گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان

دریافت

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان در 45 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

20
فرمت فایل

doc
حجم فایل

5.681 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

45

9,900 تومان
گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان در 45 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                        صفحهانواع ساختمان                                                                                                               11- ساختمان با مصالح بنایی یا ماسونری یا ساختمان با دیوار باربر                             12- ساختمان های اسكلت بتن مسلح                                                                       1مراحل اجرایی ساختمان                                                                                                  2سفت كاری                                                                                                                   3نازك كاری                                                                                                                  3پیاده كردن نقشه و عملیات خاكی                                                                                    3گودبرداری محل زیرزمین                                                                                              6پی كنی                                                                                                                         7پی سازی                                                                                                                       7پی های غیر مسلح                                                                                                          7پی های مسلح                                                                                                                8انواع فنداسیون های گسترده بتون مسلح‌                                                                           9آرماتور گذاری                                                                                                             10آرماتورهای طول یا راسته                                                                                               12 خاموت                                                                                                                        12 ادكا                                                                                                                             13بتن ریزی                                                                                                                      13دیوارها                                                                                                                          14- دیوارهای حایل                                                                                                15- دیوارهای باربر                                                                                                 15- دیوارهای  زیرزمین                                                                                          15- دیوارهای غیرباربر                                                                                            16- دیوارهای برشی                                                                                               16ستون                                                                                                                            17نكاتی در مورد ستونهای لاغر                                                                                        18پله های بتن