گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه

دریافت

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه در 85 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

19
فرمت فایل

doc
حجم فایل

69 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

85

9,900 تومان
گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاه در 85 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحهتاریخچة بانكداری در ایران …………………………………………………………………………………………………. 2تاریخچة بانك رفاه كارگران ………………………………………………………………………………………………… 3معرفی بانك رفاه كارگران …………………………………………………………………………………………………… 3بانك استقراضی ایران …………………………………………………………………………………………………………. 5چارت سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 6موقعیت و آدرس بانك ………………………………………………………………………………………………………… 6تسهیلات ارضی و صادراتی بانك رفاه …………………………………………………………………………………. 7تسهیلات قبل از صدور كالا…………………………………………………………………………………………………. 7مبلغ تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………….. 8مدت بازپرداخت تسهیلات …………………………………………………………………………………………………… 8نرخ تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………………… 9وثایق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9نحوة اعطای تسهیلات……………………………………………………………………………………………………….. 10اعمال نظارت بانك ……………………………………………………………………………………………………………. 10ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده…………………………………………………………………………… 10بازپرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………. 11تسهیلات بعد از صدور كالا…………………………………………………………………………………………………. 12مبلغ تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………… 12مدت بازپرداخت تسهیلات …………………………………………………………………………………………………. 13نرخ تسهیلاتی پرداختی ……………………………………………………………………………………………………… 13وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …………………………………………………………………………….. 13نحوة اعطای تسهیلات……………………………………………………………………………………………………….. 14اعمال نظارت بانك…………………………………………………………………………………………………………….. 14بازپرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………. 14تسهیلات ارزی…………………………………………………………………………………………………………………… 15نوع تسهیلات……………………………………………………………………………………………………………………… 15سقف فردی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………. 15كارمزد تعهد………………………………………………………………………………………………………………………… 16نرخ سود تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………….. 16دورة بازپرداخت …………………………………………………………………………………………………………………. 16عقد قرارداد وثایق……………………………………………………………………………………………………………….. 16  عنوان                                                                                            صفحهانواع خدمات ریالی و ارزی بانك رفاه………………………………………………………………………………….. 17انواع سپرده های بانكی……………………………………………………………………………………………………….. 20حساب قرض الحسنه پس انداز…………………………………………………………………………………………… 20قرض الحسنه پس انداز عادی…………………………………………………………………………………………….. 21قرض الحسنه پس انداز ویژه ……………………………………………………………………………………………… 21حساب قرض الحسنه جاری ……………………………………………………………………………………………….. 21مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم …………………………… 22حساب جاری دومنظوره ……………………………………………………………………………………………………… 22حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار…………………………………………………………………………………. 23حساب سپردة سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی ………………………………………………………………….. 23حساب سپردة كوتاه مدت ویژه …………………………………………………………………………………………… 23حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت…………………………………………………………………………………. 24سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم …………………………………………………………………………. 24شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ………………………………………………………………. 24انواع تسهیلات بانك رفاه …………………………………………………………………………………………………… 25سایر خدمت بانك رفاه ………………………………………………………………………………………………………. 28انواع واحدهای مربوط به حسابداری ……………………………………………………………………………………. 36حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36انواع حسابرسان………………………………………………………………………………………………………………….. 37وظایف سازمان حسابرسی …………………………………………………………………………………………………. 38حسابداری دولتی………………………………………………………………………………………………………………… 39خصوصیات حسابداری دولتی ……………………………………………………………………………………………… 39اصول كلی حسابداری دولتی ……………………………………………………………………………………………… 40حسابداری بودجه ……………………………………………………………………………………………………………….. 42تهیه و تنظیم بودجه در بانك ……………………………………………………………………………………………… 43مسئول بودجه در بانك ………………………………………………………………………………………………………. 44حسابداری مالی …………………………………………………………………………………………………………………. 