پزشکان عضو انجمن

شماره نظام نام انگلیسی نام فارسی مدرک تحصیلی آدرس محل کار شهرستان تلفن مطب
25547 Nahid Eftekhari ناهید افتخاری متخصص زنان و مامایی بلوار فردوسی - ساختمان آراد - طبقه دوم کرمان 32236541
24714 Zahra Kamyabi زهرا کامیابی متخصص زنان و مامایی لوارجمهوري مجتمع تجاري گلستان شماره 36 کرمان 32446500
24242 Zahra Sani زهرا ثانی متخصص زنان و مامایی بلوار جمهوري-پاساژ گلستان- طبقه سوم کرمان 32456416
29635 Tayebeh Naderi طیبه نادری متخصص زنان و مامایی چهارراه سپه- ساختمان پزشکان سپه کرمان 32227151
25242 Viktoria Habibzadeh ویکتوریا حبیب زاده متخصص زنان و مامایی چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبيا- طبقه اول کرمان 32444066
53071 Sedigheh Hamzehnejad صدیقه حمزه نژاد متخصص زنان و مامایی خيابان استقلال - ساختمان پزشکان بوعلی کرمان 32474387
108500 Samira Sohbati سمیرا صحبتی متخصص زنان و مامایی کلینیک بعثت کرمان
30188 Mahboobeh Ebrahimnejad محبوبه ابراهیم نژاد متخصص زنان و مامایی بلوار فردوسي جنب اداره ثبت ساختمان آراد طبقه دوم کرمان 32236551
36417 Bahindokht Bahari بهین دخت بهاری متخصص زنان و مامایی بیمارستان ارجمند کرمان 32225150
95921 Maryam Poorrahimi مریم پور رحیمی متخصص زنان و مامایی خیابان جهاد-ساختمان پزشکان مادر-طبقه 4 کرمان 32464446
26963 Esmat Razazi عصمت رزازی متخصص زنان و مامایی شهرک با هنر -خیابان بهارستان -نبش بهارستان 9 - روبروي بوستان ظفر کرمان 32477890
44493 Behjat Sajadi بهجت سجادی متخصص زنان و مامایی چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبيا- طبقه سوم کرمان 32444893
48981 Zohreh Salari زهره سالاری متخصص زنان و مامایی چهارراه طهماسب آباد-خيابان جهاد کلينيک بعثت کرمان 32262649
22651 Minoo Sharifzadeh مینو شریف زاده متخصص زنان و مامایی بلوارجهاد- ساختمان پزشکان مادرطبقه 1 کرمان 32463445
26058 Shahla Safarian شهلاصفاریان متخصص زنان و مامایی خيابان ابوحامد- بيمارستان مهرگان کرمان 32267823
37492 Mitra Safaripoor میترا صفری پور متخصص زنان و مامایی بلوار جهاد- ساختمان پزشکان مادر- طبقه اول کرمان 32466280
51581 Mojgan Forootan مژگان فروتن متخصص زنان و مامایی خيابان استقلال- ساختمان پزشکان حکيم کرمان 32476772
67970 Fatemeh Ghasemi فاطمه قاسمی متخصص زنان و مامایی خيابان فردوسي -ساختمان پزشکان اراد کرمان 32260464
77864 Seyedeh nooshin Ghzimirsaeed سیده نوشین قاضی میر سعید متخصص زنان و مامایی چهارراه طهماسب آباد- روبروي ساختمان پزشکان متخصص- جنب عينک سازي چشمک-طبقه دوم کرمان 32228484
24501 Irandokht Mehrimahani ایراندخت مهری ماهانی متخصص زنان و مامایی خیابان بهمنیار- کوچه شماره 16- پلاک 16 کرمان 32466380
40410 Nazanin Mashaee نازنین مشائی متخصص زنان و مامایی خيابان جهاد3 - کوچه جيحون کرمان 32267683
39014 Afsanehsadat Meshkani افسانه سادات مشکانی متخصص زنان و مامایی خیابان شريعتي-بيمارستان ارجمند کرمان 32228989
25512 Mahboobeh Vafadoost محبوبه وفا دوست متخصص زنان و مامایی خيابان استقلال- مجتمع پزشکي استقلال- طبقه همکف کرمان 32453031
64327 Maryam Mirzaee مریم میرزایی متخصص زنان و مامایی خیابان شهید رجائی - ساختمان پزشکان ثامن الائمه جیرفت 32721422
75192 Sedigheh Tayebi صدیقه طیبی متخصص زنان و مامایی خیابان شهید رجائی - ساختمان پزشکان ثامن الائمه جیرفت 32412401
83320 Fatemehsadat Nazemkazerani فاطمه سادات ناظم کازرانی متخصص زنان و مامایی خیابان مدرس - روبروی کلنیک مدرس رفسنجان 34259040