عمل ميومكتومي - دکتر افتخاری

تاریخ ارسال: 1395/10/15

دکتر افتخاری:

دختر خانمي ٣٦ ساله با توده شكمي بسيار بزرگ كه در بررسي هاي تصوير برداري ميوم گزارش شده بود چندين بار به يزد مراجعه و متاسفانه زودتر تحت عمل جراحي قرار نگرفته بود .
وهمه همكاران هم توصيه به هيستركتومي كرده بودند البته بنده رضايت عمل هيستركتومي از بيمار و همراهانش گرفتم و تحت عمل قرار گرفت .
و خوشبختانه ميومي با اندازه ٦٤٥٠ گرم خارج شد و رحم نيز حفظ شد و بيمار با حال عمومي خوب مرخص شد.

 

همكاران محنرم نشست دوره اي انجمن متخصصين زنان كرمان همراه با بزرگداشت روز پزشك در تاريخ : جمعه ،22 مردادماه از ساعت 12:30 در هتل پارس به صرف ناهار برگزار مي گردد.

همكاران محترم نشست دوره اي انجمن متخصصين زنان كرمان همراه با بزرگداشت روز پزشك در تاريخ : جمعه ،22 مردادماه از ساعت 12:30 در هتل پارس به صرف ناهار برگزار مي گردد.