مسلح                                                                                                         19انواع پله های بتن مسلح                                                                                                 19آجر                                                                                                                              20قیر                                                                                                                                20گونی                                                                                                                            21عایق كاری با قیر و گونی                                                                                               23ساختمان های اسكلت فلزی                                                                                            28مزایای ساختمانهای اسكلت فلزی                                                                                    28شیب بندی                                                                                                                    30اجرای پله                                                                                                                      30سقف تیرچه و بلوك                                                                                                      31اندود ها                                                                                                                        32گچ                                                                                                                               37 كاشی كاری                                                                                                                  37تاسیسات مكانیكی                                                                                                         38سنگ                                                                                                                            39شیشه                                                                                                                             41در و پنجره                                                                                                                    43انواع در و پنجره در ساختمان های مسكونی                                                                     44درها                                                                                                                              44نماها                                                                                                                             44درهای خارجی                                                                                                              44انواع سنگ چینی                                                                                                           45 مقدمه : در سالهای اخیر دانشجویان زیادی در رشته عمران سراسر كشور پذیرفته می شوند و به همین نسبت فارغ التحصیلان این رشته یعنی مهندسان عمران هم با سرعت پا به عرصه كار می گذارند .مهندسی عمران شغلی پشت میزی نیست و یك فارغ التحصیل باید به امور اجرایی كاملا تسلط داشته باشد . در این بین دانشگاهها با  ارایه واحدهایی نظر آزمایشگاهها واجرا و واحدهایی نظیر اینها مخصوصا كارآموزی سعی در یاری دانشجویان برای تلسط بر امور اجرایی دارند . با این حال بسیاری مشاهده می شوند كه از مهارت اجرا بهره مند نیستند .