گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

دریافت

گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی در 73 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

89
فرمت فایل

doc
حجم فایل

62 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

73

9,900 تومان
گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی در 73 صفحه ورد قابل ویرایش  فصل اولاداره مالی اداریاداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشتركین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تداركاتی و پرسنلی و حقوقی كلیه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعالیت و تداركات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .امور متقاضیان و امور مشتركینبا انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی كه در طرح ایجاد امكانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امكانات فنی ، توسط واحد مذكور جهت كلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تكمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یك با رعایت حق تقدیم فرم سیمك شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشتركین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشتركین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .پس از دایری هر تلفن كلیه تغییرها و درخواستهای مشتركین در واحد امور مشتركین صورت می‌پذیرد كه اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .1-تغییر نام فیش بكلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالك در صوتیكه خریدار ملك ، خریدار فیش مذكور باشد و یا اینكه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .واحد آبونمانپس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترك ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می‌گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ،‌آدرس ، شماره كنتور ، تاریخ دائری را به مركز كامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب كاركرد اقدام شود . صورت حساب كاركرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می‌گردد ،  كنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیكل دو ماهه انجام و به مركز كامپیوتر ارسال می‌كردد تا با توجه به كنتر قبلی كاركرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه كاركرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال می‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتی به اداره پست جهت توضیع ارسال  گردد.قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعویض به اداره پست جهت توضیع تحویل پاسخگویان آبونمان داده می‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشتركین مقرض به كاركرد و هزینة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشكالی از قبیل اشتباه پانچیست در پانچ اطلاعات كنتور و غیره بود رفع و اصلاح نمایند .پس از پرداخت مبالغ كاركرد تلفن‌ها طی قبوض صادره توسط مشتركین به بانك ، هر روزه وصولیهای قبوض تحویل كاركنان حسابدار این واحد می‌گردد تا با حسابرسی‌های خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مركز كامپیوتر دسته بندی و ارسال نمایند . مشتركینی  كه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام ننمایند توسط مركز كامپیوتر لیستی تهیه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌های بدهكار داده می‌شود كه این واحد پس از بررسی تلفن‌ها به مركز مربوطه جهت اجرا ارسال می‌دارد و پس از مراجعه مشتركین بدهكار جهت پرداخت بدهیها پس از وصول بدهی نسبت به وصل مجدد تلفن‌های مذكور اقدام می‌نمایند .