مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دریافت

مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

128
فرمت فایل

docx
حجم فایل

75 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

72

16,500 تومان
 مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول : آب و خواص آن ۱-۱- موجودیت آب ۱ ۱-۲- منابع آب۱ ۱-۲-۱- آبهای سطحی۲ ۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی۲ ۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی۲ ۱-۳-۱- خواص فیزیکی آب۲ ۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب۳ ۱-۴- سختی آب۳ بخش دوم: آب در صنایع غذایی۴ ۲-۱- مصرف آب در صنایع غذایی ۴ ۲-۱-۱- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی ۴ ۲-۳- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ۵ ۲-۳-۱- میزان مصرف صنعتی آب در ایران ۶ ۲-۴-  مزایای حاصل از کاهش مصرف آب ۶ ۲-۴-۱-  استفاده مجدد آب ۶ ۲-۴-۲- بازچرخش یا ریسایکلینگ ۶ ۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ۷ ۲-۵-۱- آب خنک سازی ۸ ۲-۵-۱-۱- انواع سیستم های خنک سازی ۸ بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ۱۰ ۳-۱- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ۱۰ ۳-۱-۱- صنایع تولید قند وشکر ۱۱ ۳-۱-۲- صنایع تولید کمپوت وکنسرو  ۱۲ ۳-۱-۳- صنایع نوشابه سازی ۱۲ ۳-۱-۴ صنایع لبنیاتی ۱۲ ۳-۱-۵- صنعت تولید روغن نباتی ۱۳ ۳-۱-۶- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت ۱۴ ۳-۲- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۱۵ ۳-۲-۱- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ۱۵ ۳-۲-۱-۱- مواد معلق ۱۶ ۳-۲-۱-۲- املاح معدنی محلول ۱۶ ۳-۲-۱-۳- مواد آلی محلول ۱۶ ۳-۲-۱-۴- اسیدها وقلیاها ۱۶ ۳-۲-۱-۵- مواد تولید کننده کف ۱۷ ۳-۲-۱-۶- رنگ ۱۷ ۳-۲-۱-۷- آلودگیهای حرارتی ۱۷ ۳-۲-۱-۸- میکروارگانیسم ها ۱۷ ۳-۲-۱-۹- مواد شناور ۱۸ ۳-۳- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ۱۸ ۳-۳-۱- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری ۱۸ ۳-۳-۱-۱- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ۱۹ ۳-۳-۲- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی ۲۰ ۳-۳-۳- تصفیه مشترک با صنایع دیگر ۲۰ ۳-۳-۴- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده ۲۰ ۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ۲۱ بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ۲۲ ۴-۱- تصفیه فیزیکی ۲۳ ۴-۱-۱- آشغالگیری ۲۳ ۴-۱-۲- دانه گیری ۲۳ ۴-۱-۴- شناورسازی ۲۴ ۴-۱-۵- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز ۲۴ ۴-۲- تصفیه شیمیایی ۲۶ ۲۶ ph4-2-1- تنظیم ۴-۲-۲- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم ۲۶ ۴-۲-۳- گند زدایی ۲۶ ۴-۲-۴- انعقاد و لخته سازی ۲۷ ۴-۲- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ۲۷ ۴-۳- تصفیه بیولوژیکی ۲۷ ۴-۳-۱- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  ۲۸ ۲۸BOD                     ۴-۳-۱-۱- ۲۸COD4-3-1-2- 29TSS4-3-1-3- 29TDS4-3-1-4- 4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه۲۹ ۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیکی۲۹ ۴-۳-۲-۲- زمان ماند میکروبی۲۹ ۳۰MLSS4-3-2-3- 30FM4-3-2-4- 4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب۳۰ ۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی۳۱ ۴-۳-۳-۲- کاربرد فاضلاب در زمین۳۲ ۴-۳-۳-۳- برکه های تثبیت۳۳ ۴-۳-۳-۳-۱- برکه های بی هوازی۳۴ ۴-۳-۳-۳-۲- برکه های اختیاری۳۵ ۴-۳-۳-۳-۳- برکه های هوازی۳۵ ۴-۳-۳-۳-۴- برکه های تکمیلی۳۵ ۴-۳-۳-۳-۵- برکه های هوادهی۳۵ ۴-۳-۳-۴- صافی چکنده۳۶ ۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان۳۷ ۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال۳۷ ۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی۳۹ ۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب۳۹ ۴-۳-۵-۱- سپتیک تانک۴۲ ۴-۳-۵-۲- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا۴۴ ۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی۴۴ بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶ ۵-۱- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی۴۶ ۵-۲- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷ ۵-۲-۱- شدت آلودگی فاضلاب خام۴۷ ۵-۲-۲- مواد مغذی یا نوترینت ها ۴۸ ۵-۲-۲-۱- بالکینگ ۴۸ ۴۹    ۵-۲-۳- اکسیژن محلول ۵-۲-۴- زمان ماند۵۰ ۵۱ph5-2-5- 5-2-6- سمیت۵۱ ۵-۲-۷- دما۵۲ ۵-۲-۸- اختلاط۵۳ ۵-۲-۹- میزان جریان ورودی۵۴ ۵-۳- پایستن فرآیند۵۴ ۵-۳-۱- شاخصهای بصری۵۴ ۵-۴- شاخصهای آزمایشی ۵۸ ۵-۵- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها۵۹ ۵-۵-۱- روشهای کلی تشخیص مشکلات۵۹ ۶۰ BOD 5-5-2- حذف کم ۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ۶۱ ۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده۶۲ ۵-۵-۲-۳- دماهای پایین۶۲ افزایش زمان ماند هیدرولیکی۶۳ ۶۳MLVSS افزایش ۶۳  نامناسب PH 5-5-2-4- 5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی۶۴ ۶۴  ناکافیMLVSS5-5-2-6- منابع ۶۶ منابع  ۱-   مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترکیان ۲-   مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران ۳-   مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست ۴-   برکه های تثبیت فاضلاب  از سری کتابهای سازمان جهانی بهداشت ۵-   تصفیه فاضلاب صنایع غذایی از انتشارات سازمان محیط زیست ۶- تصفیه فاضلابهای صنعتی مقاله تصفیه فاضلاب صنایع غذاییتصفیه فاضلاب صنایع غذاییفاضلاب صنایع غذایی

