گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری

گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری

دریافت

گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری در 80 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

106
فرمت فایل

doc
حجم فایل

290 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

80

9,900 تومان
گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری در 80 صفحه ورد قابل ویرایش   تاریخچه شهرداری:  هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهر نشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه انجمن شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند . البته مطابق این قانون رای داشته اند. چون قرن از نخست وزیری مصدق، اصلاح قانون شهرداری ها در مجلس سنا مطرح بود قرار نشد همین طرح مورد بررسی قرار گیرد براساس آن قانون شهرداری تنظیم شود این قانون پس از طرح در مجلس و تصویب آن در تاریخ یازدهم آبان ماه 1331 به تایید گسترده مصدق رسید. قانون شهرداری ها در 90 ماده تنظیم در قیاس با قانون 1328 اختیارات اعضای انجمن های شهری در این قانون بیشتر شد. انجمن شهرها و یا به قید امروزی شورای شهر از زمان کروینی اولین قانون برای آن یعنی 1287 تا 1384 تحولات متعددی را پشت سر گذاشت توانست چون هدف از تشکیل انجمن های شهر  یا شورای شهر افزایش مشارکت شهروندان و اداره بهتر و کیفی شهر بوده، بنابراین جای یک سوال باقی است، با توجه به این فاصله زمانی طی تاریخ تدوین شهرداری ها و شوراها آیا هدف های این قانون در زمینه تشکیل شوراها شهروندان محقق شده یا نه آنچه در پی می آید بررسی قانون شهرداری ها و انجمن های شهری شوراهای شهر از این منظر است.طی این نوشتار قانون شهرداری ها و شوراهای شهر براساس تقسیم بدی تاریخی دوره های مختلف به ترتیب ذیل مورد برسی قرار می گیرد.1 ) 1385 تا 1304 دوره مشروعیت:با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها  در زمینه هایی مانند بهداشت داشت نمایندگان مجلس او درصد و تدوین قانونی برای اداره  امور شهرها برآمدند . که این عدل به تدوین، اولین قانون شهرداریها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید. این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در این قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدلیه انجام شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رای نداشته اند.انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه بالا اکثریت آرا اتاب می شد و عنوان کلانتر بود که معاون شهردار با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و فاتحان آنها از امتیازات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شوند با وجود آنکه انجمن های بلدیی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دارند ولیکن در عدل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی رو به رو شد. با توجه به شرایط نا مناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالشها و تقابل های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی  بلدیه تحت تاثیر این عوامل قرار گرفت. در درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد کنار این عوامل کمبود بودجه و اعضای انجمن های بلدی در کاهش کارایی آن موثر بود، به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تاثیر گذاری این عوامل به جدی بود که با وجود تلاش های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت را نگرفت چنان که در مورد تهران با گذشت حدود دو سال از تدوین بلدیه اداره بلدیه، ریاست بلدیه خلیل شهری آب رسانی وجود خان اعلم  الدوله ثقفی در سال 1328 قمری 1289 شمسی به تدریج شکل منظم و قانونی به خود گرفت. با وجود اقداماتی که ب عهده بلدیه انجام گرفت ضعف های آشکاری در کار آنها وجود داشت چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خود سری هایی در کار اعضای بلیدیه شد.بنابراین دلایل نمایندگان مجلس مرحدود اصلاح قانون برآمدند. در این راستا در9 رمضان 1329 قمری 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفضال انجمن بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارایی انجمن های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار  تاکودتای 1299 علمی نشد.پس از کودتای 1299 ورودی کار آمدن دولت سیدضیا الدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن  به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی  در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد. و بدین سان تحولات آن تحت تاثیر تحصیلات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس فی نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خود کیفی را برای اداره بلدیه تعیین کرد.2 ) 1304 تا 1320 دوره پهلوی :اول با روی کار آمدن رضا شاه روز در تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد فن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود. و نحوه دریافت عوارض و مالیات ها را برای دولت مشخص و راحت کرده بود با وجود این که مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن های  بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله ای بود و یعنی در مرحله اول مردم تعدادی  از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می کردند.و در مرحله بعد وزارت داخله وزارت کشور از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می کرد.3 ) 1320 تا 1357 دوره پهلوی :دوم با روی کار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال کار شهرداری به همان شکل بالغ تا 1328 ادامه یافت. به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چند تنی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن ها ی شهری ا یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می شد و هدف این بود در عین اینکه انجمن های شهری تشکیل  می داد قدرت دولت هم تثبیت می شود.