چنانچه مشتركی بخواهد تلفن خود را از محلی به محل دیگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذكور می‌بایستی تغییر نماید از طریق امور مشتركین فرم تغییر مكان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحیه آدرس به این واحد ارسال می‌گردد تا این واحد مقدمات كار و تغییر آدرس در قبوض را برای انجام به مركز كامپیوتر انجام دهد.چنانچه مشتركی نسبت به كاركرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصی برای تلفن مذكور تهیه و به مركز تلفن مربوطه ارسال می‌گردد تا نسبت به كنترل كنتور تلفن مذكور اقدام نمایند و نتیجه سالم و یا معیوب بودن كنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتیجه به مشترك معترض اعلام شود .با توجه به استفاده از تكنولوژی و تعدیل نیروی انسانی در این واحد نكاتی چند ضروری بنظر می‌رسد چون روزبروز كامپیوتر در زندگی انسان‌ها تاثیر بسزائی را به جا می‌گذارد و مردم با تكیه بر سرعت و افزایش حجم كارها و تعدد وظایف خود بیشتر به این ماشین روی می‌آورند لذا باعث گردیده كه امروزه ادارات ، شركتها و مؤسسات دولتی به جای نیروی كار انسانی رو به كامپیوتر نموده تا جائیكه امكان دارد از آن برای انجام فعالیت‌های خود كمال استفاده را بنمایند این قائده برای شركت مخابرات نیز مستثناء نبوده و باعث تعدیل نیروی انسانی در این شركت هم گردیده كه دارای فوائد و مضراتی بوده كه مختصرا توضیح داده می‌شود .فوائد و مضرات استفاده از كامپیوتر در آبونمان :از فوائد این طرح افزایش سرعت كار و كارائی فعالیت‌ها و سرعت گردش كار ،‌ارائه سریع لیست‌های مورد نیاز ، ارائه آمارهای لازم و ضروری جهت مدیران به منظور دستیابی به اهداف شركت و همچنین استفاده از كامپیوتر باعث گردیده تا كاركنان با این تكنیك نوین آشنا و ایجاد تخصص جدیدی در بین كاركنان با دادن آموزشهای لازم گردد .از جهاتی سیستم‌های كامپیوتری باعث كاهش هزینه‌های پرسنلی به خاطر تعدیل نیروی انسانی بوده در حالیكه در كوتاه مدت شركت متحمل هزینه‌های سنگینی جهت خرید كامپوترهای مورد نیاز و آموزش پرسنل گردیده است ولی دراز مدت مقرون بصرفه می‌باشد . ولی از طرفی با بكار گیری سیستم‌های كامپیوتری انجام بسیاری از كاهایی كه تا قبل از بكار گیری توسط نیروی انسانی مذكور به بیكاری جامعه افزوده شده و عدة بسیاری برای امرار معاش خود با مشكل مواجه می‌گردند كه جذب اینگونه افراد مستلزم ایجاد مشاغل جدیدی و سرمایه گذاری زیادی در كل كشور می‌گردد كه این امر اجتناب نا پذیر است و تا حصول نتیجه بایستی سیاستی اعمال گردد كه این مشكل به نحوی كه كمترین صدمه را داشته باشد حل گردد .یكی دیگر از مضرات آن این است كه چنانچه اشكالی در ارسال اطلاعات به مركز اطلاعات پیش آید می‌بایست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سیكل ) صبر نمود تا بتوان اشكال را بر طرف نمود در صورتیكه در سیستم دستی قبل از كامپیوتری شدن این كار به راحتی در همان روز انجام می‌گرفت و راحت‌تر اشكالات بر طرف گردید .چون نرخهای آمونمان تلفن‌های خود كار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداری ،‌ در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهای 68و70و72 تغییری نكرده است فقط به كل تغییرات در آمد هر یك اشاره می‌شود .