گزارش كارآموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی

گزارش كارآموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی

دریافت

گزارش كارآموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی گزارش كارآموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

81
فرمت فایل

doc
حجم فایل

338 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

27

9,900 تومان
گزارش كارآموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                          صفحهمشخصات فنی عمومی ساختمان                                                                بازدید از زمین و ریشه كنی                                                                        1پیاده سازی نقشه                                                                                     1گود برداری                                                                                           3پی كنی در ساختمان                                                                                3اجرای شبكه ی پی                                                                                  4ضوابط و استانداردهای اجرایی                                                                   9بتن ریزی                                                                                           11بتن ریزی و تراكم ساختن بتن                                                                  12          1- آماده سازی                                                                          12        2-ریختن بتن و انتقال آن به قالب                                              13 وسایل بتن ریزی                                                                                 13بتن ریزی ستون و تیر اصلی                                                                    14مشخصات اصلی بتن متراكم شده                                                              14روش های مراقبت ار بتن                                                                       15آرماتور گذاری                                                                                    15مشخصات اجرایی قالب                                                                        17پایه های اطمینان                                                                                18قالب برداری                                                                                       18اجرای سقف                                                                                       23پله های بتن مسلح                                                                                28اجزای پله های بتن مسلح                         انواع پله های بتن مسلح                                                                         28اجزای پله                                                                                        29اجرای پله                                                                                        30پلان شیب بندی                                                                                30ذستگاه بتن ساز یا مخلوط كن                                                               31وظیفه دالها                                                                                      32نعل درگاه                                                                                       32                                                                                                         بازدید از زمین و ریشه کنی :قبل از شروع هر عملیات ساختمان باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله ی آن نسبت به خیابان و چگونگی دسترسی به خیابان اصلی و عبور و مرور ماشین آلات حمل مصالح و جای کافی برای تجهیز کارگاه و مصالح پای کار را بررسی کنیم .