نشست علمی

تاریخ ارسال: 1394/12/5

نشست علمی دوره ای انجمن متخصصین زنان کرمان در تاریخ پنجشنبه 6 اسفند ماه 94 از ساعت 16:30 الی  19:30 در سالن سلامت ابتدای خیابان شفا با عنوان تفسیر نوار قلب جنین برگزار می گردد  

برگزارکنندگان
گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجمن علمی زنان و مامایی ایران
مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 27 الی 30 بهمن 1394
مکان برگزاری: تهران، مرکز بین المللی همایش های دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش

نشست علمی

تاریخ ارسال: 1394/8/12

نشست علمی دوره ای انجمن متخصصین زنان کرمان با موضوعات  تفسیر تست های غربالگری جنین و کاربرد لیزر   در تاریخ   14  آبان ماه از ساعت 16:30 الی  19:30 در سالن سلامت ابتدای خیابان شفا برگزار می گردد.