به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن های شهری و شهرداری داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود. نمونه بارز این قضیه نحوه انتخاب شهردار بود. انجمن سه نفر را به عنوان شهرداری به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می کرد. و وزارت کشور یکی از آنان را به عنوان شهر دار تعیین می کرد. در این قانون نظام دو گانه انتخاب اعضا انجمن های شهری که در دوره رضا شاه مرسوم بود حذف شد و در یک مرحله اعضای انجمن انتخاب می شدند با روی کار آمدن دولتازرم آرا در سال 1329 تغییراتی در نگرش دولت نسبت به شهرداری و انجمن های شهری ایجاد شد. دولت سعی کرد با تدوین، قانون جدیدی برای شهرداری ها انجمن های شهری را براساس اهداف دولت تشکیل دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون انجمن شهری سابق منحل می شدند. و انجمن  های جدیدی با اختیارات وسیعی در حد یک ایالت خود مختار تشکیل می شدند.چنان که مطابق قانون شهرداری های 1329 انجمن های شهری داری اختیارات وسیعی مانند عقد قراردادهای سیاسی، نظامی و بازرگانی و غیره با کشورهای خارجی ، اجازه استخراج معادن جانور طلا و نفت با همکاری شرکت های خارجی و غیره بود.طرح چنین کانونی از سوی  دولت رزم آرا که در زمان وی آزادی های سیاسی در حد محدود می بوده به عنوان یک تضاد و آشکار با ایده های کاری وی به حساب می آید چنان که در هنگام طرح این قانون در مجلس اقلیت اعضای جبهه ملی ایران اعتراضات را نسبت به طرح چنین لایحه ای از سوی دولت کرد. مدل بزرگ دنیا، می خواهند ایران، وطن عزیز ما را با تصویب این ماده به روال خود مختاری تقسیم وبلدر قسمت های مورد احتیاجی را تحریک به عدم اطاعت و خود سری کنند و آنها را به اندازه ای تقویت کنند که به درجه ای برسند که هر  چه می خواهند از آنها استفاده کنند. در سال 1334  مجدّداً قانونی در مورد شهرداری با عنوان «قانون شهرداری 1334» در ماده 95 تدوین شد که با تغییرات محدودی شبیه همان قانون 1331 دوره و کنترل مصدق است. البته در مقایسه با وظایف انجمن شهر دوره دکتر مصدق دیدگاه این دوره نسبت به تشکیل انجمن اقتدار گرایانه است زیرا در قانون 1331 یکی از وظایف انجمن بلدیه اظهار نظر را جمع به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می شده بود ولی در این قانون این مورد حذف شد و مشخص می شود که بیشتر هدف از تدوین این قانون تقویت جایگاه برنامه ریزی های دولت در شهر بوده تا افزایش مشارکت مردمی چون سیر بعدی شکل گیری انجمن شهر بیان گرایی  موضوع انتشار در سال 1345 ا تغییراتی در قانون شهرداری ها تصمیم گرفته شد انجمن های شهری تشکیل شود.براساس این قانون انجمن شهر شهردار را به جای چهار سال به مدت دو سال انتخاب می کرد در مهرماه 1347 انتخابات انجمن های شهری در تهران و شهرستان ها به صورت غیر متمرکز و دو مرحله ای برگزار شد. ابتدا انتخابات 131 شهر بزرگ که بیش از سیزده هزار  نفر جمعیت داشتند برگزار شد و بقیه شهرها به تاریخ دیگری موکول شد. با وجود این که انجمن های شهر تشکیل نشد ولی چون با دیدگاهی تمرکز گرا و از بالا به تشکیل آنها نگاه می شد انجمن شهر در خیلی از تصمیمات تابع دولت مرکزی بود.پیروزی و انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بیشتر از آنکه بحث بر سر تقلید قانون شهرداریها باشد بحث بر سر تدوینی قانونی برای تشکیل شوراها بود که طی آن ساختار شهر داری هم متحول طی شد. یکی از مباحث عمده ای که در اوایل انقلاب مطرح بود تشکیل شورای شهر و شکل گیری نظام شورایی بود.هدف و چگونگی تشکیل شهرداری :شهرداری سازمانی است مردمی که اداره شهرستان ابهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید و در حدود سال 1307 به وجود آمد و هدف اصلی تاسیس آن حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود. ریاست آن را رئیس انجمن بلدیه که در زمان عنوان شهردار کلانتر داشت عهده دار بود. طبق قانون شهرداری در هر  عمل که در طبیعت آن  حداقل به پنج هزار بالغ شهرداری  تاسیس می گردد. که شهردار فعلی آقای حسن کرامتی است و قبلاً آقایان منصور حقانی و شاپور اعلای مقدم.وظایف شهرداری:1 ) ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موجود؛2 ) تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انصار عمومی و مجازی آنها و فاضلاب و تصفیه قنوات مربوطه به شهر تامین آرا و روشنایی به امسال می کند؛3 ) جلوگیری  از سد رو بر و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب؛4 ) تهیه آب مشروب شهرها و تامین و مسائل توزیع وضع مقررات مربوطه به آن و تعیین نرخ آب در شهرها؛5 ) تهیه محلهایی برای تخلیه زباله و تفاله و فضولات ساختمان و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها؛6 ) مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزیابی و فراوانی خواروبار مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛7 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی، موسسات وزارت بهداری در ابکه کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیر از اعراض ساریه؛8 ) جلوگیری از گیرای و واداشتتن گرایان به کار و آموزش و توسعه عمومی و غیره؛9 ) تهیه وسائل درجه امکانات برای تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تفاوتی مانند بنگاه حمایت مادران و نوا خانه.پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیر خوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای با مبارزه با بی سوادی و کودستان و باغ کودکان و امکان آن و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت عالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان ؛10 ) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری وا اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعا وی اشخاص علیه شهرداری؛‌قسمت اول – امور معاملات‌مصوب 1346.4.12 كمیسیون مشترك كشور‌ماده 1 – معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:‌نوع اول – معاملات جزئی كه میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد كرد.‌نوع دوم – معاملات متوسط كه میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و كمتر از پانصد هزار ریال باشد.‌نوع سوم – معاملات عمده كه میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.