سپس نسبت به ریشه کنی نباتات روییده در زمین و خاک ها و ضایعات اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره شکل هندسی زمین و زوایای آن کاملا معلوم شده و با نقشه ساختمانی کاملا مطابقت داشته باشد.پیاده سازی نقشهپس از بازدید محل و ریشه کنی نوبت به پیاده کردن نقشه بر روی زمین است . یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین بوسیله ابزار آلات و دسترس با ابعاد اصلی بطوری که محل دقیق پی ها و ستون ها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص شود . که یکی از مهمترین مراحل ساخت می باشد . برای پیاده کردن نقشه های بزرگ ساختمانی از دوربین نقشه برداری استفاده می شود ولی در ساخت این تحقیق ( ساختمان معمولی) از متر و ریسمان بنایی می توان بهره برد .گام اول : ابتدا محل کلی ساختمان روی زمین مشخص نموده و بعدا با کشیدن ریسمان کار به یکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ ، یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین کرده و بعد خطوط دیگر را با همین روش مشخص می کنیم . عرض و طول و عمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد که با آزمایش خاک و طرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگر مشخص است .  گودبرداری :در این قسمت اقدام به خاکبرداری محل نقشه می شود تا به خاک بکر رسید . لذا باید پی بر روی یک سطح محکم و بدون رانش قرار گیرد تا پی ها نشست نداشته یا نشستهای متفاوتی نداشته باشد .بنابراین سطح زیرین پی باید حداقل 5/1 الی 2 متر پایین تر از تراز کف زمین باشد . در این ساختمان گود برداری بوسیله وسایلی معمولی مانند بیل ، کلنگ و فرقون استفاده شد.پی کنی در ساختمان :پی کنی به دو منظور انجام می گیرد :1- دسترسی به زمین سخت و مقاوم تا بارهای ساختمان را به زمین منتقل کند .2- برای محافظت پی ساختمان و جلوگیری از اثرات جوی مانند یخ زدگی و نیروهای جانبیآماده سازی پی :قبل از پی سازی باید کف پی آماده گردد که کاملا مسطح و عاری از هر گونه مواد زاید همچنین نباید با خاک دستی یا مصالح غیرمقاوم پر شود.برای تسطیح و آماده سازی نهایی کف آنرا با بتن سبک (مگر) یا لاغر با عیار 150kg سیمان تسطیح کرد که وظیفه مگر یا لاغز به دو دلیل عمده است . 1- برای جلوگیری از تماس بتن اصلی پی با خاک 2- برای رگلاژ کف پی و ایجاد سطح صافی برای ادامه پی سازی . ضخامت بتن مگر حدود 10 سانتی متر و معمولا قالب بندی از روی بتن مگر شروع می شود.اجرای شبکه پی :قبل از انجام هر کار سرپرست کارگاه باید ملزومات اجرایی پی را فراهم کند  و خواسته های خود را بطور کامل برای دست اندرکاران از جمله کارفرما ، مجری کار و کارگرها توضیح دهد . برخی از مصالح و وسایل مورد احتیاج به شرح زیر است :میلگرد : میلگردهای پی به دو قسمت طولی (کمرکش) و عرضی (چنگال) تقسیممی شوند . قبل از سفارش میلگردها باید تعداد دقیق میلگردهای مورد نیاز را با توجه به نقشه محاسبه کرد . برای محاسبه میلگرداهای طولی ابتدا طول هر نوار را در تعداد میلگردهای طولی ضرب می کنیم سپس با توجه به شماره میلگرد نتایج را دسته بندی و جمع می کنیم  اگر حاصل را تقسیم بر 12 کنیم (طول یک شاخه میلگرد 12 متر است ) تعداد میلگردها برای آن شماره خاص به دست می آید .             ] تعداد میلگرد طول  ( طول نواری +2/0)[ 12/                                                                                       = مقدارمیلگرد طولی برای هر نواربرای در نظر گرفتن طول خم در ابتدا و انتهای هر نوار باید مقدار 2/0 به طول هر نوار اضافه شود اگر طول نوار هر پی بیشتر از 12 متر باشد برای پیوستگی میلگردها در محل انقطاع بایستی از اورلپ (overlap) استفاده شود . طول اورلپ مطابق آیین نامه بین 40-50 برابر قطر میلگرد مورد استفاده است .