44حسابداری مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. 46انواع حسابهای مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………. 50هزینه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 51حسابهای انتظامی ……………………………………………………………………………………………………………… 53تنخواه گردان …………………………………………………………………………………………………………………….. 54سپرده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55  عنوان                                                                                            صفحهحساب بستانكاران ……………………………………………………………………………………………………………… 56حواله (عهدة شعبه ها)…………………………………………………………………………………………………………. 57سرمایه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 58دارائی جاری ……………………………………………………………………………………………………………………… 58دارائی ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58نقطة سر به سر ………………………………………………………………………………………………………………….. 58نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج ………………………………………………………………….. 58برنامه های جاری و در دست اقدام …………………………………………………………………………………….. 61انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……………………………………………………………………………….. 62انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری …………………………………………………………………………………. 72ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ………………………………………………………………………………….. 74ثبت عملیات مربوط به سپرده …………………………………………………………………………………………….. 76بستن حساب سپرده …………………………………………………………………………………………………………… 78كاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ……………………………………………………………………………… 78بستن حسابها در پایان سال ……………………………………………………………………………………………….. 80حسابهای سنواتی ………………………………………………………………………………………………………………. 81فرم های مورد استفاده در حسابداری ………………………………………………………………………………….. 82پیشنهادات و انتقادات …………………………………………………………………………………………………………. 85فرمهاپیوستهاتاریخچة بانكداری در ایران:بانك شاهی ایران:صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانك در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانك تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت كرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یكسال 6% منفعت می‌داد. بانك با این اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول كاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دریافت 20000 لیرة‌ انگلیسی كلیه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنكه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانك شرق را گرفت و این حریف بانك شاهی ایران بود كه مبتكر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت 40000 لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت 70 سال برای كشیدن راه‌آهن، حق انحصاری كلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانك و غیره را بدست آورد. 25 ژوئیه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری كه اساس آن تأسیس بانك شاهی ایران بود به مدت 60 سال تأسیس گردید. یكی از عملیات عمده این بانك حق انحصاری نشر اسكناس بود. این بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسی فعالیت می‌كرد.تاریخچة بانك رفاه كارگران:بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد كه این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهای بازنشستگان و كاركنان كه بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.معرفی بانك رفاه كارگران:بانك رفاه یكی از شش بانك تجاری كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكی اشتغال ورزیده و اینك با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانكی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانك رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست كلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات كالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و كشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانك رفاه با تدوین یك برنامة 5 سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی دولت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی كرده است. این بانك دارای یك شركت كارگزاری در بورس تهران بوده و یكی از بانكهای مهمی است كه عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امكانات لازم از طریق شركت كارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانك رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانك‌های معتبر بین‌المللی یكی از خوشنام‌ترین بانكهای تجاری محسوب می‌گردد كه با بیش از 70 كارگزار منتخب از بانكهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانكی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.