اساس نامه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات و اهداف

 

ماده 1

 

نام انجمن   :    متخصصین زنان و مامائی و نازائی ایران  شاخه استان کرمان

 

انجمنی است ( صنفی علمی تخصصی ) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که دراین اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود.

 

تبصره:

 

متخصصین زنان و مامائی و نازائی

 

در این اساسنامه به آن دسته متخصصین اطلاق می‌شود که در رشته : زنان و مامائی ، نازائی مدرک اخذ نموده‌اند و از طرف مراجع رسمی کشور بعنوان متخصص مورد تایید قرار گرفته‌اند

 

ماده  2

 

محل انجمن:

 

مرکز  این انجمن در حال حاضر در کرمان خیابان شفا ک 19 سازمان نظام پزشکی طبقه 2 و در صورت لزوم می‌توانید با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مراجع زیربط در سایر شهرهای استان شعبه دفتر یا نمایندگی دایر نماید .

 

ماده 3

 

تابعیت انجمن :

 

تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

 

 

 

ماده 4

 

اهداف :

 

1 بالا بردن ارتقاء سطح علمی اعضاء و دستیابی به آخرین تکنولوژی درمان همراه با مطالعات و تحقیقات در زمینه علم زنان و مامائی و نازائی

 

2 دفاع از حقوق صنفی کلیه متخصصین عضو و پیشبرد اهداف انجمن .

 

3 آشنائی و آموزش عمومی و گسترش علم زنان مامائی و نازائی بصورت علمی و عملی به طریق ارائه مقالات در مجلات و روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی

 

4 دعوت از اساتید و متخصصین ایرانی و بین المللی و برگزاری سمینارها و کتگره ها و پانلهای علمی در ارتباط با شناخت بیشتر و پیشرفت در زمینه زنان و مامائی و نازائی .

 

5 برگزاری همایش در جهت ارائه پیشرفتهای علمی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی جدید .

 

6 همکاری با دولت خدمتگزار و ارائه پیشنهادات سازنده در امر تعادل و بهبود تنظیم خانواده و یاری رساندن به وزارتخانه‌های دست اندرکار جهت پیشگیری از تولد نوزادان ناقص و عقب مانده ذهنی و تالاسمی ماژور و سایر مشکات دیگر .

 

7 توسعه وگسترش مراکز تخصصی زنان مامائی در جهت کاهش اعزام بیمار به خارج از کشور.

 

8 پیشنهاد تعرفه‌های درمانی مناسب و ارائه به مراجع ذیربط.

 

9 انتشار بولتن و مجله علمی و تخصصی زنان و مامائی و نازائی .

 

10 همکاری و مساعدت در جهت آموزش و دستیابی به روش‌های نوین درمانی

 

11 - همکاری و مساعدت در جهت آموزش دستیاری رشته تخصصی زنان ، مامائی و نازائی .

 

12 همکاری با وزارت متبوع در جهت انتخاب دستیار و گزینش اصلح دستیاری بر اساس نیاز جمعیتی .

 

13 همکاری با وزارت متبوع در جهت توزیع عادلانه متخصصین زنان و مامائی و نازئی بر اساس جمعیت تحت پوشش .

 

 

 

 

 

ماده 5

 

طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی مربوط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

 

فصل دوم :

 

شرایط و نحوه عضویت آن

 

ماده 6

 

هر متخصص در رشته زنان- مامائی که دارای شرایط زیر باشد می‌توانند برابر ضوابط آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره به عضویت انجمن در آیند.

 

1-    داشتن مدرک تخصص در رشته جراحی زنان مامایی و نازائی مورد تایید مراجع رسمی کشور.

 

2-    پذیرفتن مفاد اساسنامه

 

3-    محروم نبودن از حقوق اجتماعی و نداشتن سوء سابقه

 

4-    انجمن زمانی می‌تواند از حقوق صنفی همکاران حمایت نماید که عضویت دائمی انجمن را داشته باشد.

 

ماده 7

 

عضویت: انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود.

 

1-    اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند و اعضاء اصلی محسوب می‌شوند.

 

2-    اعضاء افتخاری از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی با پیشنهاد و تصویب هیأت مدیره.

 

تبصره: اعضاء افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و مورد تایید وزارت کشور باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:

 

ارکان انجمن

 

ماده 8:

 

ارکان انجمن عبارتند از :

 

1-    مجمع عمومی

 

2-    هیئت مدیره

 

3-    بازرس یا بازرسان

 

الف) مجمع عمومی

 

ماده 9

 

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.

 

ماده 10

 

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسیده، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت و مصوبات آنها براساس اکثریت حاضرین در جلسه می‌باشد.

 

مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا 3/1 کل اعضاء پیوسته تشکیل گردد.