در محاسبه میلگردهای عرضی باید ابتدا عرض نوارها را با 2/0 جمع کنیم و سپس در تعداد میلگردهای عرضی هر نوار با توجه به شماره میلگردها ضرب کنیم . آنگاه حاصل را بر 12 تقسیم کنیم تا تعداد شاخه مورد نیاز بدست آید .12/ ] تعداد میلگرد عرضی  (عرض نوار پی)+2/0)[ = تعدادقیچی زمینی : وسیله ای استاندارد برای برش میلگرد است تا جایی که می توان از قیچی برای بریدن میلگرد استفاده شود . قیچی باید با توجه به بزرگترین شماره میلگرد تهیه شود.دستگاه برش هوا : این وسیله از یک کپسول گاز و یک کپسول اکسیژن تشکیل شده . سوختن همزمان اکسیژن و گاز باید ایجاد حرارت شدید می شود که فولاد را به دمای ذوب خود می رساند به این طریق میلگردها را برش می دهند از این وسیله در برش میلگردهایی که با  قیچی برش نباشد استفاده می شود . آیین نامه استفاده از این وسیله را به دلیل ایجاد تنش های پسماند مجاز نمی داند.میزکار : میزی که بر روی ان میلگردها خم داده می شود و در مراحل بعدی برای ساختن خاموت استفاده می شود . سایر وسایل مورد نیاز عبارتند از انبر، سیم آرماتوری و…سرپرست کارگاه قبل از انجام هر کاری ایمنی و حفظ سلامت افراد کارگاه باشد لذا تمام تدارکات مورد نیاز فراهم شود . این وسایل در مرحله پی عبارتند از دستکش و عینک و… است .اولین گام در اجرای پی برش میلگردهاست . در این موقع باید برش میلگردها طوری باشد که میلگردها پرت کمتری داشته باعث سردرگمی کارگرها نشود . بعد از برش نوبت به خم زدن میلگردهاست . اگر میلگردهای مورد استفاده کوچک باشد ( طول کمتری) . خم زدن آن روی میز انجام می شود و اگر با طول زیاد باشد بر روی زمین توسط آچار F انجام می گیرد . گام بعدی پخش میلگردهای طولی  و عرضی کف پی است . سپس میلگردها توسط سیم آرماتور بندی بافته می شود و بصورت شبکه در می آیند در بافتن میلگردها بهتر است از گره « هفت و هشت » استفاده شود اما معمولا با گره ساده می بندنددر بستن میلگردها در محل اورلپ و ستون ها باید توجه ویژه داشت . در بخش میلگردهای طولی توجه شود که محل قطع میلگردها همه در یک طرف قرار نگیرد زیرا اینکار باعث ضعیف شدن شبکه در محل اورلپ می شود . همچنین باید دقت شود فاصله شبکه کف از دیوارها و دیوار چینی ها حدود 5 سانتی متر باشد . پس از بافتن شبکه در محل اورلپ می شود . همچنین باید دقت شود فاصله شبکه کف از دیوارها ، دیوار چینی ها حدود 5 سانتی متر باشد . پس از بافت شبکه میلگردهای کف که روی زمین قرار دارد باید حدود 5-3 سانتی متر بر روی زمین قرار بگیرد تا در هنگام بتن ریزی میلگردهای کف کاملا در پوششی بتنی قرار گیرند برای اینکار قسمتی از شبکه بطور موضعی توسط دیلم بالاآورده و در زیر آن سنگ قرار داده می شود . پس از بافتن شبکه میلگردهای پایین باید شبکه میلگرد بالا بافته شود . برای قرار دادن میلگردها در ارتفاع دلخواه از سطح زمین خرک استفاده می کنند . خرکها در اندازه و شکل های متفاوتی از میلگردها ساخته می شوند . ارتفاع خرکها از ارتفاع دیوارچینی 10-5 سانتی متر کمتر در نظر گرفته می شود که ابتدا خرکها در فاصله حدود 4 متر ا زهم قرار می گیرند و سپس میلگردهای طولی را روی خرکها سوار می کنند .بعد از آن میلگردهای عرضی را روی میلگردهای طولی می بافند. پس از بافتن کامل میلگردها به علت وزن زیاد دچار انحنا می شود . برای رفع این اشکال بایستی در قسمتهای ضعیف خرک قرار داده تا شبکه یکدست باشد .پس از اتمام تمام این مراحل مهندس باید دقت کند تمام تقاطع میلگردها حداقل بصورت یکدرمیان بسته شده باشد و فاصله میلگردها مطابق نقشه باشد و در شبکه خیز نداشته و فاصله بین شبکه کناره ها و کف مناسب باشد . مرحله بعد مشخص کردن جای ستون ها است که اهمیت ویژه ای دارد برای اینکار از نخ کشی استفاده می کنند ابتدا آکس اولین ستون را با توجه به  نقشه معماری از دیوار حریم ساختمان پیدا می کنیم و آنرا با نخ گره می زنیم سپس نخ را کشیده و تا انتهای طولی پی می کشیم و آنرا به آکس ستون انتهای که خود بوسیله مترکشی از دیوار مشخص شده است وصل می کنیم بعد با توجه به نقشه آکس بندی ستون ها نخ کشی برای همه نوارها انجام می دهیم . محل برخورد نخ ها دقیقا محل آکس ستون ها می باشد . برای امتحان از دست بودن از متر کردن آکس ستون ها با کناره ها و همچنین قضیه فیثاغوریث استفاده کرد ( برای درستی از زاویه 90درجه ) . نیمرخ های سبك و ورقهای فولادیورقهای فولادی ونیمرخ های سبك سرد تا شده از ورقهای فولادی از متداولترین مصالح برای ساخت قالب است . ورقهای فولادی مورد مصرف در قالب سازی از نوع نرمه با تنش تسلیم  با  كرنش گسیختگی حدود 20 درصد می باشند كه در بازار به نام ورقهای روغنی معروف می باشند . این ورقها تحمل شكل پذیری مطلوبی را دارا می باشند و تغییر شكلهای عملیات سرد تاشدگی را به خوبی تحمل می نمایند. اتصال نیمرخ ها به یكدیگر و به ورق به كمك خال جوش انجام می شود .