 • نمونه سوال ریاضی ششم در دی ماه 94

  نمونه سوال ریاضی ششم در دی ماه 94 دریافت نمونه سوال ریاضی ششم در دی ماه 94 دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 دانلود نمونه سوال ریاضی ششم در دی…

 • مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی

  مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی دریافت مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری و…

 • بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

  بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970 دریافت بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970 دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 224 بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 19901970 قیمت فایل فقط 26,400 تومان…

 • نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی

  نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی دریافت نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1390 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد…

 • مبانی نظری سازگاری شغلی، سازگاری فرد-محیط، استراتژی های مدیریت منابع انسانی، شایستگی سازمانی

  مبانی نظری سازگاری شغلی، سازگاری فرد-محیط، استراتژی های مدیریت منابع انسانی، شایستگی سازمانی دریافت مبانی نظری سازگاری شغلی، سازگاری فرد-محیط، استراتژی های مدیریت منابع انسانی، شایستگی سازمانی مبانی نظری سازگاری شغلی، سازگاری فردمحیط، استراتژی های مدیریت منابع انسانی، شایستگی سازمانی…

 • بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

  بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر دریافت بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 128 فرمت فایل docx حجم فایل 1.114 مگا بایت…

 • پاورپوینت دیدمان پردازی در تفكر استرات‍ژیک

  پاورپوینت دیدمان پردازی در تفكر استرات‍ژیک دریافت پاورپوینت دیدمان پردازی در تفكر استرات‍ژیک دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 318 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود پاورپوینت دیدمان پردازی در تفكر استرات‍ژیک بررسی دیدمان پردازی در تفكر…

 • نکات ترجمه عربی فوق العاده عالی

  نکات ترجمه عربی فوق العاده عالی دریافت نکات ترجمه عربی فوق العاده عالی دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5446 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نکات عربی ترجمه قیمت فایل فقط 29,700 تومان باسلام. نکات کل ترجمه…

 • دانلود تحقیق روشهای كنترل چاه 41 ص

  دانلود تحقیق روشهای كنترل چاه 41 ص دریافت دانلود تحقیق روشهای كنترل چاه 41 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود روشـهای كنتـرل چـاه 41 ص تحقیق روشـهای كنتـرل چـاه…

 • پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن

  پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن دریافت پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1156 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 دانلود پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب واهمیت آن…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 85

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 85 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی کوثر در سال 85 بوده…

 • تحقیق با موضوع XML چیست و چرا دارای اهمیت فراوان است؟ (بخش اول)

  تحقیق با موضوع XML چیست و چرا دارای اهمیت فراوان است؟ (بخش اول) دریافت تحقیق با موضوع XML چیست و چرا دارای اهمیت فراوان است؟ (بخش اول) دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت…

 • پاورپوینت جامع عملیات خیبر دفاع مقدس

  پاورپوینت جامع عملیات خیبر دفاع مقدس دریافت پاورپوینت جامع عملیات خیبر دفاع مقدس دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2927 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 پاورپوینت عملیات خیبر دفاع مقدس قیمت فایل فقط 13,200 تومان…