امید است در سالهای آتی باتغییراتی در سیستم ارائه واحد عمران تعداد واحد های كاراموزی و ترمهای آن افزایش پیدا كند . انواع ساختمان :انواع ساختمان از نظر سیستم، باربری قطعات ساختمان و نوع مصالح به كار رفته در سیستم باربر ساختمان آنها را به پنج قسمت تقسیم می شود : 1- ساختمان با مصالح بنایی یا ماسونری یا ساختمان با دیوار باربر :            دراین نوع ساختمان ها باربرهای كف و سقفها و دیوارها به دیوار منتقل شده و از دیوار به پی و از آنجا به زمین انتقال می یابد به همین خاطر این گونه ساختمان ها به ساختمان های با دیوار باربر نیز موسوم اند.            از نظر مصالح دیوار باربر دیوارهای آجری، دیوارهای سنگی و دیوارهای با بلوك سیمانی را می توان نام برد. دیوارهای خشتی و گلی هم در بعضی از روستاهای دوردست هنوز كاربر دارد كه چون مقاومت چندان برابر زلزله ندارند در حال منسوخ شدن بوده و ساخت آنها توصیه نمی گردد مگر در موارد خیلی ضروری و آن هم با ایجاد تسهیلات لازم.            بر طبق آئین نامه ماده 2800 (طرح ساختمان در برابر زلزله) به علاوه ی طبقه زیر زمین می توان ساخت و چنانچه تعداد طبقات بیشتر باشد مجاز به ساخت این گونه ساختمان ها نیست. 2- ساختمان های اسكلت بتن مسلح :            در این جا مانند قابهای فلزی بار توسط قاب عمل می شود. فقط جنس قاب از بتن مسلح می باشد منظور از بتن مسلح بتنی است كه در داخل آن به تعداد لازم و كافی میلگردها كار گرفته شده و هر دوی مصالح (بتن و میلگرد) در مقاومت قطعه در برابر بتنهای فشاری مقاومت می نماید البته بتن در برابر تنشهای كششی مقاومت كرده و گاهی در مقابله با تنشهای فشاری هم با بتن مشاركت می كند. مراحل اجرایی ساختمان :            اجرای یك ساختمان را می توان به سه مرحله عملیات خاكی، سفت كاری و نازك كاری تقسیم نمود.            عملیات خاكی شامل پیاده كردن نقشه تسطیح زمین، پی كنی، گود برداری، حفر چاه های فاضلاب و از این قبیل كارها می باشد . سفت كاری :            اصولاً به اجرای اسكلت بندی ساختمان مربوط می شود. كه شامل پی سازی، دیوار چینی، عایق كاری، اسكلت بندی و ستون، تیرریزی اجرای سقف شیب بندی و از این قبیل مسائل می باشد.نازك كاری :            شامل كارهایی از قبیل اندودها، سفید كاری، كاشی كاری، سنگ نما، فرش كف ، موازییك یا سنگ پلاك، نقاشی، در و پنجره ، نماسازی ، شیشه ، لوله كشی ، نصب ادوات برقی و مكانیكی و سایر موارد تا تشكیل ساختمان خواهد بود.پیاده كردن نقشه و عملیات خاكی :            اولین مرحله از اجزای ساختمان، پیاده كردن نقشه می باشد كه عبارت است از انتقال اندازه های روی نقشه در روی زمین با ابعاد و مقیاس طبیعی. معمولاً نقشه پی كنی یا پی سازی را در روی زمین پیاده می نمایند بهتر است قبل از پیاده كردن نقشه روی زمین مورد احداث تسطیح گردیده و كلیه مواد و خاكهای زائد و نباتی وریشه های احتمالی گیاهان، برداشته و از محل كارگاه خارج گردد.پیاده كردن نقشه را می توان به دو صورت انجام داد :1-   با استفاده از دوربین نقشه برداری برای ساختمان ها با پلان بزرگ و متنوع2-   با استفاده از متر و طناب برای ساختمان های معمولیدر اینجا فقط روش استفاده از متر و طناب برای پایده كردن نقشه شرح داده می شود:برای پیاده كردن نقشه وسایل مورد نیاز برای كار شامل متر، طناب میخ چوبی و گچ می باشد در صورتی كه زمین دارای شیب باشد به شمشه، تراز و شاقول نیز نیازمی باشد. منظور پیاده كردن زوایای قائمه در روی زمین است كه با استفاده از قضیه فیثاغورت در زمین مثلث قائم الزاویه عمل پیاده كردن نقشه را انجام می دهیم . در مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر :            حال اگر مثلثی داشته باشیم كه طول و عرض اضلاع آن 5 متر و دیگر اضلاع آن 3 و 4 متر باشد ، مثلث حتماً قائم الزاویه خواهد بود. زیرا روش كار بدین صورت است كه : یك محور مشخص را در نظر می گیریم بنابراین سه ضلع ساختمان معلوم و مشخص است كه این محور را به وسیله میخ كوبی در دو انتهای آن و طناب كشی مشخص می كنیم.            از یك نقطه معلوم A در روی یك محور كه یك گوشه از كار می باشد، شروع می كنیم در این نقطه A میخ چوبی كوبیده و به دور آن طناب كشی نموده و یك سرطناب را در امتداد AB قرار داده و طرف دیگر طناب را در امتداد حدود عمود بر ان قرار می دهیم.            