چارت سازمانیمخابرات دكتر حسابی یكی از ادارات تابعه كل مخابرات استان تهران است كه بصورت معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – شهرستان كرج ،‌اداره می‌گردد كه سه اداره مالی اداری ، اداره نگهداری بهره‌برداری ارتباطات شهری ، اداره نگهداری بهره‌برداری ارتباطات راه دور و مراكز واحد‌های مخابرات تابعه را تحت نظارت و سرپرستی خود دارد . ( شكل 5 )1-ساختار تشكیلاتی اداره شامل سه قسمت به شرح زیر می‌باشد ( شكل 6 ) .الف:بخش حسابداری و آبونمان كه كلیه عملیات مالی و كنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به عهده‌دارد .ب:بخش خدمات عمومی‌كه كلیه عملیاتی اداری و دفتری و خدماتی ، تداركاتی را به عهده‌دارد .كه شرح مفصل فعالیت بندهای الف و پ در فصل «4» ارائه خواهد شد .2-ساختار تشكیلاتی اداره نگهداری بهره‌برداری ارتبطات شهری به شرح زیر می‌باشد ( شكل 7 )الف:مراكز تلفن شهری كه وظیفه نگهداری و بهره‌برداری سوئیچ شهری و تأمین ارتباط مشتركین را به عهده‌دارد .ب:اطلاعات تلفن 118 كه وظیفه دادن اطلاعات در خصوص شماره مشتركین اعم از خصوصی و دولتی به درخواست كنندگان را به عهده‌دارد .ج:نگهداری و پشتیبانی فنی نیرو كه وظیفه نگهداری و تأمین نیرو مورد نیاز مراكز فنی ، سیستم‌های مخابرتی را به عهده‌دارد .ح:پشتیبانی فنی شبكه كابل و هوایی وظیفه پشتیبانی و تهیه و تداركات لوازم مورد نیاز شبكه‌های كابل و هوایی مراكز تلفنی را به عهده‌دارد .خ:واگذاری خطوط كه وظیفه بررسی و واگذاری خطوط تبفنی را جهت برقراری تلفن متقاضیان و مشتركین به عهده‌دارد .د:پشتیبانی فنی مراكز الكترونیك كه وظیفه پشتیبانی و تهیة‌ لوازم و قطعات مورد نیاز مراكز را به عهده‌دارد .ذ:كنترل و نظارت بر تلفن‌های همگانی .3-ساختار تشكیلاتی اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات بین شهری به شرح زیر می‌باشد . ( شكل 8 )الف:مركز نگهداری سوئیچ راه دور كه وظیفه تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین‌الملل مشتركین تلفن خودكار را به عهده‌دارد .ب:تلفن راه دور كه وظیفة تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین‌الملل متقاضیان فاقد تلفن در شهرها و روستا‌ها را به عهده‌دارد .پ:واحد تلگراف كه وظیفه مخابره و ارسال تلگراف متقاضیان را به اقصی نقاط دنیا به عهده‌دارد .ح:واحد خطوط راه دور كه وظیفه كه وظیفه نگهداری خطوط بین شهری را به عهده‌دارد .خ:كنترل و نظارت بر واحدهای مخابراتی كه وظیفة كنترل و نظارت و تأمین ارتباط واحدهای مخابراتی در محدوده حوزة مربوطه را به عهده‌دارد .كه شرح مفصل فعالیت بندیهای الف ، ب و خ در فصل «6» ارائه خواهد شد .از آنجائیكه تعیین چارت سازمانی هر اداره ای توسط امور تشكیلات و بهبود روش‌های شركت مخابرات ایران در تهران بر اساس اگوهایی كه در اختیار دارند صورت می‌گیرد نمی‌تواند در برگیرنده همه نیازهای سازمانی باشد .به عنوان مثال : تعداد نفراتی كه جهت واحد نگهداری و نوسازی خطوط در نظر گرفته می‌شود بر اساس میزان كیلومتر خطوطی است كه بایستی نگهداری و نوسازی شود . در صورتیكه جهت تعیین تعداد نفرات با باكس سازمانی واحد مذكور در هر شهرستانی بایستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و مسیرهای خطوطی كه بایستی نگهداری شوند تعیین گردد .