 • دانلود مقاله تندآموز مفاهیم شبكه های كامپیوتری

  دانلود مقاله تندآموز مفاهیم شبكه های كامپیوتری دریافت دانلود مقاله تندآموز مفاهیم شبكه های كامپیوتری دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 283 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 دانلود مقاله تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری قیمت فایل…

 • تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس

  تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس دریافت تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی اواخر قرن نوزده…

 • ترجمه مقاله تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola C

  ترجمه مقاله تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola C دریافت ترجمه مقاله تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام…

 • مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

  مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی دریافت مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • جزوه اصول تصفیه آب نوشته محمد چالکش امیری

  جزوه اصول تصفیه آب نوشته محمد چالکش امیری دریافت جزوه اصول تصفیه آب نوشته محمد چالکش امیری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 10184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 257 جزوه اصول تصفیه آب نوشته محمد…

 • فایل اکسل شاخص های تعدیل 5 ساله 90 تا 94 رشته ابنیه

  فایل اکسل شاخص های تعدیل 5 ساله 90 تا 94 رشته ابنیه دریافت فایل اکسل شاخص های تعدیل 5 ساله 90 تا 94 رشته ابنیه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1…

 • پاورپوینت بافت فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

  پاورپوینت بافت فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) دریافت پاورپوینت بافت فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 8147 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 پاورپوینت بافت فرسوده شهر تهران (برنامه…

 • دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفق

  دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفق دریافت دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفق دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفق دسته بندی روانشناسی بازدید ها 150 فرمت فایل ppt حجم فایل 2.922 مگا بایت تعداد صفحات فایل 29 8,800 تومان این…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خلاقیت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خلاقیت دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خلاقیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • لیبل قارچ خوراکی به صورت لایه باز

  لیبل قارچ خوراکی به صورت لایه باز دریافت لیبل قارچ خوراکی به صورت لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3228 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لیبل قارچ قارچ خوراکی لیبل…

 • طراحی تئاتر

  طراحی تئاتر دریافت طراحی تئاتر دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 طراحی تیاترمستلزم درک روابط پیچیده ای است که می توان آن را با برسی تاریخ 2500 ساله پیشرفت تیاتر به…

 • دانلود تحقیق معاهده 18 ص

  دانلود تحقیق معاهده 18 ص دریافت دانلود تحقیق معاهده 18 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود معاهده 18 ص تحقیق معاهده 18 ص مقاله معاهده 18 ص معاهده 18…

 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 (MCMI-III)

  پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 (MCMI-III) دریافت پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 (MCMI-III) MCMIIII در سال های دهه 1970 توسط تئودور میلون2، نظریه پرداز شخصیت و همکارانش تدوین شد دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 130 فرمت فایل doc…

 • پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

  پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی دریافت پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی در 146 صفحه ورد قابل…

 • پیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  پیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت پیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا پیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 152 فرمت فایل zip حجم فایل 134 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • پاورپوینت اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران

  پاورپوینت اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران دریافت پاورپوینت اوراق بهادار استصناع مکمل بازار پول و سرمایه ایران دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت اوراق بهادار…

 • تحقیق وندالیسم چیست؟

  تحقیق وندالیسم چیست؟ دریافت تحقیق وندالیسم چیست؟ دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 357 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 در مورد پدیده ای اجتماعی به نام وندالیسم مبحثی نو و جدید نیست و پژوهشگران…

 • جزوه مخازن اتمسفریک

  جزوه مخازن اتمسفریک دریافت جزوه مخازن اتمسفریک دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2340 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 جزوه مخازن اتمسفریک شامل مباحث زیر می باشد قیمت فایل فقط 8,800 تومان فصل اول…

 • پاورپوینت ارزیابی محیط به منظور شناسایی SWOT در ورزش

  پاورپوینت ارزیابی محیط به منظور شناسایی SWOT در ورزش دریافت پاورپوینت ارزیابی محیط به منظور شناسایی SWOT در ورزش سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی برای واکنش نسبت به تغییرات محیطی باید شرایط داخلی و خارجی خود را به دقت بررسی کرده…

 • FsQCA

  FsQCA دریافت FsQCA تعداد صفحات انگلیسی 11 صفحه (2750)تعداد صفحات فارسی 9 صفحهانگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی پی دی اف به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه شکل و جدول هر 250 کلمه 1…

 • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دریافت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc…

 • پاورپوینت سوله

  پاورپوینت سوله دریافت پاورپوینت سوله دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2486 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 سولهانواع سوله مراحل ساخت سوله انواع جوش در سولهالمان های سوله قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقدمه ازاین قابها درپوشش…