوم حسابرسى دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقاله مفهوم حسابرسى قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقاله مفهوم حسابرسى حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از…

 • پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب

  پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب دریافت پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4733 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود پاورپوینت با موضوع فلسفه سیستم تولید ناب، در قالب ppt و در 42…

 • پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول

  پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول دریافت پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2882 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت سلول و اندامكهای داخل سلول بررسی سلول و اندامكهای داخل…

 • پاورپوینت درمورد حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

  پاورپوینت درمورد حسابداری مواد و بهای تمام شده آن دریافت پاورپوینت درمورد حسابداری مواد و بهای تمام شده آن پاورپوینت درمورد حسابداری مواد و بهای تمام شده آن دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 26 فرمت فایل pptx حجم فایل…

 • مقاله بررسی كانی شناسی

  مقاله بررسی كانی شناسی دریافت مقاله بررسی كانی شناسی دسته: معدن بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 مقاله بررسی كانی شناسی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقاله…

 • بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان

  بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان دریافت بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 118 بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در…

 • پاورپوینت روش اثباتی در حسابداری

  پاورپوینت روش اثباتی در حسابداری دریافت پاورپوینت روش اثباتی در حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1065 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود پاورپوینت با موضوع روش اثباتی در حسابداری، در قالب pptx و در 19…

 • دانلود تحقیق كنترل كننده های برنامه پذیر مدار منطقی

  دانلود تحقیق كنترل كننده های برنامه پذیر مدار منطقی دریافت دانلود تحقیق كنترل كننده های برنامه پذیر مدار منطقی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 PLC از عبارت Programmable Logic Controller…

 • رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه

  رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دریافت رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دانلود مطالعات و رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دارای 170 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد دسته بندی معماری بازدید ها…

 • پاورپوینت پوزیشن و زایمان

  پاورپوینت پوزیشن و زایمان دریافت پاورپوینت پوزیشن و زایمان دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2065 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 پاورپوینت پوزیشن و زایمان قیمت فایل فقط 13,200 تومان پاورپوینت پوزیشن و زایمان قسمتی از اسلاید…

 • دانلود مطب پزشک 47 ص

  دانلود مطب پزشک 47 ص دریافت دانلود مطب پزشک 47 ص دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1454 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 دانلود مطب پزشک 47 ص تحقیق مطب پزشک 47 ص مقاله مطب پزشک 47…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت وسایل گرمایشی سرمایشی

  طرح لایه باز کارت ویزیت وسایل گرمایشی سرمایشی دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت وسایل گرمایشی سرمایشی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 600 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 کارت ویزیت لوازم…

 • دانلود تحقیق نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف

  دانلود تحقیق نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف دریافت دانلود تحقیق نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 در این مقاله یک نوع نگرش و دیدگاه…

 • پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر

  پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر دریافت پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر قیمت فایل فقط…

 • جزوه مبانی سازه ای برای معماران

  جزوه مبانی سازه ای برای معماران دریافت جزوه مبانی سازه ای برای معماران دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12056 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 109 جزوه مبانی سازه ای برای معماران قیمت فایل فقط 9,900 تومان فصل…

 • بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب

  بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب دریافت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 16916 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب در سواحل جنوبی قیمت فایل فقط…

 • مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

  مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط دریافت مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن…

 • طرح لایه باز برچسب چای ایرانی psd

  طرح لایه باز برچسب چای ایرانی psd دریافت طرح لایه باز برچسب چای ایرانی psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لیبل چای ایرانی برچسب چای…

 • دانلود کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق65 ص

  دانلود کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق65 ص دریافت دانلود کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق65 ص دسته: خدماتی و آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 دانلود کارآفرینی شرکت بیمه…

 • کتاب ساختار داده ها و الگوریتم

  کتاب ساختار داده ها و الگوریتم دریافت کتاب ساختار داده ها و الگوریتم دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 194 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 در این بخش کتاب ساختار داده ها و الگوریتم که کتاب…

 • آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی

  آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی دریافت آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی دسته:…

 • شیشه

  شیشه دریافت شیشه شیشه یک جامد بی‌ریخت غیر بلوری است که می‌تواند رفتار انتقالی از یک جامد سخت و شکننده به یک مادهٔ مذاب لاستیک شکل و برعکس داشته باشد این رفتار که انتقال شیشه نام دارد در محدودهٔ دسته…

 • مقیاس مهارتهای ارتباطی

  مقیاس مهارتهای ارتباطی دریافت مقیاس مهارتهای ارتباطی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 مقیاس مهارتهای ارتباطی قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس مهارتهای ارتباطی این پرسشنامه توسط وکیلی…

 • گزارش دوره کار آموزی در یک شرکت تاسیساتی

  گزارش دوره کار آموزی در یک شرکت تاسیساتی دریافت گزارش دوره کار آموزی در یک شرکت تاسیساتی مقدمه در ساختمانها که امروزه با طراحی های مدرن ساخته میشوند تاسیسات ساختمانها نیز نیاز به طراحی و محاسبه دقیق تری دارند به…

 • طرح لایه باز فایل آماده برچسب عرقیات گیاهی به صورت خام

  طرح لایه باز فایل آماده برچسب عرقیات گیاهی به صورت خام دریافت طرح لایه باز فایل آماده برچسب عرقیات گیاهی به صورت خام دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2174 کیلوبایت تعداد…

 • دانلود مقاله تاثیر قناعت و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی در راستای جهاد اقتصادی

  دانلود مقاله تاثیر قناعت و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی در راستای جهاد اقتصادی دریافت دانلود مقاله تاثیر قناعت و ساده زیستی در اقتصاد مقاومتی در راستای جهاد اقتصادی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 116 کیلوبایت…

 • تحقیق کارآفرینی تولیدی مبل

  تحقیق کارآفرینی تولیدی مبل دریافت تحقیق کارآفرینی تولیدی مبل تحقیق کارآفرینی تولیدی مبل در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 31 فرمت فایل doc حجم فایل 55 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به روش استوانه مضاعف

  دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به روش استوانه مضاعف دریافت دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به روش استوانه مضاعف دانلود گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری نفوذ آب در خاک به…

 • مقاله ترجمه شده اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه 2011 نظارت بر شرکت ها در نیجریه

  مقاله ترجمه شده اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه 2011 نظارت بر شرکت ها در نیجریه دریافت مقاله ترجمه شده اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی…

 • برنامه نویسی دفترچه تلفن هوشمند

  برنامه نویسی دفترچه تلفن هوشمند دریافت برنامه نویسی دفترچه تلفن هوشمند تحقیق ای که در پیش داریم، خیلی پبشرفته نیست اما تمام امکانات یک دفترچه تلفن رو داره که به شرح ذیل است 1 امکان ثبت مخاطب 2 امکان ثبت…

 • پاورپوینت سکته قلبی

  پاورپوینت سکته قلبی دریافت پاورپوینت سکته قلبی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6300 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 این فایل حاوی مطالعه مبحث سکته قلبی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 64 اسلاید و…