مشخصات اجرایی قالبچنانچه شیب قطعات شیبدار از 2 قائم به 3 افقی تجاوز كند . ارجح است كه برای طوطح فوقانی قطعه نیز قالب در نظر گرفته شود و در هر حال برای شیبهای بیش از 1:1 تعبیه قالب سطحی فوقانی اجباری می باشد . رویه قالبها و مواد رها ساز قالب باید قبل از جاگذاری آرماتورها روی قالب ها نصب یا مالیده شوند . قالبها باید چنان جذب و جفت كنار یكدیگر قرار گیرند كه مانع از هدر رفتن شیره بتن شوند . قالبها باید عاری از آلودگیها  ،ملات ،مواد خارجی و غیره بوده و قبل از هر بار مصرف باید با مواد رهاساز قالب پوشانده شوند . قبل از استعمال مواد رهاساز قالب ، باید از سازگاری این مواد با عوامل متشكله بتن و قالب اطمینان حاصل گردد .در مورادی كه دسترسی به كف قالبها دشوار یا غیر ممكن است باید با تعبیه دریچه های بازدید و كف شور قالب نسبت به نظافت داخل قالب قبل از بتن ریزی اقدام شود .پایه های اطمینانبه منظور جلویگری از بروز تغییر شكل های تابع زمان در قطعات بتن ارمه تازه قالب بداری شده پس از برداشت قالب سطوح زیرین قطعات مزبور پایه هایی در زیر آنها باقی گذاشته می شوند كه پایه های اطمینان نام دارند .پیش بینی های پایه های اطمینان برای تیرهای به دهانه بزرگتر از 5 متر تیرهای طره ای به طول بیش از 5/2 متر ، دالهای به دهانه بزرگتر از 3 متر و دالهای طره ای به طول بیش از 5/1 متر اجباری است . تعداد پایه های اطمینان پیش بینی شده باید به اندازه ای باشد كه فاصله هر دو پایه اطمینان مجاور در هیچ مورد از 3 متر تجاوز ننماید :قالب برداریقالب برداری سازه های بتنی باید با اتخاذ تدابیر زیر صورت گیرد :1- قالب باید وقتی برداشته شود كه بتن قادر به تحمل تنشها و تغییر شكلهای وارده باشد2- قبل از آنكه اعضا و قطعات بتنی مقاومت كافی برای تحمل وزن خود و بارهای وارده را كسب نمایند . نباید پایه ها و قالبهای باربر برچیده شوند .3- عملیات قالب برداری و جمع كردن پایه ها باید گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار چنان صورت گیرند كه اعضا و قطعات تحت بارهای ناگهانی قرار نگرفته ، بتن صدمه بنینند و خدشه ای به ایمین و قابلیت بهره برداری قطعات وارد نشده و تغییر شكلهای غیرمجاز در آنها رخ ندهد .4- چنانچه قالب برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام شود، باید تدابیری برای مراقبت بتن پس از قالب برداری اتخاذ گردد .5- سیمان پرتلندی كه در تماس با رطوبت انبار شود نسبت به سیمان خشك نگهداری شده دیرتر می گیرد ومقاومتی كمتر نشان می دهد . رطوبت نسبی در انبار باید تا حد امكان كم باشد . پاكتهای سیمان نباید روی كفهای مرطوب انبار شوند بلكه باید روی تخته های چوبی قرار گیرند . پاكتها باید نزدیك به یكدیگر باشند تا از جریان هوا كاسته شود ولی هرگز نباید در مجاورت دیوارهای خارجی قرار گیرند  در مناطق شرجی كه رطوبت نسبی از 90درصد بیشتر است باید پاكتها را به هم چسباند . روی پاكتهایی كه به مدت طولانی انبار می شوند باید با نایلون یا سایر روكشهای ضد آب پوشانده شود . در كارگاههای كوچك كه دسترسی به سایبان مقدور نیست كه پاكتها را باید روی سكوهای برجسته چوبی قرار داد .روكشهای ضد آب باید تا روی لبه سكوها ادامه یابند تا از نفوذ باران به سیمان و سكو جلوگیری شود .6- بتن هایی با نسبت آب به سیمان كم، كه به نحو مطلوبی متراكم شده اند در برابر حمله های اسیدی ضعیف مقاوم هستند . اجرای سقف :لازم به توضیح است که اجرای یک سقف شامل ستونها و پله ها مربوط به آن نیز باشد  می باشد . در این ساختمان اجرای سقف به یک گروه کارگر بصورت پیمانکاری داده می شود و مدت تحویل هر سقف 20 روز در نظر گرفته شد نوع سقف تیرچه بلوک است .