از نقطه A به ول دقیق 4 متر در امتداد ثابت AB علامتگذرای می كنیم (نقطه B) سپس از نقطه A روی طناب و در امتداد AC به طول دقیق 3 متر علامت می گذاریم. (نقطه C) طناب را در امتداد AC آنقدر جابجا می كنیم تا فاصله BC دقیقاً 5 متر شود در این صورت محور AC عمود بر محور AB خواهد بود و زاویه قائمه ABC پیاده شده است به همین ترتیب می توان ساختمان را پیاده نمود. برای كنترل از صحت پیاده شدن بایستی مستطیل پیاده شده را در نظر گرفت و قطرهای اصلی آن را اندازه گرفته كه بایستی با هم برابر باشند. چنانچه برابر بود عملیات به درستی انجام شده و در غیرن این صورت بایستی مجدداً كنترل شود.            نقشه های ساختمان معمولا در دو جهت عمود بر هم محوربندی شده اند كه این محورها در یك جهت با اعداد و در دو جهت عمود با حروف مشخص شده اند. هدف از پیاده كردن نقشه تعیین محل این محورها در روی زمین است كه به توجه به ابعاد پی كنی و پی سازی و غیره این محورها برای پی كنی ، پی سازی نصب صفحه، ستون نصب ستون و دیوار چینی به كار می آید و چون در هنگام پی كنی این محورها از بین می روند، لذا آنها را تا فاصله 2 الی 3 متر به جلو و خارج انتقال داده میخ كوبی می نمایند تا در مواقع لزوم دیگر بتوان با استناد به آنها كارها را انجام داد . مسأله دیگر این است كه از نظر كارهای ارتفاعی بایست یك نقطه ثابت و مشخص در روی زمین در نظر گرفت كه ارتفاع بقیه نقاط ساختمان سازی نسبت به آن سنجیده شود ، این نقطه مشخص كه به نمال می تواند با مشخص كردن محلی از دیوار همسایه باشد، با بتن ریزی با ابعاد دلخواه مثلاً 20*20 در 40 سانتی متر در نقطه خارج از ساختمان تعیین نمود.عملیات خاكی در ساختمان شامل موارد زیر است :1- برداشت خاكهای زائد و نباتی و ریشه كنی درختان و گیاهان و خارج نمودن آنها از محل مورد احداث2- تسطیح و رگلاژ و در صورت لازم غلطك زنی و كوبیدن3- پی كنی جهت اجرای فنداسیون (پی)4- گودبرداری محل احداث زیرزمین5- كانال كنی برای محل احداث كانال های تأسیسات6- حفر چاه های فاضلاب7- خاك ریزی كف اتاقها به میزان لازم در طبقه مجاور زمین طبیعی (طبقه همكف) با خاك مناسب و كوبیدن آنها با وسائل مناسب.قیر :            قیر یك ماده سیاه رنگ سختی است كه با خاصیت چسبندگی كه درگرما به تدریج ذوب و آهكی می شود و به صورت معدنی و پالایشی یا نفتی تولید می گردد . قیر در انواع مختلف تهیه می گردد :            مشخصات عمومی قابل توجه در كلیه قیرها عبارتند از :‌1- چسبندگی  2- رنگ ثابت    3- قابلیت ارتجاع  4- غیر قابل نفوذ بودن در برابر آب با رطوبت 5- قابلیت حل در بعضی از حلال ها بدون از دست دادن خواصش  6- مقاوم در مقابل اسیدها و بازها و نمك  7- تشكیل دهنده قشر نازك پایدار بر روی اجسام مختلف 8- عایق در مقابل جریانهای الكتریكی قیر در بعضی موارد برخی ازویژگی های خود را از دست می دهد . به طوری كه نمی توان به خوبی از آن استفاده كرد ای موارد عبارتند از :1) در حرارت زیاد تجزیه شده وتوام با اشتعال به ذغال تبدیل می شود . هنگام حرارت دادن قیر جهت ذوب و مصرف آن بایستی دقت نمودكه قیر سوخته . خاصیت چسبندگی خود را از دست بدهد وجود آب در داخل قیر در حال گرم شدن باعث شعله ور شدن و در نتیجه سوختن آن می گردد كه در این مورد بایستی دقت لازم بعمل آید . علامت قیر سوخته آن است كه رنگ آن قهوه ای بوده وخاصیت چسبندگی ندارد ودر حالی كه قیر سالم دارای رنگ مشكل براق وچسبنده است .2) در محیط مرطوب و آلوده به خاك نرم چسبندگی ندارد .3) در مقابل فشار و حلال ها تغییر شكل می دهد .  گونی :            به عنوان الیاف نگهدارنده قیر به كار می رود ، گونی مورد مصرف برای عایق كاری بایستی درجه 1 ( ریز بافت ) بوده و كلیه سوراخ های آن با قیر پر گردد . گونی بایدكاملاً سالم وعاری از هر گونه آلودگی از قبیل مواد روغنی باشد . هنگام مصرف گونی نبایستی چروكیده باشد و وزن گونی بایستی حدود 350 الی 400 گرم باشد . كلیات در مورد عایق كاری رطوبتی :1) سطح زیر عایق كاری باید صاف وتمیز باشد ، بنابراین زیر عایق را به ضخامت حداقل 2 سانتی متر با یك قشر ملات ماسه سیمان به صورت لیسه ای اندودمی نمایند . ( لیس زدن ) تا بستری مناسب برای ایزولاسیون ایجاد گردد .            