 

ماده 11

 

وظایف مجمع عمومی عادی:

 

1-    انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان.

 

2-    استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

 

3-    تعیین خط مشی کلی انجمن.

 

4-    بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.

 

5-    تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.

 

6-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه های انجمن .

 

 

 

ماده 12

 

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

 

1-    با درخواست هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و تایید وزارت کشور.

 

2-    با درخواست یک سوم از اعضاء انجمن و تایید وزارت کشور

 

 

 

تبصره 1 : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

 

تصبره 2: مجمع عمومی فوق العاده در جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

 

تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

تبصره 4: در صورت تشخیص و دستور وزارت کشور جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می‌شود.

 

 

 

ماده 13

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 

1-    تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

 

2-    بررسی و تصویب انحلال انجمن

 

3-    عزل هیأت مدیره

 

تبصره: عزل هیأت مدیره باید به اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

 

ماده 14

 

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

 

تبصره: اعضاء  هیأت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

 

 

 

ب) هیأت مدیره:

 

ماده 15

 

انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

 

 

 

تبصره 1: شعبات انجمن در مراکز استانها توسط هیأتی مرکب از 5 نفر که از سوی اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود.

 

حد نصاب تأسیس شعبه 20 نفر عضو می‌باشد که در صورت عدم حصول آن می‌توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

 

تبصره 2: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک عضو رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

 

تبصره 3: اعضاء هیأت مدیره حداکثر یکهفته بعداز انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یکنفر رییس، یکنفر نایب رییس و یکنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آیین نامه مشخص می‌نماید.

 

تبصره 4: شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است، غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفاء عضو غایب خواهد بود.

 

تبصره 5: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

 

تبصره 6: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رییس یا نایب رییس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

 

ماده 16

 

مجمع عمومی هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید با هماهنگی مراجع ذیربط را برگزار نماید و نتیجه را یکهفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

 

ماده 17

 

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی بحسابهای انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات، مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانکها، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی، مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان  ، حل و فصل دعاوی از طریق سازش، در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی و یا حقیقی یا حق توکیل.

 

هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی بنام انجمن انجام دهد.

 

تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که موجب مفاد این اساسنامه واجد تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع انجمن دارا می‌باشد.

 

تبصره2: کلیه استاد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 

تبصره 3: هیأت مدیره می‌تواند از بین اعضاء مدیر عامل یا دبیر کل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

 

تبصره 4: اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

 

تبصره 5: هیأت مدیره می‌تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت بهداشت کمیته‌های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.

 

تبصره 6: آیین نامه اجرایی این اساسنامه پس  از تصویب هیأت مدیره و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

 

 

 

ج) بازرسان

 

ماده 18

 

مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یکنفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال و با هماهنگی وزارت کشور انتخاب خواهد نمود.

 

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 

ماده 19

 

وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است.

 

1-    بررسی کلیه استاد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

 

2-    مطالعه و گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

 

3-    گزارش هر نوع تخلف هیأت مدیره از ابتدا به ریاست هیأت مدیره کتباً ابلاغ شود در صورت عدم اصلاح و یا حصول نتیجه بازرس مکلف است مراتب را در مجمع عمومی اعلام دارد.

 

ماده 20

 

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیأت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس (یا بازرسان) قرار گیرد.

 

 

 

فصل چهارم

 

بودجه و مواد متفرقه:

 

ماده 21

 

بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء و از برگزاری سمینارها و کنگره‌ها تأمین می‌شود.

 

ماده 22

 

درآمد و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

 

تبصره 1: کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

تبصره 2: سال مالی انجمن یکسال تمام بوده و پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

 

تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های انجمن در حساب خصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود.

 

ماده 23

 

کلیه مدارک رسمی انجمن پرونده ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

 

مکاتبات رسمی انجمن به اعضاء رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس هیأت مدیره و مهر انجمن خواهد بود.

 

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء ذیربط خواهد رسید .

 

 

 

ماده 24

 

 هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضاء هیأت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها باشد .

 

تبصره : محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامیکه اطلاع داده نشد استناد به آن معتبر نخواهد بود .

 

ماده25:

 

انجمن دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد .

 

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارد .

 

ماده 26

 

انتشار هر گونه نشریه پس از کسب احازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود .

 

ماده27

 

انحلال انجمن : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید .

 

هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد .

 

ماده 28

 

این اساسنامه شامل بر 4 فصل و 28 ماده و 26 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ                 به تصویب رسید.

 

 

 

محل امضاء هیئت مؤسس :

 

دکتر ناهید افتخاری

دکتر طیبه نادری

دکتر زهرا کامیابی