اولین گام در اجرای سقف اجرای ستون ها است . ابتدا باید میلگردهایی مربوط به ستون ها برش دارد . میلگردهای ستون بایستی با توجه به ارتفاع طبقه ، عرض تیر و اورلپ ستون بعد حدود 1 متر است . بنابراین طول میلگرد برای برش معمولا 4 متر است . خاموت هم باید به اندازه مورد نیاز و طول مناسب بریده شوند و سپس خم بخورد نحوه بستن خاموت ها به میلگردهای طولی ستون به این صورت است که ابتدا خاموت به اندازه مورد نیاز در 4 میلگرد طولی قرار داده می شود . بعد خاموت ها به دو میلگرد طولی بافته می شوند و در نهایت به دو میلگرد بافته می شوند . در بستن خاموت ها باید دقت شود که اولا خاموت 4 در فواصل مشخص شده از طرف نقشه بسته شوند ، ثانیا گوشه از خاموت ها که در آن  میلگرد خم شده نباید در یک راستای طولی قرار گیرد ، بلکه باید بصورت متناوب در میلگردهای طولی بافته شوند . در ادامه سایر میلگردهای طولی در داخل ستون قرار داده و به خاموت بافته می شوند . حال ستون های آماده که بر روی زمین بصورت افقی قرار دارند را بایستی بر روی ریشه ها ستون ها که از پی بیرون آمده اند سوار کرد . قرار دادن ریشه پله در این مرحله انجام گیرد . ریشه پله در واقع میلگردهای پاگرد پله هستند که در بین دو ستون قرار گرفته اند و حکم تکیه گاه را برای شبکه پله که بعدا بافته خواهند شد بازی می کنند بعد از طری مراحل ذکر شده نوبت قالب بندی ستون ها است .از انواع قالبها قالبهای چوبی و پین گوه ای را نام برد همچنین قالب ستون های متصل به دیوار با قالب ستون های وسط متفاوت است . قالبهای پین گوه ای نوعی قالب بندی است که در آن هر ضلع از گوشه قالب جدا بوده و اتصال آنها بوسیله پین و گره انجام می شود . قرار دادن قالب ها در یک تراز توسط میلگردهایی بطول 40 سانتی متر ( عرض ستون ) که به  داخل شبکه ستون بافته می شود انجام می گیرد . به یک سر این میلگردها در ستون اول ریسمان بسته می شود و تا میلگرد ستون انتهایی کشیده می شود . میلگردهای ستون های میانی به این وسیله که در یک راستا قرار می گیرد . قبل از سوار کردن قالب به ستون باید سطوح آن کاملا روغن کار می شود تا هنگام بتن ریزی بتن به سطح قالب نچسبد برای ستون های کنار دیوار آن قسمت از ستون ها که در طرف دیوار است . باید کاملا با پلاستیک پوشانید و در سه طرف دیگر قالب به صورت عادی بسته شود . در ستون هایی که ریشه پله از آن بیرون آمده است با استفاده از تخته قالب بندی می شود . بتن ریزی ستون ها هم مانند بتن ریزی پی عیار 350 انجام شود . بتن ستون با استفاده از دستگاه مخلوط کن ساخته سپس با فرعون تا محل ستون انتقال می یابد و از آنجا با بیل داخل قالب قالب ریخته می شود . با تکان دادن میلگرد و یک ویبره مقدماتی انجام شده بعد از اینکه بن به ارتفاعی حدود  ارتفاع ستون رسید با دستگاه ویبراتور ویبره می شود . بعد از بتن ریزی عمود بودن  قالب توسط شاقول امتحان می شود بتن ریزی ستون نباید در 2 مرحله انجام شود . در این ساختمان بتن ریزی 16 ستون در 3 روز پایان یافت . مرحله بعدی تیرهای سقف است برای بتن ریزی تیر باید زیر و کناره آن توسط قالب های چوبی احاطه شود . این قالب ها از تخته هایی به عرض 10-15 سانتی متر ساخته بعد از کنار هم گذاشتن تخته ها تا جای یکه به اندازه عرض تیر باشند آنها را با چوب هایی که 4 طرف آن تراش داده شده وصل می کنیم . در این ساختمان ضخامت تیر 400 سانتی متر و ضخامت سقف 30سانتی متر است . بنابراین ابتدا تیر 10 سانتی متر پایین تر از ابتدای سقف قرار دارد . این 10 سانتی متر توسط قالب مهار شوند . گزارش کاراموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدیکاراموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدیکارورزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدیدانلود گزارش کارآموزی تحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدیتحقیق احداث مجتمع ساختمان 20 واحدیاحداث مجتمعساختمان 20 واحدی

 • ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

  ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین دریافت ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای…

 • گزاش کارآموزی رنگرزی، چاپ و تكمیل كالای نساجی

  گزاش کارآموزی رنگرزی، چاپ و تكمیل كالای نساجی دریافت گزاش کارآموزی رنگرزی، چاپ و تكمیل كالای نساجی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 349 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 مجموعه ای كه در پیش…

 • گزارش کار آزمایش ایجاد موج سینوسی و روابط سینوسی

  گزارش کار آزمایش ایجاد موج سینوسی و روابط سینوسی دریافت گزارش کار آزمایش ایجاد موج سینوسی و روابط سینوسی گزارش کار آز مبانی برق و الکترونیک و آز فیزیک 2 ( جلسه سوم ) طریقه ایجاد موج سینوسی و روابط…

 • پاورپوینت فتوپردیوسیم

  پاورپوینت فتوپردیوسیم دریافت پاورپوینت فتوپردیوسیم دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 فتوپردیوسیم رده بندی گیاهان بر حسب نیاز آنها به نوراهمیت فتوپریودیسم مکانیزم فتوپریودیسم قیمت فایل فقط 9,900 تومان…

 • گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

  گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی دریافت گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 80 فرمت فایل doc حجم فایل 50 کیلو بایت تعداد…

 • بررسی سفالگری و نقوش روی سفال

  بررسی سفالگری و نقوش روی سفال دریافت بررسی سفالگری و نقوش روی سفال دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 275 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 موقعیت جغرافیایی ایران بگونه ای است كه همواره مورد سكونت…

 • مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

  مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دریافت مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی…

 • پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت

  پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت دریافت پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت دانلود پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت در حجم 24 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی دسته بندی حسابداری بازدید ها…

 • بررسی اجاره رحم

  بررسی اجاره رحم دریافت بررسی اجاره رحم امید به بقاء و ادامه نسل در تمام قرون برای انسانها امری فطری است این امر در حقیقت یك نوع كمال برای انسان محسوب می شود امروزه پیشرفتهای علمی سبب شده است كه…

 • جزوه مدیریت تونل ها

  جزوه مدیریت تونل ها دریافت جزوه مدیریت تونل ها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1358 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 جزوه مدیریت تونل ها قیمت فایل فقط 7,700 تومان معرفی تونل ها و تاریخچه مدیریت در…

 • پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی

  پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی دریافت پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2076 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 این فایل حاوی مطالعه تقاضا و سیستم های كنترل موجودی…

 • کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران

  کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران دریافت کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران قیمت فایل فقط 11,000 تومان کارآموزی شرکت سهامی بیمه…

 • پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و بررسی برنامه ریزی نیازمندی های تولید

  پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و بررسی برنامه ریزی نیازمندی های تولید دریافت پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و بررسی برنامه ریزی نیازمندی های تولید خصوصیات اجزای تشکیل دهنده یا جنبه های قابل لمس ومشهود فرایند،که بموجب آن اجزاء به شیوه ی…

 • پاورپوینت سیاستها و کلیات بهداشت عمومی

  پاورپوینت سیاستها و کلیات بهداشت عمومی دریافت پاورپوینت سیاستها و کلیات بهداشت عمومی دسته: بهداشت عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 468 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود پاورپوینت با موضوع سیاستها و کلیات بهداشت عمومی، در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های فکری (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های فکری (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های فکری (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های فکری (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها…

 • دانلود پاورپوینت 82 اسلایدی زبان بدن (خلاصه کتاب زبان بدن آلن پیز)

  دانلود پاورپوینت 82 اسلایدی زبان بدن (خلاصه کتاب زبان بدن آلن پیز) دریافت دانلود پاورپوینت 82 اسلایدی زبان بدن (خلاصه کتاب زبان بدن آلن پیز) پاورپوینتی جذاب و دیدنی برای یادگیری زبان بدن این پاورپوینت زیبا خلاصه کتاب معروف زبان…

 • طرح کسب و کار

  طرح کسب و کار دریافت طرح کسب و کار طرح کسب و کار دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 185 فرمت فایل doc حجم فایل 28 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 8,800 تومان                                                 خلاصۀ…