در عایق كاری بام به جای اندود ماسه و سیمان می توان از یك یا چند لایه آسفالت نرم به ضخامت حداقل 2 سانتی متر استفاده نمود .2) عایق كاری باید بر روس سطوح و مرطوب و نم دار به هیچ وجه مجاز نیست .3) هنگام بارندگی به هیچ وجه نباید عمل عایق كاری انجام پذیرد .4) به كار بردن میخ برای نصبت ورق های عایق كاری ممنوع می باشد .5) در محل هایی كه عایق كاری در بیش از یك لایه انجام میگیرد ، لایه های متوالی بایستی عمود قرار بگیرند .6) ورق های عایق بایستی حداقل به اندازه 10 سانتی متر با یكدیگر هم پوشانی داشته باشند و با قیر كاملاً به یكدیگر بچسبند .) عایق كاری روی دیوارهای اجرا شده در پایین تر از سطح زمین ( یعنی دیوار با خاك در تماس می باشد و بایستی به وسیله یك دیواره آجری 11 سانتی با ملات ماسه سیمان محافظت گردد ، لبه بالای عایق كاری هیچ گاه نباید پایین تر از تراز طبیعی زمین یا سطح تمام شده باشد8) در حین اجرای عملیات سطح عایق كاری شده باید از هر گونه آسیب دیدگی و یا مجاورت در برابر عوامل خورنده نظیر آهك محافظت شود. عایق كاری با قیر و گونی :            در عایق كاری با قیر و گونی یك سری نكات كلی بایستی رعایت شوند كه اهم آنها عبارتند از :1) در دمای كمتر از 4 درجه سانتی گراد انجام نگیرد .2) به قیرهای مصرفی جهت ذوب كردن بیش از 177 درجه سانتی گراد حرارت داده نشود ، حرارت بیشتر خواص قیر با به دشت كاهش می دهد .3) قیر باید تا هنگامی كه گرم و به صورت روان است ، مصرف شود . عایق كاری دیوارهای زمین :            همان گونه كه گفته شد در كلیه قسمتهای پشت دیوار خاكریزی می شود و یا در پشت دیوار خاك قرار دارد ،‌ من جمله دیوار زیر زمین ، كه جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل دیوار بایستی آن را عایق بندی نمود .            نحوه كار به این صورت است كه پس از كرسی چینی عایق افقی روی كرسی رفت و برگشت قائم انجام می دهیم . برگشت قائم قیر و گونی حداقل به ارتفاع 20 سانتی متر بایستی انجام شود . همان طوری كه گفته شد سطح زیر قیر و گونی بایستی اندود سیمان و ماسه لیسه ای شود .            پس از اجرای اندود ماسه و سیمان لیسه مراحل اجرای قیر و گونی به ترتیب زیر می باشد :1- پخش یك لایه قیر 60/70 ( قیرشل ) مذاب به مقدار 5/1 كیلوگرم به متر مربع بر روی سطح ماسه سیمان لیسه ای به طور یكنواخت .2- در حالی كه قیر هنوز گرم است ، یك لایه گونی روی آن گسترده و بر روی سطح فشار داده شود به طوری كه در تمام نقاط كاملاً به قیر بچسبد .3- لایه از قیر مذاب 60/70 به مقدار یك كیلوگرم در هر متر مربع به طور یكنواخت بر روی گونی فوق پخش شود به طوری كه تمام سطح گونی را بپوشاند . تذكر :            در مناطق گرمسیر و یا در مواردی كه ممكن است قیر به واسطه مجاورت با دودكش ها و یا لوله های آب گرم ،‌گرم شود به جای قیر شل 60/70 باید مخلوط به نسبت دو سوم قیر 60/70 (قیرشل) و یك سوم قیر 25/85 ( قیر سفت ) به كار رود . مراحل اجرای قیر گونی دوار زیر زمین به ترتیب زیر است :1- اجرای یك تیغه آجری 11 سانتی باملات ماسه و سیمان از روی كف كرسی تا كف زمین طبیعی یا كف تمام شده محوطه تیغه جهت محافظت از عایق قیر وگونی می باشد .2- اندود ماسه سیمان لیسه ای به ضخامت 2 الی 3 سانتی متر روی تیغه محافظ مذكور اجرا می شود .3- پخش یك لایه قیر60/70 به طور یكنواخت و در حالت مذاب بر روی اندود ماسه سیمان فوق ، پخش قیر از بالا به پایین انجام میگیرد . قیر باید سطح را كاملاً بپوشاند و هیچ منفذی بدون قیر اندود باقی نماند .4- چسباندن گونی روی قیر فوق در حالی كه قیر هنوز گرم است كه به صورت گسترده بر روی سطح فشار داده شود به طوری كه در تمام نقاط كاملاً به قیر بچسبد .            چنانچه لایه های گونی به صورت افقی نصب شوند ، بهتر است كه انجام كار با چسباندن گونی از پایین به بالا صورت گیرد .            همان گونه كه گفته شد ، لایه های گونی حداقل 10 سانتی متر هم پوشانی داشته باشند5- بعد از اینكه در كل سطح گونی نصب شد مجدداً یك لایه قیر 60/70 به مقدار یك كیلوگرم در متر مربع به طور گسترده و یكنواخت بر روی گونی فوق اندود می شود به طوری كه تمام سطح كار كاملاً از اندود قیر پوشانده شود و هیچ منفذی باقی نماند چنانچه خواسته باشیم از دو لایه گونی استفاده نمائیم لایه دوم بایستی در جهت عمود بر لایه قبلی انجام گیرد . پس از انجام ایزولاسیون به طریق فوق دیوار اصلی زیر زمین را چسبیده این لایه ایزولاسیون اجرا می كنند .            