قوانین عمومی‌مدیریتهمة مدیران در هر سطحی از سازمان باید تعریف كاملی از مسئولیت‌های خد داشته و بطور سیستماتیك مسئول و پاسخگوئی عملكرد خود بحساب آیند . اطلاعات آماری تهیه شده توسط سیستم اطلاعاتی مدیریت در هر جا كه ممكن باشد باید برای تعیین اهداف كمی‌متغیرهای كلیدی مورد استفاده مدیران تا زیر اولین ردة سطح سوپروایزری قرار می‌گیرد . باید رسماً از مدیران خواسته شود كه در آخر هر سال پاسخگوئی عملكرد خود در قبال این اهداف باشند . در صورت وجود كمبودهایی نسبت به این اهداف ، مدیر مربوطه باید وادار شود كه دلایل را تجزیه و تحلیل كرده و با كمك و پشتیبانی متخصصین ادارات مركزی این كمبودها را بر طرف سازد . برای خرابی‌های دائمی‌باید فكری شود و برای كمبودها و نقایص دائمی‌ باید تنبیه‌هایی در نظر گرفته شود هم چنانكه برای عملكردهای بالاتر از حد تعیین شده می‌باید پاداش‌هایی منظور گردد .به عنوان یك مثال واقعی ، تأسیسات خارج از مراكز ( یعنی كابلها ، خطوط هوایی و غیره كه مراكز را به مشتركین متصل می‌سازند ) در بسیاری از شهرها ، قدیمی‌و یا معیوب می‌باشند . از هر مدیری كه مسئول نگهداری و تعمیر چنین تأسیساتی می‌باشد باید خواسته شود كه در پایان هر سال در خصوص فركانسی كه در ناحیه مربوط به وی ، خرابی خطوط را باعی شده و سرعت عملی كه موجب برگرداندن سرویس به حالت اولیه گردیده گزارش دهد . متخصصان اداره مركزی باید روشهائی را برای شناسائی علل زیر ابداع ن مایند : نصب و اتصال اولیة كابلها بصورت بد و نامطلوب ، خرابی ناشی از عمر تأسیسات ، خرابیهای فیزیكی ناشی از كارهای ساختمانی مقاطعه كاران و غیره . شبكه كابل و هواییبرای اتصال مشتركین تلفنی با مراكز سوئیچ از شبكه كابل و هوایی استفاده می‌شود شبكه كابل كه قسمت اعظم هزینه‌های مخابرات را تشكیل می‌دهد در سطح شهرها تمام كوچه‌ها و خیابانها را به مراكز تلفن متصل می‌نماید كه اصطلاحاً از دو قسمت كابلهای مركزی و آبونه تشكیل می‌گردد كابلهای مركزی معمولاً كارفرما كه با توجه به ظرفیت انها و نیاز هر محله نصب می‌گردد را به مراكز متصل می‌نمایند و معمولاً بصورت كانالی كشیده می‌شود و كابلهای آبونه كابلهایی هستند كه صندوق‌های كافو هر محله را به انشعابات مختلف تقسیم می‌نمایند یعنی به صورت پست‌های ده ززوجی بر روی دیوار كوی و برزن نصب می‌گردد كه معمولاً اینگونه كابلها بصورت خاكی كشیده میی شود و ارتباط مشتركین تلفنی از طریق همین پست‌ها بوسیله سیمها و كابلهای كم زوج هوایی به داخل منازل و مكانهای مورد نظر مشتركین كشیده می‌شود .شركت مخابرات قبل از كابل كشی در سطح خیابانها و كوچه‌های هر شهر از شهرداری‌ها و سازمانهای زیربط جهت تایین حریم و امكانات موجود در زیر زمین استعلام می‌نماید كه هم كابلكشی بصورت استاندارد كشیده شود و به آسانی در حریم اجرای طرحها و تأسیسات دیگر قرار نگیرد و هم از امكانات موجود سازمانهای دیگر در زیر زمین و مسیر كابلكش متصل گردد تا در هنگام اجرای طرح به آنها صدمه وارد نگردد ولی متاستفانه طرحهای اجرایی شهرداریها و … در كوتاه مدت تغییر می‌نماید ومدام دستخوش تغییرات است و از ثبات نسبی نیز برخوردار نمی‌بادش و پس از كابلكشی طرحهای مختلف ، تعویض كوچه‌ها و خیابانها انجام می‌شود و امكانات موجود در زیر زمین از دسترس خارج می‌شود و در صورت وجود خرابی جهت رفع آن با مشكلات عدیده ای مواجه می‌گردد كه این امر موجب وارد شدن خساراتی سنگین به شبكه كابل و تأسیسات مخابرات می‌گردد و یا بر اثر تغییرات قسمتی از آنها از رده خارج و یا بصورت مقطعی تغییر و یا تفویض می‌گردد كه از حالت استاندارد خارج گشته و موجب تقلیل عمر شبكه می‌شود و مانند لباسیكه وصله دار شده است هیچگاه بهای اولیه و كیفیت مطلوب خود را نخواهد داشت لذا مخابرات بایستی علاوه بر هزینه سنگین احداث شبكه مخابراتی ، امكانات وسیعتری را برای نگهداری از آن بسیج نماید .