 • نمونه موردی بیمارستان خارجی و داخلی

  نمونه موردی بیمارستان خارجی و داخلی دریافت نمونه موردی بیمارستان خارجی و داخلی این فایل شامل یک پاورپوینت با 115 اسلاید که دو بیمارستان داخلی و دو بیمارستان خارجی را مورد بررسی قرار داده دسته بندی معماری بازدید ها 36…

 • گزارش كارآموزی ساختمان با قاب فلزی با دیواربرشی

  گزارش كارآموزی ساختمان با قاب فلزی با دیواربرشی دریافت گزارش كارآموزی ساختمان با قاب فلزی با دیواربرشی گزارش كارآموزی ساختمان با قاب فلزی با دیواربرشی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 31 فرمت فایل doc…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فراشبند

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فراشبند دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فراشبند شیپ فایل مرز شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس ) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت

  دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت دریافت دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 فایل پاورپوینت با موضوع مقدمه ای…

 • ترجمه مقاله اساس (اصول) NTFS

  ترجمه مقاله اساس (اصول) NTFS دریافت ترجمه مقاله اساس (اصول) NTFS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 262 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 ترجمه مقاله اساس (اصول ) NTFS قیمت فایل فقط 13,200 تومان ترجمه…

 • دانلود مقاله دستگاه گوارش حیوانات

  دانلود مقاله دستگاه گوارش حیوانات دریافت دانلود مقاله دستگاه گوارش حیوانات دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 قوام مدفوع و میزان خردشدگی ذرات علوفه مدفوع گاو در حالت نرمال…

 • مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

  مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دریافت مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9993 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده…

 • دوره آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش

  دوره آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش دریافت دوره آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 17587 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 158 این فایل شامل توضیح انواع و اقسام جوش و روشهای…

 • سمینار مبانی جوش لوله

  سمینار مبانی جوش لوله دریافت سمینار مبانی جوش لوله دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3675 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 سمینار مبانی جوش لوله شامل مباحث زیر می باشد قیمت فایل فقط 7,700…

 • كارآفرینی درباره پرورش ماهی

  كارآفرینی درباره پرورش ماهی دریافت كارآفرینی درباره پرورش ماهی دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود کارافرینی درباره پرورش ماهی و ابزار مورد نیاز قیمت فایل فقط 7,700 تومان *كارآفرینی درباره…

 • الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه

  الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه دریافت الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های مدیریت پروژه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 202 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

  گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان دریافت گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان در 50 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 20 فرمت فایل doc…

 • طرح لیبل لایه باز شیره خرما طراحی شده با فتوشاپ

  طرح لیبل لایه باز شیره خرما طراحی شده با فتوشاپ دریافت طرح لیبل لایه باز شیره خرما طراحی شده با فتوشاپ دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 10603 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت آشنایی با شش سیگما

  پاورپوینت آشنایی با شش سیگما دریافت پاورپوینت آشنایی با شش سیگما دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5652 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 109 پاورپوینت آشنایی با شش سیگما قیمت فایل فقط 9,900 تومان انواع پروژه های شش…

 • نرم افزار و تحقیق انبارداری

  نرم افزار و تحقیق انبارداری دریافت نرم افزار و تحقیق انبارداری این نرم افزار به زبان دلفی نوشته شده است و به همراه سورس آن است که میتوانید بطور دلخواه تغییر هم بدهید دسته بندی انبارداری بازدید ها 344 فرمت…

 • کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری (TSB-5) (بدون پرسشنامه)

  کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری (TSB-5) (بدون پرسشنامه) دریافت کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری (TSB-5) (بدون پرسشنامه) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • طرح لایه باز لیبل فروش تخم مرغ (تولیدی تخم مرغ)

  طرح لایه باز لیبل فروش تخم مرغ (تولیدی تخم مرغ) دریافت طرح لایه باز لیبل فروش تخم مرغ (تولیدی تخم مرغ) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1720 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده

  دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده دریافت دانلود پاورپوینت قالب های لغزنده این مجموعه شامل 5 پاورپوینت ، و به همراه یک مقاله 20 صفحه ای در قالب WORD و دو مقاله PDF در 10 و 14 صفحه می باشد خلاصه…