بایستی دقت نمود كه هنگام آجر چینی آسیب به قیر گونی انجام شده نرساند .عایق روی كرسی چینی ( پی ) :            پس از انجام كرسی چینی و همچنین لبه های قائم را به ارتفاع حداقل 20 سانتی متر اندود ماسه سیمان لیسه ای كشیده و سپس به طریق مشابه قبلی قیر گونی انجام شود . جهت جلوگیری از آسیب دیدگی قیر و گونی به ویژه در محل درها كه دیوار چینی نمی شود و یا مكان هایی كه ممكن است دیوار چینی بعداً انجام شود بهتر است روی قیر گونی انجام شده و یك لایه اندود ماسه سیمان كشیده شود .            در ساختمان ها با مصالح بنایی معمولاً پس از تاجرای عایق قیرگونی روی آن یك رج آجر می چینند كه هم مبنای اداره كار در ارتفاع می باشد و هم عایق قیر گونی از صدمات احتمالی محافظت می شود . عایق پشت بام :‌            بامها به طور كلی بر دو نوع هستند : 1 – بام های شیب دار 2- بام های مسطح            اجرای بام های شیب دار بیشتر در نقاطی كه بارندگی زیاد است ، مانند شمال ایران رواج گسترده داشته و اجرای خاص خود را دارد و بیشتر به صورت خرپای اجرا شده و یونش روی آن معمولاً ورقهای گالوانیزه یا ورقه های آز نسبت سیمانی نظیر ایرانیت و یا انواع دیگر آن می باشد .مراحل اجرای عایق بام و نظایر آنها :‌1) پس از اجرای سقف ( طاق ضربی ، تیرچه بلوك یا هر سیستم دیگر ) با استفاده از بتن سبك پشت بام را شیب بندی می نمائیم . این شیب بیش از 1 تا 3 درصد به سمت ناودان ها می باشد .            عمل شیب بندی توسط كروم بندی انجام می پذیرد ، به این ترتیب كه با ریسمان كشی و یا آجرچینی از بلندترین نقطه شروع و با پایین ترین نقطه كه محل ناودانها می باشد ، سیستم كلی پشت بام را مشخص نموده و در فواصل بین كروم بندی ها این بتن سب را می ریزند و بدین طریق سطح شیب دار به دست می آید .2) پس از تمیز كردن سطح شیب دار فوق یك قشر ملات ماسه سیمان به ضخامت حداقل 2 سانتی متر و با عیار 1 به 4 ( 300 كیلوگرم بر متر مكعب ) اندود می شود . اندود باید بهصورت صاف یا لیسه ای باشد به جای اندود ماسه و سیمان می توان از آسفالت نرم با همین ضخامت استفاده شود .3) یك قشر قیر مذاب 60/70 به مقدار حداقل 2 كیلوگرم در متر مربع یكنواخت روی سطح فوق پخش می شود به طوری كه تمام سطح را بپوشاند .4) یك لایه گونی خشك و تمیز بدون چروك بر روی سطح قریی فوق كشیدهمی شود و با فشار آنرا كاملا به قیر می چسبانیم به طوری كه در تمام نقاط كاملا به قیر بچسبد .5) قشری از مخلوط قیر 60/70 و قیر 85/25 به نسبت مساوی و به صورت مذاب و به مقدار 5/1 كیلوگرم در هر متر مربع به طور یكنواخت بر روی گونی پخش می گردد .6) مجددا یك لایه گونی مطابق بند 4 بر روی اندود قیری فوق اجرا می شود این لایه گونی در جهت عمود با لایه اولی بایستی اجرا شود .7) لایه ای مخلوط از قیر مذاب 6/70 ، 25/85 به نسبت 1 به 2 به مقدار 5/1 كیلوگرم بر متر مربع بر روی آخرین لایه گونی به طور یكنواخت كه تمام سطح را بپوشاند پخش گردد .8) پس از انجام عایق قیر گونی به طریق فوق جهت محافظت از آن بایستی روی آن را با آسفالت یا موزائیك فرش پوشاند . در صورتی كه پوشش محافظ آسفالت باشد ، باید روی عایق را با یك قشر 3 سانتی آسفالت به عیار 160 تا 180 كیلوگرم بر متر مكعب پوشاند و با غلطك دستی كاملاً متراكم نمود . اما چنانچه پوشش محافظ عایق موزائیك یا آجر سیمانی باشد بهتر است كه یك قشر ماسه درشت به ضخامت حداقل 5 سانتی متر روی عایق پخش گردد . برای جلوگیری از داخل شدن دانه های ماسه به داخل ناودان ها ، اطراف سوراخ ناودان را با جدار فلزی مشبك گالوانیزه می پوشانیم پس از پخش كردن ماسه فوق ، روی آن را با موزائیك یا آجر سیمانی بدون ملات فرش می نمایند فقط لاز درزها را با دوغاب سیمانی یا ماسه نرم یاخاك سنگ پر می كنند .  گزارش کاراموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستانکاراموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستانکارورزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستاندانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستاناجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستاناجرای ساختمان مسكونیشركت چكاد افزارگلستان