‌ماده 2 – در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا كسی كه وظیفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مكلف است بهای جنس یا اجرت‌كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت كتبی مقامات زیر اقدام نماید:‌الف – در شهرداریهایی كه درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.ب – در شهرداریهایی كه درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.ج – در شهرداریهایی كه درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس كارپردازی.‌تبصره 1 – ذكر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس یا انجام دهنده كار در ذیل‌سند ضروری است.‌تبصره 2 – شهردار می‌تواند به موجب ابلاغ كتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را كه در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس كارپردازی داده شده است موكول به موافقت كتبی خود نماید و یا اختیار رییس كارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار كند.‌ماده 3 – در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان كالا یا انجام‌دهندگان كار از هر یك جداگانه استعلام كتبی كه‌مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات كامل جنس یا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده كالا یا‌انجام دهنده كار باید حداقل بهاء ممكنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت كمیسیون معاملات مركب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یك نفر‌از رؤسا واحدها یا امضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات كمیسیون به اتفاق آراء و یا با اكثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار یا معاون او یكی از آن دو نفر باشد.‌تبصره – در شهرداریهایی كه درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی كه شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می‌تواند رییس‌كارپردازی یا یكی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت كمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات كمیسیون را موكول به تأیید خود نماید.‌ماده 4 – معاملات عمده باید به طور كلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.‌الف – در صورتی كه میزان معامله كمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.ب – در صورتی كه میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌كشور.ج – در صورتی كه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌كشور و تصویب هیأت دولت.‌تبصره 1 – در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش‌شركت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.‌تبصره 2 – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود كه‌در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.‌در مواردی كه در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی كه هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.‌تبصره 3 – در مورد كالاهای انحصاری دولت و كالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش كالا پس از‌گواهی كمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن كالا یا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء كالا با‌گواهی اداره كل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.‌قسمت دوم – مناقصه‌الف – آگهی مناقصه‌ماده 5 – در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یك هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی كشور و حداقل‌یكی از جراید كثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یكی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:1 – نوع و میزان كالا با كار. مدت انجام كار – محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.2 – دادن سپرده‌ای كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانكی.3 – ذكر این كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.4 – ذكر این كه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.5 – ذكر این كه شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.‌تبصره – مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید كمتر باشد.ب – تشكیل كمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.‌مناقصه یا مزایده‌ماده 6 – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت عالی معاملات شهرداری مركب از شهردار. رییس امور مالی یا‌حسابداری شهرداری. یك نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.‌تبصره – تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اكثریت دو رأی مشروط بر این كه شهردار یكی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.‌ماده 7 – كمیسیون باید در وقت مقرر كه در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت‌نامه مناقصه محدود قید گردیده تشكیل شود و پیشنهادهای رسیده را در‌صورتی كه تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قراردهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره كمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید‌و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن كه تعداد پیشنهادها كمتر از سه فقره باشد كمیسیون پیشنهادها را باز و‌مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد. كمیسیون مكلف است از روز قرائت پیشنهادها حداكثر ظرف یك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد‌استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.‌ماده 8 – هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری كند یا پس از ابلاغ قانونی حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی كه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.تبصره 7 :املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق الثبت معاف بوده و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران جنوب است.لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 أئین نامه مالی شهرداریهاماده واحده – الف – بمنظور تجدید سازمان و جلوگیری از تكرار و تداخل وظایف و حذف هزینه های زائد و ارشاد و راهنمایی و رفع مشكلات و نارسائیهای شرداریها و برقراری ارتباط با اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی شرداریها مواد (82و108) اصلاحی قانون شهرداری لغو و اتحادیه شهرداریهای كشور كه براساس مواد مذمور تأسیس گردیده منحل و كلیه پرسنل و اموال و دارائیهای آن دراختیار وزارت كشور گذارده میشود .ب- بند ب ماده 44 آئین نامه مالی شهرداریها درمورد حسابرسی بشرح زیر اصلاح میگرددب- حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت كشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا كارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند كه دراین صورت شورای شهر و شهرداری مكلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند .مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرانقانون الحاق یك ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346ماده – متن زیر به عنوان ماده (20) مكرر به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346- الحاق می گردد.ماده 20 مكرر – حد نصابهای تعیین شده در بندهای (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آئین نامه متناسب با شرایط اقتصاد كشور و هماهنگ بانصابهای معاملات دولتی بنا به پیشنهاد وزارت كشور و با تصویب هیات وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره – در مورد شهرهای با بیش از یك میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تا سقف پنج درهزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات ، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دیماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبیتصویبنامه راجع به ماده ( 20 ) مكرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریهاهیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت كشور و به استنادماده ( 20 ) مكرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها – مصوب 1380 – تصویب نمود :حد نصاب های مقرر در بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 4 ) و قسمت اخیر ماده ( 16 ) و ماده ( 20 ) آئین نامه مذكور بشرح ذیل افزایش می یابد :1 – در بند ( الف ) ماده ( 4 ) : از دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال به دویست و بیست و سه میلیون ( 000/000/223 ) ریال .2 – در بند ( ب ) ماده ( 4 ) : به ترتیب از دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال به بدویست و بیست و سه میلیون ( 000/000/223 ) ریال و از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال به یك میلیارد و پانصد و چهار میلیون ( 000/000/504/1 ) ریال .3 – در بند ( ج ) ماده ( 4 ) : از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال به یك میلیارد و پانصد و چهار میلیون ( 000/000/504/1 ) ریال 94 – در ماده ( 16 ) : به ترتیب از ششصدهزار ( 000/600 ) ریال به بیست و چهار میلیون ( 000/000/24 ) ریال سالانه واز پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال به دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال ماهانه .5 – در ماده ( 20 ) : از پانصد هزار ( 000/500 ) ریال به بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال . معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارفوظایف امور مالی:- رسیدگی به موجودی انبار و صورتبرداری از کالاهای موجود در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم، اجناس، کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط- نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر سال- صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارائه آن به شهردار جهت صدور دستور مقتضی- نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول و اموال مسروقه و یا از بین رفته و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال طبق دستور العملهای وزارت کشور مستند به ماده 48 آیین نامه مالی شهرداریها- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل- تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلافاصلاح بودجه ، برابر دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مرجع ذیربط- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده ها ی مالی- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود امور جاری- همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملها- شرکت در کمیسیونهای مربوط- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها- انجام تشریفات مناقصه و مزایده- محاسبه در آمدها وممیزی حسابها و نگهداری حساب در آمدها و طبقه بندی در آمدها- ایجاد محلهای در آمد و پیشنهاد به وزارت کشورجهت تصویب- وصول عوارض از اماکن و املاک ، اتومبیلهای سواری، کرایه و بیابانی ، فخاران ، سینما ، پیشه وران، معاملات و غیره- صدور مفاصا حساب جهت تنظیم اسناد معاملاتی- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به شهردار- دریافت درخواستهای خرید که از سوی شهردار ارجاع می گردد- تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به شهرداری- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی و شهرداری- تطبیین کالای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنهاصدور پروانه مالی ساختمان 1- مراجعه متقاضی به شهرداری و ارائه فرم در خواست صدور مجوز ساختمانی و تحویل مدارك مالكیت (یك روز )                                        2- تشكیل پرونده و بازدید از محل وتهیه كروكی محل توسط شهرداری و ارسال پرونده به مدیریت بهسازی (یك روز)                                       3- ارائه ضوابط و مقررات و دستور نقشه توسط مدیریت بهسازی به متقاضی ( یك روز)                                                                               4- تحویل نقشه ها به مدیریت بهسازی توسط متقاضی جهت تایید و انتخاب ناظر (یك روز)                                        گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداریکاراموزی بررسی درآمد شهرداریکارورزی بررسی درآمد شهرداریدانلود گزارش کارآموزی بررسی درآمد شهرداریبررسی درآمد شهرداریدرآمدشهرداری