بانك رفاه می‌كوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل كرده و نواندیش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانك و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت كند و این لوح گرانقدر را در كارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانك در تحقیق‌های عمرانی كشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا كرده و در جهت شكوفایی اقتصادی كشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و كشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانكی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب در سال 1378 موفق به كسب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.بانك استقراضی ایران:پس واگذاری امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی ایران به رویتر یكی از اتباع دولت روسیه به نام ژاك برلیا پیشنهاد تأسیس بانك استقراضی ایران را داد. در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید كه انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنكه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانك استقراضی ایران گردید.بانك مزبور برخلاف بانك شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ 22 مرداد سال 1301 شمسی این بانك به دولت ایران واگذار شد.چارت سازمانی:هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازمانی مشخصی است كه با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یك تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار سایر كاركنان را به عهده دارد در عین حال كه در انجام امور شعبه فعالیت می‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه كه امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.موقعیت و آدرس بانك:بانك رفاه شعبه سه راه اندیشه واقع در جاده ملارد سه راه اندیشه می‌باشد كه دارای یك رئیس شعبه یك معاون و دو صندوق‌دار و یك تحویل‌دار می‌باشد و سرپرستی بانكرفاه واقع در ابتدای سه‌باندی رجائی‌شهر كرج می‌باشد.تسهیلات ارزی و صادراتی بانك رفاه:بانك رفاه به عنوانی یكی از شش بانك تجاری كشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادركنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذكور به شرح زیر به صادركنندگانی كه به صدور كالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:1-   بخش صادرات1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا1-2-تسهیلات بعد از صدور كالا1-3- اعطای اعتبار به كشورهای خریدار یا خریداران كالاهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی از كشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا:تسهیلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگانی كه جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور كالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.مبلغ تسهیلات:مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانك(حداكثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با خریدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانك(حداكثر تا 90% مبلغ سرمایه‌گذاری)مدت بازپرداخت تسهیلات:تسهیلاتی كه به منظور رفع نیازهای مالی صادركنندگان برای صدور كالا به آنان پرداخت می‌گردد، با توجه به ماهیت كار صادرات كه نیاز چندانی به مدت زمان طولانی ندارد كوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهیلات با توجه به نوع كالاهای صادراتی حداكثر تا یكسال خواهد بود.مدت بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور به تفكیك كالاهای صادراتی به قرار زیر است:محصولات كشاورزی                       9 ماهفروش دستباف و صنایع دستی         9 ماهكالاهای صنعتی مصرفی                 9 ماهكالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای          12 ماهخدمات فنی و مهندسی                  18 ماه(در موارد استثنایی طبق مهلتهای مقرر در قرارداد به تشخیص بانك عمل می‌شود.)به متقاضیانی كه برای اجرای تحقیق‌های تولیدی صادراتی خرید ماشین‌آلات و یا توسعة واحدهای تولیدی خود نیاز به استفاده از تسهیلات بانك داشته باشند، با اعمال شرایط و ضوابطی متناسب با مورد، تسهیلات میان‌مدت( از 1تا3 سال) پرداخت می‌گردد.نرخ تسهیلات:طبق مصوبة شورای پول و اعتبار، نرخ سود پیش‌بینی شده برای بخش صادرات 17% در سال تعیین شده است.وثایق:برای حفظ منافع بانك و حسن‌اجرای قرارداد، یك یا تركیبی از وثایق زیربنا به تشخیص بانك اخذ خواهد شد:1-   غیرمنقول ارزنده شهری و سهل‌البیع2-   پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران3-   سفته معتبر4-   سپردة مدت‌دار (ارزی و ریالی)5-   محل اجرای طرح با بناهای احداث شده و ماشین‌آلات6-   اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌های بانكی تعهد شركتهای بیمه7-   سایر وثایق از قبیل اوراق مشاركت، سهام شركتهای پذیرفته شده در بورسنحوه اعطای تسهیلات:تسهیلات بانك در قالب یكی از عقود اسلامی به متقاضی اعطا خواهد شد.اعمال نظارت بانك:از زمان پرداخت تسهیلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود بنا به تشخیص و مصلحت خود و نحوة استفاده از تسهیلات پرداختی نظارتهای لازم را به عمل آورد.