 • پاورپوینت توق

  پاورپوینت توق دریافت پاورپوینت توق دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1153 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت توق قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت توق توق Xanthium strumarium Common cocklebur (Heart leaf cocklebur) علف…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا(فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق مادران کودکان کم‌شنوا(فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 333 فرمت فایل…

 • نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری

  نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری دریافت نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری کاردانی نرم افزار دسته بندی نمونه سوالات فنی و مهندسی بازدید ها 180 فرمت فایل rar حجم فایل 1.707 مگا بایت تعداد صفحات فایل…

 • خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

  خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دریافت خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 امروزه آسیب های اجتماعی به عنوان یك تهدید جدی…

 • پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا)

  پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا) دریافت پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 32051 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 229 پاورپوینت تحلیل شکل و…

 • دانلود پاورپوینت آبیاری

  دانلود پاورپوینت آبیاری دریافت دانلود پاورپوینت آبیاری دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 27193 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 دانلود آبیاری تحقیق آبیاری مقاله آبیاری آبیاری قیمت فایل فقط 15,400 تومان فرمت فایل : پاورپوینت قسمتی از…

 • پرسشنامه اهمالکاری سازمانی

  پرسشنامه اهمالکاری سازمانی دریافت پرسشنامه اهمالکاری سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه اهمالکاری سازمانی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه اهمالکاری سازمانی روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر :…

 • پاورپوینت بررسی مقدمات طراحی معماری 2

  پاورپوینت بررسی مقدمات طراحی معماری 2 دریافت پاورپوینت بررسی مقدمات طراحی معماری 2 دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 773 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش…

 • اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی در ایران

  اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی در ایران دریافت اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی در ایران دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و…

 • دستورالعمل ترکیب بارها در طراحی ساختمانهای متعارف به روش حالت های حدی

  دستورالعمل ترکیب بارها در طراحی ساختمانهای متعارف به روش حالت های حدی دریافت دستورالعمل ترکیب بارها در طراحی ساختمانهای متعارف به روش حالت های حدی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 620 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33…

 • دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان

  دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان دریافت دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 11951 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 138 فایل پاورپوینت با موضوع آناتومی بدن انسان در حجم 138 اسلاید قابل ویرایش قیمت…

 • دانلود پژوهش تأسیسات حرارت و برودتی

  دانلود پژوهش تأسیسات حرارت و برودتی دریافت دانلود پژوهش تأسیسات حرارت و برودتی دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 496 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 121 دمای طرح خارج عبارت است از میانگین حداقل دمای خارج در زمستان…

 • بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

  بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد دریافت بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku

  مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku دریافت مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku دسته: عمران بازدید:…

 • بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

  بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد دریافت بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 46 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران…

 • پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی- شیوه خراسانی (صدر اسلام)

  پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی- شیوه خراسانی (صدر اسلام) دریافت پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی- شیوه خراسانی (صدر اسلام) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 25280 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 این فایل حاوی مطالعه آشنایی با…

 • دانلود مقاله اقتصاد زعفران

  دانلود مقاله اقتصاد زعفران دریافت دانلود مقاله اقتصاد زعفران دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 اقتصاد زعفران میزان تولید زعفران میزان صادرات زعفران در جهانزعفران مشهد صنعت زعفران ایران…