 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر

  پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر دریافت پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 379 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر در 38 صفحه ورد…

 • انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

  انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی دریافت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی حمل و نقل آزمایشات خون برای آزمایشات انتقادی نحوه گرفتن نمونه نمونه هایی که باید ریجکت شوند جد ا سازی سلولها آماده سازی و نگهداری جهت PT…

 • پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

  پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن دریافت پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری…

 • فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی

  فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی دریافت فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 مقاله ای كه پیش رو دارید ترجمه ای است از…

 • گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

  گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه دریافت گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه دسته بندی کارآموزی بازدید ها 212 فرمت فایل doc حجم فایل 2.43 مگا بایت تعداد صفحات فایل 22…

 • تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

  تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان دریافت تحقیق بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 107 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 139 تحقیق بررسی چگونگی مدیریت…

 • پاورپوینت شرح کامل مراحل ثبت شرکت

  پاورپوینت شرح کامل مراحل ثبت شرکت دریافت پاورپوینت شرح کامل مراحل ثبت شرکت دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 1022 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 پاورپوینت شرح کامل مراحل ثبت شرکت بصورت پاورپوینت قیمت فایل فقط 7,700…

 • بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

  بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی دریافت بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی قیمت فایل فقط 13,200 تومان بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی امروزه لقاح…

 • دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی سیستم‌ های برنامه‌ریزی منابع‌ موسسه‌ (ERP)

  دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی سیستم‌ های برنامه‌ریزی منابع‌ موسسه‌ (ERP) دریافت دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی سیستم‌ های برنامه‌ریزی منابع‌ موسسه‌ (ERP) دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی سیستم‌ های برنامه‌ریزی منابع‌ موسسه‌ (ERP) دسته بندی مدیریت بازدید ها 193…

 • پلان معماری ساختمان مسكونی 185 متری

  پلان معماری ساختمان مسكونی 185 متری دریافت پلان معماری ساختمان مسكونی 185 متری این فایل شامل پلان معماری ساختمان مسكونی 185 متری فایل اتوكد می باشد دسته بندی معماری بازدید ها 1,504 فرمت فایل rar حجم فایل 49 کیلو بایت…

 • نقش فناوری اطلاعات در آموزش

  نقش فناوری اطلاعات در آموزش دریافت نقش فناوری اطلاعات در آموزش دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 نقش فناوری اطلاعات در آموزش قیمت فایل فقط 9,900 تومان فایل نقش فناوری اطلاعات…

 • تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی)

  تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی) دریافت تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 تحقیق بررسی…

 • پاورپوینت بررسی ایمنی انبارداری

  پاورپوینت بررسی ایمنی انبارداری دریافت پاورپوینت بررسی ایمنی انبارداری پاورپوینت بررسی ایمنی انبارداری در 13 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 101 فرمت فایل ppt حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد…

 • تحقیق ی توسعه و برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه فایل پاورپوینت و پی دی اف

  تحقیق ی توسعه و برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه فایل پاورپوینت و پی دی اف دریافت تحقیق ی توسعه و برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه فایل پاورپوینت و پی دی اف دوستان عزیز در این مجموعه…

 • پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی

  پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی دریافت پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 11867 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 فایل پاورپوینت 36 اسلایدی و قابل ویرایش با موضوع آناتومی دستگاه تناسلی قیمت فایل فقط 7,700…

 • بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان (مطالعه موردی شركت آتیه سازان حافظ)

  بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان (مطالعه موردی شركت آتیه سازان حافظ) دریافت بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان (مطالعه موردی شركت آتیه سازان…

 • دانلودکارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص

  دانلودکارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص دریافت دانلودکارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص دانلودکارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 21 فرمت فایل zip حجم فایل 31 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19…

 • پاورپوینت بررسی تاریخچه سیستمهای عامل (os history)

  پاورپوینت بررسی تاریخچه سیستمهای عامل (os history) دریافت پاورپوینت بررسی تاریخچه سیستمهای عامل (os history) پاورپوینت بررسی تاریخچه سیستمهای عامل (os history) در 11 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها…

 • بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز

  بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز دریافت بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز دسته: معدن بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3640 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 این پروژه به بررسی کانی کائولینیت از نظر خواص میزان تولید اکتشاف…

 • اقدام پژوهی : چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟

  اقدام پژوهی : چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟ دریافت اقدام پژوهی : چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟ اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟ دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 90…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی های یادگیری، نارساخوانی و حافظه فعال

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی های یادگیری، نارساخوانی و حافظه فعال دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناتوانایی های یادگیری، نارساخوانی و حافظه فعال دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 150…

 • پرسشنامه مسئولیت پذیری

  پرسشنامه مسئولیت پذیری دریافت پرسشنامه مسئولیت پذیری پرسشنامه مسئولیت پذیری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 141 فرمت فایل docx حجم فایل 733 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان  پرسشنامه مسئولیت پذیری با فرمت ورد در پژوهش حاضر…

 • تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها

  تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها دریافت تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2843 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 در ابتدای این پروژه به معرفی تعاریفی کوتاه و اجمالی در مورد…

 • پاورپوینت كلیات بازاریابی بین المللی (فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تالیف میرزا حسن حسینی)

  پاورپوینت كلیات بازاریابی بین المللی (فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تالیف میرزا حسن حسینی) دریافت پاورپوینت كلیات بازاریابی بین المللی (فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تالیف میرزا حسن حسینی) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…

 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989

  پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989 دریافت پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989 این پرسشنامه دارای 11 ماده می­باشد دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 182 فرمت فایل doc حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوسازمانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوسازمانی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوسازمانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوسازمانی دسته بندی مدیریت بازدید ها 403 فرمت فایل doc حجم فایل 61 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 25,300 تومان توضیحات: فصل دوم تحقیق…

 • دانلود تحقیق درباره سلامت

  دانلود تحقیق درباره سلامت دریافت دانلود تحقیق درباره سلامت روند کلی تحول اجتماعی ـ معیشتی در آغاز قرون جدید، دورانی را به وجود آورد که در آن، مسائل متفاوتی در جریان صنعتی شدن کشورها طرح گردید؛ واحدهای تولیدی کارخانه‌ای ،…

 • پاورپوینت ریاضی پنجم درس تقارن

  پاورپوینت ریاضی پنجم درس تقارن دریافت پاورپوینت ریاضی پنجم درس تقارن دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پاورپوینت ریاضی پنجم درس تقارن قیمت فایل فقط 7,700 تومان در این فایل پاورپوینت…

 • فایل اتوکد پلان معماری زیر زمین دوم مجتمع مسکونی 4 طبقه , هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری زیر زمین دوم مجتمع مسکونی 4 طبقه , هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری زیر زمین دوم مجتمع مسکونی 4 طبقه , هر طبقه 4 واحد با مبلمان…

 • سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه

  سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه دریافت سوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 8816 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 5 سال…

 • رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه

  رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دریافت رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دانلود مطالعات و رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دارای 170 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد دسته بندی معماری بازدید ها…

 • ماشین حساب محاسبات آماری

  ماشین حساب محاسبات آماری دریافت ماشین حساب محاسبات آماری برنامه ماشین حساب محاسبات آماری به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 363 فرمت فایل rar حجم فایل 291 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی

  مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی دریافت مقاله آموزشی فرآیند زایمان طبیعی فرآیند زایمانفرایند زایمان معمولاً به سه مرحله تقسیم می شود مرحله ی اوّل از زمان شروع دردهای زایمانی تا بازشدن كامل دهانه ی رحم می باشد مرحله ی دوم…

 • کتاب چند راه کار بی نظیر برای سود اوری صنایع و شرکت های تولیدی ایرانی

  کتاب چند راه کار بی نظیر برای سود اوری صنایع و شرکت های تولیدی ایرانی دریافت کتاب چند راه کار بی نظیر برای سود اوری صنایع و شرکت های تولیدی ایرانی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل:…

 • تحقیق با موضوع بررسی و تحلیل سخت افزار شبکه

  تحقیق با موضوع بررسی و تحلیل سخت افزار شبکه دریافت تحقیق با موضوع بررسی و تحلیل سخت افزار شبکه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1238 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 132 تحقیق با موضوع بررسی…