شرایط تعیین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت:1- مشتریان می‌توانند شخصاً در سررسید سپرده‌هایشان به بانك مراجعه و آنرا تمدید نمایند و یا اجازه تمدید آنرا كتباً در ذیل برگ درخواست سپرده به بانك بدهند بانك موظف است در پشت برگ سپرده تاریخ تمدید را قید و تأئید نماید.* تمدید سپرده‌های بلندمدت همانند افتتاح حساب سپرده جدید می‌باشد. بعنوان مثال مشتریانی كه سپرده یكساله افتتاح نموده‌اند برای یكسال تمدید می‌شود و در صورت افتتاح سپرده دوساله هر دو سال یكبار و برای مدت دوسال قابل تمدید می‌باشد.* در صورت تمدید هر یك از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده مذكور بعنوان سپرده جدید تلقی می‌شود.انواع تسهیلات بانك رفاه:1-   تسهلات مضاربه: در چارچوب این نوع عقد بانك به مشتریان سرمایه لازم را اعطاءمی‌نماید تا با آن تجارت نموده و در سود حاصله( به نسبت از قبل تعیین شده) با بانك شریك می‌شوند. حداكثر مجموع دوره یا دوره‌های قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی یكسال و در موارد استثنایی با اخذ مجوز از بانك مركزی تا 6 ماه قابل تأدیه می‌باشد.2- تسهیلات سلف: اعطای این تسهیلات به مشتریان جهت پیش‌ خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آنان صورت می‌گیرد.حداكثر مدت تسهیلات سلف یك دوره تولید می‌باشد مشروط بر اینكه از 1 سال تجاوز ننماید/ منظور از مدت تسهیلات زمانی است كه ازتاریخ انجام معامله تا تاریخ تحویل كلی محصول پیش‌خرید شده به طول می‌انجامد.3- تسهیلات مشاركت مدنی:مشاركت مدنی از جمله تسهیلاتی است كه جهت تأمین منابع پولی مورد نیاز مشتریان در بخش مسكن، خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی و كشاورزی اعطاء گردد.4- تسهیلات جعاله: جعاله یكی دیگر از تسهیلات كوتاه‌مدت بانك می‌باشد كه در قبال انجام امور تعمیرات مسكن، تولید،بازرگانی و خدمات پرداخت می‌شود مدت بازپرداخت جعاله با توجه به نوع آن در هر بخش توسط بانك تعیین می‌گردد.5- تسهیلات فروش اقساطی: تسهیلات فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین بهبهای معلوم. این نوع تسهیلات برای یافتن منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی( خرید ماشین‌آلات و تأسیسات، ابزاركار و وسایل تولید، مواد اولیه و …) مورد استفاده قرار می‌گیرد بطوری كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی از مشتریان دریافت می‌گردد.6- تسهیلات اجاره به شرط تملیك:در این تسهیلات، شرط می‌شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالك گردد. این نوع تسهیلات جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی، و همچنین مسكن قابل استفاده است.7 –تسهیلات وجوه اداره‌شده: وجوه اداره‌شده عبارتست از وجوهی كه از سوی صاحبان وجه ( سازمانها، شركتها، و ….) نزد بانك تودیع می‌شود تا به مصارف معینی كه از سوی صاحبان وجه اعلام می‌گردد، برسد. بانك در مقابل ارائه اینگونه خدمات علاوه بر وصول سود مورد انتظار صاحبان وجه درصدی بعنوان كارمزد از تسهیلات گیرنده دریافت می‌نماید. نرخ سود و مدت این نوع تسهیلات با نظر صاحب وجه تعیین می‌گردد.8- قرض‌الحسنه اعطایی:  ( اعطای قرض‌الحسنه از سوی بانك به جهت كمك مالی در زمینه تأمین هزینه ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، ودیعه مسكن و رفعنیازهای ضروری می‌باشد. قرض‌الحسنه اعطایی فاقد سود بوده و صرفاً كارمزد خدمات برای آن در نظر گرفته شده‌است و مدت آن نیز در بخش‌های مختلف متفاوت است. * نرخ سود و مدت بازپرداخت كلیه تسهیلات توسط بانك و مطابق با مقررات و ضوابط قانونی تعیین می‌شود. كلیه تسهیلات بانك به موجب درخواست كتبی و با توجه به شرایط سنی مشتری مشمول بیمه عمر می‌باشد.سایرخدمات بانك رفاه:1- تلفن‌بانك: تلفن‌بانك رفاه در جهت صرفه‌جویی در وقت، هزینه و نیز ارائه خدمات بصورت مكانیزه طراحی شده‌است. مشتریان می‌توانند با دریافت یك رمز از شعبه و گرفتن شماره تلفن‌بانك شعبه مورد نظر براحتی به اطلاعات زیر دسترسی پیدا كنند:1-   آخرین مانده موجودی حساب2-   وضعیت چك‌های واگذاری عهده سایر بانكها3-   پیگیری وضعیت یك چك4-   ارسال صورت حساب از طریق نمابر5-   اعلام سه گردش آخر6-   امكان تغییر رمز7-   میزان سود واریزی به حساب مشتریان، همراه با اعلام نوع و شماره حساب واریزی،اعلام سود مطالبه شده و ….2- كارت اعتباری ارزی (Business Card) :با كارت اعتباری ارزی بانك رفاه دیگر نیازی به جابجایی پول نقد د رسفرهای خارجی نخواهد بود. این كارت در تمام نقاط جهان و با ارز همان كشور قابل استفاده است. همچنین در برابر سرقت، آتش‌سوزی و مفقودشدن بیمه می‌باشد. با این كارت می‌توان از بیش از 000/400 دستگاه خودپرداز با علامت VISA در تمام نقاط جهان بهره‌مند شد. همچنین می‌توان خدمات خود را با تخفیف ویژه از 5 تا 50 درصد دریافت كرد. با مراجعه به شعبه بانك رفاه و سپرده‌‌گذاری برابر با 120 درصد سقف اعتباری مورد درخواست به یكی از ارزهای رایج می‌توان این كارت را دریافت نمود. گزارش کاراموزی بررسی حسابداری بانك رفاهکاراموزی بررسی حسابداری بانك رفاهکارورزی بررسی حسابداری بانك رفاهدانلود گزارش کارآموزی بررسی حسابداری بانك رفاهبررسی حسابداری بانك رفاهحسابداریبانكرفاه

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 190

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 190 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 190 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل…

 • دوره انواع اتصال تیر به ستون

  دوره انواع اتصال تیر به ستون دریافت دوره انواع اتصال تیر به ستون دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4385 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دوره انواع اتصال تیر به ستون شامل موارد زیر می باشد قیمت…

 • مبانی نظری ناتوانی های یادگیری، آموزش و پرورش استثنایی

  مبانی نظری ناتوانی های یادگیری، آموزش و پرورش استثنایی دریافت مبانی نظری ناتوانی های یادگیری، آموزش و پرورش استثنایی مبانی نظری ناتوانی های یادگیری، آموزش و پرورش استثنایی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 79 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • تحقیق با عنوان علم ژنتیک

  تحقیق با عنوان علم ژنتیک دریافت تحقیق با عنوان علم ژنتیک دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 تحقیق با عنوان علم ژنتیک در فرمت ورد در 10 صفحه قیمت فایل…

 • پاورپوینت کناف در ساختمان

  پاورپوینت کناف در ساختمان دریافت پاورپوینت کناف در ساختمان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 9472 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاورپوینت کناف در ساختمان قیمت فایل فقط 16,500 تومان پاورپوینت کناف در ساختمان دارای 43 اسلاید…

 • پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز

  پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز دریافت پاورپوینت کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 940 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 دانلود پاورپوینت با موضوع کیفیت زندگی کاری در دنیای امروز،…

 • دانلود پاورپوینت تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانكاران شركتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید

  دانلود پاورپوینت تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانكاران شركتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت تاثیر خرید یا عدم خرید لوله توسط پیمانكاران شركتهای آب و فاضلاب روستایی 16 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت…

 • گزارش کارآموزی نقش و توانایی دوره تبلیغاتی شرکت طوس طیف

  گزارش کارآموزی نقش و توانایی دوره تبلیغاتی شرکت طوس طیف دریافت گزارش کارآموزی نقش و توانایی دوره تبلیغاتی شرکت طوس طیف دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 177 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 علائم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت…

 • مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

  مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت دریافت مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 113 فرمت فایل…

 • پاورپوینت در مورد معادن روباز

  پاورپوینت در مورد معادن روباز دریافت پاورپوینت در مورد معادن روباز دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 457 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 دانلود پاورپوینت معادن روباز بررسی معادن روباز پاورپوینت جامع و کامل معادن روباز کاملترین…

 • طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

  طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی دریافت طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 103 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 خلاصه طرحموضوع طرح دستگاه های آبیاری…

 • پاورپوینت علم بیومتریک

  پاورپوینت علم بیومتریک دریافت پاورپوینت علم بیومتریک دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2041 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 بیومتریک چیست؟ بیومتریک اشاره دارد به تکنولوژیی برای اندازه گیری و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص…

 • فایل اتوکد برش معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد برش معماری ساختمان ویلایی کامل قابل ویرایش نام فایل برش مقیاس ۱ به ۱۰۰ فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) دسته بندی معماری بازدید ها 495 فرمت فایل…

 • مقاله صوت و صدا در تاسیسات

  مقاله صوت و صدا در تاسیسات دریافت مقاله صوت و صدا در تاسیسات دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2627 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله صوت و صدا در تاسیسات قیمت فایل فقط 7,700 تومان -1مقدمه…

 • مبانی نظری و پیشینه آموزش كاركنان

  مبانی نظری و پیشینه آموزش كاركنان دریافت مبانی نظری و پیشینه آموزش كاركنان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مبانی نظری و پیشینه آموزش كاركنان قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی گیاه توت فرنگی

  پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی گیاه توت فرنگی دریافت پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی گیاه توت فرنگی فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهمیوه توت فرنگی كه در كشور ما سابقه ای چهل ساله دارد، از معدود میوه هایی…

 • تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد

  تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد دریافت تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 تحقیق با موضوع دستگاه ماهیچه گیر سرد 55صفحه قالب ورد…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان بافت

  شیپ فایل بخشهای شهرستان بافت دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان بافت دانلود نقشه بخشهای شهرستان بافت (واقع در استان کرمان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی

  پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی دریافت پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 169 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 این فایل حاوی مطالعه داروهای مورد استفاده در…

 • کارآموزی كارخانه مینوی خرمدره

  کارآموزی كارخانه مینوی خرمدره دریافت کارآموزی كارخانه مینوی خرمدره دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 «كارخانه صنعتی مینو» ی خرمدره در 85 كیلومتری شهرستان زنجان در زمینی به…

 • گزارش موردی اختلال هویت جنسی

  گزارش موردی اختلال هویت جنسی دریافت گزارش موردی اختلال هویت جنسی گزارش موردی اختلال هویت جنسی دارای 3 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است دسته بندی روانشناسی بازدید ها 55 فرمت فایل pdf حجم فایل 430 کیلو…

 • مقاله آموزشی آمــار جامعه شناسی

  مقاله آموزشی آمــار جامعه شناسی دریافت مقاله آموزشی آمــار جامعه شناسی تردیدی نیست كه هر گونه تحول اساسی در فرهنگ جامعه ابتدا باید از معلمان، مربیان و راهنمایان تعلیماتی آغاز گردد ، زیرا بدون دسترسی به معلمان شایسته و با…

 • پاورپوینت بیماریهای تنفسی، عفونت تنفسی و علائم آن

  پاورپوینت بیماریهای تنفسی، عفونت تنفسی و علائم آن دریافت پاورپوینت بیماریهای تنفسی، عفونت تنفسی و علائم آن دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 دانلود پاورپوینت بیماریهای تنفسی عفونت تنفسی و علائم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی…

 • مقاله فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed

  مقاله فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed دریافت مقاله فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar Cypress Juniper Birch and Ragweedچکیده زمینه گرده محرک مهم…

 • پاورپوینت زنجیره تامین معکوس

  پاورپوینت زنجیره تامین معکوس دریافت پاورپوینت زنجیره تامین معکوس پاورپوینت زنجیره تامین معکوس مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 6 فرمت فایل pptx حجم فایل 4.405 مگا بایت تعداد صفحات فایل 18 8,800…

 • دانلود مدیریت اسلامی

  دانلود مدیریت اسلامی دریافت دانلود مدیریت اسلامی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 دانلود مدیریت اسلامی تحقیق مدیریت اسلامی مقاله مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی قیمت فایل فقط 12,100 تومان فرمت فایل…

 • نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه تحقیق

  نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه تحقیق دریافت نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه تحقیق تم ها و قالب های حرفه ای و مدرن پاورپوینت PowerPointبسیار…

 • ادبیات و معماری

  ادبیات و معماری دریافت ادبیات و معماری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 معماری سنتی ایران دارای مفاهیم و معانی خاص به خود است به گونه ای که اینجانب معتقد می…

 • پلان های اتوکد تیر ریزی یک ساختمان تجاری

  پلان های اتوکد تیر ریزی یک ساختمان تجاری دریافت پلان های اتوکد تیر ریزی یک ساختمان تجاری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 1799 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پلان های اتو کد تیر ریز قیمت فایل…

 • طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی 1500 هکتاری

  طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی 1500 هکتاری دریافت طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی 1500 هکتاری طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی 1500 هکتاری سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه كارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات دسته بندی…

 • سرمایه پنهان من

  سرمایه پنهان من دریافت سرمایه پنهان من دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 249 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 در این مقاله سعی دارم ارتباط معنا دار میان رسانه و سرمایه گذاری را بیان کنم قیمت فایل…

 • دانلود فایل ورد word مقاله بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

  دانلود فایل ورد word مقاله بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دریافت دانلود فایل ورد word مقاله بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دانلود فایل ورد word مقاله بررسی اثرات…

 • پاورپوینت خوانایی

  پاورپوینت خوانایی دریافت پاورپوینت خوانایی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3135 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 خوانایی قیمت فایل فقط 6,600 تومان فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 33 اسلاید میباشد.از جمله مطالب…