 • تحقیق با موضوع خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان

  تحقیق با موضوع خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان دریافت تحقیق با موضوع خانواده و دشواریهای رفتاری كودكان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 تحقیق با موضوع خانواده و…

 • مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران

  مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران دریافت مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران نیاز انسان به آب باعث شده تا اكثر تمدن های بشری در كنار رودخانه ها شكل بگیرند انسان های اولیه با زندگی در كنار رودخانه…

 • فرار مغزها و نظریه كوچ مجازی

  فرار مغزها و نظریه كوچ مجازی دریافت فرار مغزها و نظریه كوچ مجازی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 وظیفه روشنفكر، البته یكی از وظایف او، نقد اجتماعی است؛ نقد…

 • مقاله در مورد آب و هوای نیشابور

  مقاله در مورد آب و هوای نیشابور دریافت مقاله در مورد آب و هوای نیشابور دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 «نیشابور» شهری است در قلب خراسان، ساختن نیشابور را به…

 • مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت

  مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت دریافت مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت…

 • سبكها و روشهای مدیریت در معدن

  سبكها و روشهای مدیریت در معدن دریافت سبكها و روشهای مدیریت در معدن مدیریت به مفهوم كلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد اولین كاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شكل كار از طریق و توسط دیگران با…

 • کارآفرینی شركت آب معدنی كوهسار 111 ص

  کارآفرینی شركت آب معدنی كوهسار 111 ص دریافت کارآفرینی شركت آب معدنی كوهسار 111 ص دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 280 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 شركت آب معدنی كوهسار 111 ص قیمت فایل فقط 14,850…

 • دانلود تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری

  دانلود تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری دریافت دانلود تحقیق روابط بین تدریس و یادگیری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 173 می‌توان با عمل تدریس کمیت و کیفیت…

 • پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)

  پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) دریافت پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 175 فرمت فایل docx حجم فایل 16 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 8,800 تومان پرسشنامه مقیاس نگرش…

 • پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت

  پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت دریافت پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت دانلود پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت در حجم 24 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی دسته بندی حسابداری بازدید ها…

 • جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری

  جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری دریافت جزوه تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری جزوه تخصصی خلاصه تکنیک های تصویر برداری رادیوگرافی اندام تحتانی به صورت تصویری دسته بندی پزشکی بازدید ها 86 فرمت فایل…

 • جزوه تجهیز و اداره کارگاه

  جزوه تجهیز و اداره کارگاه دریافت جزوه تجهیز و اداره کارگاه دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 535 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 جزوه تجهیز و اداره کارگاه قیمت فایل فقط 8,800 تومان تجهیز…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی دریافت ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تامین مالی بانک ها

  پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تامین مالی بانک ها دریافت پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تامین مالی بانک ها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 631 کیلوبایت…

 • بحران هویت در نوجوانان ایرانی

  بحران هویت در نوجوانان ایرانی دریافت بحران هویت در نوجوانان ایرانی دانلود تحقیق بحران هویت در نوجوانان ایرانی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 149 فرمت فایل doc حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 22 12,100 تومان هنگامى…

 • مقاله بررسی ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

  مقاله بررسی ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on دریافت مقاله بررسی ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on باسلام دوستان این مجموعه مقاله ای در…

 • دانلود تحقیق سیستم های کنترل موجودی ERP

  دانلود تحقیق سیستم های کنترل موجودی ERP دریافت دانلود تحقیق سیستم های کنترل موجودی ERP دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 کلمه ERP در اصل مخفف واژگان Enterprise Resource Planning یا…

 • تحقیق ی شبکه های کامپیوتری

  تحقیق ی شبکه های کامپیوتری دریافت تحقیق ی شبکه های کامپیوتری این مجموعه یکی از بهترین تحقیق های کامپیوتر با موضوع شبکه های کامپیوتری میباشد این مجوعه در قالب word ودر مجموعه 270 صفحه یکی از بزرگترین دسته بندی کامپیوتر…