ضمناً جهت برآورد اینگونه خسارتها به عنوان نمونه به لحاظ اینكه مشخص نمی‌باشد كه در كابلی كه وسط خیابان قرار گرفته چند بار ممكن است خرابی حادث شود و یا اینكه زمان بروز خرابی چه موقع می‌باشد نمی‌توان برآورد دقیقی و یا درستی از برآورد خسارتها داشت و یا اینكه اگر حدسی هم در مورد تخمین میزان خسارتها زده شود قابل اعتماد نمی‌باشد و یاا اینكه برآورد هزینه تعویض كل كابل كه از دسترس خارج شده است را در نظر بگیریم این برآورد نیز قابل اعتماد نمی‌باشد چراكه كابلهای فوق پس از بروز اولین خرابی به كلی تعویض می‌گردند و سعی در رفع خرابی و استفادة حداكثر از امكانات موجود می‌باشد مگر اینكه هزینه‌رفع خرابی بیش از هزینه تعویض كابل گردد كه این نیز قابل پیش بینی نمی‌باشد .لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد كه توسعه تلفن متناسب با نیازها و هماهنگ و همرا با سایر خدمات و اطلاع از وضعیت مسیرها و تغییرات و عقب نشینی و حتی المقدور طرحهای درازمدت در شبكه كابل اجراء گردد و از انجام كارهای دوباره و چند باره كه باعث افزایش كمیت و كاهش كیفیت می‌گردد و جلوگیری بعمل آید .در اغلب مراكز تلفن شهری منجمله مركز تلفن كرج از كابلهای قدیمی‌كه از بدو تأسیس مركز كشیده شده كماكان استفاده می‌شود و عملیات بازسازی و نوسازی روی آن انجام نگرفته به عنوان مثال كابلهائیكه حدوداً بیست و پنج سال پیش از نوع سربی و كاغذی كشیده شده و اكنون از رده خارج شده استفاده می‌شود و هیچگونه پیش بینی جهت تعویض و جایگزین آنها بعمل نیامده و اگر اینگونه كابلها به هر دلیلی دارای نقص و خرابی گردد امكان نگهداری از آنها ممكن مخواهد بود و چون در جوار آنها توسعة شبكة كابل صورت نگرفته زمان بسیار زیادی طول خواهد كشید تا مجدداً رفع عیب و راه اندازی گردد در این صورت خسارت زیادی متوجه شركت مخابرات و ایجاد نارضایتی در مشتركین تلفنی ایجاد خواهد شد لذا ایجاب می‌نماید كه خیلی سریعتر نسبت به تأمین متریال مورد نیاز و تعویض تدریجی آنها اقدام گردد . یك رشته كابل باستی از نظر پیوستگی خطها كاملاً سالم باشد یعنی پارگی نداشته باشد . مقاومت عایقی كابل برای یك كیلومتر باید حدود 5000 مگا اهم باشد كه هر چه فاصله زیادتر شود مقدار مقاومت كم می‌شود . مقاومت رفع و برگشت خط باید طبق استاندارد برای سیم 04 در هر كیلومتر 284 اهم و برای سیم 06 در هر كیلومتر 128 اهم درهر كیلومتر 56 اهم باشد . و تضعیف فركانس برای سیم 04 در هر كیلومتر 84/1 دسی بل و برای سیم 06 در هر كیلومتر 20/1 دسی بل و برای سیم 09 در هر كیلومتر 86/0 دسی بل باشد . در ضمن باید تعادل بین مقاومت خط وجود داشته باشد یعنی اگر مقاومت رفت و برگشت یك زوج سیم 284 اهم است مقاومت یك رشتة آن باید 142 یا حدود دو درصد اختلاف داشته باشد .پیوستگی شیلد كابل بایستی برقرار باشد یعنی نوار آلومینیوم روپوش كابل در سرتاسر كابل بهم متصل باشد .بطور كلی در هر كابل تا دو درصد خرابی قابل قبولی است چنانچه خرابی اعم از اتصال و یا پارگی بیشتر از 2% باشد آن كابل معیوب محسوب می‌گردد و بایستی نسبت به رفع خرابی آن اقدام نمود .