همكاران محنرم نشست دوره اي انجمن متخصصين زنان كرمان همراه با بزرگداشت روز پزشك در تاريخ : جمعه ،22 مردادماه از ساعت 12:30 در هتل پارس به صرف ناهار برگزار مي گردد.

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading