نشست علمی

تاریخ ارسال: 1394/12/5

نشست علمی دوره ای انجمن متخصصین زنان کرمان در تاریخ پنجشنبه 6 اسفند ماه 94 از ساعت 16:30 الی  19:30 در سالن سلامت ابتدای خیابان شفا با عنوان تفسیر نوار قلب جنین برگزار می گردد