لذا با توجه به حجم زیاد كابلهای سطح شهرستان كرج و در نتیجه حجم گستردة اطلاعات خرابی‌ها اطلاعات مربوط به خرابی یكی از كافوهای مركز تلفن كرج به عنوان نمونه  ارائه می‌گردد .توسعه شبكه كابل هیچ گاه با نیاز واقعی شهرها همراه نبوده و اقلب طراحی شبكه با نقطه گذاری محلهای وجود تقاضا و به نسبت آن همراه بوده است كه در سالهای اخیر این مشكل صد چندان گردیده است به عنوان مثال چون احداث ساختمانهای مراكز تلفنی از محل خودیاری مردمی‌بوده است شركت مخابرات به اعضای مخابرات هیئت امناء‌ها كه مسئولیت احداث ساختمانهای مذكور را به عهده گرفته اند اجازة قبول تعداد معدودی و دیعه و فروش فیش را داده اند تا از محل اخذ خودیاری از متقاضیان نسبت به ساخت مركز تلفن اقدام نمایند . و بدون در نظر گرفتن اینكه مركز ساخته شده دارای ظرفیت اسمی‌می‌باشد نسبت به فیش فروخته شدة شبكة كابل آن طراحی و اجرا می‌شود كه با صرف امكانات و پرداخت هزینه اسفالت به شهرداری و هزینه حفاری و خاكبرداری و خاكریزی و ضرر و زیان به شهروندان در اندك مدتی امكان واگذاری ظرفیت رسمی‌مركز برروی شبكة كابل وجود نخواهد داشت و مجدداً نیاز است كه همة كارها تكرار گردد كه اینبار علاوه بر عملیات و هزینه‌های مذكور موجب فرسایش شبكة كابل قبلی نیز می‌گردد و به لحاظ آسیبهایی كه می‌بیند از حالت استاندارد خارج گشته و كیفیت مطلوب خود را از دست می‌دهد .لذا باید سعی شود كه توسعه شبكه همگام با بافت و نیاز شهرها باشد و با توجه به ظرفیت اسمی‌مركز و با فروش فیش تلفن توسعه شبكه كابل به طور كامل انجام شود تا هم از حفاری‌های بی مورد جلوگیری به عمل آید و در هزینه‌ها صرفه جویی گردد و در نتیجه به تأسیسات موجود كلیة سازمانها در زیر زمین آسیب وارد نگردد و موجب آسایش و رضایت شهروندان فراهم گردد . باید ترتیبی اتخاذ گردد تا فروش فیش با نیازها هماهنگی داشته باشد و با وضع قوانین و دستورالعمل‌ها از جابجایی تلفن‌هایی كه ممكن است موجب به هدر رفتن امكانات گردد ممانعت به عمل و حتی الامكان تلفن‌ها بعد از دائری برای مدتی در محل اولیه وصل باشد و یا اگر نیاز به تغییر مكان و جابجایی باشد به گونه ای باشد كه موجب آن نشود تا در محلهایی كه هزینه‌های زیادی جهت توسعه شبكة كابل آن بكار رفته به كلی از ارتباط خالی شود چرا كه كابلی كه فاقد بار باشد و فعال نباشد قابل نگهدارزی نمی‌باشد و بعد از مدتی فرسوده و از بین می‌رود به عنوان مثال در شهر كرج منماطقی وجود دارد كه از زمان طراحی فیش زیادی در آن مناطق فروخته شده و بعد از وصل تلفن‌ها به لحاظ عدم تمكن مالی مردم كلیة تلفن‌های آن خرید و فروش و تغییر مكان یافته و كابل آن منطقه به طور كامل تخلیه گردیده است . در اینگونه محل‌ها در صورت انجام عملیات ساختمانی ، برق زدگی ، حفاری‌های سازمانهای مختلف و … امكان وارد شدن خسارت به شبكة كابل وجود دارد و چون روی كابل ، تلفن كاركن وجود ندارد خرابی مذكور مشخص نمی‌گردد و بعد از مدتی آب به داخل كابل نفوذ كرده و موجب اكسیده شدن و از بین رفتن كابل می‌گردد و ضمن از دست دادنه كیفیت از عمر مفید آن نیز كاسته خواهد شد . گزارش کاراموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابیکاراموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابیکارورزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابیدانلود گزارش کارآموزی در بخش اداری مالی مخابرات دكتربخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابیحسابیبخش اداری مالیمخابراتدكتر حسابی

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دنا

  نقشه کاربری اراضی شهرستان دنا دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان دنا شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دنا (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی…

 • دانلود اسکریپت زیبای تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب

  دانلود اسکریپت زیبای تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب دریافت دانلود اسکریپت زیبای تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب دانلود اسکریپت تبادل لینک رایگاندانلود سایت تبادل لینک اتوماتیک راه اندازی سایت تبادل لینک هوشمنددانلود…

 • دانلود تحقیق وقوع جنگ و بمباران هوایی و موشكی

  دانلود تحقیق وقوع جنگ و بمباران هوایی و موشكی دریافت دانلود تحقیق وقوع جنگ و بمباران هوایی و موشكی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 وقوع جنگ و بمباران هوایی…

 • جزوه ساخت مخازن سقف ثابت

  جزوه ساخت مخازن سقف ثابت دریافت جزوه ساخت مخازن سقف ثابت دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2386 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 جزوه کارربردی ساخت مخازن سقف ثابت شامل مباحث زیر می باشد…

 • فشارخون بالا عارضه ای كه باید از آن ترسید

  فشارخون بالا عارضه ای كه باید از آن ترسید دریافت فشارخون بالا عارضه ای كه باید از آن ترسید دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 فشارخون بالا عارضه ای كه باید…

 • مبانی نظری خستگی روانی ناشی از کار معلمان، فرسودگی شغلی

  مبانی نظری خستگی روانی ناشی از کار معلمان، فرسودگی شغلی دریافت مبانی نظری خستگی روانی ناشی از کار معلمان، فرسودگی شغلی مبانی نظری خستگی روانی ناشی از کار معلمان، فرسودگی شغلی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 72 فرمت فایل…

 • كارآموزی شرکت بیمه توسعه

  كارآموزی شرکت بیمه توسعه دریافت كارآموزی شرکت بیمه توسعه كارآموزی شرکت بیمه توسعه دسته بندی کارآموزی بازدید ها 127 فرمت فایل doc حجم فایل 2.889 مگا بایت تعداد صفحات فایل 51 14,300 تومان فهرست مطالب :   معرفی مکان کارآموزی…

 • پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

  پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دریافت پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1479 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 سیستم اطلاعات جغرافیاییتاریخچه ایجاد جی آی استعاریف جی‌آی‌اس عناصراصلی تشکیل دهنده سیستم‌های…

 • پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن

  پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن دریافت پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 4091 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 این پاورپوینت در مورد جوشكاری و تجهیزات آن در 40 اسلاید کامل می باشد…

 • پاورپوینت کوره های خورشیدی

  پاورپوینت کوره های خورشیدی دریافت پاورپوینت کوره های خورشیدی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 550 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 کوره های خورشیدی قیمت فایل فقط 8,800 تومان شامل 25 اسلاید با طراحی و بکگراند زیبا…

 • پرسشنامه تاثیر اقتصاد بر کیفیت زندگی

  پرسشنامه تاثیر اقتصاد بر کیفیت زندگی دریافت پرسشنامه تاثیر اقتصاد بر کیفیت زندگی پرسشنامه تاثیر اقتصاد بر کیفیت زندگی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 138 فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 8,800 تومان…

 • تحقیق هنر در ایران

  تحقیق هنر در ایران دریافت تحقیق هنر در ایران تحقیق هنر در ایران دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 139 فرمت فایل doc حجم فایل 1.354 مگا بایت تعداد صفحات فایل 17 18,700 تومان فهرست مطالب : عنوان :                                                                                صفحه…

 • بررسی و تحقیق درمورد چگونگی پرورش ماهی

  بررسی و تحقیق درمورد چگونگی پرورش ماهی دریافت بررسی و تحقیق درمورد چگونگی پرورش ماهی دسته: شیلات بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 رشد ماهیان و عواملی كه روند رشد تحت تأثیر آنهاست…

 • دانلود تحقیق سدها واثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان 52 ص

  دانلود تحقیق سدها واثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان 52 ص دریافت دانلود تحقیق سدها واثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان 52 ص دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد…

 • تحقیق کارآفرینی بررسی اهمیت کارآفرینان

  تحقیق کارآفرینی بررسی اهمیت کارآفرینان دریافت تحقیق کارآفرینی بررسی اهمیت کارآفرینان تحقیق کارآفرینی اهمیت کارآفرینان در 50 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 16 فرمت فایل doc حجم فایل 1.048 مگا بایت تعداد…

 • تحقیق کارآفرینی معدن سنگ مرمریت

  تحقیق کارآفرینی معدن سنگ مرمریت دریافت تحقیق کارآفرینی معدن سنگ مرمریت تحقیق کارآفرینی معدن سنگ مرمریت در 33 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 17 فرمت فایل doc حجم فایل 423 کیلو…

 • دانلود تحقیق بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

  دانلود تحقیق بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دریافت دانلود تحقیق بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24…

 • دانلود راهنمای نرم افزار CLEMEX Vision Lite™ 3.5

  دانلود راهنمای نرم افزار CLEMEX Vision Lite™ 3.5 دریافت دانلود راهنمای نرم افزار CLEMEX Vision Lite™ 3.5 دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 4905 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 181 این محصول دانلود راهنمای نرم افزار…

 • پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)

  پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) دریافت پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 209 دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت - ویدمن

  پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت - ویدمن دریافت پاورپوینت گزارش یک مورد سندرم بک ویت - ویدمن دسته: ژنتیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 384 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 گزارش یک مورد سندرم بک ویت…

 • فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی 2 طبقه با کد ارتفاعی کامل با سقف شیروانی قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی 2 طبقه با کد ارتفاعی کامل با سقف شیروانی قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی 2 طبقه با کد ارتفاعی کامل با سقف شیروانی قابل ویرایش نام فایل برش فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷…

 • بررسی رفتار بیرون كشیدن نخ

  بررسی رفتار بیرون كشیدن نخ دریافت بررسی رفتار بیرون كشیدن نخ دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2295 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در انتخاب ، افراد والد ( به منظور تكثیر برای نسل آینده ) انتخاب…

 • مقاله تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه

  مقاله تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه دریافت مقاله تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه این مقاله، مدلی…

 • دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی

  دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی دریافت دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی…

 • بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

  بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش دریافت بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 138 فرمت فایل docx حجم فایل 42 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 59 12,100 تومان…

 • گزارش کارآموزی شرکت صنعتی و ماشین آلات معدنی آستو

  گزارش کارآموزی شرکت صنعتی و ماشین آلات معدنی آستو دریافت گزارش کارآموزی شرکت صنعتی و ماشین آلات معدنی آستو دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 748 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 شركت ماشین سازی و سازه های…

 • نقش بازی درتربیت کودک 12 ص + 19 اسلاید

  نقش بازی درتربیت کودک 12 ص + 19 اسلاید دریافت نقش بازی درتربیت کودک 12 ص + 19 اسلاید دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 417 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 نقش بازی درتربیت…

 • پاورپوینت متحرک UPS درصنعت برق با نابترین وزیباترین گرافیک

  پاورپوینت متحرک UPS درصنعت برق با نابترین وزیباترین گرافیک دریافت پاورپوینت متحرک UPS درصنعت برق با نابترین وزیباترین گرافیک این مجموعه درباره یکی از پرکاربردترین سیستم های صنعت برق یعنی UPS میباشد دوستان عزیز این مقاله به صورت پاورپوینت متحرک…

 • درباره مارکسیسم و آزادی

  درباره مارکسیسم و آزادی دریافت درباره مارکسیسم و آزادی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اندیشه در سالروز مرگ کارل مارکس ، حسن مرتضوی مترجم کتاب «مارکسیسم و آزادی» درباره…

 • تحقیق روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات

  تحقیق روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات دریافت تحقیق روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات مقدمه این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد در این مقاله كلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و…

 • در جستجوی معماری بومی

  در جستجوی معماری بومی دریافت در جستجوی معماری بومی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماریشهری که درسرزمینی معین گردهم آمده اندوباهماهنگی هایی درزمینه ی شکل…

 • مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن

  مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن دریافت مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf…

 • دانلود پاورپوینت معماری رنسانس

  دانلود پاورپوینت معماری رنسانس دریافت دانلود پاورپوینت معماری رنسانس این پاورپوینت در 55 اسلاید می باشد خلاصه فایل بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 190 فرمت فایل pptx حجم فایل 5.441 مگا بایت…

 • نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر)

  نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر) دریافت نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر) دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 581 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 دانلود 640 نمونه سوال لوله…

 • خلاصه کتاب ایین سخنرانی

  خلاصه کتاب ایین سخنرانی دریافت خلاصه کتاب ایین سخنرانی دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1294 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 خلاصه کتاب ایین سخنرانی قیمت فایل فقط 7,700 تومان خلاصه (کتاب ایین سخنرانی…